ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 30


                                               

Mykolas Velykis

Mokėsi Panevėžyje, o 1909 m. baigė Vilniaus karo mokyklą. Ilgą laiką dirbo karo administracijos ūkio srityje. I Pasaulinio karo metais tarnavo Rusijos imperijos kariuomenėje Austrijos fronte. 1918 m. grįžo į Lietuvą ir stojo savanoriu į Lietuvos ...

                                               

Povilas Žadeikis

Baigęs Palangos progimnaziją, 1907 m. įstojo į Mintaujos gimnaziją. 1912 m. baigė Sankt Peterburgo universiteto Chemijos fakultetą. Atliko karo prievolę, bet prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, vėl buvo mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. Baigę ...

                                               

Silvestras Žukauskas

Po 1917 m. bolševikų perversmo demobilizavus Rusijos imperijos armiją 1918 m. per Kijevą grįžo į Lietuvą. Vienas Lietuvos kariuomenės organizatorių. 1918 m. gruodžio 10 d. paskirtas Krašto apsaugos ministru, tačiau dėl ligos šiltinės gruodžio 24 ...

                                               

Livija Majoresku-Dimšienė

Gimė žinomo Rumunijos literato, vėliau tapusio šalies Ministru pirmininku, Titu Maiorescu šeimoje. Pirminį išsilavinimą Livija įgijo šeimoje. Matyt ne be tėvo įtakos, domėjosi muzika ir literatūra – skambino pianinu ir sporadiškai dalyvavo Bukare ...

                                               

Marija Radvilienė

Gimė Moldavijos gospodario Baziliaus Lupu šeimoje. Tėvas, būdamas Osmanų imperijos vasalas, turėjo gauti turkų sultono sutikimą savo vaikų vedyboms. Viena duktė Ruksandra ištekėjo už Ukrainos kazokų vado Bogdano Chmelnickio sūnaus Timofejaus, o M ...

                                               

Aukštaitijos herbas

Aukštaitijos herbas – vieno iš 5 Lietuvos etnokultūrinių regionų heraldikos atributas. Herbo sidabriniame lauke pavaizduotas raudonas šarvuotas raitelis su pakeltu kalaviju dešinėje rankoje. Herbo skydą laiko du sidabriniai angelai, stovintys ant ...

                                               

Dzūkijos herbas

Dzūkijos herbas – vieno iš 5 Lietuvos etnokultūrinių regionų heraldikos atributas. Herbo mėlyname lauke vaizduojamas sidabrinis šarvuotas karys, laikantis dešinėje rankoje auksinę alebardą ant sidabrinio koto, o kaire ranka atsirėmęs į sidabrinį ...

                                               

Lietuvos gyvenviečių herbai pagal heraldinius elementus

Fontanas, čiurkšlė, upelis: Birštono herbas Kaltinėnų herbas Krinčino herbas Raguvos herbas Kavarsko herbas Žaibas: Kruonio herbas Mažeikių herbas Akmuo: Mosėdžio herbas Kulių herbas Salako herbas Ugnis: Naujosios Akmenės herbas Luokės herbas Lyg ...

                                               

Žemaitijos herbas

Istorinėje literatūroje Žemaitijos, arba Žemaitijos Kunigaikštystės, herbo klausimas nepakankamai ištyrinėtas. Ypač neaiškus jo atsiradimo laikas ir kilmė. Manoma, kad Žemaitijos herbo ištakos susijusios su legendine Lietuvos kunigaikščių romėniš ...

                                               

Klaipėdos krašto vėliava

Klaipėdos krašto vėliava – Klaipėdos krašto vėliava, naudota 1920–1945 metais. Vėliavą sudaro horizontalios geltonos ir raudonos spalvos. Vėliavos viršutiniame kairiajame kampe vaizduojamas Klaipėdos herbas.

                                               

Lietuvos TSR vėliava

Lietuvos TSR vėliava – sąjunginės respublikos vėliava, stačiakampė trispalvė, sudaryta iš trijų horizontalių juostų: viršutinės plačiausios raudonos, vidurinės siauriausios baltos ir apatinės žalios. Viršutiniame kairiame kampe auksiniai kūjis ir ...

                                               

Lietuvos vėliavos diena

Lietuvos vėliavos diena – atmintina diena, pažymima sausio 1 d. Šią dieną keliama Valstybės vėliava prie valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų. Prisimenant ir pagerbiant savanorių žygdarbį, Lietuvai atgavus nepriklausomybę, kiekvienai ...

                                               

Apskaitos istorija Lietuvoje

Lietuvoje feodaliniai – baudžiaviniai santykiai įsigalėjo kiek vėliau negu kaimyninėse germanų ir slavų valstybėse, todėl ir apskaita vystėsi kiek kitaip. Apskaitos užuomazgas galima laikyti kilnojamo ir nekilnojamo turto ir žmonių surašymus. Vyk ...

                                               

Ekonominė blokada (1990)

Lietuvos ekonominė blokada – laikotarpis nuo 1990 m. balandžio 18 d., kai Tarybų Sąjungos valdžia sustabdė žaliavų tiekimą Lietuvai iki 1990 m. liepos 1 d. Blokada iš viso truko 75 dienas. 1990 m. balandžio 13 d. Michailas Gorbačiovas ir TSRS Min ...

                                               

Miškų revizija

1558 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Žygimantas Augustas paliepė Mscibogavo dab. Mscibava, Valkavisko rajonas seniūnui Grigaliui Valavičiui revizuoti Lietuvos Didžiosios kunigaikštytės valstybinius miškus, nustatyti jų ir privačių miškų ribas, s ...

                                               

Palangos uostas

Iš karaliaus Zigmanto Vazos gavę teisę plėsti Palangos uostą, 1589 metais anglai pastatė tiltą į jūrą, įrengė akmeninį molą, pagilino jūros dugną laivybai vystyti. Tuo metu su užsienio šalimis vyko gyva prekyba manufaktūra, druska, metalu, ginkla ...

                                               

Antanas Zenonas Kaminskas

1971 m. baigė Tauragės 1-ąją vidurinę mokyklą. 1976 m. baigė Vilniaus universitetą įgijęs inžinieriaus-ekonomisto specialybę. 1976–1982 m. dirbo Buitinio gyventojų aptarnavimo ministerijos Informaciniame skaičiavimo centre skyriaus viršininku. 19 ...

                                               

Vytas Navickas

1970 m. baigė Druskininkų 1-ąją vidurinę mokyklą, 1975 m. baigė Vilniaus valstybinio universiteto Finansų ir apskaitos fakultete, kurį baigęs įgijo ekonomisto matematiko specialybę. 1990 m. stažavosi Vokietijos Marburgo universitete, 1991 m. JAV, ...

                                               

Albertas Šimėnas

1956 m. pradėjo lankyti Antalinos pradinę mokyklą, 1967 m. baigė Troškūnų vidurinę mokyklą. 1967–1972 m. studijavo Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete, įgijo ekonomisto matematiko kvalifikaciją. 1972–1973 m. LSSR plano komiteto skaičiavimo ...

                                               

Aleksandras Vasiliauskas (1940)

1958 m. baigė Pavandenės vidurinę mokyklą. 1958–1965 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultete. 1978 m. ekonomikos mokslų daktaras. 1965–1966 m. Lietuvos SSR mokslų akademijos Fizikos ir matematikos instituto jaunesnysis ...

                                               

Julius Veselka

1951 m. pradėjo lankyti Belazariškių pradinę mokyklą, 1962 m. baigė Siesikų vidurinę mokyklą. 1967 m. įstojo ir 1972 m. baigė Vilniaus valstybinio universiteto Pramonės ekonomikos fakultetą įgijo ekonomisto specialybę. 1985 m. apgynė ekonomikos m ...

                                               

Aplinkos projektų valdymo agentūra

2002 m. prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos įkurta ISPA programos įgyvendinimo agentūra, kuri prižiūrėjo ISPA lėšų panaudojimą ir programų įgyvendinimą. 2004 m. agentūra pervadinta į Aplinkos projektų valdymo agentūrą Lietuvai įstojus ...

                                               

Lietuvos ekonomistų asociacija

Lietuvos ekonomistų asociacija – Lietuvos visuomeninė organizacija, vienijanti ekonominį išsilavinimą turinčius asmenis arba ekonomistus praktikus, studentus ar jų formalizuotas grupes Lietuvoje ir užsienyje.

                                               

Lietuvos elektros energetikos asociacija

Lietuvos elektros energetikos asociacija – Lietuvos asociacija, savarankiška, šakinė, nepriklausoma, tam tarpe nuo valstybės ir valdžios struktūrų, pelno nesiekianti ir Vyriausybės nefinansuojama organizacija, vienijanti šalies elektros ir šilumo ...

                                               

Investuok Lietuvoje

VšĮ Investuok Lietuvoje – tiesioginių užsienio investicijų plėtros agentūra prie Lietuvos ūkio ministerijos, siekianti didinti Lietuvos ekonomikos konkurencingumą, investicinį patrauklumą ir šalies žinomumą pasaulyje. Agentūra teikia informaciją ...

                                               

Lenkijos-Lietuvos ūkio rūmai

Lenkijos-Lietuvos ūkio rūmai, lenk. Polsko-Litewska Izba Gospodarcza - nevalstybinė, pelno nesiekianti organizacija, vienijanti Lietuvos ir Lenkijos verslininkus. Tikslai: informacijos apie kitos šalies rinkos sąlygas, bendrų įmonių steigimo skat ...

                                               

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija

Lietuvos inžinerinės pramonės asociacija - nepriklausoma inžinerinės pramonės savivaldos organizacija Lietuvoje. Atstovauja metalo gaminių, mašinų ir įrangos, prietaisų, elektrotechnikos ir elektronikos pramonės sektoriui apdirbamosios pramonės š ...

                                               

Lietuvos parodų stendų statytojų asociacija

Lietuvos parodų stendų statytojų asociacija – parodų stendų statytojų asociacija Lietuvoje. Vienija 6-ias specializuotas parodų stendų ir kitų laikinų 3D konstrukcijų projektavimo, gamybos, logistikos ir montavimo įmones.

                                               

Lietuvos Respublikos trišalė taryba

Lietuvos Respublikos trišalė taryba - socialinių partnerių susitarimu iš vienodo skaičiaus lygiateisių narių - centrinių profesinių sąjungų, darbdavių organizacijų ir LR Vyriausybės atstovų - sudaryta institucija.

                                               

Lietuvos turto vertintojų asociacija

Lietuvos turto vertintojų asociacija, LTVA – Lietuvos visuomeninė organizacija, vienijanti turto vertinimu besiverčiančius asmenis. Būstinė Vilniuje, K. Sirvydo g. 6.

                                               

Lietuvos valstybinė privatizavimo agentūra

Lietuvos valstybinė privatizavimo agentūra – Lietuvos valstybinė privatizavimo institucija, veikusi prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Vilniuje 1995–1997 m.

                                               

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija – Lietuvos asociacija, vienijanti įmones, organizacijas ir fizinius asmenis, kurių veikla susijusi su vandentvarkos ūkiu. Būstinė Vilniuje, Laisvės pr. 117A.

                                               

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija

Lietuvos verslo darbdavių konfederacija – nevyriausybinė, ne pelno organizacija, vienijanti darbdavius Lietuvoje bei ginanti jų interesus, didžiausia smulkų ir vidutinį verslą atstovaujanti organizacija Lietuvoje. Vienija daugiau nei 2000 įmonių ...

                                               

Lietuvos verslo kolegijos Apskaitos ir teisės katedra

Vakarų Lietuvos verslo kolegijos Apskaitos ir teisės katedra - buvęs Vakarų Lietuvos verslo kolegijos struktūrinis padalinys; Teisės katedra. Veiklos sritys - teisinis švietimas, teisės mokslinė veikla. Pagrindinė studijų programa - Teisė. Adresa ...

                                               

Nacionalinė Lietuvos elektros asociacija

Nacionalinė Lietuvos elektros asociacija – elektros tiekėjų asociacija, veikianti Lietuvoje. Būstinė Juozapavičiaus g. 13, Vilnius. Asociacija įsteigta 2011 m. birželio 6 d. Atstovauja Lietuvai Eurelectric asociacijoje.

                                               

Northtown Vilnius

VšĮ Northtown Vilnius – Vilniaus miesto savivaldybės viešoji įstaiga, plėtojanti inovatyviam verslui kurtis ir augti reikalingą infrastruktūrą bei teikianti specializuotas konsultacijų paslaugas.

                                               

Lietuvos pakuotojų asociacija

Lietuvos pakuotojų asociacija – Lietuvos organizacija, vienijanti pakuočių, pakavimo priemonių ir įrangos gamybos bei platinimo įmones. Įkurta 1994 m. Kaune, turi apie 60 narių. Būstinė Kaune, Karaliaus Mindaugo pr. 21.

                                               

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija

Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacija, iki 1996 m. Lietuvos prekybos ir pramonės rūmų asociacija – regioninius prekybos, pramonės ir amatų rūmus Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje vienijanti ir jų interesams atst ...

                                               

Lietuvos periodinės spaudos leidėjų asociacija

Lietuvos periodinės spaudos leidėjų asociacija vienija juridinius asmenis – nacionalinės, regioninės ir miestų periodinės spaudos leidėjus. Gina periodinės spaudos leidėjų ekonomines teises, spaudos laisvę, atstovauja periodinės spaudos leidėjams ...

                                               

Ūkininkų vienybė

1927 m. gegužės 26 d. įkūrė žemės ūkio ministras Jonas Pranas Aleksa ir kiti tautininkai ūkininkų suvažiavime Buktoje, Marijampolės apskrityje. Tikslas – rūpintis ūkininkų ekonominiais, socialiniais ir kultūros reikalais. įstatai užregistruoti 19 ...

                                               

Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Užimtumo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – Lietuvos biudžetinė organizacija prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, viešojo administravimo įstaiga, organizuojanti užimtumo rėmimo politikos priemonių įgyvendinimą ...

                                               

Lietuvos vartotojų institutas

Lietuvos vartotojų institutas įkurtas 2000 m. pabaigoje. Tikslas – ginti vartotojų ekonominius ir saugos interesus, šviesti, mokyti ir konsultuoti vartotojus bei verslininkus, skatinti sąžiningą komercinę praktiką, tobulinti verslo aplinką. Insti ...

                                               

Versli Lietuva

1997 metų rudenį įkurta Lietuvos ekonominės plėtros agentūra LEPA, angl. Lithuanian Development Agency, sujungus Lietuvos investicijų ir Lietuvos eksporto plėtros agentūras. Agentūra buvo pavaldi Lietuvos Respublikos Europos reikalų ministerijai. ...

                                               

Lietuvos verslo paramos agentūra

Lietuvos verslo paramos agentūra LVPA – Lietuvos viešoji įstaiga, administruojanti Europos Sąjungos ir nacionalinę finansinę paramą, įkurta 2003 m. Vilniuje, Vasario 16-osios g. 2/Gedimino pr. 38, veikia regioniniai padaliniai Vilniuje, Kaune, Kl ...

                                               

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija

Lietuvos viešbučių ir restoranų asociacija – Lietuvos svetingumo verslo įmonių visuomeninė organizacija, įkurta 2002 m. balandžio 26 d. susijungus Nacionalinei viešbučių ir restoranų bei Lietuvos viešbučių asociacijoms. Būstinė Vilniuje, Vytenio ...

                                               

Akmenės laisvoji ekonominė zona

Akmenės laisvoji ekonominė zona – laisvosios ekonominės zonos statusą turinti 98.6 ha pramoninės plėtros teritorija, kur klientams yra nustatytos mokesčių, muitų, kvotų lengvatos ir specialiosios veiklos taisyklės, siekiant investuotojams sudaryt ...

                                               

Kauno laisvoji ekonominė zona

Kauno laisvoji ekonominė zona – 534 ha užimanti pramoninės plėtros teritorija, kur klientams yra nustatytos mokesčių, muitų, kvotų lengvatos ir specialiosios veiklos taisyklės, siekiant investuotojams sudaryti palankesnes veiklos sąlygas. Kauno l ...

                                               

Kėdainių laisvoji ekonominė zona

Kėdainių laisvoji ekonominė zona – laisvosios ekonominės zonos statusą turinti 130.55 ha pramoninės plėtros teritorija, kur klientams yra nustatytos mokesčių, muitų, kvotų lengvatos ir specialiosios veiklos taisyklės, siekiant investuotojams suda ...

                                               

Klaipėdos laisvoji ekonominė zona

Klaipėdos laisvoji ekonominė zona – seniausia LEZ Lietuvoje, įkurta 1996 m., veikianti nuo 2002 m. Užima 412 ha plotą. Čia investuotojams taikomos specialios išskirtinės lengvatinės ekonominės ir teisinės sąlygos bei sukurta infrastruktūra. Speci ...

                                               

Marijampolės laisvoji ekonominė zona

Marijampolės laisvoji ekonominė zona – laisvosios ekonominės zonos statusą turinti 77.73 ha pramoninės plėtros teritorija, kur klientams yra nustatytos mokesčių, muitų, kvotų lengvatos ir specialiosios veiklos taisyklės, siekiant investuotojams s ...