ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 318


                                               

Algis Želvys

Algis Želvys – lietuvių kalbos mokytojas metodininkas, teatro mokytojas ekspertas, buvęs Lietuvos dramos mokytojų asociacijos prezidentas.

                                               

Algimantas Aksomaitis

1946–1949 m. mokėsi Stakliškių progimnazijoje. 1958–1961 m. studijavo Vilniaus universiteto Fizikos ir matematikos fakultete. 1958, 1959 m. ir 1961 m. Lietuvos rankinio rinktinės narys; 1958, 1959 m. ir 1960 m. Lietuvos čempionas. 1961–1967 m. Vi ...

                                               

Jonas Vidas Aleksandravičius

1970 m. LSSR konservatorijoje baigė akordeono klasę ir dirigavimą. 1963–1970 m. dainų ir šokių ansamblio "Lietuva" orkestro artistas, orkestro grupės vadovas, 2002–2003 m. ansamblio vadovas. 1972–2006 m. Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansam ...

                                               

Tomas Ambrozaitis

1986–1993 m. mokėsi Klaipėdos 2-ojoje vaikų muzikos mokykloje dabar Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokykla. 1993–1996 m. choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos Stasio Šimkaus konservatorijoje. 1997–2001 m. studijas tęsė Lietuvos muzikos akademijo ...

                                               

Julius Andrejevas

Tėvas Kauno muzikinio teatro solistas ir režisierius Rostislavas Andrejevas 1907–1967. Brolis – Kostas Andrejevas, automatikos ir telemechanikos inžinierius. 1949–1960 m. mokėsi Kauno dešimtmetės muzikos mokyklos fortepijono klasėje. Studijavo LS ...

                                               

Bronius Bakšys

1965 m. baigė Kauno politechnikos institutą. Nuo 1965 m. KPI nuo 1990 m. KTU dėstytojas. 1972–1995 m. Mašinų gamybos fakulteto dekanas, nuo 1995 m. Mašinų projektavimo katedros vedėjas, 1973 m. docentas. 1991 m. technikos mokslų daktaras. Nuo 199 ...

                                               

Antanas Andrius Bielskis

1959 m. baigė Kauno politechnikos institutą KPI. Nuo 1960 m. Klaipėdos liaudies operos solistas. 1961–1963 m. dirbo Klaipėdos laivų projektavimo institute. 1962–1990 m. KPI Klaipėdos fakulteto dėstytojas, 1970 m. docentas. 1983 m. technikos moksl ...

                                               

Algirdas Čepulėnas

Algirdas Čepulėnas – Lietuvos slidininkas, treneris, pedagogas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

                                               

Virginijus Česnulevičius

Gimė 1956 m. lapkričio 17 d. Kretingoje. 1974 m. baigė Kybartų Kristijono Donelaičio gimnaziją, vėliau karininkų mokyklą Kaliningrade. 1990–1992 m. ėjo Krašto apsaugos departamento prie LR Vyriausybės Pasienio apsaugos tarnybos viršininko pareiga ...

                                               

Vincentas Drotvinas

Mokėsi Raudonės ir Vadžgirio progimnazijose, 1949 m. baigė Betygalos vidurinę mokyklą. 1949–1953 m. Vilniaus pedagoginiame institute studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 1967 m. filologijos mokslų kandidatas. Nuo 1956 m. Vilniaus pedagoginio i ...

                                               

Antanas Gaidys

1943–1944 m. palaikė ryšius su "Gražinos" būrio sovietiniais partizanais. 1946 m. baigė Panevėžio geležinkelininkų mokyklą, 1946–1949 m. šios mokyklos auklėtojas, direktoriaus padėjėjas, dėstytojas. 1949–1950 m. dirbo partinį darbą Panevėžyje. 19 ...

                                               

Leonas Gastila

1946 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1944–1950 m. Vytauto Didžiojo universiteto nuo 1946 m. Kauno universitetas dėstytojas, 1948–1950 m. Transporto mašinų katedros vedėjas. 1950 m. technikos mokslų kandidatas. 1950–1970 m. Kauno politechn ...

                                               

Viktoras Golovčineris

Gimė Minske mokytojo šeimoje. 1921–1926 m. mokėsi Baltarusių operos ir dramos studijoje Maskvoje. 1938–1949 m. dėstė Minsko meno mokykloje. Nuo 1934 m. buvo SSRS rašytojų sąjungos narys. Iki 1949 m. daugelio Baltarusijos teatrų aktorius, režisier ...

                                               

Bronius Gražys (1934)

Žmona – aktorė Nijolė Narijauskaitė. Mokėsi Užpalių gimnazijoje, 1956 m. baigė LSSR konservatoriją. 1956–1962 m. Kapsuko dramos teatro, nuo 1963 m. Klaipėdos dramos teatro aktorius, nuo 1968 m. ir režisierius. 1966–1968 m. tobulinosi Aukštuosiuos ...

                                               

Algirdas Gumuliauskas

1953 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1953–1975 m. dirbo Statybos ir architektūros institute Kaune, 1961–1975 m. Betonų laboratorijos vedėjas. 1959 m. technikos mokslų kandidatas. 1975–1993 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. KTU ...

                                               

Henrikas Guobys

1953 m. baigė Vilniaus universitetą. 1953–1986 m. dirbo Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institute: 1958–1968 m. kurortologijos, 1968–1979 m. artrologijos, nuo 1979 m. reabilitacijos skyriaus vedėjas. 1967 m. su kitais pradėjo organizuoti ...

                                               

Juozas Indriūnas

Juozas Indriūnas – inžinierius technologas, akademikas, tekstilės technologijos mokslo pradininkas Lietuvoje.

                                               

Linas Julijonas Jankus

Linas Julijonas Jankus – Lietuvos tapytojas. Lietuvos dailininkų sąjungos, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos narys, Mažosios Lietuvos reikalų tarybos Klaipėdos skyriaus pirmininkas. KU Menų fakulteto Dailės katedros vedėjas.

                                               

Vladas Janulevičius

1953 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją LŽŪA. 1955–1993 m. LŽŪA dėstytojas. 1963 m. apgynė disertaciją "Dobilų trintuvių darbo proceso, ištrinant raudonųjų dobilų sėklas, tyrimas", technikos mokslų kandidatas. 1967–1972 m. LŽŪA Mechanizacijos ...

                                               

Gediminas Jokūbonis

1935 m. su tėvais persikėlė į Panevėžį. 1940–1944 m. mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1944 m., norėdamas išvengti karinės prievolės rusų armijoje, įstojo į Kauno kunigų seminariją. Nuo 1946 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės insti ...

                                               

Vladas Juodeika

Vladas Juodeika – Lietuvos ekonomistas, ekonomikos daktaras, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas.

                                               

Boleslovas Juškevičius

Baigęs pradžios mokyklą, mokėsi Kaune, Vilijampolės amatų mokykloje. 1939 m. gavo darbą Aleksoto stiklo fabrike, kuriame dirbo paprastu darbininku, vakarais mokėsi suaugusiųjų gimnazijoje. 1942–1943 m. lankė Vilniaus miesto teatro studiją vadovas ...

                                               

Algimantas Kajackas (1939)

Algimantas Kajackas – Lietuvos inžinierius radioelektronikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Antanas Kajalavičius

1950 m. baigė Žagarės vidurinę mokyklą. 1950–1955 m. studijavo Kauno politechnikos institute KPI, 1960–1963 m. KPI aspirantūroje. 1967 m. technikos mokslų kandidatas. 1955–1960 m. KPI asistentas, 1963–1967 m. vyr. dėstytojas. 1964–1968 m. KPI Len ...

                                               

Česlovas Kalenda

Gimė Girkalnio valsčiaus Keryvų kaime. Po metų šeima persikraustė į Medekšų kaimą, prie pat Girkalnio miestelio. Jo tėvai – Pranciškus Kalenda g. 1905 ir Domicelė Mockutė g. 1905 – buvo žemdirbiai, smulkūs ūkininkai. Be Česlovo, šeimoje dar buvo ...

                                               

Antanas Kaminskas (1932)

Antanas Kaminskas – Lietuvos silikatų technologijos inžinierius, statybinių medžiagų technologas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Jonas Kantminas

Mokėsi Vainuto pradžios mokykloje, Žemaičių Naumiesčio progimnazijoje, Šilutės gimnazijoje. 1954 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją LŽŪA. 1954–1994 m. LŽŪA dėstytojas. 1963 m. apgynė disertaciją "Lietuvoje išaugintų raudonųjų dobilų sėklų val ...

                                               

Vladas Karatajus

Sesuo Valentina Karatajūtė-Talimaa, duktė Viktorija Karatajūtė-Šarauskienė. 1946–1952 m. studijavo Dailės institute, po baigimo dėstė jame, 1968–1979 m. Tapybos katedros vedėjas, nuo 1965 m. docentas, nuo 1975 m. profesorius. Palaidotas Rokantišk ...

                                               

Jonas Petras Kenstavičius

1952 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, 1963 m. – Maskvos miško technikos institutą. 1964 m. Lietuvos žemės ūkio akademijoje apgynė disertaciją "Dalinės matuojamosios-perskaičiuojamosios taksacijos pritaikymas tvarkant LTSR miškus sklypiniu ...

                                               

Vytautas Antanas Kleiza

Vytautas Antanas Kleiza – Lietuvos gydytojas chirurgas, partinis veikėjas, biomedicinos mokslų daktaras.

                                               

Boleslovas Klova

Brolis Vytautas Klova, sūnus Algirdas Klova. 1945 m. baigė Mažeikių gimnaziją, 1951 m. Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės instituto Freskos-mozaikos studiją. 1950–1964 m. dėstė Kauno vidurinėje dailės mokykloje, nuo 1964 m. Kauno politechn ...

                                               

Anatolijus Juozas Kondrotas

1955–1961 m. studijavo Kauno medicinos instituto Gydomajame fakultete. Nuo 1961 m. Kauno medicinos instituto nuo 1998 m. KMU dėstytojas, 1969–1973 m. Teorinės medicinos fakulteto prodekanas, 1969–1994 m. Normaliosios fiziologijos katedros docenta ...

                                               

Sigitas Kregždė

Baigė Smaliečių pradžios, Papilio vidurinę mokyklą. 1950–1954 m. Vilniaus pedagoginiame institute VPI studijavo logikos, psichologijos ir lietuvių kalbos specialybes. 1954–2002 m. VPI nuo 1991 m. VPU dėstytojas. 1954–1957 m. mokėsi Kijevo valstyb ...

                                               

Viktoras Vytautas Krušinskas

1955 m. baigė Kauno politechnikos institutą KPI. 1955–1969 m. KPI dėstytojas. 1964 m. technikos mokslų kandidatas. 1967–1969 m. KPI Vilniaus filialo Statybos ekonomikos katedros vedėjas, 1968–1969 m. dar ir Statybos ekonomikos fakulteto dekanas; ...

                                               

Juozas Kubilius (1951)

Tėvai 1949 m. sovietų valdžios ištremti į Sibirą. 1958 m. su tėvais grįžęs iš tremties, 1959–1966 m. mokėsi Kretingos 1-ojoje vidurinėje mokykloje ir vaikų muzikos mokykloje mokyt. B. Džiaugio akordeono klasė. 1966–1970 m. choro dirigavimo mokėsi ...

                                               

Sigitas Kudarauskas

Sigitas Kudarauskas – Lietuvos inžinierius elektromechanikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, visuomenės ir politinis veikėjas.

                                               

Kazimieras Kuzavinis

Mokėsi Kupiškyje, 1947 m. sidabro medaliu baigė Kupiškio gimnaziją. 1947–1952 m. studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete – iš pradžių lietuvių kalbą ir literatūrą, vėliau baigė klasikinės filologijos studijas, domėjosi sanskritu. 19 ...

                                               

Romualdas Kvintas

1960–1971 m. mokėsi Telšių 3-ojoje vidurinėje mokykloje. 1975–1981 m. studijavo Lietuvos dailės institute. 1982–1990 m. ir 1993–1994 m. Lietuvos dailės instituto nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademija dėstytojas. Nuo 1983 m. Lietuvos dailininkų są ...

                                               

Juozas Lakis

Brolis Vaclovas Lakis g. 1947. 1967 m. Vilniaus universitete baigė istoriją. 1967–1974 m. Vilniaus universiteto dėstytojas. 1990 m. Visuomenės mokslų akademijoje prie SSKP CK apgynė disertaciją "Nacionalinio klausimo LTSR sprendimo istorinis paty ...

                                               

Jonas Lalas

1950 m. baigė LSSR valstybinio dramos teatro dab. LNDT vaidybos studiją, iki 1993 m. šio teatro aktorius. 1949–1972 m. Vilniaus kultūros-švietimo technikumo iki 1967 m. veikė įvairiais pavadinimais, dab. Vilniaus kolegijos Menų fakultetas dėstyto ...

                                               

Valentinas Lazutka

Broliai Pranas Lazutka ir Stanislovas Lazutka. 1955 m. baigė Maskvos universitetą. 1955–1962 m. Vilniaus universiteto, 1962–1965 m. Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialo, 1965–1972 m. Maskvos kooperacijos instituto Vilniaus neakivaizdini ...

                                               

Raimundas Lopata

1972–1983 m. mokėsi Vilniaus 23-iojoje, 27-ojoje vidurinėse mokyklose. 1983–1990 m. studijavo VU Istorijos fakultete, 1992–1994 m. Lietuvos istorijos institute, VDU doktorantūroje, 1993 m. Madisono universitete, 1995 m. Užsienio politikos institu ...

                                               

Leonas Mackevičius

Karo metu dirbo fabriko "Guma" vyr. inžinieriumi, gelbėjo žydų vaikus. 1946–1955 m. Kauno gumos dirbinių gamyklos "Inkaras" direktorius. 1950 m. baigė Kauno universitetą. 1955–1956 m. LSSR lengvosios pramonės ministro pavaduotojas. 1956–1957 m. L ...

                                               

Teisutis Makačinas

1946–1947 m. mokėsi Vilniaus pradinėje mokykloje, 1947–1951 m. Panevėžio 1-ojoje vidurinėje mokykloje, 1951–1956 m. Vilniaus 7-ojoje vidurinėje mokykloje, 1951–1956 m. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos technikume. 1956–1961 m. lankė LSSR kons ...

                                               

Albinas Jonas Masaitis

Gimė lietuvių pasieniečio šeimoje. 1940 m. apsigyveno Tamošių kaime Veliuonos valsčius, tėvo gimtinėje. 1946 m. baigė Gausantiškių pradinę, 1955 m. Veliuonos vidurinę mokyklą. 1955–1956 m. Vilniaus pedagoginiame institute studijavo lietuvių kalbą ...

                                               

Jonas Kazimieras Matickas

1964 m. baigė Kauno politechnikos institutą KPI. 1965–1974 m. KPI dėstytojas, 1977–1983 m. Matematinės įrangos katedros vedėjas, nuo 1975 m. docentas. 1971 m. technikos mokslų kandidatas. 1983–1992 m. KPI nuo 1990 m. KTU Skaičiavimo technikos, vė ...

                                               

Arvydas Virgilijus Matulionis

1963–1968 m. studijavo radiotechniką Kauno politechnikos instituto Vilniaus filiale. 1963–1964 m. Vilniaus telemazgų gamyklos, 1968–1969 m. Vilniaus elektros skaitiklių gamyklos inžinierius. 1969–1972 m. ir 1974–1992 m. dirbo LSSR MA Istorijos in ...

                                               

Raimondas Miknevičius

Raimondas Antanas Miknevičius – dailininkas, grafikas. Heraldikos, grafikos ir tapybos istorinių technikų tyrinėtojas, kūręs pirmuosius atgimusios Lietuvos pinigus, pašto ženklus, miestų herbus. Ilgametis Vilniaus dailės akademijos dėstytojas. R. ...

                                               

Gražina Miniotaitė

1971 m. baigė Maskvos Lomonosovo universiteto Filosofijos fakultetą. 1971–1973 m. LSSR MA Filosofijos katedros metodinio kabineto vedėja. 1973–1976 m. Maskvos universiteto Filosofijos fakulteto aspirantė, 1977 m. apgynė filosofijos mokslų kandida ...

                                               

Gediminas Narijauskas

Tėvas Stanislovas Narijauskas buvo puskarininkis, vienas pirmųjų Lietuvos kino filmų artistų sąjungos narys, kartu su Petru Malinausku sukūręs vieną pirmų lietuviškų vaidybinių trumpametražinių filmų "Sužieduotinis per prievartą". Gediminas buvo ...