ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 368


                                               

Balandžio 20

1984 m. – Vladas Auga, lietuvių aktorius g. 1931 m. 1993 m. – Leonas Baltrūnas, Lietuvos krepšininkas, Lietuvos ir Australijos krepšinio treneris g. 1914 m. 1969 m. – Konstantinas Avižonis, lietuvių istorikas, daktaras g. 1909 m. 2008 m. – Bronys ...

                                               

Balandžio 21

1992 m. – Vytautas Povilas Jurkštas, Lietuvos muzikologas, aviacijos istorijos tyrinėtojas g. 1928 m. 2020 m. – Vincas Bartusevičius, Vokietijos lietuvių bendruomenės veikėjas, sociologas, pedagogas, humanitarinių mokslų daktaras g. 1939 m. 1721 ...

                                               

Balandžio 22

1787 m. – Stanislovas Radvila, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas g. 1722 m. Juozas Jankevičius, Lietuvos politikas, inžinierius g. 1890 m. 1945 m. Pranas Germantas, Lietuvos visuom ...

                                               

Balandžio 23

Vokietija – nacionalinė alaus diena ; Jorė, Jurginės, Ganiklio diena ; Pasaulinė knygos ir autorinių teisių diena ; Katalikų šalys – Šv. Jurgis ; 2006 m. – Atvelykis.

                                               

Balandžio 24

Ervina – Fidelis – Gražvyda – Kantrimas – Viltrūda

                                               

Balandžio 25

2001 m. – Antanas Bunga, lietuvių kunigas, prelatas, lietuvių katalikų sielovados Vokietijoje vadovas g. 1919 m. 1986 m. – Vincas Babilius, lietuvių inžinierius, liejininkystės specialistas, technikos mokslų kandidatas g. 1903 m. 1975 m. – Juozas ...

                                               

Balandžio 26

2004 m. – Henrikas Šablevičius, lietuvių kino režisierius, dokumentinio kino kūrėjas g. 1930 m. 1989 m. – Paulius Kiuberis, Lietuvos ekonomistas, ekonomikos mokslų kandidatas g. 1920 m. 2000 m. – Jonas Laškovas, Lietuvos ekonomistas, statistikas, ...

                                               

Balandžio 27

Anastazas – Aušra Aušrė – Aušrinė – Gotautas – Zita – Žydrė

                                               

Balandžio 28

1986 m. Petras Jašinskas, Lietuvos gydytojas rentgenologas, medicinos mokslų kandidatas g. 1914 m. 1941 m. – Jonas Šepetys, Lietuvos evangelikų reformatų kunigas, superintendantas. g. 1867 m. 1975 m. – Antanas Jankauskas, vargonininkas, muzikos m ...

                                               

Balandžio 29

1933 m. – Juozas Tumas-Vaižgantas, Lietuvos rašytojas, literatūros istorikas, kritikas, visuomenės veikėjas, pedagogas, kunigas g. 1869 m. 1963 m. – Kazys Kiela, prozininkas, vertėjas g. 1893 m. 1959 m. – Antanas Rauchas, Lietuvos smuikininkas, p ...

                                               

Balandžio 3

2006 – Irena Žukaitė, lietuvių operos solistė g. 1929.

                                               

Balandžio 30

2007 – Jurgis Jurgutis, Lietuvos garbės konsulas JAV g. 1935 m.

                                               

Balandžio 4

1663 m. – Mykolas Ginkevičius, SJ, teologas, filosofas, pedagogas, daktaras g. 1594 m. Leonas Gustaitis, Lietuvos karinis veikėjas, Generalinio štabo pulkininkas g. 1897 m. 1782 m. – Augustas Aleksandras Čartoriskis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikš ...

                                               

Balandžio 5

1937 m. – Marcė Katiliūtė, Lietuvos grafikė, tapytoja, knygų iliustratorė g. 1912 m. 1877 m. – Juozapas Jundzilas, Lietuvos botanikas floristas g. 1794 m. 1968 m. – Antanas Sutkus, Lietuvos teatro režisierius, pedagogas, teatro teoretikas ir eksp ...

                                               

Balandžio 6

Steponas Biežis, JAV gydytojas chirurgas, lietuvių visuomenės veikėjas. medicinos daktaras 1916 g. 1889 m. 1942 m. – Pranas Dielininkaitis, sociologas, ateitininkas, visuomenės veikėjas g. 1902 m. 1953 m. – Stasys Jonauskas, Lietuvos partizanas, ...

                                               

Balandžio 7

1979 m. – Alfonsas Motiejūnas, Lietuvos tapytojas g. 1912 m. 1935 m. – Juozas Vaičkus, Valstybės teatro režisierius g. 1885 m. 1962 m. – Vladimiras Holubovičius, Lenkijos ir Lietuvos archeologas g. 1906 m. 1977 m. – Jonas Kova-Kovalskis, Lietuvos ...

                                               

Balandžio 8

1993 m. – Leonas Mulevičius, Lietuvos istorikas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras g. 1927 m. 1994 m. – Albinas Gulbinskas, Lietuvos inžinierius ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras g. 1926 m. 1975 m. – Kazys Labutis, Lie ...

                                               

Balandžio 9

1984 m. – Potencija Pinkauskaitė, Lietuvos aktorė g. 1897 m. 1831 m. – Ipolitas Labanauskas, Vilniaus krašto teisėjas, 1831 m. sukilimo dalyvis. 1994 m. – Albertas Mateika, vargonininkas ir chorvedys g. 1910 m. 2004 m. – Paulius Jurkus, Lietuvos ...

                                               

Birželio 1

1993 m. – Alfonsas Dirsė, Lietuvos gydytojas chirurgas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras g. 1915 m. 1970 m. – Tadas Ivanauskas, gamtininkas, biologijos daktaras, profesorius, akademikas g. 1882 m. 1978 m. – Justinas Mikuckas, Lietuvos st ...

                                               

Birželio 10

1922 m. – Juozapas Galeckas, Romos katalikų kunigas, liaudies švietėjas, visuomenininkas g. 1871 m. 1933 m. – Maksimas Katchė, Lietuvos karinis veikėjas, generolas leitenantas g. 1879 m. 1895 m. – Antanas Pranciškus Audzevičius, katalikų dvasinin ...

                                               

Birželio 11

1836 m. – Kazimieras Kontrimas, Lietuvos bibliotekininkas, publicistas g. 1777 m. 1794 m. – Juozapas Bieliakas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės karinis veikėjas, generolas majoras g. 1741 m. 1934 m. – Mamertas Karbauskas, vargonininkas ir cho ...

                                               

Birželio 12

1914 m. – Vilius Kalvaitis, Mažosios Lietuvos tautosakininkas. 1905 m. išleido rinkinį "Prūsijos lietuvių dainos" g. 1848 m. Jeronimas Uborevičius, lietuvių kilmės tarybinis karinis ir politinis veikėjas, pirmo rango komandarmas g. 1896 m. 1937 m ...

                                               

Birželio 13

1821 m. – Jonas Oldakovskis, Vilniaus universiteto profesorius, teisės filosofas g. 1785 m. 1999 m. – Aleksandras Štromas, Lietuvos teisininkas, politologas, profesorius g. 1931 m. 2009 m. – Aloyzas Paulikas, Lietuvos ir Skuodo rajono politinis b ...

                                               

Birželio 14

1938 m. 1915 m. – Juozapas Ambraziejus-Ambrozevičius, Romos katalikų kunigas, chorvedys, dainininkas, kompozitorius, poetas, bitininkas, Vilniaus krašto lietuvių visuomenės veikėjas g. 1855 m. 1901 m. – Vincentas Juzumas, Lietuvos kunigas, raštij ...

                                               

Birželio 15

Bargailė – Jolanta – Krescencija – Tanvilas – Vitas

                                               

Birželio 16

Antanas Krikščiūnas, Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas, topografas, kartografas g. 1891 m. 1942 m. Juozapas Kukta, vyskupas, visuomenininkas, lietuvybės puoselėtojas. Palaidotas Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedroje g. 1873 m. 1823 m. – ...

                                               

Birželio 17

Adolfa – Adolfas – Adolfina – Adolis – Dauganta – Daugantas – Grigalius – Laura – Rimvydas – Vilmantė.

                                               

Birželio 18

1266 m. Liumbis, lietuvių kunigaikštis, vienas iš Nalšios žemės kunigaikščių. Gotartas, XIII a. lietuvių kunigaikštis. 1994 m. – Pranas Vainauskas, Lietuvos teisininkas, politinis veikėjas, rezistentas g. 1899 m. 1998 m. – Jonas Janickis, Lietuvo ...

                                               

Birželio 19

1950 m. – Pranas Hodelis, vargonininkas ir chorvedys g. 1889 m. 1994 m. – Alfonsas Kiškis, Lietuvos agronomas, kraštovaizdžio architektas g. 1910 m. 2002 m. – Nikolajus Dybenka, tarybinis partinis ir valstybės veikėjas g. 1928 m. 1431 m. – Lengve ...

                                               

Birželio 2

2020 m. – Gediminas Girdvainis, Lietuvos teatro, televizijos ir kino aktorius g. 1944 m. 1988 m. – Justinas Mikutis, mąstytojas g. 1922. 2003 m. – Rasa Andrašiūnaitė, Lietuvos teatro veikėja, dramaturgė g. 1940 m. 1988 m. – Josifas Romualdovičius ...

                                               

Birželio 20

Florentina – Nandas – Nautara – Nautaras – Nautarė – Nauvyda – Nauvydas – Nauvydė – Silverija – Silverijus – Žadvainas – Žadvainė – Žintautė.

                                               

Birželio 21

2007 m. – Vytautas Šaulys, Lietuvos ir Vilniaus miesto savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas g. 1950 m. 1650 m. – Stanislovas Kristupas Naruševičius, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos diplomatas, valstybės v ...

                                               

Birželio 22

Kazimieras Viktoras Justinas Marija Tiškevičius, Lietuvos bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas. Rusijos imperijos ir Lietuvos visuomenės bei karinis veikėjas, karininkas, savivaldybininkas g. 1896 m. 1933 m. – Stefanas Šileris, lenkų architekta ...

                                               

Birželio 23

Agripina – Arvyda – Arvydas – Arvydė – Arvys – Ligita – Ligitas – Vaida – Vaidas – Vaidauga – Vaidaugas – Vaidenė – Vaidenis – Vanda – Vandalinas – Vandalius – Zenonas – Žydrius.

                                               

Birželio 24

Ansas – Janė – Janina – Jonas – Jonaudas – Jonaudė – Jonė – Jonis – Eivilitas – Eivilitė – Eiviltas – Žana – Žanas – Žaneta.

                                               

Birželio 25

Baniutė – Geismantas – Geismantė – Geistara – Geistaras – Geistautas – Geistautė – Geisvyda – Geisvydas – Geisvina – Geisvinas – Girvydas – Prosperas – Vilhelma – Vilhelmas – Vilhelmina – Vilius

                                               

Birželio 26

Jaunė – Jaunius – Jaunys – Jaunutė – Jaunutis – Mingauda – Mingaudas – Paulius – Povilas – Ramunė – Viltautas – Viltautė – Virgilijus.

                                               

Birželio 27

2006 m. – Antanas Suraučius, Lietuvos pokario rezistencijos dalyvis, publicistas ir poetas, Lenkijos lietuvių visuomenės veikėjas g. 1919 m. 1921 m. – Kristupas Lokys, Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų kunigas, misionierius, lietuvių raštijo ...

                                               

Birželio 28

1995 m. – Marijona Čilvinaitė, etnografė, kraštotyrininkė, bibliotekininkė, daugelio kraštotyrininkų mokytoja g. 1900 m. 1971 m. – Antanas Venclova, Lietuvos poetas, prozininkas, literatūros kritikas, vertėjas, sovietinis visuomenės ir politikos ...

                                               

Birželio 29

Benita – Benitas – Benius – Giedrimė – Manta – Mantigirdas – Paulė – Paulius – Petras – Petrė – Povilas – Svirkanta – Svirkantas – Svirkantė – Svirmantas – Svirmantė.

                                               

Birželio 3

2003 m. – Juozas Degutis, Lietuvos chemikas organikas, habilituotas fizinių mokslų daktaras g. 1925 m. 1998 m. – Pranas Matiukas, Lietuvos smuikininkas g. 1917 m. 2010 m. – Vidmantas Kastytis Bentkus, Lietuvos matematikas, habilituotas fizinių mo ...

                                               

Birželio 30

1903 m. – Bronislovas Urbonavičius, inžinierius, Lietuvos revoliucinis ir politinis veikėjas g. 1868 m. 2003 m. – Vytautas Benokraitis, Lietuvos teatro aktorius g. 1931 m. 1941 m. – Enzys Jagomastas, Mažosios Lietuvos visuomenės, kultūros veikėja ...

                                               

Birželio 4

1986 m. – Vladas Mieželis, TSRS ir Lietuvos karinis veikėjas, Lietuvos kariuomenės brigados generolas, teisininkas, teisėjas, Kariuomenės teismo pirmininkas g. 1894 m. 2009 m. – Algirdas Juozapas Gaigalas, Lietuvos geologas, habilituotas fizinių ...

                                               

Birželio 5

Elvyra – Kantalgas – Kantalgė – Kantas – Kantautas – Kantautė – Kantenis – Kantė – Marcė – Namkantas – Namkantė – Namkinta – Namkintas – Namkintė

                                               

Birželio 6

1911 m. – Stanislovas Joachimas Tiškevičius, bajoras, Lelijos herbo grafas g. 1834 m. 1947 m. – Stasys Nacevičius, Lietuvos agronomas selekcininkas, fenologas, fenologijos mokslo, daržovių selekcijos ir sėklininkystės pradininkas Lietuvoje g. 188 ...

                                               

Birželio 7

1996 m. – Rostislavas Krotas, Lietuvos biologas, biomedicinos mokslų daktaras g. 1916 m. 1967 m. – Vincas Mykolaitis-Putinas, XX a. pradžios Lietuvos poetas ir prozininkas. Labiausiai žinomas savo simbolistiniais eilėraščiais ir romanu "Altorių š ...

                                               

Birželio 8

1942 m. – Vladas Kuzma, Lietuvos chirurgas g. 1892 m. 1926 m. – Jurgis Dobkevičius, Lietuvos karo lakūnas, aviacijos inžinierius, lėktuvų konstruktorius g. 1900 m. Kazimieras Jasiūnas, Lietuvos ekonomistas, biomedicinos mokslų daktaras g. 1908 m. ...

                                               

Birželio 9

1967 m. – Pranas Brazys, Europos lietuvių vyskupas g. 1915 m. 1975 m. – Bronius Kelbauskas, pirmasis profesionalus lietuvių baleto artistas ir baletmeisteris g. 1904 m. Alfonsas Janulis, Lietuvos skulptorius g. 1909 m. 1964 m. – Vladas Mozūriūnas ...

                                               

Gegužės 1

Anelė – Juozapas – Ridmantas – Vidmantė – Vydmantė – Zigmantas – Zigmas – Žilvinas

                                               

Gegužės 10

2006 m. – Rolandas Pavilionis, lietuvių filosofas ir logikas, visuomenės veikėjas, politikas, iki pat mirties buvo Lietuvos atstovas Europarlamente g. 1944 m. 1950 m. – Ona Rymaitė, aktorė g. 1889 m. 1966 m. – Petras Gerulis, literatūros kritikas ...