ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 324


                                               

Olegas Fedosiukas

Olegas Fedosiukas – teisininkas, teisėtyrininkas penalistas, Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Baudžiamosios teisės katedros profesorius, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas.

                                               

Karolis Jovaišas

Karolis Jovaišas – teisininkas, kriminologas, teisėtyrininkas teoretikas, penalistas, konstitucinės teisės specialistas, pirmojo Lietuvos Respublikos Konstitucijos komentaro bendraautoris ir atsakingasis redaktorius, dalykinių teisės žurnalų reda ...

                                               

Antanas Kriščiukaitis

Antanas Kriščiukaitis – rašytojas, teisėtyrininkas, profesorius, pirmasis Lietuvos Vyriausiojo Tribunolo pirmininkas.

                                               

Jonas Misiūnas (1933)

Jonas Algirdas Misiūnas – teisininkas, teisėtyrininkas penalistas ir procesualistas, sovietinis teisėjas, partinis veikėjas.

                                               

Andrius Nevera

Andrius Nevera – teisininkas, teisėtyrininkas penalistas, Mykolo Romerio universiteto profesorius, Lietuvos generalinio prokuroro Dariaus Valio pavaduotojas.

                                               

Vladas Pavilonis

Vladas Pavilonis – Lietuvos teisėtyrininkas penalistas, Vilniaus universiteto profesorius, LR Konstitucinio Teismo teisėjas, teismo pirmininkas. Vladas Pavilonis gimė valstiečių šeimoje. Motina – Jadvyga † 1953 m.; tėvas mirė 1965 m.

                                               

Justinas Sigitas Pečkaitis

Sigitas Justinas Pečkaitis – teisėtyrininkas penalistas, Mykolo Romerio universiteto profesorius, prorektorius.

                                               

Vytautas Piesliakas

Vytautas Piesliakas – teisėtyrininkas penalistas, baudžiamosios teisės teoretikas, šiuolaikinės Lietuvos baudžiamosios teisės pagrindėjas, naujojo LR BK rengėjas; buvęs Mykolo Romerio universiteto profesorius, Teisės fakulteto Baudžiamosios teisė ...

                                               

Jonas Prapiestis

Jonis Prapiestis – teisininkas, teisėtyrininkas penalistas, teisėjas, teisės pedagogas, Vilniaus universiteto profesorius, buvęs politinis veikėjas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos Nepriklausomos valstybės atstatymo ...

                                               

Gintautas Sakalauskas

Gintautas Sakalauskas – teisininkas, kriminologas, Teisės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, Vilniaus universiteto lektorius, buvęs žurnalo "Teisės problemos" vyriausiasis redaktorius.

                                               

Gintaras Švedas

Gintaras Švedas – teisininkas, teisės pedagogas, VU Teisės fakulteto profesorius, Baudžiamosios justicijos katedros vedėjas, teisėtyrininkas penalistas, buvęs politikas, Lietuvos teisingumo viceministras. Vienas pagrindinių Lietuvos baudžiamosios ...

                                               

Salomėja Zaksaitė

Salomėja Zaksaitė – Lietuvos šachmatininkė, Moterų tarptautinė meistrė, Lietuvos moterų šachmatų čempionė ir vicečempionė, Lietuvos moterų šachmatų rinktinės narė, Lietuvos moterų korespondencinių šachmatų rinktinės narė, teisininkė, sporto sriti ...

                                               

Kazimieras Motieka

Kazimieras Motieka – teisininkas, baudžiamųjų bylų advokatas, politinis veikėjas, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Akto Dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signataras.

                                               

Aušra Ručienė

1979 m. baigė Kauno 9-ąją vidurinę mokyklą eksternu. 1985 m. baigė Vilniaus universitetą, teisininkė. 1985–1987 m. Alytaus rajono apylinkės prokuratūros prokuroro padėjėja. 1987–1990 m. Prienų rajono apylinkės prokuratūros prokuroro padėjėja. 199 ...

                                               

Kęstutis Stungys

1968 m. baigė VU Teisės fakultetą, įgijo teisininko kvalifikaciją. 1968–1971 m. Vilniaus m. Lenino rajono teismo teisėjas. 1971–1973 m. Maskvos M. Lomonosovo universiteto Teisės fakulteto aspirantas. 1973 m. teisės mokslų kandidatas. 1973–1975 m. ...

                                               

Vytautas Stanislovas Sviderskis

1957 m. baigė Deglėnų septynmetę mokyklą, mokėsi vidurinėje mokykloje. 1963–1968 m. studijavo Vilniaus universiteto Teisės fakultete. 1968–1974 m. LLKJS Centro Komiteto Studentų skyriaus vedėjas. 1974–1988 m. Lietuvos TSR Teisingumo ministerijos ...

                                               

Gintaras Jasaitis

Gintaras Jasaitis – teisininkas, prokuroras, teisėtyrininkas penalprocesualistas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėstytojas.

                                               

Pranas Kuconis

Pranas Kuconis – teisininkas, teisėtyrininkas kriminalistas ir procesualistas, vienas iš šiuolaikinės Lietuvos baudžiamojo proceso teisės pagrindėjų, vienas iš naujojo LR baudžiamojo proceso kodekso rengėjų; VU TF docentas, LR KT teisėjas, buvęs ...

                                               

Vidmantas Egidijus Kurapka

1975 m. su pagyrimu baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgijo teisininko kvalifikaciją. 1988 m. balandžio 19 d. TSRS Sąjunginiame teismo ekspertizių mokslo tyrimų institute apgynė disertaciją tema "Trasologinis apsaugos įtaisų tyrimas”, ...

                                               

Gintaras Dzedulionis

1978 m. baigė Vilniaus 23-ąją vidurinę mokyklą. 1989 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete baigė teisę, įgijo teisininko kvalifikaciją. 1981 m. birželio iki 1989 m. kovo Lietuvos TSR VRM tarnautojas, nuo 1989 m. lapkričio iki 1995 m. spalio V ...

                                               

Regina Gaudutienė

1969 m. baigė Kėdainių 1-ąją vidurinę mokyklą. 1974 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete baigė teisę, įgijo teisininko kvalifikaciją. Nuo 1974 m. rugpjūčio Jurbarko rajono prokuroro padėjėja, Vilniaus miesto Lenino rajono prokuroro padėjėja, ...

                                               

Kęstutis Gudynas

Kęstutis Gudynas – teisininkas, teisėjas, Kauno apygardos administracinio teismo vicepirmininkas, buvęs tardytojas, prokuroras.

                                               

Sigitas Gurevičius

1971–1976 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgijo teisininko kvalifikaciją. 1975–1981 m. VU gamybinės praktikos vadovas. 1981–1985 m. – Lietuvos Respublikos prokuroro padėjėjas vykdymo kontrolei ir organizaciniams klausimams. 1985– ...

                                               

Vida Kazlauskaitė

1978 m. baigė Širvintų vidurinę mokyklą, o 1981 m. – Vilniaus buhalterinį technikumą. 1981–1987 m. studijavo Vilniaus valstybinio universiteto Teisės fakultete. 1980 m. dirbo Panevėžio rajono tarpūkinėje įmonėje. 1990–1995 m. dirbo Vidaus reikalų ...

                                               

Ina Kirkutienė

Ina Kirkutienė – teisininkė, teisėja, Vilniaus apygardos administracinio teismo vicepirmininkė, buvusi prokurorė.

                                               

Arvydas Pocius (1958)

Arvydas Pocius – teisininkas, 2004–2007 m. dirbo Valstybės saugumo departamento generaliniu direktoriumi.

                                               

Vladislovas Ranonis

1974 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1974 m. rugpjūčio mėn. Rokiškio rajono žemės ūkio valdybos juriskonsultas, nuo 1976 m. lapkričio mėn. Lietuvos Respublikos prokuratūros Nepilnamečių reikalų skyriaus prokuroras, vyr. prokurora ...

                                               

Gintautas Sereika

1986 m. baigė Klaipėdos Kristijono Donelaičio vidurinę mokyklą. 1993 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. 1991–1992 m. dirbo Panevėžio miesto apylinkės prokuratūros tardytoju-stažuotoju. 1992–1993 m. buvo Nusikaltimų tyrimo departamen ...

                                               

Tomas Šeškauskas

1988 m. baigė Vilniaus universiteto VU Teisės fakultetą. Nuo 1988 m. liepos Kauno miesto rajono prokuratūros stažuotojas, nuo 1989 m. liepos Kauno miesto rajono prokuratūros prokuroro padėjėjas, Kauno miesto prokuratūros Bendrosios kompetencijos ...

                                               

Antanas Stepučinskas

Sovietų saugume pradėjo dirbti 1983 m., baigęs Vilniaus universiteto Teisės fakultetą. Iš pradžių dirbo tardytojo padėjėju, vėliau vyresniuoju tardytoju, jam buvo suteiktas kapitono laipsnis. 1986 m. tardė už antisovietinę veiklą suimtą Algirdą P ...

                                               

Elena Vainienė (1953)

1971 m. baigė Šiaulių 7-ąją vidurinę mokyklą. 1977 m. Vilniaus universiteto Teisės fakultete baigė teisę, įgijo teisininko kvalifikaciją. Nuo 1978 m. rugpjūčio Mažeikių rajono prokuratūros stažuotoja, nuo 1978 m. birželio prokuroro padėjėja, nuo ...

                                               

Eduardas Balbachas

Baigė teisę Rusijoje. 1919 m. kovo mėn. mobilizuotas į Lietuvos kariuomenę, paskirtas krašto apsaugos viceministro adjutantu. Nuo 1920 m. Armijos teismo 3-osios nuovados, nuo 1923 m. ypatingai svarbių bylų tardytojas. 1927 m. pulkininkas. 1929 m. ...

                                               

Vaclovas Bernotėnas

Vaclovas Bernotėnas – 16-osios Lietuviškosios divizijos karininkas, kapitonas, Sovietų Sąjungos didvyris.

                                               

Antanas Klimavičius

Nuo 1968 m. iki 1970 m. atliko tarnybą sovietinėje kariuomenėje. Nuo 1971 m. iki 1976 m. studijavo Vilniaus universiteto Teisės fakultete, įgijo teisininko kvalifikaciją. Nuo 1976 m. iki 1977 m. Kapsuko rajono prokuratūros stažuotojas, nuo 1977 m ...

                                               

Stanislovas Liutkevičius

1982 m. baigė Vilniaus universiteto Teisės fakultetą, įgijo teisininko kvalifikaciją. 1982–1985 m. Kauno Vidaus reikalų valdybos tardytojas, vyriausiasis tardytojas. 1985–1986 m. Kauno avalynės fabriko "Lituanika" vyriausiasis juriskonsultas, Kau ...

                                               

Kęstutis Lipeika

Kęstutis Lipeika – teisininkas, civilinių bylų advokatas, ilgametis Lietuvos advokatų savivaldos veikėjas, buvęs teisėjas, rajono liaudies teismo pirmininkas.

                                               

Ipolitas Nekrošius

1959 m. baigė teisės studijas VU Teisės fakultete. Nuo 1959 m. VU Teisės fakulteto asistentas. 1965–1967 m. studijavo VU aspirantūroje. 1967 m. apgynė disertaciją tema "Socialistinių darbo teisinių santykių atsiradimas ir įtvirtinimas Lietuvoje", ...

                                               

Zigmas Pečiulis

Zigmas Pečiulis – teisininkas, advokatas, advokatų kontoros "SPES" partneris, seniūnas, buvęs Marijampolės rajono apylinkės teismo pirmininkas.

                                               

Artūras Driukas

Artūras Driukas – teisininkas, teisėjas, Lietuvos apeliacinio teismo Civilinių bylų skyriaus pirmininkas, MRU lektorius, civilprocesualistas, LR civilinio proceso kodekso rengėjas.

                                               

Ingrida Krolienė

Baigė VU Teisės fakultetą. 2010 m. spalio 15 dieną MRU apgynė daktaro disertaciją tema "Valstybės garantuojama teisinė pagalba civilinėse bylose" Mokslinis vadovas – prof. Stasys Vėlyvis, socialinių mokslų teisės krypties daktarė. Vilniaus miesto ...

                                               

Egidijus Laužikas

Egidijus Laužikas – teisėjas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėstytojas, Teisėjų tarybos pirmininko pavaduotojas.

                                               

Vytautas Nekrošius

Vytautas Nekrošius – teisininkas, teisėtyrininkas procesualistas bei civilistas romanistas, LR civilinio proceso kodekso rengėjas bei tobulintojas, Vilniaus universiteto Teisės fakulteto profesorius, habilituotas teisės daktaras, Lietuvos mokslų ...

                                               

Stasys Vėlyvis

1957 m. baigė vidurinę mokyklą. Nuo 1960 m. Vilniaus miesto Tarybų rajono liaudies teismo posėdžių sekretorius. 1961–1962 m. VU Teisės fakulteto Valstybės ir teisės teorijos ir istorijos katedros vyr. laborantas. 1962 m. baigė teisės studijas VU ...

                                               

Vigintas Višinskis

Vigintas Višinskis – teisininkas, teisėtyrininkas civilprocesualistas, Teisėjų Tarybos narys, Lietuvos apeliacinis teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjas, Mykolo Romerio universiteto profesorius, buvęs Lietuvos Aukščiausiojo Teismo teisėjas, Tel ...

                                               

Jonas Žėruolis

1934 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1937–1939 m. teismo tardytojas Ukmergėje, Vilniuje. 1940–1941 m. Šiaulių apygardos teismo prokuroras, LSSR aukščiausiojo teismo narys. 1944 m. sovietinis partizanas. Nuo 1944 m. dėstė Vilniaus universi ...

                                               

Petras Algirdas Čiočys

Petras Algirdas Čiočys – Lietuvos teisėtyrininkas, socialinių mokslų daktaras, sporto veikėjas, rankinio tarptautinės kategorijos teisėjas.

                                               

Antanas Dambrauskas (1940)

Žmona Genovaitė Dambrauskienė. 1965 m. baigė Vilniaus universitetą. 1975 m. teisės mokslų kandidatas. Dirbo Aukščiausiajame Teisme, 1966–1968 m. Miškų ūkio ir miško pramonės ministerijoje. Nuo 1968 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, nuo 1976 m. ...

                                               

Tomas Davulis

Tomas Davulis – teisininkas, teisėtyrininkas laboralistas, Vilniaus universiteto profesorius, Teisės fakulteto dekanas, Privatinės teisės katedros dėstytojas, Darbo teisės instituto vadovas, Lietuvos teisininkų draugijos vicepirmininkas, Lietuvos ...

                                               

Viktoras Tiažkijus

Viktoras Tiažkijus – teisininkas, teisėtyrininkas laboralistas, Vilniaus universiteto docentas, buvęs Teisės fakulteto dekanas.

                                               

Aukštesnysis administracinis teismas

Aukštesnysis administracinis teismas – istorinis LR administracinis teismas. Įkurtas 1999 m. pagal LR ABTĮ.