ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 297


                                               

Izraelio–Lietuvos santykiai

Tarptautiniai Izraelio–Lietuvos santykiai oficialiai užmegzti 1992 m. sausio 8 d., kai tuo tarpu Izraelis pripažino Lietuvos nepriklausomybę 1991 m. rugsėjo 4 d. ir buvo tarp pirmesnių tai padariusių ne Europos valstybių. Abi šalys yra Jungtinių ...

                                               

JAV–Lietuvos santykiai

Jungtinių Amerikos Valstijų ir Lietuvos santykiai – dvišaliai santykiai tarp Lietuvos ir JAV. JAV gyvena apie 650 000 lietuvių kilmės amerikiečių – tai didžiausia ir svarbiausia lietuvių bendruomenė už Lietuvos ribų. Oficialūs diplomatiniai santy ...

                                               

Kinijos–Lietuvos santykiai

Tarptautiniai Kinijos–Lietuvos santykiai oficialiai užmegzti XX a. trečiajame dešimtmetyje, po to, kai tuometė Kinijos Respublika pripažino Lietuvą 1923 m. vasario 12 d., tačiau kontaktų ne valstybės lygmeniu būta ir anksčiau. 1991 m. rugsėjo 7 d ...

                                               

Latvijos–Lietuvos santykiai

Oficialūs tarptautiniai Latvijos–Lietuvos santykiai pradėti 1919 m. rugsėjo 8 d., Latvijai pripažinus Lietuvą de facto, praėjus beveik metams po šių valstybių nepriklausomybės paskelbimų, tačiau pirmieji kontaktai tarp šių vienintelių išlikusių b ...

                                               

Lenkijos–Lietuvos santykiai

Naujausiųjų laikų istorijos didžiąją dalį Lenkijos–Lietuvos santykiai buvo labai komplikuoti, nežiūrint bendros valstybės 1569–1795 m. laikotarpiu, bendros padėties būnant Rusijos imperijos sudėtyje ir to, kad abi šalys 1918 m. atkūrė savo valsty ...

                                               

Lietuvos–Pietų Korėjos santykiai

Tarptautiniai Lietuvos –Pietų Korėjos santykiai oficialiai užmegzti 1991 m. spalio 4 d., Korėjai tų pačių metų rugsėjo 5 d. pripažinus Lietuvos nepriklausomybę. Korėja buvo antroji Azijos valstybė po Kirgizijos, pripažinusi Lietuvos nepriklausomy ...

                                               

Lietuvos–Rusijos santykiai

Oficialūs tarptautiniai Lietuvos–Rusijos santykiai užmegzti 1920 m., Sovietų Rusijai pripažinus Lietuvos nepriklausomybę. Tuo tarpu dėl geografinės padėties santykiai siekia bent Kijevo Rusios egzistavimo laikus. Nors Lietuva rytinės sienos su Ru ...

                                               

Lietuvos–Vokietijos santykiai

Oficialūs tarptautiniai Lietuvos–Vokietijos santykiai užmegzti neilgai trukus po Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo, Vokietijai tapus pirmąja valstybe, Lietuvą pripažinus dar 1918 m. kovo 23 d. Tuo tarpu pirmieji kontaktai tarp lietuvių ir voki ...

                                               

Lietuvos–Moldovos santykiai

Tarptautiniai Lietuvos–Moldovos santykiai oficialiai užmegzti 1992 m. liepos 8 d., tačiau de facto prasidėjo jau pirmaisiais nepriklausomybės mėnesiais, tuometei Moldavijos TSR pirmai pripažinus Lietuvos nepriklausomybę dar 1990 m. gegužės 31 d. ...

                                               

Lietuvos–Ukrainos santykiai

Tarptautiniai Lietuvos–Ukrainos santykiai oficialiai pradėti 1991 m., kai abi šalys pripažino viena kitos nepriklausomybę, tačiau kontaktai su dabartinės Ukrainos protėviais siekia LKD laikus. Abi šalys yra JTO, Europos Tarybos narės. Lietuva sav ...

                                               

Leokadija Diržinskaitė-Piliušenko

Leokadija Diržinskaitė-Piliušenko – sovietinės Lietuvos valstybės ir partinė veikėja, tuo metu aukščiausią partinį postą užėmusi moteris.

                                               

Ignas Gaška

1909–1912 m. mokėsi privačiai Mintaujoje, baigė gimnazijos 4 klases. 1915–1918 m. mokytojavo Biržų, Šiaulių apskričių pradžios mokyklose. 1918–1940 m. spalio mėn. priklausė LKP, vėliau SSKP narys. 1919 m. vadovavo ginkluotam komunistų būriui, kov ...

                                               

Povilas Gylys (1948)

Povilas Gylys – Lietuvos ekonomistas, politinis bei visuomenės veikėjas, buvęs Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.

                                               

Gabrielius Landsbergis (1982)

Gabrielius Landsbergis – Lietuvos politikas, buvęs Europos parlamento narys. 2015 m. išrinktas TS-LKD pirmininku. Seimo narys nuo 2016 m., nuo 2020 m. pavasario Seime ėjo opozicijos pirmininko pareigas. Nuo 2020 m. gruodžio 11 d. eina Lietuvos Re ...

                                               

Linas Antanas Linkevičius

Linas Antanas Linkevičius – Lietuvos inžinierius, politinis bei visuomenės veikėjas, Nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, Lietuvos užsienio reikalų ministras.

                                               

Povilas Rotomskis

1926–1928 m. mokėsi Panevėžio mokytojų seminarijoje. 1928 m. Panevėžyje su kitais organizavo Gegužės Pirmosios demonstraciją, 1928–1938 m. kalintas. 1940–1941 m. LTSR Vyriausybės atstovas prie TSRS liaudies komisarų tarybos. 1942–1944 m. TSRS kon ...

                                               

Algirdas Saudargas

1966 m. baigė Kauno "Saulės" vidurinę mokyklą, 1972 m. Kauno medicinos institutą, biofizikas. 1972–1977 m. LSSR MA Fizikos ir matematikos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis. 1977–1982 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos vyresnysis dėstyto ...

                                               

Šarūnas Adomavičius

Nuo 1969 m. iki 1974 m. Šarūnas Adomavičius studijavo teisę VU Teisės fakultete, įgijo teisininko kvalifikaciją. 1986 m. lapkričio 27 d. SSRS vidaus reikalų ministerijos akademijoje apgynė teisės disertaciją tema "Kriminologinė nusikaltimų klasif ...

                                               

Evaldas Ignatavičius

1992 m. baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą. 1991–1995 m. LR užsienio reikalų ministerijos Rytų ir Vidurio Europos skyriaus tarnautojas. 1995–1998 m. LR ambasados Lenkijoje patarėjas. 1998–2000 m. LR URM Rytų Europos ir Vidurinės Az ...

                                               

Oskaras Jusys

Oskaras Jusys – Lietuvos diplomatas, politinis veikėjas, buvęs LR užsienio reikalų viceministras, teisininkas, Vilniaus universiteto docentas, teisėtyrininkas tarptautininkas.

                                               

Rytis Martikonis

1993 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete baigė teisę. Specializacija – Konstitucinė ir tarptautinė teisė. 1992–1995 m. dirbo Užsienio reikalų ministerijos Europos integracijos bei Vakarų Europos šalių ir Daugiašalių santykių skyriuose. 1993 ...

                                               

Egidijus Meilūnas

Egidijus Meilūnas – lietuvių diplomatas, nepaprastasis ir įgaliotasis ambasadorius, nuo 2020 m. gruodžio mėn. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų viceministras.

                                               

Audrius Navikas

1979 m. baigė Vilniaus 21-ąją vidurinę mokyklą, 1984 m. – Vilniaus universiteto VU Pramonės ekonomikos fakultetą. 1986–1989 m. mokėsi šio fakulteto aspirantūroje, 1991–1992 m. – Ilinojaus JAV universiteto magistrantūroje. Socialinių mokslų daktar ...

                                               

Justas Vincas Paleckis

1942–1945 m. gyveno Rusijoje. 1959 m. baigė Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą. 1959–1964 m. studijavo Vilniaus universitete, įgijo žurnalisto specialybę. 1960 m. ir 1963–1966 m. dienraščio "Komjaunimo tiesa" korespondentas, darbininkų ja ...

                                               

Jonas Rudalevičius

1973 m. baigė VISI Statybos ekonomikos fakulteto, statybos ekonomikos ir organizavimo specialybę. Iki 1991 m. dėstė VGTU Statybos valdymo ir organizavimo bei Verslo vadybos katedrose. Socialinių mokslų daktaras 1984 m., docentas. 1991–1992 m. buv ...

                                               

Gediminas Šerkšnys

Gediminas Šerkšnys – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras, buvęs LR užsienio reikalų viceministras.

                                               

1938 m. Lenkijos ultimatumas Lietuvai

1938 m. Lenkijos ultimatumas Lietuvai – 1938 m. kovo 17 d. Lenkijos Lietuvai paskelbtas ultimatumas, kuriuo buvo reikalaujama užmegzti diplomatinius santykius ir tokiu būdu de facto pripažinti Vilniaus kraštą Lenkijai. Protestuodama po 1920 m. įv ...

                                               

Fošo linija

Fošo linija – 1919 m. siūlyta demarkacinė linija tarp Lenkijos ir Lietuvos. Ją pasiūlė Prancūzijos maršalo Ferdinando Fošo štabas, o 1919 m. liepos 26 d. palaikė Antantės aukščiausioji karo taryba. Fošo linija prasidėjo prie Rytprūsių sienos ties ...

                                               

Kauno paliaubos

Kauno paliaubos – 1920 m. lapkričio 29 d. Kauno geležinkelio stotyje, spaudžiant Tautų Sąjungai, pasirašyta paliaubų sutartis tarp Lietuvos ir Antrosios Lenkijos Respublikos vyriausybių atstovų.

                                               

Laikinoji valdymo komisija

Vidurio Lietuvos Laikinoji valdymo komisija – trumpai gyvavusios marionetinės Vidurio Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija.

                                               

Suvalkų sutartis

1920 m. liepos 12 d. sutartimi tarp Lietuvos ir Tarybų Rusijos buvo numatyta, kad valstybės sienos tarp Lietuvos ir Lenkijos nustatymas, tai jų abiejų reikalas II d. Liepos 10 d., reikalaujant Antantės atstovams, Lenkijos ministras pirmininkas Gr ...

                                               

Ignas Aleškevičius

Tėvai išaugino 9 vaikus. 1977 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, įgijo mokslinio agronomo specialybę. Atitarnavęs armijoje, 1972–1975 m. Alytaus rajono "Gimtosios žemės" kolūkyje dirbo brigadininku, 1975–1980 m. Alytaus rajono Rimėnų sovieti ...

                                               

Jonas Andziulis

Mokėsi Paežerių pradžios mokykloje. Nuo 1878 m. mokėsi Suvalkų gimnazijoje, baigęs 4 klases grįžo į tėvų ūkį, nes vyresnysis brolis atsisakė teisių į tėvų ūkį. Nuo 1906 m. Paežerių valsčiaus viršaitis, 1910-1914 m. Vilkaviškio, Paežerių ir Gižų v ...

                                               

Petras Aravičius

1907 m. baigė Suvalkų gimnaziją. 1907–1914 m. Peterburgo universiteto Fizikos-matematikos ir Teisės fakultetuose studijavo fiziką, matematiką ir teisę. Pirmojo pasaulinio karo metais tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje. Spalio revoliucija jį n ...

                                               

Jeronimas Balčiūnas

AB "Lietuvos energija" filialo Utenos elektros tinklų Molėtų elektros tinklų rajono viršininkas, 2000–2001 m. Utenos apskrities viršininkas, 2002–2010 m. AB Rytų skirstomieji tinklai filialo Utenos elektros tinklai techninio skyriaus direktorius. ...

                                               

Jonas Bildušas

1908 m. baigė Pajūrio pradžios mokyklą, 1911 m. Šilalės dviklasę mokyklą, mokėsi privačiai. 1918 m. baigė mokytojų kursus. Nuo 1923 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultete. 1917–1919 m. Pajūrio pradžios mokyklos mokytojas. Kur ...

                                               

Algimantas Bražionis

1959–1970 m. mokėsi Rokiškio vidurinėje mokykloje, 1970–1975 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijoje, inžinierius mechanikas. 1975–1981 m. Valkininkų kolūkio Varėnos rajonas inžinierius mechanikas, 1981–1990 m. Varėnos raj. Žemės ūkio valdyb ...

                                               

Arūnas Burkšas

1983 m. baigė Nidos vidurinę mokyklą ir įstojo į Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos fakultetą, 1993 m. baigė Klaipėdos universitetą, ikimokyklinio amžiaus pedagogas, 2005 m. baigė Kauno technologijos universitetą, įgijo administravimo ir ver ...

                                               

Vilius Cibulskas

Vilius Cibulskas – inžinierius, Lietuvos ir Ignalinos rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Rimantas Dijokas

1968 m. apsigyveno Utenoje. 1973 m. baigė Utenos 3-ąją vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus statybos technikumą. 1974–1976 m. tarnavo TSRS kariuomenėje. 1978 m. baigė Vilniaus statybos technikumą ir įgijo techniko statybininko specialybę. 1988–1 ...

                                               

Vincas Girnius

1977 m. baigė Betygalos vidurinę mokyklą, 1982 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos mechanizacijos fakultetą. 1982–1984 m. Raseinių rajono "Aušros" kolūkio inžinierius. 1984–1986 m. Jonavos raj. Bukonių tarybinio ūkio eksploatacijos inžinieriu ...

                                               

Jurgis Glušauskas

1935 m. Valstybinėje egzaminų komisijoje Kaune įgijo brandos atestatą. Sovietams okupavus Lietuvą, nuo 1940 m. birželio 22 d. Kauno apskrities viršininkas, 1940–1941 m. miško pramonės liaudies komisaras. Kartu palaikė ryšį su antisovietine rezist ...

                                               

Kostas Jankauskas

Baigė Telšių Žemaitės vidurinę mokyklą. 1977 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, inžinierius – statybininkas. 1977 m. statybos organizacijose dirbo statybos meistru, darbų vykdytoju, vyr. darbų vykdytoju, vyriausiuoju inžinieriumi. 1 ...

                                               

Tomas Josas

1941 m. birželio 24 d. tėvą sušaudė besitraukiantys NKVD daliniai. 1947 m. pradėjo mokytis Tauragės rajono Batakių vidurinėje mokykloje. 1951–1954 m. su mama buvo ištremti į Rusiją, į Tolimuosius Rytus. 1960 m. baigė Batakių vidurinę mokyklą. 196 ...

                                               

Zigmantas Benjaminas Kazakevičius

1961 m. baigė Veiverių vidurinę mokyklą, 1968 m. – Lietuvos kūno kultūros institutą, 1975 m. – Leningrado aukštąją partinę mokyklą, 1995 m. stažavosi Europos politinėje akademijoje Lecke Vokietija, 2001 m. Finansų ir bankininkystės institute. 196 ...

                                               

Kazys Lečkauskas

1969 m. baigė Šiaulių politechnikumą, įgijo techniko mechaniko kvalifikaciją. 1986 m. baigė Kauno politechnikos institutą ir įgijo inžinieriaus mechaniko specialybę. 1968–1969 m. Šiaulių autotransporto kontoros šaltkalvis. 1969 m. – Šiaulių autot ...

                                               

Pranas Liatukas

Mokėsi Palangos progimnazijoje ir Rygos gimnazijoje. Dalyvavo slaptuose moksleivių būreliuose, kovojo už pamokslus lietuvių kalba lietuviams moksleiviams. 1902 m. Rusijos imperijos kariuomenės savanoris. 1905 m. baigė Vilniaus karo mokyklą. Paski ...

                                               

Alfonsas Macaitis

1974 m. baigė Vilkyškių vidurinė mokyklą. 1974–1979 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Radijo elektronikos fakultete, įgijo radijo inžinieriaus specialybę. 1979–1981 m. Šiaulių televizorių gamyklos inžinierius technologas, komjaunimo orga ...

                                               

Raimundas Markauskas

Raimundas Markauskas – Lietuvos ir Alytaus miesto ir Alytaus rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Danutė Mileikienė

1971 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginio instituto Fizikos – matematikos fakultetą. 1971 m. Telšių 3-iosios vidurinės mokyklos fizikos mokytoja. 1972–1994 m. Telšių rajono Lauksodos aštuonmetės mokyklos direktoriaus pavaduotoja mokymo ir aukl ...