ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 362


                                               

Pitekantropas

Javos žmogus, pitekantropas – iškastinis hominidas, kurio palaikai pirmąkart buvo aptikti 1891 m. Indonezijoje, Trinile, Bengawan Solo upės pakrantėje; vienas pirmųjų Homo erectus pavyzdžių. Atradėjas olandas Eugène Dubois pavadino jį Pithecanthr ...

                                               

Sahelanthropus tchadensis

Sahelanthropus tchadensis yra iškastinė žmogbeždžionė, anksčiau klasifikuota kaip galima seniausia žmogaus šeimos rūšis, tačiau vėliau priskirta Mioceno žmogbeždžionėms, susijusioms su žmogumi bei šiuolaikiniais Afrikos primatais. Laikoma, kad gy ...

                                               

Tauriojo elnio urvo žmonės

Tauriojo elnio urvo žmonės – ilgiausiai išlikusi priešistorinė žmonių populiacija, kurios narių išvaizda skyrėsi nuo šiuolaikinių žmonių. Fosilijos, kurių amžius 14 500 –11 500 metų, buvo rastos Kinijoje, Tauriojo elnio bei Longlino urvuose. Šios ...

                                               

Turkanos berniukas

Turkanos berniukas − priešistorinio žmogaus skeletas, 1984 m. rastas prie Nariokotomės upės, į vakarus nuo Turkanos ežero Kenijoje. Skeletą, kartais dar vadinamą "Nariokotomės berniuku", atrado paleontologas Kamoja Kimeu. Skeletas buvo rastas vie ...

                                               

Fryganizmas

Fryganizmas – gyvenimo būdas, paremtas ribotu dalyvavimu ekonomikoje ir minimaliu išteklių panaudojimu. Labiausiai pagarsėjusi fryganų strategija yra maisto ir buities daiktų paieška šiukšlių konteineriuose. Fryganai anksčiau bandė boikotuoti did ...

                                               

Naktiniai gyvūnai

Naktiniai gyvūnai – gyvūnai, kurie dieną miega, o naktį būna aktyvūs. Jie priešingi dieniniams gyvūnams, koks yra ir žmogus. Dar viena grupė – prietemų gyvūnai, kurie būna aktyvūs vakarais ir rytais, prieblandoje. Naktinis gyvenimo būdas yra spec ...

                                               

Paprastas gyvenimas

"Paprastas gyvenimas" – gyvenimo būdas atsisakant bereikalingos materialinės gerovės, prestižo. Sąmoningas sprendimas pereiti prie paprastesnio gyvenimo yra vadinamas downshifting. "Paprastas gyvenimas" gali būti pasirenkamas dėl įvairių priežasč ...

                                               

Straight edge

Straight edge – iš hardcore punk subkultūros kilęs gyvenimo būdas, kurio šalininkai susilaiko nuo alkoholinių gėrimų, rūkymo ir narkotikų vartojimo. Kai kurie sekėjai taip pat nevartoja kofeino ir nepraktikuoja neįpareigojančio sekso. Terminą suk ...

                                               

Gyvenimo ciklas

Gyvenimo ciklas arba gyvenimo ratas – kitimų, kuriuos organizmas pereina per savo amžių, visuma. Žmogaus ir daugumos stuburinių gyvūnų gyvenimo ciklas yra paprastas, kai kurių stuburinių ir daugelio bestuburių – sudėtingas. Augalai ir gyvūnai yra ...

                                               

Fenologija

Fenologija – tai mokslo šaka, tirianti kasmet besikartojančius gyvosios ir negyvosios gamtos sezoninius reiškinius, vykstančius pagal tam tikrą periodiškumą. Pavyzdžiui, stebima, kada susidaro įvairių medžių, krūmų bei žolių tam tikros vystymosi ...

                                               

Anabiozė

Anabiozė – reiškinys, kada organizmo gyvybiniai procesai tiek grįžtamai sulėtėja, kad organizmas atrodo nebegyvas. Pasikeitus sąlygoms organizmo gyvybiniai procesai vėl ima spartėti, ir organizmas grįžta į normalios gyvybės būseną. Anabiozės šį t ...

                                               

Vidutinė gyvenimo trukmė

Vidutinė gyvenimo trukmė arba vidutinė numatomo gyvenimo trukmė – tai vidutinis metų skaičius, liekantis gyventi asmenims nuo tam tikro amžiaus, esant dabarties mirtingumui. Šis rodiklis gali būti skaičiuojamas nuo gimimo arba nuo tam tikro amžia ...

                                               

Gyvenimo kokybė

Gyvenimo kokybė – tai ekonomikos, sociologijos ir politologijos sąvoka, apimanti žmogaus dvasinę, socialinę ir fizinę gerovę. Su sveikata susijusi gyvenimo kokybė yra vertinama pagal įvairius kriterijus, tačiau beveik visada įtraukia visus šiuos ...

                                               

Mirtis

Mirtis – kiekvieno organizmo fizinės būties galutinė fazė. Organizme vykstant gyvybinės veiklos procesams, ląstelės nuolat žūva, tačiau jų vietą pakeičia naujos. Mirtis ištinka, kai sutrinka darni organizmo arba organizmo ir aplinkos apykaita. Mi ...

                                               

Agonija

Agonija – būsena prieš mirtį, merdėjimas. Agonijos metu sutrinka centrinės nervų sistemos ir organizmo gyvybinės funkcijos. Agonija prasideda nuo vieno ar kelių trumpų įkvėpimų. Vienu metu dirba už įkvėpimą bei iškvėpimą atsakingi raumenys, todėl ...

                                               

Apymirtinė patirtis

Apymirtinė patirtis – įvairūs pojūčiai, paprastai jaučiami klinikinės mirties būsenoje. Dažniausi jų yra atsiskyrimas nuo fizinio kūno, pakilimas į orą, ekstremali baimė arba saugumas, ramybė, šiluma ir matymas šviesos, kurią kai kurie žmonės int ...

                                               

Asmens paskelbimas mirusiu

Asmens paskelbimas mirusiu – teisinė procedūra, kuomet įtvirtinama asmens mirties fakto prezumpcija, nesant akivaizaus mirties fakto įrodymo. Toks sprendimas paprastai priimamas tuomet, kai žmogus dingęs ilgą laiką ir nėra jokių ženklų, kad jis g ...

                                               

Eutanazija

Eutanazija – lengvas ir neskausmingas žmogaus ar kito gyvūno gyvybės nutraukimas, mirtis. Skiriama žmonių eutanazija ir gyvūnų eutanazija.

                                               

Kapas

Kapas – vieta, kurioje palaidotas velionis, paprastai kaip nors pažymėta, išskirta iš aplinkos. Kadangi labiausiai pasaulyje paplitęs mirusiųjų šarvojimo būdas yra palaikų laidojimas žemėn, tai dauguma kapų yra įkasti į žemę, nors būna ir laidoji ...

                                               

Klinikinė mirtis

Klinikinė mirtis – mirties tarpsnis, trunkantis 5–6 minutes. Ištinka nutrūkus svarbiausioms gyvybinėms funkcijoms: netenkama sąmonės, sustoja širdis, dingsta pulsas, nutrūksta kvėpavimas. Tačiau dauguma organų ir ląstelių dar būna gyvi, ir laiku ...

                                               

Kremacija

Kremavimas, kremacija – mirusio žmogaus palaikų sudeginimas krematoriume arba specialiai paruoštoje ugniavietėje. Prieškario laikais Lietuvoje palaikų deginimui įvardyti buvo pasiūlyti terminai incineracija ir pelenėjimas, tačiau nei vienas šių s ...

                                               

Lavonas

Žmonių lavonai, esant galimybei, šalinami tam tikru būdu, kuris būna kultūriškai priimtas visuomenėje ar bendruomenėje. Toks žmonių lavonų šalinimas vadinasi laidojimas. Su laidojimu buvo ir/ar yra susijusios kitos praktikos: Pomirtinė kosmetika ...

                                               

Memento mori

Memento mori – lotynų kalbos posakis, primenantis, kad žmogus yra mirtingas. Plačiai vartojamas viduramžių krikščionybės teorijoje ir praktikoje, vaizduojant mirtingumą, pabrėžiant žemiško gyvenimo tuštybę, laikiną turtų ir siekių pobūdį. Ši fraz ...

                                               

Nužudymas

Nužudymas – tyčinis, neteisėtas gyvybės atėmimas kitam žmogui. Nužudymas gali būti padaromas tik tyčia, kaltininkui norint atimti gyvybę nukentėjusiajam. Nužudymas gali būti padaromas ir asmens neveikimu, kai tokio neveikimo padarinys yra kito žm ...

                                               

Teisė į mirtį

Teisė į mirtį – samprata, kad asmuo turi teisę sąmoningai pasirinkti gyventi ar mirti. Ši teisė nėra teisės dalis. Dabar nėra valstybių, kurių teisinė sistema gina ar palaiko šią teisę bendrąja prasme. Klausimas ar žmonės turi tokią teisę, kelia ...

                                               

Transi

Transi, arba lavono kapas – vėlyvaisiais viduramžiais Europoje įsivyravęs antkapinių paminklų puošybos stilius. Jei realūs kilmingųjų antkapiniai paminklai vaizdavo velionį su jo prabangą demonstruojančiomis regalijomis, tai transi tradicijos pam ...

                                               

Žmonių aukojimas

Žmonių aukojimas – ritualinis žmogaus nužudymo aktas religiniais motyvais. Žmogaus gyvybė atiduodama kaip didžiausia dovana dievybei. Šiuolaikinėje teisėje žmonių aukojimas laikomas kriminaliniu nusikaltimu – ritualine žmogžudyste. Žmonių aukojim ...

                                               

Nežemiška gyvybė

Nežemiška gyvybė – visa gyvybė, kuri nėra kilusi iš Žemės planetos. Tai gali būti tiek bakterijų dydžio ir sudėtingumo organizmai, tiek protingos, sąmoningos būtybės. Nežemiškos gyvybės egzistavimas yra hipotetinis, nes kol kas nėra rasta jokių v ...

                                               

Allan Hills 84001

Allan Hills 84001 tai meteoritas, atrastas 1984 gruodžio 12 dieną Alan Hilse, Antarktidoje. Jį atrado Jungtinių Amerikos Valstijų meteoritų medžiotojai, dalyvaujantys ANSMET projekte. Meteorito masė buvo 1.93 kg. 1996 metais žinios apie šį meteor ...

                                               

Dreiko lygtis

Dreiko lygtis – 1960 m. astronomo ir astrofiziko Franko Dreiko sukurta formulė, kuria bandoma apskaičiuoti nežemiškų civilizacijų, su kuriomis galėtume užmegzti kontaktą, skaičių mūsų galaktikoje.

                                               

Fermi paradoksas

Fermi paradoksas – prieštaravimas tarp apskaičiuotų didelių nežemiškų civilizacijų egzistavimo tikimybių ir kontakto su jais ar jų egzistavimo įrodymų nebuvimo. Šį paradoksą 1950 m. neformalioje diskusijoje suformulavo fizikas Enrico Fermi ir det ...

                                               

SETI

SETI – bendras pavadinimas įvairiems nežemiško intelekto paieškos projektams. Bendras jų bruožas paprastai yra nežemiškos kilmės signalų ieškojimas, kaip pagrindinis metodas. Pirmąjį šiuolaikinį SETI eksperimentą 1960 m. įvykdė Frenkas Dreikas, D ...

                                               

Organizmas

Organizmas – savarankiškai egzistuojantis organinio pasaulio vienetas, turintis savireguliacijos sistemą, kuriam daro poveikį įvairūs aplinkos veiksniai. Organizmas gali egzistuoti sąveikaudamas su aplinka, kuri padeda jam atsinaujinti.

                                               

Mikroorganizmai

Mikroorganizmai, kitaip mikrobai. Tai akimi nematomi, tik pro mikroskopą įžiūrimi vienaląsčiai arba kolonijiniai organizmai. Pvz., bakterijos, grybeliai, mikroskopiniai pirmuonys ir dumbliai. Virusai ir prionai nelaikomi gyvais organizmais, tačia ...

                                               

Gamtinės dujos

Gamtinės dujos – natūraliai susidariusių degiųjų dujų mišinys, naudojamas kaip kuras. Dažnai gamtinės dujos vadinamos tiesiog dujomis. Gamtinės dujos daugiausia sudarytos iš metano. Dujos randamos naftos telkiniuose, atskiruose gamtinių dujų telk ...

                                               

Skalūnų dujos

Kai kurie ekspertai tikisi, kad skalūnų dujos smarkiai išplės pasaulinę energijos pasiūlą. Spėjama, kad didžiausias skalūnų dujų atsargas turi Kinija. Baker Viešosios politikos instituto Baker Institute of Public Policy studija teigia, kad didėja ...

                                               

Suslėgtos gamtinės dujos

Suslėgtos gamtinės dujos – suspaustos gamtinės dujos, daugiausia naudojamas transporto priemonėse kaip kuras, vietoje benzino, dyzelino ar propano. Suslėgtos gamtinės dujos yra pigesnės nei kitos kuro rūšys, o sudegusios kelia daug mažesnį neigia ...

                                               

Mediena

Mediena – nukirstų medžių kamienai, šakos ir šaknys; gamtinis produktas, naudojamas daugelyje gamybos sričių. Mediena gana lengvai apdorojama, turi gerų savybių. Kiekviena medienos rūšis yra skirtingo kietumo bei tankio, taip pat ir išvaizdos. Ši ...

                                               

Fanera

Fanera – lakštinė klijuotos medienos medžiaga, kurios visi ar beveik visi sluoksniai yra lygiagretūs medienos lukšto sluoksniai. Fanera gaminama suklijuojant lukšto sluoksnius taip, kad gretimų sluoksnių pluoštas būtų statmenas taip fanera būna t ...

                                               

Lenta

Lenta – iš medžio išpjauta nestora pailga plokštė. Medienos pramonėje lenta vadina pjautas medienos plokštes, kurių plotis daugiau kaip du kartus didesnis už storį, o storis neviršija 100 mm. Lentos naudojamos: Kaip šilumą, orą vėją sulaikantis e ...

                                               

Lukštas (mediena)

Lukštas - plonas medienos lakštas, plonesnis kaip 7 mm, o dažnai ir plonesnis negu 3 mm. Iš lukšto gamina kai kuriuos medienos gaminius: lukštą smulkiau supjaustant gaminami degtukų pagaliukai, plokščios lazdelės ledams valgyti ir pan. lukštu den ...

                                               

Medienos beicas

Medienos beicas – įsigeriantis, dažniausiai skaidrus ir nesudarantis plėvelės mišinys, kuriame yra dažiklių, keičiančių medienos paviršiaus spalvą. Tirpiklis gali būti aliejus, denatūruotas alkoholis arba vanduo. Beicų funkcijos: Neretai beicai s ...

                                               

Medžio anglis

Medžio anglis – iš be oro kaitinamos medienos gaunama kieta, korėta medžiaga. Medžio anglis – lengva, higroskopiška; degimo šiluma 30–35 MJ/kg. Ką tik iškaitintų drėgnis 2–4 %. 80–85 % medžiagos sudaro anglis. Beržo anglies tankis – 380 kg/m³, pu ...

                                               

Medžio drožyba

Medžio drožyba – meno šaka, apimanti meninių dirbinių iš medienos gamybą. Medis apdirbamas naudojantis įvairių formų kaltais, raižytuvais, peiliukais, dildėmis. Naudojama mediena turi būti patvari, lengvai apdirbama, vientisa. Kadangi dirbiniai i ...

                                               

Pušies mediena

Pušies mediena – mediena gaminama iš pušų genties medžių ir priskiriama spygliuočių medžių medienai kaip ir eglė, kėnis, maumedis ar kukmedis. Europoje, praktiškai visa mediena šiuo pavadinimu gaunama iš paprastosios pušies. Taip pat yra ir kitų ...

                                               

Rąstas

Rąstas – tam tikrų matmenų ritinio formos medienos gabalas, gaunamas skersai supjausčius medžio kamieną, kurio ilgis daug kartų didesnis už skersmenį.

                                               

Žievė

Žievė – paviršinis stiebo sluoksnis iki brazdo. Pavasarį žievė lengvai lupasi, nes brazdas yra vandeningas ir plonomis sienelėmis. Žievę lupant brazdas suardomas – žievė plyšta per brazdo vidurį. Žievė turi tris sluoksnius: dengiamąjį audinį, pir ...

                                               

Geležies rūda

Geležies rūda – mineralai ir uolienos, iš kurių ekonomiškai pagrįstas geležies išgavimas. Rūda paprastai turi daug geležies oksidų, todėl jos spalva – nuo tamsiai pilkos, šviesiai geltonos iki raudonos. Svarbiausi geležies rūdos mineralai – magne ...

                                               

Polimetalų rūda

Polimetalų rūda – tai kompleksinė rūda, kurios pagrindiniai komponentai yra švinas ir cinkas, kiti – varis, auksas, sidabras. kadmis, taip pat – bismutas, alavas, indis ir galis. Kai kuriose polimetalų rūdose pramoninę vertę turi baritas, fluorit ...

                                               

Rūda

Rūda – gamtinė mineralinė žaliava, iš kurios technologiškai įmanoma ir pelninga išgauti metalus ar kitą vertingą medžiagą. Terminas dažniausiai taikomas metalų gavybai senesnis, istorinis apibrėžimas, tačiau kartais naudojamas ir nemetalinėms nau ...