ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 369


                                               

Gegužės 12

Marija Žmuidzinavičienė-Putvinskaitė, gydytoja stomatologė, visuomenės ir Lietuvos šaulių sąjungos veikėja g. 1877 m. Kazimieras Žalnieraitis, vargonininkas ir chorvedys g. 1894 m. 1920 m. – Vytautas Rauba, karo lakūnas, leitenantas savanoris g. ...

                                               

Gegužės 13

1985 m. – Česlovas Jaseliūnas, pedagogas ir chorvedys g. 1935 m. 1986 m. 1948 m. – Danielius Vaitelis – Briedis, lietuvių rezistentas, kovotojas už Nepriklausomybę, Vyčio apygardos vadas g. 1913 m. 1545 m. – Stanislovas Rapolionis, vienas lietuvi ...

                                               

Gegužės 14

Bonifacas – Gintaras – Gintarė – Livita – Motiejus – Milda.

                                               

Gegužės 15

Ona Sauleckaitė, aktorė g. 1906 m. 1980 m. – Balys Tarvydas, istorikas, archeologas, pedagogas, muziejininkas g. 1897 m. Petras Katilius, Lietuvos matematikas, daktaras g. 1903 m. 1995 m. 1971 m. – Dzidorius Budrys, ekonomistas, mokslininkas, pol ...

                                               

Gegužės 16

1649 m. – Simonas Berentas, SJ, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kultūros veikėjas g. 1585 m. Antanina Šalkauskaitė, Lietuvos bibliotekininkė g. 1883 m. 1964 m. Vincas Grigaliūnas-Glovackis, Lietuvos karinis veikėjas, generolas g. 1885 m. 1737 ...

                                               

Gegužės 17

1962 m. – Petras Tarasenka, Lietuvos karininkas, archeologas, muziejininkas, prozininkas g. 1892 m. 1875 m. – Motiejus Valančius, lietuvių grožinės prozos pradininkas, Žemaičių vyskupas 1849–1875 m. M. Valančius padėjo pagrindus aukštesnio menini ...

                                               

Gegužės 18

2004 m. – Albina Simokaitytė-Tumkevičienė, teatro aktorė g. 1923 m. 1983 m. – Antanas Kniūkšta, Lietuvos knygų leidėjas g. 1892 m. 2009 m. 1999 m. – Jonas Macevičius, Lietuvos filosofas, komunistinis veikėjas, filosofijos mokslų kandidatas, Lietu ...

                                               

Gegužės 19

1710 m. – Stanislavas Stanislovas Antanas Ščiuka, šlėkta, didikas, politikas ir rašytojas. Kariškio Stanislavo ir Sofijos Špilevskos Neronovič sūnus, 1695 m. vasario 6 d. vedęs seniūno Jano Boguslavo Potockio dukrą – Konstanciją Mariją Aną Potock ...

                                               

Gegužės 2

2001 m. – Adolfas Kikilas, Lietuvos irklavimo treneris, Lietuvos karys savanoris g. 1925 m. 1991 m. – Vytautas Gerulaitis, Lietuvos tenisininkas g. 1915 m. 1922 m. – Ana Misuna, baltarusių geologė, geomorfologė g. 1868 m. 1978 m. – Vincas Deniuši ...

                                               

Gegužės 20

1995 m. – Klemensas Kaušinis, Lietuvos statybos inžinierius, technologijos mokslų daktaras g. 1906 m. 2001 m. – Žymantė Vladislava Jonuškaitė, Lietuvos skulptorė g. 1936 m. 1924 m. – Emilis Holakas, Prūsijos vokiečių pedagogas, archeologas g. 186 ...

                                               

Gegužės 21

1966 m. – Petras Maželis, Lietuvos vyskupas, rašytojas g. 1894 m. 2003 m. – Vlada Černiauskaitė, Lietuvos grafikė g. 1922 m. 1908 m. – Jonas Katelė, Lietuvos kunigas, švietėjas, daraktorius, draudžiamosios lietuviškos spaudos platinimo ir slaptųj ...

                                               

Gegužės 22

1881 m. – Karolis Eduardas Cigleris, leksikografas, vertėjas g. 1798 m. 1969 m. – Pijus Grigaitis, žurnalistas, teisininkas, Lietuvos ir JAV lietuvių politinis, kultūros ir visuomenės veikėjas g. 1883 m. 1917 m. – Henrikas Tiškevičius Logoiskis, ...

                                               

Gegužės 23

1888 m. – Liudvikas Gediminas Beržanskis, aušrininkas, lietuvybės platintojas g. 1864 m. 1946 m. – Martynas Jankus, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, publicistas, spaustuvininkas, vienas "Aušros" leidėjų g. 1858 m. 1880 m. – Liudvikas Liacho ...

                                               

Gegužės 24

1745 m. – Karolis Bartoldas, dramų autorius g. 1680 m. 1998 m. – Jurgis Algimantas Zaviša, dailininkas architektas, buriuotojas, Lietuvos ir Neringos miesto politinis bei visuomenės veikėjas g. 1935 m. 1967 m. – Feliksas Daugėla, Lietuvos geodezi ...

                                               

Gegužės 25

1824 m. – Kristijonas Dovydas Vitikas, kunigas, giesmių rengėjas, liaudės dainų rinkėjas g. 1751 m. 1973 m. – Vytautas Valiukevičius, Lietuvos teisininkas, visuomenės ir politinis veikėjas, rezistentas g. 1907 m. 1945 m. – Vladas Natkevičius, dip ...

                                               

Gegužės 26

Pilypas – Algimantas – Milvydė – Eduardas – Vilhelmina

                                               

Gegužės 27

Augustinas – Genadijus – Virgaudas – Žymantė – Brunonas – Leonora

                                               

Gegužės 28

Filipinų Respublika – Tautinė Vėliavos diena. Armėnija – Respublikos diena 1918 m.; Azerbaidžanas – Respublikos diena 1918 m.;

                                               

Gegužės 29

1962 m. – Petras Dargis, Lietuvos operos dainininkas g. 1907 m. 1965 m. – Kazys Grinius, Lietuvos karinis veikėjas, Generalinio štabo pulkininkas g. 1899 m. 1976 m. – Leonardas Peseckas, Lietuvos lakūnas, pirmasis Lietuvos karo aviacijos majoras. ...

                                               

Gegužės 3

Aleksandras – Jokūbas – Juvenalis – Pilypas – Arvystas – Kantvydė – Dovydas

                                               

Gegužės 30

1994 m. – Abdonas Lietuvninkas, Lietuvos dainininkas bosas, pedagogas g. 1921 m. 1902 m. – Liudvikas Janavičius, vienas pirmųjų socialdemokratų Lietuvoje g. 1859 m. 1945 m. – Pranciškus Karevičius, profesorius, kunigas, vyskupas, vienuolis marijo ...

                                               

Gegužės 31

Jonas Mulokas, inžinierius architektas g. 1907 m. Klemensas Griauzdė, dirigentas, pedagogas, kompozitorius g. 1905 m. 1952 m. – Ona Kurmytė-Mazurkevičienė, lietuvių aktorė g. 1901 m. 1911 m. – Juozas Gurauskis, Lietuvos rašytojas g. 1884 m. 1983 ...

                                               

Gegužės 4

1991 m. – Kazimieras Bieliukas, Lietuvos limnologas, akademikas, profesorius, geografijos mokslų daktaras g. 1901 m. 1990 m. – Aleksys Churginas, Lietuvos poetas, vertėjas g. 1912 m. 2009 m. – Rimantas Didžgalvis, Lietuvos ir Kauno miesto politin ...

                                               

Gegužės 5

Angelas – Anielius – Barutė – Barvydas – Irena – Mykolas – Neris – Pijus – Sigita

                                               

Gegužės 6

Pranas Kuzma, Lietuvos visuomenės veikėjas, administracinis darbuotojas g. 1877 m. 1889 m. – Hiacintas Vasiliauskas, Romos katalikų pranciškonų vienuolis, paskutinis Smalėnų vienuolyno vyresnysis g. 1814 m. Jonas Geštautas, Rusijos imperijos ir L ...

                                               

Gegužės 7

Butautas – Dana – Danutė – Domicelė – Domicijonas – Rimtė – Stanislovas

                                               

Gegužės 8

Audrė Audra – Džiugas – Mykolas – Stanislova – Stanislovas – Stasė – Stasys – Viktoras

                                               

Gegužės 9

1964 m. – Kazimieras Steponas Šaulys, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, prelatas, visuomenės ir valstybės veikėjas, profesorius g. 1872 m. 1453 m. – Motiejus Trakiškis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bažnyčios ir valstybės veikėjas, ...

                                               

Gruodžio 1

Melita - Aleksandras – Algmina – Baltenė – Baltenis – Balys – Butigeidas – Eligas – Eligijus – Nata – Natalė – Natalija – Natalis – Natas – Natė

                                               

Gruodžio 10

Eidas – Eidė – Eidginta – Eidgintas – Eidimtas – Eidimtė – Eidinta – Eidintas – Ilma – Lora – Loreta – Rimas – Žydrė

                                               

Gruodžio 11

Aistė – Aistis – Artūras – Damas – Damazas – Deividas – Dovydas – Lauksmė – Lauksmina – Lauksminas – Lauksminė – Lauksvyda – Lauksvydas – Tautvaldė

                                               

Gruodžio 12

2003 m. – Kazys Leistrumas, Lietuvos agronomas selekcininkas, biomedicinos mokslų daktaras g. 1924 m. Sigitas Zigmas Geda, poetas, dramaturgas, kritikas, vertėjas, eseistas g. 1943 m. 1985 m. – Romualdas Makoveckas, Lietuvos agronomas zootechnika ...

                                               

Gruodžio 13

Juozapa Giniotienė, Lietuvos pedagogė, skaitovė, poetė, Šiaulių miesto visuomenės veikėja g. 1932 m. 1848 m. – Eustachijus Karolis Karpis, Rusijos imperijos valstybės ir švietimo veikėjas, mecenatas. g. 1785 m. 1754 m. – Jurgis Radvila, Lietuvos ...

                                               

Gruodžio 14

Alfreda – Alfredas – Augeda – Augedas – Augenė – Augenis – Fredas – Kintibutas – Kintrimas – Kintrimė – Kintvilas – Kintvilė – Tarvainas – Tarvainė

                                               

Gruodžio 15

Celsas – Čiovyda – Čiovydas – Gaudas – Gaudencija – Gaudenis – Gaudenė – Gaudė – Justas – Kristijonas – Kristijona – Libertas – Libartė – Lygauda – Lygaudas

                                               

Gruodžio 16

Adas – Albina – Algina – Alina – Audronė – Vygaudas

                                               

Gruodžio 17

Stasys Lūšys, Lietuvos ekonomistas, JAV lietuvių politinis ir visuomenės veikėjas g. 1903 m. 1921 m. – Jeronimas Ralys, gydytojas, prozininkas, vertėjas, Jonavos rajono garbės pilietis g. 1876 m. 1931 m. – Jonas Yčas, Lietuvos pedagogas, valstybė ...

                                               

Gruodžio 18

Eivilas, Eivilė, Eivina, Eivinas, Girdvainas, Girdvainė, Girvyda, Girvydas, Gracija, Gracijonas, Gracius, Vykanta, Vykantas

                                               

Gruodžio 19

1970 m. – Pulgis Andriušis, Lietuvos rašytojas, vertėjas g. 1907 m. 1996 m. 1973 m. – Generolas Povilas Plechavičius, Lietuvos kariuomenės generolas g. 1890 m. 1915 m. – Stanislovas Dagilis, Lietuvos poetas, vertėjas g. 1843 m. Vincas Balickas, e ...

                                               

Gruodžio 2

Aura – Aurelija – Aurė – Aurėja – Milkanta – Milkantas – Milmantė – Paulina – Svirgailas – Svirgailė – Svirganta – Svirgauda – Svirgaudas – Svirgaudė – Svirgeda – Svirgedas – Vėjūnas – Viviana.

                                               

Gruodžio 20

1993 m. – Henrikas Kurauskas, Lietuvos kino ir teatro aktorius g. 1929 m. 2006 m. – Jonas Adomavičius, gydytojas, filantropas g. 1911 m. 1994 m. – Vladislovas Kalpokas, Lietuvos zootechnikas, biomedicinos mokslų daktaras g. 1924 m. 1951 m. – Adom ...

                                               

Gruodžio 21

Abraomas – Daugardas – Girenė – Gražvilė – Narnvaldas – Norgaudė – Pastoras – Teofilė – Tomas – Topilius

                                               

Gruodžio 22

Dovilė – Gedvarda – Gedvardas – Gedvardė – Gedvė – Gedvyda – Gedvydas – Ksavera – Ksaveras – Rimbertas – Zenonas

                                               

Gruodžio 23

1831 m. – Emilija Pliaterytė, grafaitė, kilusi iš garsios Pliaterių giminės, 1831 m. sukilimo dalyvė, Lenkų kariuomenės kapitonė, vadinama lietuviškąja Žana dArk, taip pat nacionaline didvyre laikoma ir Lenkijoje bei Baltarusijoje g. 1806 m. 1998 ...

                                               

Gruodžio 24

Adas – Adelė – Adomas – Gudmina – Gudminas – Gudvainas – Gudvainė – Gudvilas – Gudvilė – Gudvina – Gudvinas – Ieva – Jieva

                                               

Gruodžio 25

Aiškutė – Anastazija – Eugenija – Genė – Gražinė – Gražinis – Gražys – Gražmantas – Gražvaldas – Gražvaldė – Gražvilas – Gražvilė – Gražvyda – Gražvydas – Nastė – Sanrimė

                                               

Gruodžio 26

Gaudilas – Gaudilė – Ginda – Gindas – Gindvilas – Gindvilė – Relinda – Stepa – Stepanija – Stepas – Steponas – Steponė

                                               

Gruodžio 27

Rapolas Čarnas, LKP veikėjas g. 1900 m. 1926 m. – keturi komunarai Kazys Giedrys, revoliucionierius g. 1890 m. 1891 m. – Aleksandras Boreika Chodzka, Rusijos imperijos diplomatas, orientalistas, Lietuvos poetas. Rašė lenkų kalba g. 1804 m. 1841 m ...

                                               

Gruodžio 28

Albutas – Albutė – Algardas – Algardė – Ema – Jaugina – Jauginas – Inga – Ivita – Irvita – Ingeborga – Kamilė – Kantvilas – Vaidilutė – Vidas

                                               

Gruodžio 29

1801 m. – Stanislovas Antanas Tiškevičius Logoiskis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas g. 1727 m. Rimantas Dugnas, choro dirigentas ir pedagogas g. 1 ...