ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 370


                                               

Gruodžio 30

1990 m. – Juozas Matkus, chorvedys g. 1939 m. 2008 m. – Stefanija Čerškutė, Lietuvos architektė restauratorė g. 1930 m. 2004 m. – Liudgardas Maculevičius, Lietuvos kino režisierius, scenaristas g. 1917 m. 2002 m. – Povilas Kulvietis, Kulviecas, L ...

                                               

Gruodžio 31

Gedganta – Gedgantas – Gedgantė – Melanija – Melanijus – Mingailė – Silva – Silvas – Silvestra – Silvestras – Silvija – Silvijus

                                               

Gruodžio 4

1942 m. – Mykolas Januškevičius, Lietuvos politinis ir visuomenės veikėjas, vertėjas g. 1886 m. 1970 m. 1941 m. – Stasys Šalkauskis, Lietuvos filosofas, pedagogas, paskutinis tarpukario Vytauto Didžiojo universiteto VDU rektorius g. 1886 m. Antan ...

                                               

Gruodžio 5

Eimilas – Eimilė – Eimina – Eiminė – Eiminta – Eimintas – Eimintė – Geisvinė – Grata – Gratas – Sabas – Svaigaudas.

                                               

Gruodžio 6

1957 m. – Kazimieras Ambrozaitis, Lietuvos visuomenės veikėjas, filosofijos daktaras g. 1892 m. Vladislovas Janiūnas, Lietuvos pedagogas, sporto komentatorius g. 1941 m. 1994 m. – Algirdas Ferensas, sovietinės Lietuvos valstybės, partijos ir prof ...

                                               

Gruodžio 7

Ašmantas – Ašmantė – Laigeda – Laigedė – Laigedas – Leinartas – Leinartė – Leonarda – Leonardas – Lynartas – Lynartė – Melanijus – Vygaudė

                                               

Gruodžio 8

1945 m. – Petras Ruseckas, Lietuvos knygnešys, visuomenės veikėjas, Nepriklausomybės kovų dalyvis g. 1883 m. 1907 m. – Jonas Biliūnas, XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios lietuvių rašytojas, lyrinės lietuvių prozos pradininkas, politinis veikėjas g ...

                                               

Gruodžio 9

2005 m. 1980 m. – Lazaris Kopelmanas, Lietuvos žydų kilmės prancūzų teisininkas, diplomatas, teisės mokslų daktaras g. 1907 m. Adelė Laigonaitė, Lietuvos kalbininkė, humanitarinių mokslų daktarė g. 1926 m. Kazimieras Juozas Klimašauskas, Lietuvos ...

                                               

Kovo 1

Alba – Albas – Albina – Albinas – Antanina – Antanė – Deividas – Eudora – Lieda – Rusnė – Tulgaudas.

                                               

Kovo 10

1675 m. – Voicechas Ceciševskis, SJ, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės pamokslininkas, teologas ir filosofas g. 1604 m. 1980 m. – Vaclovas Čižiūnas, lietuvių pedagogas, visuomenės veikėjas g. 1900 m. 1992 m. – Bronius Bieliukas, lietuvių teisin ...

                                               

Kovo 11

Gediminas – Konstancija – Konstantas – Konstantinas – Kostas – Kostė – Vijolė – Paulina

                                               

Kovo 12

1932 m. – Antanas Bataitis, Lietuvos knygnešys g. 1854 m. 2001 m. – Osvaldas Lapienis, patologoanatomas, Lietuvos nusipelnęs gydytojas g. 1928 m. 1920 m. – Petras Mickeliūnas, Lietuvos komunistinis veikėjas g. 1894 m. 1999 m. – Vytautas Galinis, ...

                                               

Kovo 13

1984 m. – Juozas Eretas, lietuvių ir šveicarų mokslininkas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas ir garbės narys, literatūros istorikas ir pedagogas, publicistas, JAV lietuvių rašytojų sąjungos ...

                                               

Kovo 14

1958 m. – Juozas Gustas, Lietuvos kunigas. Kankinys 2000 m. g. 1906 m. Pavelas Kušneris-Knyševas, sovietinis etnologas, Prūsos bei Mažosios Lietuvos kraštotyrininkas g. 1886 m. 1926 m. – Sofija Ivanauskaitė–Pšibiliauskienė, viena iš dviejų seserų ...

                                               

Kovo 15

1926 – Sofija Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė, viena iš seserų rašytojų, pasirašinėjusių Lazdynų Pelėdos slapyvardžiu g. 1867.

                                               

Kovo 16

1996 m. – Kazys Ulvydas, lietuvių kalbininkas, filologijos mokslų kandidatas 1955, Lietuvos MA narys korespondentas 1972, Lietuvos nusipelnęs mokslo veikėjas 1970 g. 1910 m. 2021 m. – Zita Zamžickienė, lietuvių visuomenininkė g. 1957 m. 1949 m. – ...

                                               

Kovo 17

1988 m. – Albinas Iešmanta, pedagogas ir chorvedys g. 1887 m. 1917 m. – Juozas Kubilius, Lietuvos visuomenės veikėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas g. 1878 m. 1983 m. – Jonas Kuodis, Lietuvos statybos inžinierius, vienas gelžbet ...

                                               

Kovo 18

1995 m. – Juozas Mockaitis, Lietuvos agronomas, agronomijos daktaras g. 1907 m. 2008 m. – Paulius Jasiukonis, JAV lietuvių kinematografininkas, teatralas g. 1932 m. 1999 m. – Saulius Chlebinskas, Lietuvos grafikas g. 1953 m. 1986 m. – Vaclovas Ja ...

                                               

Kovo 19

1599 m. – Stanislovas Radvila, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas g. 1559 m. 1823 m. – Adomas Kazimieras Čartoriskis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras didikas, kunigaikšt ...

                                               

Kovo 2

2009 m. – Vytautas Kaušinis, Lietuvos grafikas g. 1930 m. 1978 m. – Juozas Kajeckas, Lietuvos teisininkas, diplomatas g. 1897 m. 1972 m. – Vladas Braziulevičius, Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas g. 1895 m. 1939 m. – Oskaras Milašius, lietuv ...

                                               

Kovo 20

Filomenas – Irma – Irmantas – Irmina – Irmgarda – Joakimas – Tautvilė – Žygimantas – Irmantė

                                               

Kovo 21

Benedikta – Benediktas – Lingailė – Mikalojus – Nortautas – Reda – Redas

                                               

Kovo 22

1864 m. – Konstantinas Kalinauskas, vienas 1863 metų sukilimo vadovų g. 1838 m. 1936 m. – Borisas Adomavičius, lietuvių kilmės Rusijos imperijos karinis veikėjas, generolas leitenantas g. 1870 m. 1968 m. – Vincas Kanauka, Lietuvos gydytojas chiru ...

                                               

Kovo 23

Akvilė – Alfonsas – Galgintas – Jovita – Oktavija – Tarvydas – Ūla – Vismantė

                                               

Kovo 24

1846 m. – Liudvikas Adomas Jucevičius, žemaičių lietuviškojo sąjūdžio dalyvis, literatas ir kraštotyrininkas g. 1813 m. 1942 m. – Kristupas Čibiras, Lietuvos kunigas, teologas, Vilniaus krašto visuomenės veikėjas g. 1888 m. 1960 m. – Elena Laumen ...

                                               

Kovo 25

1993 m. – Bronislovas Mačernis, Lietuvos sunkiaatletis, tarptautinės klasės sporto meistras, sunkiosios atletikos treneris g. 1945 m. 1954 m. – Aleksandras Mačiūnas, inžinierius elektrotechnikas, lietuvių visuomenės veikėjas g. 1902 m. 1983 m. – ...

                                               

Kovo 26

2021 m. – Alvydas Latėnas, Lietuvos dailininkas tapytojas, dailės pedagogas g. 1960 m. 1995 m. – Jurgis Brūvelaitis, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas g. 1900 m. 1947 m. – Konstantinas Kregždė, Lietuvos mokytojas, žurnalistas, kooperatininkas ...

                                               

Kovo 27

1967 m. Viktoras Andriušis, Lietuvos dailininkas, scenografas g. 1908 m. 1963 m. – Kostas Sabonis, vargonininkas, dainininkas, chorvedys g. 1891 m. 1959 m. – Elžbieta Daugvilienė, Lietuvos tautodailininkė skulptorė g. 1886 m. Juozas Banaitis, Lie ...

                                               

Kovo 28

1942 m. – Domas Grabys, Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas g. 1897 m. Leonas Mackevičius, Lietuvos inžinierius technologas, technologijos mokslų daktaras g. 1913 m. 1947 m. – Jurgis Byla, Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas, teisininkas, l ...

                                               

Kovo 29

1736 m. – Mykolas Beržanskis, SJ, mokyklinių dramų autorius g. 1691 m. 1944 m. – Romualdas Marcinkus, lakūnas, Lietuvos kariuomenės kapitonas, parašiutininkas, futbolo žaidėjas ir treneris g. 1907 m. 1985 m. – Mikalina Glemžaitė, Lietuvos etnogra ...

                                               

Kovo 3

Daukantas – Gunda – Kunigunda – Nonita – Nona – Tulė – Tulgauda – Tulgaudas – Tulkanta – Tulkantas – Tulmina – Tulminas – Tulvirda – Tulvirdas – Tulvirdė – Uosis

                                               

Kovo 30

1997 m. – Janina Spalvienė-Mekytė, muzikos mokytoja ir chorvedė g. 1937 m. 1689 m. – Kazimieras Liščinskis, SJ, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės visuomenės veikėjas, vienas iš ateizmo LDK pradininkų g. 1634 m. 1962 m. – Pranciškus Kazimieras Č ...

                                               

Kovo 31

1916 m. – Bronius Laucevičius-Vargšas, Lietuvos prozininkas, dramaturgas g. 1884 m. 1975 m. – Kazys Jurašunas, aktorius g. 1900 m. 1937 m. – Mykolas Gylys, Lietuvos knygnešys g. 1863 m. 1974 m. – Albertas Liutermoza, Lietuvos karinis veikėjas, Li ...

                                               

Kovo 4

Daina – Daugvarda – Daugvardas – Daugvyda – Daugvydas – Kazė – Kazimiera – Kazimieras – Kazys – Vacė – Vaclava – Girmantė.

                                               

Kovo 5

1940 m. – Stanislavas Rodovičius, Lenkijos kariuomenės papulkininkis, Katynės kankinys g. 1883 m. 1965 m. – Zigmas Aleksandravičius, Lietuvos vargonininkas, chorvedys, pedagogas, kompozitorius g. 1911 m. 1955 m. – Antanas Merkys, prieškario Lietu ...

                                               

Kovo 6

1862 m. – Vincentas Dmachauskas, Lietuvos tapytojas, scenografas, lietuvių romantinio peizažo pradininkas g. 1805 m. 1942 m. – Vincas Asevičius, Lietuvos karinis veikėjas, pulkininkas leitenantas g. 1896 m. 1973 m. Feliksas Bartkus, Romos katalik ...

                                               

Kovo 7

Galmantė – Galmantas – Geitautas – Geitautė – Geivyda – Geivydas – Felicita – Milbartas – Milbartė – Laima – Rimtas – Rimtautas – Rimtautė – Tomas

                                               

Kovo 8

Ašvilas – Ašvilė – Ašvyda – Ašvydas – Aušvyda – Aušvydas – Aušvydė – Beata – Gaudvilė – Laima – Vydmina – Vydminas – Vydminė

                                               

Kovo 9

Domas – Dominyka – Dominykas – Klausgailas – Klausgailė – Klausilas – Klausilė – Klausutė – Klausutis – Klausvyda – Klausvydas – Pranė – Pranciška – Visgailė – Žyginta – Žygintas – Žygintė.

                                               

Lapkričio 1

1965 m. – Henrikas Ernestas Blazas, Lietuvos žurnalistas, redaktorius g. 1904 m. 1951 m. – Viktoras Kamantauskas, Lietuvos kalbininkas, vertėjas g. 1899 m. Vladas Mikalauskas, Lietuvos geologas, geologijos ir mineralogijos mokslų kandidatas g. 19 ...

                                               

Lapkričio 10

Andrius – Dainius – Galvydė – Leonas – Vaišvilas – Vaišvilė – Vaišviltas – Evelina

                                               

Lapkričio 11

Anastazija – Martynas – Milvydė – Nastė – Vygintas – Vygirtė

                                               

Lapkričio 12

1656 m. – Albertas Stanislovas Radvila, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas g. 1593 m. 1877 m. – Polikarpas Girštautas, chirurgas, Lietuvos kartografas, daktaras g. 1827 m. Jonas Gri ...

                                               

Lapkričio 13

1945 m. – Jonas Murka, Lietuvos pedagogas, vadovėlių autorius g. 1889 m. 1985 m. – Feliksas Bieliauskas, Lietuvos TSR valstybės ir visuomenės veikėjas, pulkininkas g. 1914 m. 1959 m. – Jonas Motiejūnas-Valevičius, Lietuvos visuomenės ir karinis v ...

                                               

Lapkričio 14

Gotfridas – Emilija – Emilis – Judita – Ramantas – Ramas – Saulenė

                                               

Lapkričio 15

1897 m. – Jokūbas Geištoras, Lietuvos 1863 m. sukilimo veikėjas g. 1827 m. 1966 m. – Antanas Gylys, Lietuvos gydytojas psichiatras, daktaras g. 1894 m. 1992 m. – Vladimiras Lunia, Lietuvos ir TSRS kariškis, pulkininkas g. 1906 m. 1989 m. – Anasta ...

                                               

Lapkričio 16

1959 m. – Aleksandras Kačanauskas, kompozitorius, vargonininkas, dainininkas baritonas, chorvedys ir pedagogas g. 1882 m. Arvydas Girdauskas, Lietuvos automobilininkas g. 1945 m. 1975 m. – Povilas Berkavičius, Lietuvos violončelininkas g. 1894 m. ...

                                               

Lapkričio 17

1940 m. – Juozas Naruševičius, lietuvių poetas, ūkininkas ir valdininkas g. 1890 m. 2006 m. – Eugenijus Olbikas, Lietuvos rekvizitininkas, butaforas, grimeris g. 1933 m. 1747 m. – Fabijonas Ulrichas Glazeris, lietuvių raštijos darbuotojas g. 1688 ...

                                               

Lapkričio 18

1988 m. – Jonas Karvelis, Lietuvos knygų leidėjas, prekybininkas g. 1901 m. 1992 m. – Alina Audronė Briedelytė-Kavaliauskienė, Lietuvos dailininkė tekstilininkė g. 1942 m. 2008 m. – Antanas Račius, statybininkas, tautodailininkas, kaimo muzikanta ...

                                               

Lapkričio 19

1951 m. – Juozas Stulgaitis, vargonininkas ir chorvedys g. 1880 m. 1981 m. – Robertas Antinis, lietuvių dailininkas, skulptorius g. 1898 m. 1640 m. – Kristupas Radvila Jaunasis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, Abiejų Tautų Respubliko ...