ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 348


                                               

Zino Davidoff

Zino Davidoff – žinomas ukrainiečių–žydų kilmės šveicarų tabako prekiautojas. 1911 m. kartu su šeima emigravo į Šveicariją, kur 1912 m. tėvas, taip pat tabako prekiautojas, Ženevoje atidarė tabako parduotuvę. 1924 m. pabaigęs mokyklą, Zino išvyko ...

                                               

Jan van der Heyden

Janas van der Heidenas gimė 1637 m. kovo 5 d. Gorincheme. Jis buvo trečiasis iš 8 šeimos vaikų. Van der Heidenas buvo iš pradžių apmokytas tapybos vietos stiklo dekoruotojo. Keli tokios kūrybos pavyzdžiai išliko. Apie 1650 m. šeima persikraustė į ...

                                               

Yom Tov Lipman Lipkin

Gimė 1846 m. Salantuose, žymaus rabino Izraelio Salanterio ir Esther Fega Eisenstein šeimoje. Turėjo ypatingų matematikos gabumų, savarankiškai studijavo aukštąją matematiką, be tėvo paramos ir prieš jo valią išvyko studijuoti į Karaliaučius univ ...

                                               

Ignacy Łukasiewicz

Janas Juzefas Ignacas Lukasevičius – lenkų vaistininkas ir naftos pramonės pionierius. Pastatė 1856 m. pirmą naftos perdirbimo gamyklą pasaulyje. Žymiausi jo pasiekimai: žibalo iš naftos distiliacijos atradimas, modernios žibalinės lempos išradim ...

                                               

Grafas Sen Žermenas

Grafas Sen Žermenas – viena spalvingiausių XVIII a. asmenybių. Įvairiais vardais gyveno Anglijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Rusijoje ir kitur. Garsėjo kaip alchemikas, burtininkas, amžinojo gyvenimo eliksyro išradėjas. Buvo labai turtingas.

                                               

Steponas Eugenijus Marija Tiškevičius

Steponas Eugenijus Marija Tiškevičius – Lietuvos-Lenkijos bajoras, didikas, Leliva herbo grafas, Lentvario dvarininkas, inžinierius, išradėjas.

                                               

Jovanas Vladimiras

Jovanas Vladimiras – svarbiausios to laikotarpio serbų kunigaikštystės Duklios valdovas nuo maždaug 990 m. iki 1016 m., Stačiatikių bažnyčios kankinys ir šventasis, garbinamas daugiausia Albanijoje, dalyje Juodkalnijos, taip pat vakarų Makedonijoje.

                                               

Šv. Kotryna Aleksandrietė

Šventoji Kotryna Aleksandrietė – IV a. krikščionių šventoji ir kankinė. Žinių ir filosofijos globėja. Minėjimo diena katalikų bažnyčioje − lapkričio 25-oji, pravoslavų – lapkričio 24

                                               

Šv. Laurynas

Šv. Laurynas augo Hueskoje, vėliau su šeima atvyko į Romą, kur tapo vienu iš 7 diakonų, kuriuos sostinei paskyrė popiežius Šventasis Sikstas II. Imperatoriaus Valerijono persekiojimų metu 258 m. popiežius buvo nukankintas, tačiau prieš mirtį spėj ...

                                               

Polikarpas

Polikarpas – Smirnos vyskupas, katalikų, Rytų ortodoksų, anglikonų ir liuteronų šventasis, priskiriamas prie apaštališkųjų tėvų.

                                               

Šv. Sebastijonas

Šventasis Sebastijonas − Romos imperijos laikų krikščionių kankinys, šventasis. Pagal istorijas, Sebastijonas buvo Romos kareivis, kuris gyveno III a. imperatoriaus Diokletiano laikais. Sebastijonas esą buvo kilęs iš Milano ir tarnavo imperatoria ...

                                               

Šv. Valentinas

Šv. Valentinas – vienas iš trijų Romos kankinių ir Romos šventųjų. Manoma, kad Valentinas buvo krikščionių vyskupas ir kunigas. Romos katalikų bažnyčioje iki 1969 m. Šv. Valentino diena buvo švenčiama vasario 14 d. Kankinio Valentino gimimo diena ...

                                               

Asmeninė bajorystė

Asmeninė bajorystė – bajorystė, kurią asmuo gaudavo už nuopelnus, bet kuri nebuvo paveldima. Būdinga carinės Rusijos socialinei sistemai.

                                               

Domontovičiai

Domontovičiai – Mažosios Rusijos bajorų giminė, kildinama iš Pskovo kunigaikščio Daumanto Pskoviškio. Giminės pradininkas Ivanas Domontas Иван Домонт, tiesioginis Daumanto Pskoviškio palikuonis. Jis XVII a. antroje pusėje buvo Zaporožės kariuomen ...

                                               

Rusų kilmės Švedijos bajorai

Rusų kilmės Švedijos bajorai baijorer, iš rus. бояринъ bojarinas) – rusų kilmės Švedijos kilmingieji. Didžioji dalis jų yra giminės iš rusų kilmingųjų, kurie perėjo į Švedijos tarnybą XVI a. pabaigoje ar XVII a. pradžioje ir buvo įtraukti į Švedi ...

                                               

Jonas Auksaburnis

Jonas Auksaburnis – vienas žymiausių krikščionių pamokslininkų, veikėjų ir rašytojų, Konstantinopolio arkivyskupas. Dėl savo iškalbingumo pramintas Auksaburniu. Jonas Auksaburnis pasikrikštijo būdamas 18 m. ir tapo Bažnyčios skaitovu. 381 m. buvo ...

                                               

Jonas Damaskietis

Šv. Jonas Damaskietis – VIII a. Sirijos krikščionių veikėjas, vienuolis, vienas iš Rytų krikščionių bažnyčių "tėvų". Pagarsėjo kova prieš Bizantijos imperatoriaus inicijuotą ikonoklazmą, pripažintas katalikų "Bažnyčios mokytoju".

                                               

Popiežius Leonas I

Šventasis Leonas I – 45-asis Romos popiežius. Šventasis, liturginė diena Katalikų bažnyčioje – lapkričio 10 d., stačiatikių – vasario 18 d. Nuo 1754 m. Bažnyčios tėvas, Bažnyčios mokytojas.

                                               

Marija (Jėzaus motina)

Apie respubliką Rusijoje žr. Marija Rusija. Marija – krikščionių religijoje Jėzaus Kristaus motina. Romos katalikai Mariją gerbia ne tik kaip Jėzaus, bet ir kaip visų tikinčiųjų, kaip Bažnyčios motiną bei dažnai vaizduoja savo bažnytiniame mene. ...

                                               

Marija Magdalietė

Marija Magdalietė, Naujajame Testamente – Magdalos miestelio gyventoja. Tikima, kad ji buvo ta moteris, iš kurios, pagal Bibliją, Kristus išvarė septynis demonus. Pagal Naująjį Testamentą, Marija Magdalena keliavo su Jėzumi ir jo apaštalais ir bu ...

                                               

Šv. Benediktas Nursijietis

Šv. Benediktas Nursijietis – seniausios krikščioniškuose Vakaruose benediktinų vienuolijos pradininkas ir regulos autorius, vienas iš šventųjų Europos globėjų. Liepos 11 d. minima šv. Benedikto Nursijiečio diena. Jo sesuo – šv. Scholastika.

                                               

Šv. Kirilas Aleksandrietis

Šv. Kirilas Aleksandrietis – Aleksandrijos patriarchas nuo 412 iki 444 m., teologas, vienas Bažnyčios Tėvų. Pasižymėjo kovoje su erezijomis. Savo raštuose aiškino evangelijas, Apaštalų laiškus, Švč. Trejybės dogmą. Žmonijos išganymo sąlyga laikė ...

                                               

Karolis Bžostovskis

Anksti tapo našlaičiu ir ilgokai gyvendavo savo senelio Karolio Chreptavičiaus dvare Štabine, Augustavo vaivadijoje. Mokėsi Vilniuje ir Prancūzijoje, mokykloje pasireiškė jo gabumai tiksliesiems mokslams. Mirdamas tėvas paliko valdyti Vilnijos dv ...

                                               

Sofija Danilovičiova

Gimė karūnos didžiojo etmono Stanislovo Žolkievskio ir jo žmonos Reginos Herburt šeimoje. Kartu augo sesuo Kotryna ir brolis Jonas, vėliau tapęs Hrubešuvo ir Javorivo seniūnu. Sofija 1605 m. Žovkvoje ištekėjo už Rusios vaivados Ivano Danilovičiau ...

                                               

Sofija Teofilė Danilovičiuvna

Sofija Teofilė Danilovičiuvna, po santuokus tapusi Sobieska – Abiejų Tautų Respublikos didikė ir mecenatė.

                                               

Sergejus Diagilevas

Sergejus Pavlovičius Diagilevas – rusų leidėjas, meno kritikas, artistų mecenatas, baleto impresarijus, rusų baleto trupės įkūrėjas, atradęs daugybe talentų, XX a. pradžioje populiarinęs Rusų baletą Europoje ir Jungtinėse Amerikos valstijose; "Ru ...

                                               

Elžbieta Čartoriskaitė

Rusios vaivados, kunigaikščio Augusto Aleksandro Čartoriskio 1697–1782, ir Marijos Sofijos Seniavskytės 1699–1771 duktė. Kunigaikščio Adomo Kazimiero Čartoriskio 1734–1823 vyresnioji sesuo. Ausrtijos Haličo ir Lodomerijos vietininko Alfredo Potoc ...

                                               

Frydrichas II (Prūsija)

Frydrichas II, kilęs iš Hohenzollernų dinastijos, buvo vyriausias išgyvenęs sūnus iš karaliaus Frydricho Vilhelmo I ir Sofijos Dorotėjos Hanoverietės santuokos. Turėjo septynias seseris ir keturis brolius, iš kurių vienas mirė kūdikystėje. Dar va ...

                                               

Mykolas Habermanas

Į tuometinę Suvalkų guberniją atvyko iš Bohemijos dabartinė Čekijos Respublika. Kirto senovinę girią kolonizuoti skirtose vietose ir prekiavo mediena. Pirko Šeipiškės dvarą su 661 margu žemės, Smalėnų ir Akatninkų palivarkus. Įkūrė kaimus: Rudauk ...

                                               

Vilhelmas Keleris

Vilhelmas Keleris Koehler ; 1916 m. birželio 14 d. Šilutėje) – Vokietijos buriuotojas, vienas iš buriavimo ledrogėmis sporto pradininkų Lietuvoje.

                                               

Jonas Lavskis

Jonas Lavskis, lenk. Jan Ławski, šved. Jean Lawski – Lietuvos sukilėlis, po 1863 m. sukilimo pasitraukęs į Švediją ir tapęs antikvaru bei mecenatu.

                                               

Jurgis Henrikas Liubomirskis

Jurgis Henrikas Liubomirskis – Lenkijos politinis veikėjas, literatūrinis kuratorius, Pševorsko ordinatas.

                                               

J. P. Morgan

John Pierpont Morgan – amerikiečių verslininkas, bankininkas, ne kartą padėjęs JAV finansų sistemai, mecenatas. Įsteigė investicinį banką J. P. Morgan & Co. 1924 m. visą gyvenimą kauptą meno kūrinių ir knygų kolekciją perleido Pierpont Morgan Lib ...

                                               

Stanislovas Augustas Poniatovskis

Krokuvos kašteliono, ilgamečio Švedijos karaliaus Karolio XII-ojo patikėtinio Stanislavo Poniatovskio 1676–1762 m. ir princesės Konstancijos Čartoriskaitės 1700–1759 m. sūnus. Mokėjo anglų, italų, prancūzų, vokiečių kalbas. Anos Petrovnos 1757–17 ...

                                               

Andrėjus Razumovskis

Andrėjus Razumovskis – grafas, vėliau kunigaikštis, paskutinio Ukrainos etmono Kirilo Razumovskio ir Jekaterina Nariškina sūnus. Andrejus Rozumovskis nuo 1792 iki 1807 metų buvo Rusijos pasiuntinys Austrijoje ir Vienoje, kur praleido didžiąją sav ...

                                               

John D. Rockefeller

Džonas D. Rokfeleris yra laikomas turtingiausiu kada nors gyvenusiu žmogumi JAV ir pirmuoju "doleriniu" milijardieriumi. Jis savo pirmą milijardą uždirbo per 25 metus. Įvertinus infliaciją, jo sukauptas asmeninis turtas siekė apie 311 mlrd. JAV d ...

                                               

Mstislavas Rostropovičius

Mstislavas Leopoldovičius Rostropovičius – pasaulinio garso violončelininkas, dirigentas, mecenatas, Mstislavo Rostropovičiaus labdaros ir paramos fondo steigėjas.

                                               

Nikas Safronovas

Nikas Safronovas – vienas madingiausių Rusijos tapytojų, pagarsėjęs kuriamais valstybių vadovų, šou ir verslo žvaigždžių portretais. Tarptautinių meno draugijų garbės narys, profesorius, keturių ordinų kavalierius, meno mecenatas, dar tituluojama ...

                                               

Benediktas Henrikas Tiškevičius

Kilęs iš Lietuvos didikų Tiškevičių giminės Logoisko šakos. Tėvas Mykolas Tiškevičius Logoiskis II. Motina Marija Tiškevičiūtė. Raudondvario dvaro šeimininkas. Rėmė Juozo Naujalio muzikos studijas Varšuvoje. Keliautojas, fotografas, dalyvavo paro ...

                                               

Ilja Tiumenevas

Gimė turtingo pirklio šeimoje, todėl galėjo sau leisti žymiai daugiau nei bendraamžiai. 1871–1872 m. keliavo po Siriją ir Palestiną, aplankė Europos valstybes. Ši daugelio mėnesių išvyka paliko jam neišdildomą įspūdį ir įtakojo tolimesnį gyvenimą ...

                                               

Karl Albrecht

Karlas Albrechtas – Vokietijos verslininkas, kartu su broliu Theo Albrecht buvo "Aldi-Gruppe" savininkas. Karl ir Theo Albrechtai užaugo neturtingoje šeimoje. Tėvas buvo kalnakasys, vėliau kepėjo pagalbininkas; motina turėjo mažą maisto prekių pa ...

                                               

Theo Albrecht

Theodor Paul Albrecht – kaip ir jo vyresnis brolis Karl Albrecht buvo "Aldi" koncerno savininkas. Theo Albrecht valdė "Aldi Nord" būstinė Esenas. Nuo 1993 m. pasitraukė iš operatyviojo verslo valdymo ir turtą įnešė į paramos fondus.

                                               

Andrej Babiš

Andrejus Babišas – slovakų kilmės Čekijos verslininkas, politinis ir valstybės veikėjas. Buvo Čekijos finansų ministras, ministras pirmininkas. Jis populistinės partijos ANO lyderis, milijardierius, antras Čekijoje pagal valdomą turtą, transnacio ...

                                               

Borisas Berezovskis

Borisas Abramovičius Berezovskis – Rusijos žydų kilmės matematikas, verslininkas, taip vad. oligarchas.

                                               

Jeff Bezos

Džefas Bezosas – JAV verslo magnatas, filantropas, elektroninės komercinės bendrovės "Amazon" įkūrėjas, "The Washington Post" laikraščio savininkas, turtingiausias pasaulio žmogus, kurio turtas 2020 m. gegužės 26 d. duomenimis vertintas 146.9 mlr ...

                                               

Michael Bloomberg

Maiklas Blumbergas – JAV verslininkas ir buvęs Niujorko meras, vienos didžiausių pasaulyje finansinių naujienų ir duomenų bendrovės "Bloomberg" stambiausias akcininkas. Jis turi sukaupęs mlrd. asmeninio turto.

                                               

Richard Branson

Seras Ričardas Čarlzas Nikolas Bransonas – vienas iš žymiausių šio meto britų verslininkų, milijardierius, vienos garsiausių pasaulio verslo grupių "Virgin Group" įkūrėjas, vadovas ir ekstremalių pojūčių bei nuotykių mėgėjas. Jis yra sukaupęs.9 m ...

                                               

Warren Buffett

Vorenas Bafetas – JAV verslininkas, investuotojas, filantropas, vienas turtingiausių planetos žmonių. Jis valdo 87.5 milijardo dolerių vertės turtą. Šiuo metu jis yra "Berkshire Hathaway" investicijų bendrovės vadovas ir pagrindinis jos akcininka ...

                                               

Michailas Chodorkovskis

Michailas Borisovičius Chodorkovskis – Rusijos žydų kilmės verslininkas, buvęs koncerno "Jukos" prezidentas ir vadovas, iki 2003 metų tituluotas turtingiausiu Rusijos žmogumi, publicistas.

                                               

Michael Dell

Michael Saul Dell – JAV verslo magnatas ir įmonės "Dell" įkūrėjas, pirmininkas bei generalinis direktorius. 2011 m. duomenimis, jis yra 44 turtingiausias žmogus pasaulyje, valdantis.6 mlrd. JAV dolerių vertės turtą, jam priklauso 243.35 mln. "Del ...