ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 299


                                               

Albertas Barauskas

1920 m. su tėvais atvyko į Lietuvą. 1942 m. sausio-gegužės mėn. 16-osios lietuviškosios divizijos karys. 1943 m. "Margirio" sovietinių partizanų būrio vadas. 1944 m. LKPb Prienų srities pogrindinio komiteto žvalgybos skyriaus viršininkas. 1944–19 ...

                                               

Antanas Barkauskas

1940–1941 m. dirbo Kauno miesto II-ojo Milicijos poskyrio NKVD politiniu vadovu, 1941–1942 m. Gorkyje. 1942–1944 m. tarnavo Raudonosios armijos 16-ojoje lietuviškojoje divizijoje. 1944–1946 m. Kauno apskrities vykdomojo komiteto sekretorius ir pi ...

                                               

Juozas Bartašiūnas

1921–1938 m. sovietinio saugumo karininkas, 1932–1937 m. pasienio kariuomenės brigados vadas ir komisaras. 1934 m. eksternu baigė vidurinę mokyklą. 1940 m. Raudonosios armijos 3-osios armijos, okupavusios Lietuvą ir Latviją, politinės valdybos vi ...

                                               

Leonas Bartoševičius

1959 m. Leningrado aukštąją partinę mokyklą, 1962 m. – Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą. 1954–1955 m. LKP Raseinių rajono komiteto skyriaus vedėjas. 1959–1963 m. LKP Šeduvos rajono komiteto sekretorius, Šiaulių rajono komiteto I-asis se ...

                                               

Viktoras Bergas

1920–1927 m. mokėsi Ukmergės gimnazijoje. 1928 m. už politinę veiklą suimtas ir pašalintas iš gimnazijos. 1928 m. eksternu baigė gimnaziją. 1929–1930 m. kalintas Varnių prievartinio darbo stovykloje. Mokėsi matininkų kursuose Kaune, 1930–1940 m. ...

                                               

Vladimiras Beriozovas

Vladimiras Beriozovas – komunistas, sovietinės ir nepriklausomos Lietuvos partinis, politinis bei visuomenės veikėjas, signataras.

                                               

Feliksas Bieliauskas

Feliksas Bieliauskas – sovietinės Lietuvos partinis, valstybės bei visuomenės veikėjas, pulkininkas.

                                               

Marijonas Miceika

1927 m. eksternu baigė Šiaulių gimnazijos keturias klases. 1932–1938 m. kalintas. 1938–1939 m. LKP CK instruktorius Tauragės apskrityje. 1939–1940 m. LKP Kauno apskrities komiteto narys ir sekretorius. 1940 m. Liaudies Seimo narys. 1940–1941 m. L ...

                                               

Vytautas Bieliauskas

Nuo 1934 m. dalyvavo nelegalioje veikloje. 1935–1937 m. LKJS Vilkaviškio parajonio komiteto narys. 1934–1937 m. už komunistinę veiklą baustas. 1940 m. Liaudies Seimo narys. Nuo 1940 m. LKP Šakių apskrities komiteto darbuotojas. 1943–1944 m. LKP Š ...

                                               

Konstantinas Bogdanas

Konstantinas Bogdanas – Lietuvos skulptorius, politinis bei visuomenės veikėjas, vienas Lietuvos bajorų karališkosios sąjungos steigėjų.

                                               

Stanislavas Caplinas

1955–1957 m. mokėsi KGB mokykloje Nr. 302. 1957–1968 m. dirbo Karelijos ATSR KGB operatyviniu įgaliotiniu. 1968–1971 m. – Karelijos ATSR KGB 2-jo skyriaus 1-ojo poskyrio viršininko pavaduotojas. 1971–1976 m. – Karelijos ATSR KGB 2-jo skyriaus vir ...

                                               

Valerijus Charazovas

1940–1946 m. dirbo aviacijos gamyklose Kazanėje ir Maskvoje. 1945 m. neakivaizdžiai baigė Maskvos aviacijos institutą, inžinierius. Nuo 1946 m. komjaunimo ir partinis darbuotojas. 1955–1961 m. dirbo Kazachijos partiniuose organuose. Nuo 1961 m. T ...

                                               

Jakovas Cukerzis

1934 m. baigė Vilniaus universitetą. 1971 m. biologijos mokslų daktaras. 1934–1939 m. dirbo Vilniaus universitete. 1939–1941 m. ir 1944–1951 m. dirbo Ašmenos vidurinėje mokykloje, nuo 1944 m. direktorius. 1951–1960 m. LTSR švietimo ministerijos i ...

                                               

Aleksandras Česnavičius

1948–1951 m. komjaunimo darbuotojas Pasvalyje. 1950–1988 m. SSKP narys. 1951–1953 m. partinis darbuotojas Klaipėdoje. 1955 m. baigė Respublikinę partinę mokyklą, dirbo LKP CK instruktoriumi. 1957–1958 m. LKP Vilniaus miesto Tarybų rajono komiteto ...

                                               

Michailas Čiblys

Michailas Čiblys – LKP veikėjas, okupavus Lietuvą aktyviai dirbęs partiniuose organuose. M. Čiblys nuo 1924 m. buvo pogrindinės LPK narys. 1940 m. tapo LKPb CK pramonės ir transporto skyriaus vedėju. 1941 m. kovo 8 d. išrinktas LKPb CK sekretoriu ...

                                               

Jonas Čygas

1928 m. baigė Biržų gimnaziją. 1929 m., gavęs LR žemės ūkio ministerijos stipendiją, išvyko studijuoti veterinarijos mokslų į Berlyno aukštąją veterinarijos mokyklą. 1929 m. perėjo į Vienos aukštąją veterinarijos mokyklą, 1935 m. ją baigė. 1936–1 ...

                                               

Algis Čuplinskas

Algis Čuplinskas – Lietuvos inžinierius elektrotechnikas, vienas Lietuvos radioelektronikos ir kompiuterijos pramonės pradininkų.

                                               

Aleksandras Drobnys

Studijavo Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1930 m. valstiečių liaudininkų įkurtos Lietuvos jaunimo sąjungos veikėjas, 1934–1935 m. jos ir Studentų varpininkų draugijos pirmininkas. Nuo 1935 m. palaikė ryšius su nelegalia LKP. 1931–1941 m. dirbo ...

                                               

Eduardas Eismuntas

1952 m. baigė LTSR MGB Vilniaus operatyvininkų mokyklą, 1964 m. – Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, 1968 m. – TSRS KGB Maskvos aukštąją mokyklą. Nuo 1953 m. TSKP narys. MGB dirbo nuo 1950 m., 1952–1964 m. LTSR MGB ir KGB operatyvinis įgalio ...

                                               

Stasys Filipavičius

Nuo 1933 m. LKP ir TSKP narys. 1935–1940 m. už komunistinę veiklą buvo kalintas. 1940–1941 m. LKP Raseinių apskrities komiteto pirmasis sekretorius. 1942–1943 m. Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios divizijos pulko partijos biuro sekretori ...

                                               

Pijus Glovackas

1920–1928 m. LKP narys. 1922 m. pašalintas iš Vilkaviškio gimnazijos, įstojo į Marijampolės realinę gimnaziją. 1923 m. įstojo į Lietuvos universitetą. Redagavo LKP laikraštį "Darbininkų atstovas", su Karoliu Požėla vadovavo universiteto studentų ...

                                               

Nikolajus Gridinas

Nikolajus Gridinas – TSKP veikėjas, Lietuvos okupacijos pradžioje atsiųstas iš Maskvos ir dirbęs LKP organuose. LKPb V suvažiavime, vykusiame 1941 m. vasario 5–9 d. buvo tarp 47 CK narių bei tarp 11-kos CK biuro narių ir išrinktas LKPb CK sekreto ...

                                               

Juozas Grigalavičius

1930–1932 m. LKJS Rokiškio parajonio komiteto, 1933 m. LKJS ir LKP Rokiškio rajono komitetų sekretorius. 1934 m. LKP CK instruktorius Rokiškio apskričiai. 1931–1934 m. redagavo Rokiškio rajono laikraščius "Darbininkų mintys" ir "Kibirkštis". 1933 ...

                                               

Petras Griškevičius

Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, 1941 m. pasitraukė į Rusiją. 1942–1943 m. – 16-osios lietuvių šaulių divizijos karys. 1943 m. rugsėjį atskraidintas į Rokiškio apskritį pogrindinei kovai su okupacine nacių administracija ir tarybinei propag ...

                                               

Jonas Gureckas

1946–1948 m. komjaunimo darbuotojas, LLKJS Šiaulių miesto komiteto I-asis sekretorius. 1950 m. baigė Respublikinę partinę mokyklą, tarnavo sovietinėje armijoje. 1956–1958 m. Respublikinės darbo rezervų valdybos viršininko pavaduotojas. 1958–1963 ...

                                               

Aleksandras Isačenka

Nuo 1926 m. VKPb narys. 1927 m. baigė darbininkų fakultetą, 1934 m. baigė Maskvos V. Molotovo energetikos institutą. Nuo 1934 m. Maskvos elektros gamyklos inžinierius konstruktorius, nuo 1938 m. Maskvos prožektorių gamyklos VKPb komiteto sekretor ...

                                               

Juozas Jermalavičius

Juozas Jermalavičius – LTSR politinis veikėjas, komunistų partijos istorikas, vienas 1991 m. valstybės perversmo iniciatorių. Turi Rusijos pilietybę.

                                               

Mykolas Junčas-Kučinskas

1918–1923 m. Raudonosios armijos karys Urale, Sibire. 1923–1926 m. kooperatyvų ir partinis darbuotojas Baltarusijos SSR. Nuo 1926 m. mokėsi Vakarų tautinių mažumų komunistiniame universitete Maskvoje. 1930 m. pasiųstas į Lietuvą, 1930–1931 m. Mar ...

                                               

Ksaveras Kairys

1926–1928 m. priklausė LLKJS Biržų organizacijai. 1929 m. baigė Biržų gimnaziją, 1939 m. baigė Rygos komercijos mokslų institutą. 1940 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarnautojas. 1940–1941 m. dirbo SSRS ryšių liaudies komisariato įgaliotinio Lie ...

                                               

Jurgis Karosas

Vyriausias keturių vaikų šeimoje, broliai: Leonas Karosas – amatininkas, Vladas Karosas – inžinierius, Algis Karosas – kariškis, gydytojas chirurgas. Tėvams kraustantis, augo Giedraičiuose, vėliau Svėdasuose. 1940 m. baigė Utenos gimnaziją. Vokie ...

                                               

Vilius Antanas Kazanavičius

1957 m. baigė Vilniaus geležinkelio transporto technikumą ir įgijo techniko statybininko specialybę. 1957–1964 m. Pabaltijo geležinkelio Šiaulių apygardos namų ir statinių remonto ruožo meistras, darbų vykdytojas, 1962–1964 m. viršininkas. 1964–1 ...

                                               

Genadijus Konopliovas

1968 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1968–1979 m. dirbo Alytaus mašinų gamykloje. 1979–1983 m. LKP Alytaus miesto komiteto sekretorius, 1983–1985 m. I-asis sekretorius. 1984 m. baigė Leningrado aukštąją partinę mokyklą. 1985–1989 m. LSSR ...

                                               

Povilas Kulvietis

Povilas Kulvietis, Kulviecas – Lietuvos sovietinis veikėjas, ekonomistas, habilituotas daktaras socialinių mokslų daktaras.

                                               

Juozas Kupčinskas

Gimė valstiečių šeimoje. Mokėsi Paežerių ir Parausių pradžios mokyklose, 1924 m. baigė Marijampolės realinę gimnaziją. 1924 m. įstojo į Lietuvos universiteto Gamtos-matematikos fakulteto biologijos skyrių. 1928 m. perėjo į trečiąjį Medicinos faku ...

                                               

Pranas Lazutka

Broliai Stanislovas Lazutka ir Valentinas Lazutka, sūnus Vladas Lazutka. 1941 m. baigė Omsko medicinos institutą. Per Antrąjį pasaulinį karą Ypatingosios Sibiro divizijos ir Šešioliktosios lietuviškosios divizijos chirurgas, sanitarinės tarnybos ...

                                               

Laima Leipuvienė

Laima Leipuvienė – teisininkė, teisėja, Vilniaus rajono apylinkės teismo pirmininkė, buvusi juriskonsultė, Lietuvos komunistų partijos veikėja.

                                               

Kazimieras Liaudis

Prieš Pirmąjį pasaulinį karą su šeima išvyko į Rusiją, ten įsitraukė į bolševikų partijos veiklą. 1917 m. pab. – 1919 m. Raudonosios gvardijos, 1919–1924 m. Sovietų Rusijos kariuomenės karys. Dalyvavo kovose su Vokietijos, Ukrainos Liaudies Respu ...

                                               

LKP CK II sekretorius

LKP CK II-asis sekretorius – viena svarbiausių ir įtakingiausių pareigybių sovietinėje Lietuvoje. Dažniausiai tai buvo iš Maskvos atsiųstas, jokio ryšio su Lietuva neturintis ir lietuviškai nemokantis žmogus, turėjęs prižiūrėti respublikoje vykst ...

                                               

Jonas Lukauskas

Jonas Lukauskas – ekonomistas, sovietinis partinis bei karinis veikėjas, Lietuvos kariuomenės pulkininkas.

                                               

Jonas Macevičius

Brolis Kazys Macevičius. 1942–1943 m. 16-osios lietuviškosios šaulių divizijos pulko komjaunimo sekretorius. Nuo 1943 m. SSKP narys. 1943–1944 m. LLKJS CK ir Šiaurės srities komiteto sekretorius, "Žalgirio" raudonųjų partizanų būrio komisaras. 19 ...

                                               

Kazys Macevičius

Brolis Jonas Macevičius. Nuo 1910 m. gyveno Krakėse. 1925 m. baigė Kėdainių gimnazijos 4 klases. 1927–1930 m. LKP Krakių kuopelės, parajonio komiteto sekretorius, 1933–1935 m. LKP CK instruktorius. 1931–1932 m. mokėsi Tarptautinės Lenino mokyklos ...

                                               

Jonas Macijauskas (1900)

1919 m. birželio mėn. už antivalstivalstybinę veiklą Lietuvos Respublikos teismo nuteistas 10 m. kalėti. 1921 m. keičiantis kaliniais išleistas į Sovietų Rusiją, kovojo su baltagvardiečiais. 1926–1940 m. Raudonosios armijos politinis darbuotojas. ...

                                               

Alfonsas Maldonis

Mokėsi Pocelonių ir Alovės pradinėse mokyklose, 1941–1949 m. Alytaus gimnazijoje, Vilniaus I-oje gimnazijoje. 1949–1954 m. Vilniaus universitete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. Studijų metais dirbo laikraščio "Lietuvos pionierius" redakci ...

                                               

Algimantas Matulevičius

Mokėsi Šilavoto, Mačiūnų, Liudvinavo, Laurų mokyklose. 1965 m. baigė Vilniaus politechnikumą ir įgijo technologo specialybę, 1974 m. – Vilniaus valstybinio universiteto Pramonės ekonomikos fakultetą ir įgijo ekonomisto specialybę. 1964–1967 m. Vi ...

                                               

Icikas Meskupas-Adomas

1924 m. įstojo į LLKJS. 1925–1926 m. LLKJS Ukmergės parajonio komiteto narys, sekretorius. 1926 m. baigė Ukmergės žydų gimnaziją, studijavo Lietuvos universitete. 1927 m. LLKJS Kauno rajono komiteto sekretorius. 1927–1931 m. kalintas. Nuo 1929 m. ...

                                               

Michalina Meškauskienė

Nuo 1925 m. studijavo Lietuvos universitete. 1925–1929 m. priklausė Lietuvos socialistų revoliucionierių maksimalistų sąjungai. 1928–1935 m. kalinta. Vinco Krėvės remiama 1936 m. organizavo prokomunistinį žurnalą "Literatūra". 1937–1940 m. Lietuv ...

                                               

Marijonas Misiukonis

1990 m. kovo 17 d. – 1991 m. sausio 13 d. pirmosios Lietuvos Respublikos Vyriausybės vidaus reikalų ministras. Vadovaudamas Lietuvos Respublikos VRM nusipelnė saugodamas Lietuvos Respublikos teritorinį vientisumą, pasiekė, kad beveik visi VRM pad ...

                                               

Nikolajus Mitkinas

1953 m. baigė Karelijos-Suomijos universitetą. Nuo 1954 m. SSKP narys. 1959–1960 m. SSKP Karelijos srities komiteto sektoriaus vedėjas, 1960–1961 m. šio komiteto Politinio švietimo namų vedėjas, skyriaus vedėjo pavaduotojas. 1961–1963 m. SSKP Pet ...

                                               

Teofilis Mončiunskas

1925–1926 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje. 1936 m. mokėsi Darbo rūmų liaudies universitete, 1938 m. Amatų rūmų krosnininkų kursuose, 1939 m. Kaišiadorių amatų mokykloje. 1939 m. įstojo į Šaulių sąjungą. Sovietams okupavus Lietuvą, 1940–1941 m. T ...

                                               

Povilas Morkūnas (1932)

1951 m. sidabro medaliu baigė Biržų vidurinę mokyklą. 1956 m. baigė Kauno politechnikos instituto Elektronikos fakultetą, įgijo radijo inžinieriaus specialybę. 1959–1960 m. studijavo Maskvos energetikos institute. Dirbo Rygos ir Kauno radijo gamy ...