ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 31


                                               

Aljansas (žurnalas)

Įsteigė korporacija "Lietuvos verslas", leido UAB "Aljansas". Rašė ekonomikos, komercijos, ūkinio verslo, laisvosios rinkos, bankininkystės ir kitais klausimais. Tiražas 1991 m. ir 1997 m. – 5000 egz. Vyr. redaktoriai Antanas Mačianskas – 1994–19 ...

                                               

Amatininkas (žurnalas)

Leido Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų verslininkų sąjunga, nuo 1940 m. sausio – Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmai ir nuo 1940 m. liepos – Vietinės pramonės liaudies komisariatas. Nr. 1 išėjo 1934 m. vasario 15 d. kaip " ...

                                               

Baltic Business News

Iki 1994 m. ėjo kaip "Baltic News". Rašė politikos, ekonomikos, verslininkystės klausimais, nušvietė Baltijos šalių gyvenimą. Leido UAB "Baltijos naujienos". Tiražas 1992 m. – 2000 egz., 1996 m. – 3000 egz. Vyriausioji redaktorė – D. Droblytė.

                                               

Baltika (laikraštis)

Išeidavo du kartus per mėnesį. Pavyzdinis numeris be tikslios datos išleistas 1920 m. 16 puslapių, o 1921 m. sausio 15 d. išėjo Nr. 1. Leistas keturiomis kalbomis: lietuvių, rusų, vokiečių ir latvių. Leidėja – spaudos bendrovė "Daga". Išėjo 20 nu ...

                                               

Banga (žurnalas)

Iki 1991 m. ėjo lietuvių ir rusų kalba. Išeina du numeriai per metus pavasario-vasaros ir rudens-žiemos mados. Tiražas 1962 m. – 10 000 egz., 1985 m. – 80 000 egz., 1992 m. – 45 000 egz., 1994 m. – 20 000 egz., 1996 m. – 3000 egz. Leidėjas UAB Ma ...

                                               

Bendras darbas

Leido Lietuvos kooperatyvų taryba: 1928–1929 m. kartą per mėnesį, 1930–1933 m. – kas dvi savaites, 1933–1935 m. – kartą per dešimt dienų. Spausdino Varpo bendrovės spaustuvė bei "Raidės" spaustuvė Kaune. Tiražas 20 000 egz. 1929 m. Nagrinėjo koop ...

                                               

Bendras darbas (Augsburgas)

Bendras darbas – Lietuvių tremtinių amatininkų ir darbininkų profesinės sąjungos informacinis mėnesinis leidinys, leistas 1948–1949 m. Vokietijoje Augsburgo lietuvių išeivių stovykloje.

                                               

Bendrija (Vilnius)

Leidėjas ir redaktorius Mykolas Sleževičius. Pirmasis numeris išėjo 1911 m. lapkričio mėn. Spausdino J. Zavadskio spaustuvė, nuo Nr. 8 – M. Kuktos spaustuvė. Išėjo 26 numeriai. Rašė apie įvairią vartotojų draugijų veiklą, kooperacijos patirtį kit ...

                                               

Biznis (laikraštis)

Rašė Lietuvos ekonominio, politinio ir kultūrinio gyvenimo klausimais. Tiražas 1991 m. – 19 300 egz., 1992 m. – 16 300 egz. Išėjo 12 numerių. Redaktorius Žygintas Kačanauskas.

                                               

Bzn start

"bzn start" – skaitmeninis verslo žurnalas, kuris per mėnesį pasiekia iki 30 tūkst. unikalių lankytojų. Anksčiau buvo leidžiama ir spausdinta šio žurnalo versija, kurio pirmasis numeris rinkoje pasirodė 2011 m. spalio mėn. Žurnalo pagrindinė audi ...

                                               

East Express

Įsteigė ir leido UAB "Intakas". Tiražas 1991 m. – 1400 egz., 1992 m. – 3000 egz. Spausdino analitinio ir reklaminio pobūdžio rašinius, įvairią informaciją apie Lietuvą.

                                               

Fortūna (žurnalas)

Fortūna – lietuviškas žurnalas, projekto "Kas yra kas Lietuvoje" sudėtinė dalis. Platinamas "Kas yra kas Lietuvoje" prenumeratoriams, projekto dalyviams. "Fortūną" nemokamai gauna "Kas yra kas Lietuvoje" verslo prenumeratoriai; prabangių prekių i ...

                                               

Gerovė (laikraštis)

Leido Lietuvos vyriausias kooperacijos komitetas du kartus per mėnesį. Spausdino Raidės spaustuvė Kaune. Išėjo 46 numeriai. Šis katalikiškos orientacijos leidinys nagrinėjo kooperacijos raidą Lietuvoje, svarstė įvairių kooperacijos bendrijų veikl ...

                                               

Kelias į rinką

Analizavo laisvos rinkos santykius, teikė metodinę informacijų verslininkams. Redagavo Albinas Navickas, leido jo personalinė firma. Tiražas 1991 m. – 1000 egz., 1993 m. – 1500 egz.

                                               

Klaipėdos krašto amato laikraštis

Leido ir redagavo Amato rūmai lietuvių ir vokiečių kalba gotišku šriftu. 1924–1931 m. ėjo pavadinimu "Klaipėdos krašto remeslininkystės laikraštis". Spausdino "Ryto" spaustuvė Klaipėdoje.

                                               

Komercinės žinios

Iki 1991 m. Nr. 4 ėjo kaip Lietuvos informacijos instituto informacinis komercinis leidinys. Teikė įvairią informaciją verslininkams ir visiems besidomintiems komercija. Tiražas 1989 m. – 1000 egz., 1994 m. – 2000 egz. Nuo 1995 m. balandžio 19 d. ...

                                               

Komersantas (žurnalas)

Leido Komersantų būrelis ir Antanas Skirius. 1934 m. ėjo dukart per mėnesį, vėliau kas mėnesį. Spausdino "Ryto" akcinės bendrovės spaustuvė Klaipėdoje. Išėjo 7 numeriai. Nagrinėjo pramonės ir prekybos klausimus, Lietuvos užsienio prekybos padėtį, ...

                                               

Lietuvos dirva

Leido Lietuvos žemės ūkio draugija, 1925 m. – Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjunga, "Lietūkis". Spausdino Varpo spaustuvė Kaune. Išėjo 53 numeriai. 1925 m. liepos mėn. vietoje jo pradėtas leisti kooperacijos žurnalas "Talka". Rašė žemdirbystės ...

                                               

Lietuvos ekonomistas

Leido Antanas Pakarklis. 1928 m. ėjo kartą per savaitę, vėliau – kartą per mėnesį. 1928–1930 m., 1934 m. vadinosi "Ekonomistas". Spausdino M. Adomavičiaus spaustuvė Kaune. Išėjo 28 numeriai. Nagrinėjo Lietuvos pramonės ir prekybos problemas, info ...

                                               

Lietuvos komersantas

Įsteigė ir leido UAB "Lietuvos komersantas". Tiražas 1990 m. – 25 000 egz., 1993 m. – 3500 egz. Analizavo verslo problemas, rašė apie komercijos aktualijas.

                                               

Lietuvos nekilnojamasis turtas

Iki 1996 m. vadinosi "Vilniaus nekilnojamasis turtas". Įsteigė ir leido UAB "Vilniaus nekilnojamasis turtas". Tiražas 1994 m. – 3000 egz., 1997 m. – 10 000 egz. Redaktoriai Marytė Šaltytė, G. Radvila, Petras Zurlys, Aldona Armalytė 1997–1999 m.

                                               

Lietuvos rinka

Leido N. Gecevičius. Spausdino A. Bako spaustuvė, Brolių Gurvičių spaustuvė, Meno spaustuvė Kaune. Išėjo 16 numerių. Nagrinėjo Lietuvos ekonominę būklę, rinkos reikalavimus ir galimybes, įvairių pramonės šakų importo ir eksporto poslinkius, spaus ...

                                               

Lietuvos ūkis ir rinka

Leistas vietoje žurnalo "Lietuvos ūkis". Leido Centrinis statistikos biuras lietuvių ir vokiečių kalba. Ėjo kas du mėnesius. Spausdino Spindulio spaustuvė Kaune. Išėjo 11 numerių. Spausdino svarbiausių Lietuvos pramonės, prekybos, susisiekimo, fi ...

                                               

Litas (laikraštis)

Iki 1992 m. kovo mėn. vadinosi "Permainos". Įsteigė Lietuvos pramonininkų asociacija ir Jurgis Paskočinas, leido UAB "Permainos". Ėjo 1 kartą, nuo 1993 m. – 2 kartus per savaitę. Tiražas 1990 m. – 20 000 egz., 1994 m. – 4000 egz., 1997 m. – 2000 ...

                                               

Lithuanian Business Review

Lithuanian Business Review – Lietuvos tarptautinis pramonės ir verslo žurnalas anglų kalba, ėjęs 1993–1995 m. Vilniuje ir 2000–2010 m. Kaune. 2013 m. pasikeitė žurnalo savininkas, juo tapo VšĮ Leidybos idėjų centras, 2015 m. žurnalo leidimas buvo ...

                                               

Marketingas (žurnalas)

Marketingas – mėnesinis lietuviškas verslo žurnalas vadovams. Tai žurnalas, skirtas reklamos, ryšių su visuomene, vadybos ir pardavimų praktikams. Pagrindinis tikslas – marketingo srityje dirbantiems asmenims pateikti aktualijas bei naudingą moko ...

                                               

Merkurijus (laikraštis)

Įsteigė ir redagavo žurnalistas Juozas Girdvainis. Priklausė Vilniaus prekybos organizacijų valdybai. Tiražas 1990 m. – 13 600 egz., 1994 m. – 5000 egz. Skelbė straipsnius, atspindinčius prekybininkų vartotojų interesus, prekybos darbo praktiką.

                                               

Naujasis kapitalas

Leido UAB Naujasis kapitalas. Tiražas 6000 egz. Laikraščio apimtis – 12-24 p. Rašė biznio, rinkos, finansų, investicijų, vertybinių popierių, reklamos, kredito, kitais verslo klausimais. Vyriausias redaktorius Gediminas Grigelevičius.

                                               

Noriu

Noriu pirkti, parduoti, skelbti, nuomoti, dirbti, surasti, keisti – komercinis laikraštis, ėjęs nuo 1992 m. gruodžio 1 d. iki 2011 m. birželio 23 d. Kaune, Kęstučio g. 23 A.

                                               

Prekyba (žurnalas)

Leido Privataus ūkio kultūros draugija, 1939 m. – Ekonomistų grupė. Dalis teksto spausdinta vokiečių kalba. Spausdino "Ryto" spaustuvė Klaipėdoje, "Žaibo" spaustuvė Kaune. Išėjo 26 numeriai. Leido priedą "Prekybos biuletenis". Svarstė Klaipėdos k ...

                                               

Prekyba ir pramonė

Leido Klaipėdos krašto pramonės ir prekybos rūmai ir Antanas Skirius. Spausdino Ryto spaustuvė Klaipėdoje. Išėjo 24 numeriai. Rašė pasaulinės prekybos, užsienio rinkos, muitų sistemos, licencijų, mokesčių ir kitais klausimais, spausdino politikos ...

                                               

Sąskaityba

Leidžia UAB "Apskaita". Tiražas 1990 m. – 9000 egz., 1997 m. – 6000 egz. Kiekviename numeryje 1992–2010 m. spausdintas priedas "Oficialūs dokumentai" su atskira ištisine puslapių numeracija. Vyriausias redaktorius Vytautas Ažušilis.

                                               

Savininkas (laikraštis)

Įsteigė korporacija "Lietverslas" ir Nuosavybės saugos kongresas. Leido UAB "Savininkas". Ėjo 2 kartus per mėnesį, nuo 1994 m. kartą per savaitę. Tiražas 1992 m. – 10 000 egz., 1995 m. – 5000 egz. 1996–1997 m. buvo leidžiamas kaip dienraščio "Lie ...

                                               

Statybų birža

Statybų birža – lietuviškas verslo žurnalas ir portalas statybų tematika. Jame publikuojami statybų konkursai, užsakymai, aprašomos planuojamos ir vykdomos statybos. Leidėjas ir administratorius – bendrovė "Statybų birža".

                                               

Talka (žurnalas)

Leido 1920–1925 m. Lietuvos kooperacijos bendrovių sąjunga, nuo 1925 m. Lietuvos kooperatyvų taryba vietoje žurnalo "Lietuvos dirva". Įsteigė Petras Šalčius. Ėjo kas mėnesį, kas dvi savaites. 1925 m. leido iliustruotą dvimėnesį priedą "Dienos rūp ...

                                               

Tautos ūkis

Leido Ekonomikos studijų draugija. Ėjo kartą per mėnesį, nuo 1937 m. – kas savaitę. Spausdino Spindulio spaustuvė, Varpo spaustuvė Kaune. Leido priedus "Pirmasis ekonominis studijų penkmetis" 1929–1934 m. "Volkswirtschaft" vokiečių kalba, 1938–19 ...

                                               

Turgus (laikraštis)

Įsteigė ir leido UAB "MM". Spausdino nemokamus asmeniškus trumpus skelbimus, informaciją apie perkamas ir parduodamas prekes, teikiamas paslaugas, privačių asmenų ir valstybinių įmonių veiklą. Tiražas 1991 m. – 6900 egz., 1992 m. – 8400 egz. Viet ...

                                               

Vadovo pasaulis

Vadovo pasaulis – lietuviškas verslo žurnalas vadovams. Tai aukščiausio lygio vadovams skirtas analitinis žurnalas. Siekiama padėti pasirengti naujiems iššūkiams Lietuvai tapus ES nare, aktyviai plėtojant savo verslą ir išvengiant nuostolių; rašo ...

                                               

Verslas (laikraštis)

Leido Lietuvių prekybininkų, pramonininkų ir amatininkų sąjunga. Spausdino M. Kuktos spaustuvė, "Žaibo" spaustuvė Kaune. Išėjo 457 numeriai. Leido priedus "Amatininkas", "Jaunas prekybininkas", "Jaunasis verslininkas". Nagrinėjo specifinius įvair ...

                                               

Verslo ir komercinė teisė

Iki 1995 m. vadinosi "Verslas ir teisė". Įsteigė apskaitos ir kontrolės UAB "Auditas". Tiražas 1992 m. – 5200 egz., 1997 m. – 3000 egz. Rašo teisės, privatizavimo, audito, bankų, verslo klausimais. Vyriausias redaktorius Karolis Jovaišas.

                                               

Verslo klasė

Verslo klasė – nuo 2001 m. leidžiamas verslo žurnalas. Leidėjas – verslo dienraštis "Verslo žinios". "Verslo klasės" vyriausiasis redaktorius – Ramūnas Terleckas. 2018 m. "Verslo klasės" gaunamų pajamų dalis iš reklamos sudarė 90 %, 10 % – prenum ...

                                               

Verslo žinios

"Verslo žinios" – verslo dienraštis, leidžiamas nuo 1995 m. Priklauso Švedijos "Bonnier" leidinių grupei. Vyriausiasis redaktorius – Rolandas Barysas. Tiražas – apie 8000 egz. 73 % "Verslo žinių" leidinio akcijų priklauso švedų bendrovei "Bonnier ...

                                               

Versus

"Versus" – 2006–2011 m. leistas verslo žurnalas. Žurnalas buvo pradėtas leisti, kai Vidas Rachlevičius paliko dienraščio "Verslo žinios" leidžiamo žurnalo "Verslo klasė" vyriausiojo redaktoriaus postą. Leidinyje spausdinta pažintinė informacija, ...

                                               

Lietuvos komercinė teisė

Pagrindiniai šaltiniai: Lietuvos Respublikos bankų įstatymas Draudimo įstatymas LR civilinis kodeksas Juridinių asmenų registro įstatymas kt. Akcinių bendrovių įstatymas Anksčiau buvo rengiamas LR komercinis kodeksas, tačiau nebuvo patvirtintas.

                                               

Giedrius Kadziauskas

Vilniaus universiteto Teisės fakultete baigė vienpakopes studijas, Rygos aukštosios teisės mokyklos absolventas, tarptautinės teisės ir Europos teisės magistras. Nuo 2003 m. iki 2011 m. kovo 29 d. dirbo Lietuvos laisvosios rinkos institute. Nuo 2 ...

                                               

Vygantas Malinauskas

Motina Nijolė Balaišytė-Malinauskienė. Tėvas buvęs tremtinys Kęstutis Malinauskas. 1979–1990 m. baigė Panevėžio 12-ąją vidurinę mokyklą. Buvo vienas iš mokyklos moksleivių sąjūdžio rėmimo grupės steigėjų. Panevėžio sąjūdžio rėmimo grupių konferen ...

                                               

Marytė Mitkuvienė

1975 m. Vilniaus universiteto VU Teisės fakultete baigė teisę, įgijo teisininko kvalifikaciją. Nuo 1975 m. įmonės "Lelija" juriskonsultė, Juridinio skyriaus viršininkė, nuo 1984 m. Valstybinio arbitražo valstybinė arbitrė, vyr. valstybinė arbitrė ...

                                               

Vilija Nausėdaitė

1997 m. baigė Kybartų K. Donelaičio vidurinė mokykla. Nuo 1997 m. iki 2002 m. studijavo Vilniaus universiteto Teisės fakultete, įgijo teisininkės kvalifikaciją. Nuo 2007 m. iki 2009 m. mokėsi Baltijos vadybos institute, baigė tarptautinę verslo v ...

                                               

Vaidas Ratkevičius

1999 m. baigė Kauno aukštesniąją technikos mokyklą, kelių inžinierius. 2007 m. Vilniaus teisės ir verslo kolegijoje baigė verslo teisę, 2011 m. – verslo teisė magistras. 2006 m. UAB "Kelda" sandėlininkas. Darbo partijos narys. 2007–2011 m. ir nuo ...

                                               

Romanas Algimantas Sedlickas

Tėvas prieš karą tarnavo Lietuvos policijoje, o karo metais dalyvavo įvairiose Lietuvoje vykusiose akcijose, todėl 1944 m. šeima buvo priversta trauktis į Vokietiją. Mokyklą lankyti pradėjo Vokietijoje, mokslus tęsė Jungtinėse Amerikos Valstijose ...