ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 351


                                               

Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia

2008 m. rugsėjo 13-osios vidurdienį, Gegužių ir Lyros gatvių sankirtoje pašventintas būsimosios Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo bažnyčios kertinis akmuo, aukotos Šv. Mišios. Iškilmėse dalyvavo Šiaulių valstybinis kamerinis chora ...

                                               

Šiaulių Visų gedinčiųjų Dievo Motinos ikonos cerkvė

Dėl Šiaulių mieste gausėjančio stačiatikių skaičiaus stačiatikių kapinių teritorijoje caro valdžios lėšomis 1878 metais buvo pastatyta medinė cerkvė. Pašventinta 1878 m. spalio 21 dieną. 1936 m. nugriovus Šiaulių Šv. apaštalų Petro ir Povilo cerk ...

                                               

Dubinių šv. apaštalų Petro ir Povilo sentikių cerkvė

Dubinių sentikių cerkvė – rusų stačiatikių maldos namai Šiaulių rajone, Raudėnų seniūnijoje, Dubinių kaime, už 1 km į vakarus nuo pagrindinės Dubinių gatvės. Artimiausia didesnė gyvenvietė – Upyna už 3 km į pietus. Cerkvės pastatymo metai tikslin ...

                                               

Juozapavos Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia

Juozapavos Šv. apaštalų Simono ir Judo Tado bažnyčia stovi Juozapavos kaime, kelių Kuršėnai – Dirvonėnai – Upyna ir Juozapava – Varputėnai kryžkelėje, Žižmos dešiniojo intako Upynos dešiniajame krante.

                                               

Kairių Švč. Mergelės Marijos, Belaisvių Vaduotojos, bažnyčia

Po 1711 m. maro Kairių kapinėse pastatyta koplyčia. Popiežius Pijus VI 1792 m. sausio 3 d. bule Kairių koplyčiai paskelbė dvejus metinius atlaidus. Koplyčiai susenus, apie 1836 m. valstiečiai, remiami M. Zubovo, kitoje vietoje pastatė naują akmen ...

                                               

Kuršėnų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Manoma, kad pirmoji koplyčia pastatyta 1523 m. ją iki 1597 m. pasisavino evangelikai reformatai. 1622 m. bažnyčiai paskirtas 31 valakas žemės. 1700 m. per miestelio gaisrą bažnyčia ir visi klebonijos pastatai sudegė. Tais pačiais metais pastatyta ...

                                               

Kurtuvėnų Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia

Pirmąją bažnyčią ant piliakalnio 1472–1495 m. pastatė Mykolas Jogelavičius. Ji minima ir 1597 m. Prie bažnyčios buvo varpinė su 2 varpais, klebonija. Parapijai priklausė malūnas prie Dubysos ir ūkis. Apie 1570–1614 m. evangelikai reformatai bažny ...

                                               

Kužių Švč. Mergelės Marijos Gimimo bažnyčia

Žemaičių vyskupas Petras Parčevskis 1652 m. patvirtino Jono Kazimiero Godliausko Kužių koplyčiai paskirtus 36 valakus žemės su žmonėmis. Bažnyčiai 1653 m. dovanoti Kušleikių ir Minkštakių kaimai. Bažnyčiai sudegus, nauja pastatyta 1775 m. XIX a. ...

                                               

Meškuičių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia

Meškuičių Šv. vyskupo Stanislovo bažnyčia stovi Meškuičių miestelyje, 1.4 km į pietryčius nuo magistralinio kelio A12 Ryga–Šiauliai–Tauragė–Kaliningradas, tarp Mūšos dešiniųjų intakų Tautinio ir Voverkio. Istoristinė, turi neogotikos bruožų.

                                               

Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia

Micaičių Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia stovi Micaičių kaime, 1.4 km į pietvakarius nuo Pavenčių geležinkelio stoties, 4 km į pietus nuo Kuršėnų bažnyčios. Liaudies architektūros formų.

                                               

Pakapės Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Prie Vileikių kaimo kapinių apie 1760 m. pastatyta koplyčia. 1780 m. paskirtas kunigas. Jį išlaikė dvaras. Atsirado nauja Kurtuvėnų filija, pavadinta Pakapės vardu. 1824 m. aptvertas šventorius. Pakapės dvaro savininkas Eustachijus Karpis 1860 m. ...

                                               

Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia

Raudėnų Šv. apaštalo Baltramiejaus bažnyčia stovi Raudėnų kaime, 10 km į pietryčius nuo Tryškių, 1 km į šiaurę nuo magistralinio kelio A11 Šiauliai–Palanga.

                                               

Šiupylių Šv. Aloyzo bažnyčia

1619 m. karaliaus revizoriai netoli Šiupylių, ant kalvos, išrinko vietą bažnyčiai ir skyrė jai Šiupylių kaimą 23 valakus. Fundacija 1623 m. patvirtinta. 1625 m. įsteigta parapija pavadinta Užmušiu. Bažnyčia 1799 m. ir 1846 m. atstatyta. Ji 1842 m ...

                                               

Didkiemio Šv. angelų Sargų bažnyčia

Medinę bažnyčią 1796 m. pastatė Ignas Daujotas. 1896 m. jai pakeisti sienojai. Iki 1933 m. įkurta parapija. 1950 m. klebonas Matusevičius apkaltintas ryšiais su partizanų būriu "Šalna" ir nuteistas. Atlikęs bausmę grįžo į Didkiemį. 1962 m. persek ...

                                               

Girdiškės Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčia

Girdiškės Švč. Mergelės Marijos Snieginės bažnyčia stovi Girdiškės kaime, 8 km į šiaurės vakarus nuo Skaudvilės. Tai vienintelė bažnyčia Lietuvoje pašvęsta Švč. Mergelės Marijos Snieginės garbei.

                                               

Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia

Laukuvos Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia stovi Laukuvos miestelyje, prie Žemaičių plento. Laukuvos parapijoje yra kelios koplyčios: Dvarviečių, Laukuvos, Šiauduvos.

                                               

Pajūralio Šv. Joakimo bažnyčia

Pajūralio Šv. Joakimo bažnyčia stovi Pajūralio miestelyje, Šilalės rajone, 3 km į pietvakarius nuo Kvėdarnos. Turi neogotikos ir neoklasicizmo bruožų.

                                               

Pajūrio Švč. Trejybės bažnyčia

Pajūrio dvaro savininkas grafas Valavičius 1780 m. pastatė bažnyčią buvo Žvingių parapijos filija. 1830 m. tikintieji pastatė naują mūrinę bažnyčią. Ji 1898 m. restauruota, panaujinti altoriai. Vyskupas Pranciškus Karevičius 1919 m. bažnyčią kons ...

                                               

Požerės Kristaus Atsimainymo bažnyčia

Požėrės dvaro sodyba išbrauktas, informacijos nėra dvarininkas P. Zaleskis 1771 m. pastatė medinę bažnyčią. Ji buvo Laukuvos parapijos filija. Apie 1800 m. į ją iš griūvančios Ivoniškio Gudelių dvaro koplytėlės perkelta Kristaus Atsimainymo statu ...

                                               

Tenenių Šv. Barboros bažnyčia

Tenenių Šv. Barboros bažnyčia stovi Tenenių miestelyje, Tenenio kairiajame krante. Liaudies architektūros formų, turi baroko bruožų.

                                               

Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčia

Tūbinių Dievo Apvaizdos bažnyčia – katalikų bažnyčia, stovinti Tūbinių I kaime, 6.5 km į šiaurės rytus nuo Šilalės, prie kelio 4101 Balsiai–Kaltinėnai–Kražiai. Bažnyčiai 2014 m. sukako 190 metų. Parapijoje yra Tūbinių Šv. Kryžiaus koplyčia, Tūbin ...

                                               

Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčia

Upynos Švč. Mergelės Marijos vardo bažnyčia stovi Upynos miestelyje, 10 km į šiaurės vakarus nuo Skaudvilės. Savo forma primena tradicinį gyvenamąjį namą, turi klasicistinių elementų.

                                               

Varsėdžių Šv. Roko bažnyčia

Varsėdžiai 1421–1842 m. priklausė Žemaičių vyskupo Kaltinėnų dvarui. Apie 1570 m. Varsėdžiuose įsteigta Kaltinėnų altarija. 1720 m. pastatyta bažnyčia, 1817 m. atnaujinta, buvo Kaltinėnų parapijos filija. Kurį laiką nuolatinio kunigo neturėjo. Vy ...

                                               

Žvingių Šv. Kryžiaus Išaukštinimo bažnyčia

Žvingių bažnyčia minima 1588 m. Ji XVI a. pabaigoje kunigo neturėjo. 1606 m. bažnyčiai paskirtas Bikavėnų kaimas, įsteigta parapinė mokykla atkurta 1802 m. Per miestelio gaisrą 1775 m. bažnyčia sudegė. 1778 m. atstatyta. Žvingių klebonas Pranas B ...

                                               

Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčia

Degučių Šv. Vincento Ferero bažnyčia stovi Degučių kaime, prie Žemaičių Naumiesčio–Katyčių kelio, Mirglono dešiniajame krante. Liaudies architektūros formų. Kartu su Panevėžiuko Nukryžiuotojo Jėzaus bažnyčia yra viena iš dviejų trikampių bažnyčių ...

                                               

Gardamo Šv. Roko bažnyčia

Gardamo koplyčia minima 1636 ir 1688 m. Kvėdarnos seniūno Paco rūpesčiu 1706 m. pastatyta bažnyčia. Ji buvo Žemaičių Naumiesčio parapijos filija. 1806 m. bažnyčioje nebuvo liturginių reikmenų, suolų. 1908–1910 m. veikė "Saulės" draugijos pradžios ...

                                               

Ropkojų Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Tilžės katalikų klebono J. Zabermano rūpesčiu 1869 m. nupirkta senoji medinė Vainuto bažnyčia ir pervežta į Ropkojus. Kunigas Antanas Brundza rėmė 1863 m. sukilimą ir iš Seinų vyskupijos pasitraukė į Prūsijai priklausiusius Ropkojus. Tuo metu Rop ...

                                               

Saugų Šv. Kazimiero bažnyčia

Saugų Šv. Kazimiero bažnyčia stovi Saugų kaime, prie kelio 141 Kaunas–Jurbarkas–Šilutė–Klaipėda, šalia Saugų evangelikų liuteronų bažnyčios, 11 km į pietvakarius nuo Švėkšnos bažnyčios. Įrengta 1947 m.

                                               

Stemplių Šv. Aloyzo bažnyčia

Stemplių dvaro salėje įrengus altorių 1934 m. pirmąkart laikytos šv. Mišios. Kunigas atvažiuodavo kas trečią sekmadienį. 1937 m. Stemplių kaimo gyventojai Bronislava Žiogaitė ir jos sesuo Amelija ir Antanas Žąsyčiai dovanojo kelis hektarus žemės ...

                                               

Vainuto Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Vainute 1606 m. pastatyta medinė bažnyčia, prie jos įsteigta parapinė mokykla. 1770 m. pastatyta nauja bažnyčia. Jai 1806 m. priklausė Galnės kaimas 17 valakų. Vainute 1841 m. gyveno 3 kunigai, klebonas gavo 69.3 rb per metus. Per miestelio gaisr ...

                                               

Vilkyčių Šv. Brunono bažnyčia

Vilkyčių Šv. Brunono Kverfurtiečio bažnyčia – Romos katalikų bažnyčia, priklausanti Telšių vyskupijai, esanti Vilkyčiuose, Saugų seniūnijoje, Šilutės rajone. Vilkyčių parapijos bažnyčiai įsikurti pritaikytos nenaudojamos patalpos buvusiuose vieto ...

                                               

Žemaičių Naumiesčio Šv. Aleksandro Neviškio cerkvė

Žemaičių Naumiesčio Šv. Aleksandro Neviškio cerkvė – buvusi stačiatikių cerkvė Žemaičių Naumiestyje, Šilutės rajone. Uždaryta apie 1990 m. Išlikęs medinės cerkvės, įrengtos gyvenamajame name, pastatas.

                                               

Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia

Žemaičių Naumiesčio Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia stovi Žemaičių Naumiesčio gyvenvietėje, prie kelio 165 Šilalė–Šilutė. Liaudies architektūros formų, turi neogotikos bruožų.

                                               

Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia

Bagaslaviškio Šv. Kryžiaus Atradimo bažnyčia stovi Bagaslaviškio miestelyje. Savo forma primena tradicinį gyvenamąjį namą. Parapijoje yra Pyplių koplyčia.

                                               

Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia

Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčia stovi Kiauklių kaime, Kiauklių ežero pietrytiniame krante, prie kelio 4311 Šešuolėliai II–Kiaukliai.

                                               

Musninkų Švč. Trejybės bažnyčia

Pirmoji bažnyčia buvo pastatyta iki 1522 m. nuo XVI a. antrosios pusės priklausė evangelikams reformatams. Naują bažnyčią 1614 m. pastatė grįžęs į katalikybę Musninkų valdytojas Stanislovas Kiška III. Bažnyčiai užrašyti Cirkų, Draučių ir Vaitkūnų ...

                                               

Šešuolėlių Švč. Mergelės Marijos, Visų malonių Tarpininkės, bažnyčia

Šešuolėlių Švč. Mergelės Marijos, Visų malonių Tarpininkės, bažnyčia stovi Antrųjų Šešuolėlių gyvenvietėje, Širvintos dešiniajame krante, prie kelio 4302 Paširvintys–Juodiškiai–Giedraičiai.

                                               

Zibalų Šv. Jurgio bažnyčia

Vyskupas Abraomas Vaina tarp 1631 ir 1641 m. Šešuolių dvaro Zibalų palivarką dovanojo Šešuolių bažnyčiai. Zibaluose 1744 m. klebonas Kitkevičius pastatė koplyčią, kuri apie 1774 m. tapo filija. Parapija įkurta 1920 m. klebono Kazimiero Lajausko g ...

                                               

Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Karkažiškės Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia stovi Karkažiškės kaime, 4 km į pietus nuo Pabradės. Turi neoromaninės architektūros bruožų. Pamaldos laikomos tik lenkų kalba. Priklauso Pabradės Švč. Mergelės Marijos, Šeimos Karalienės parapijai.

                                               

Naujo Strūnaičio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Naujo Strūnaičio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia – katalikų bažnyčia, stovinti Naujo Strūnaičio kaime, 7 km į pietus nuo Švenčionių. Bažnyčia stūkso kaimo aukščiausioje vietoje, šalia kelio 4405 Švenčionys–Naujas Strūnaitis–Svitailiškė, kur ...

                                               

Pavoverės Šv. Kazimiero bažnyčia

Pavoverės Šv. Kazimiero bažnyčia stovi Pavoverės kaime, 5 km į rytus nuo Pabradės, netoli kelio 102 Vilnius–Švenčionys–Zarasai. Liaudies architektūros formų, turi klasicizmo elementų. Architektūros paminklas. Pamaldos laikomos tik lenkų kalba.

                                               

Reškutėnų Šv. Izidoriaus bažnyčia

Kaltanėnų parapijos Reškutėnų kaimo gyventojai savo iniciatyva ir lėšomis pastatė medinę koplyčią. Jie 1924 m. kreipėsi į vyskupą, prašydami koplyčią pripažinti vieša, pašventinti ir leisti laikyti joje pamaldas. Statybos organizatoriai buvo Vinc ...

                                               

Švenčionių evangelinio tikėjimo bažnyčia Evangelijos Šviesa

Švenčionių evangelinio tikėjimo bažnyčia "Evangelijos Šviesa" – protestantų krypties bendruomenės bažnyčia, veikianti Švenčionyse. Maldos namai įsikūrę atskirame pastate, Strūnaičio g. 38. Kulto pastato paskirtį nusako ant šoninio fasado įtaisyta ...

                                               

Švenčionių Visų Šventųjų bažnyčia

Iš 1514 m. bažnyčios turtų patvirtinimo dokumento aiškėja, kad Švenčionyse pirmąją bažnyčią pastatė Lietuvos didysis kunigaikštis Vytautas. 1636 m. pastatyta nauja bažnyčia, 1743 m. atstatyta. Dėl jos senumo 1817 m. uždrausta laikyti pamaldas. Jo ...

                                               

Adakavo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Adakavo Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia stovi Adakavo kaime, 4.5 km į rytus nuo Skaudvilės. Medinė, tradicinio gyvenamojo namo formos. Bažnyčia priklauso Adakavo dvaro pastatų kompleksui.

                                               

Batakių Šv. Onos bažnyčia

Pirmąją medinę bažnyčią Batakiuose 1509 m. pastatė Žemaičių seniūnas Stanislovas Kęsgaila. Jai paskirtas Pilsūdų kaimas. 1614 m. pastatyta nauja medinė, 1776 m. – trečioji bažnyčia. 1820 m. jai priklausė Jakštų, Nosaičių, Panykštelių, Pilsūdų kai ...

                                               

Dauglaukio Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Prieškaryje parapijos bažnyčia veikė gretimame Pajūrio kaime Tauragės sen. Per karą bažnyčia sudegė, sovietmečiu jos liekanos nugriautos išlikęs pamatų perimetras. Pajūrio bendruomenė naudojasi vietos kapinėse atstatyta Nukryžiuotojo Jėzaus koply ...

                                               

Gaurės Šv. arkangelo Mykolo bažnyčia

Gaurėje 1661 m. minima evangelikų reformatų bažnyčia. Grįžęs į katalikybę Gabrielius Kaminskis 1670 m. katalikų bažnyčiai skyrė turtų. Įkurta parapija, dovanotas Vytariškių vėliau pavadintas Kunigiškiais kaimas. Po 1671 m. panaikinta evangelikų r ...

                                               

Lomių Kristaus Atsimainymo bažnyčia

Lomių Kristaus Atsimainymo bažnyčia stovi Lomių kaime, 11 km į pietvakarius nuo Skaudvilės, Šunijos kairiajame krante. Liaudies architektūros formų.

                                               

Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia

Pagramančio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia stovi Pagramančio miestelyje, prie Šilalės – Tauragės kelio, Akmenos kairiajame krante. Liaudies architektūros formų.