ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 374


                                               

Spalio 2

1941 m. – Valerijonas Knyva, poetas, publicistas, vertėjas, visuomenės veikėjas g. 1909 m. 1954 m. – Antanas Kvedaravičius, ginkluoto pasipriešinimo komunistiniam režimui Lietuvoje ir Lenkijoje dalyvis. Paskutinis lenkiškos Suvalkijos partizanas ...

                                               

Spalio 20

1768 m. – Antanas Bartoševičius, pamokslininkas g. 1726 m. 1690 m. – Mykolas Bujnovskis, religinis rašytojas g. 1632 m. 1971 m. – Kazys Karpius, Karpavičius, Lietuvos rašytojas, žurnalistas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas g. 1895 m. 1980 m. – S ...

                                               

Spalio 21

1945 m. – Felicija Bortkevičienė-Povickaitė, knygnešė, spaudos darbuotoja, visuomenės veikėja g. 1873 m. 1987 m. – Jeronimas Cicėnas, Lietuvos žurnalistas, Vilniaus krašto ir JAV lietuvių visuomenės veikėjas g. 1909 m. 1854 m. – Marija Čartoriska ...

                                               

Spalio 22

1959 m. – Sinevičius Julius Sinius, vargonininkas, dirigentas, pedagogas ir kompozitorius g. 1911 m. 1947 m. – Jonas Laurinaitis, Lietuvos karinis ir visuomenės veikėjas, pulkininkas g. 1892 m. 1999 m. – Vytautas Augustinas, Lietuvos fotografas g ...

                                               

Spalio 23

Rimantas Krupickas, Lietuvos geografas, fizinių mokslų daktaras, žygeivių judėjimo Lietuvoje pradininkas, Tautinio ąžuolyno iniciatorius, Jaunųjų Geografų Mokyklos įkūrėjas g. 1943 m. 1939 m. – Mykolas Ksaveras Mockus, JAV lietuvių visuomenės vei ...

                                               

Spalio 24

1975 m. – Jonas Juodagalvis, Lietuvos teatro aktorius g. 1918 m. 1964 m. – Juozas Mikėnas, vienas žymiausių lietuvių skulptorių, moderniosios skulptūros pradininkas Lietuvoje g. 1901 m. 2008 m. – Gražina Didžiūnaitytė, Lietuvos dailininkė stiklin ...

                                               

Spalio 25

1948 m. – Klemensas Popeliučka, Lietuvos karinis veikėjas, brigados generolas g. 1892 m. 1941 m. – Jonas Luobikis, knygnešys, daraktorius, visuomenės ir politinis veikėjas g. 1864 m. 1940 m. – Linas Janulionis, Lietuvos karo gydytojas, sanitarijo ...

                                               

Spalio 26

1945 m. – Jurgis Ambraška, Lietuvos pedagogas, mokyklinių vadovėlių autorius g. 1906 m. 1986 m. – Leonardas Algirdas Dargis, Lietuvos ekonomistas g. 1909 m. 1909 m. – Antanas Giedraitis, kunigaikštis, Lietuvos mokslininkas, pirmasis lietuvių geol ...

                                               

Spalio 27

1937 m. – Antanas Bizauskas, Lietuvos knygnešių organizatorius, kunigas g. 1861 m. 1989 m. – Juozas Sinkus, vargonininkas ir chorvedys g. 1913 m. 1890 m. – Juozapas Holiakas, Lietuvos vyskupas sufraganas, pedagogas, rašytojas g. 1812 m. 1988 m. – ...

                                               

Spalio 28

Jonas Aukštuolis, Lietuvos diplomatas, teisininkas g. 1885 m. 1931 m. – Augustas Robertas Niemis, suomių ir lietuvių tautosakininkas g. 1869 m. 1949 m. 1930 m. – Stasys Stakelė, kunigas ir knygnešys g. 1862 m. Antanas Slučka-Šarūnas, rezistentas, ...

                                               

Spalio 29

1975 m. – Viktoras Trofimovas, Lietuvos ir Panevėžio miesto politinis ir visuomenės veikėjas. 1970 m. – Vaclovas Germanavičius, Lietuvos baleto artistas, baletmeisteris g. 1907 m. 1947 m. – Justinas Baltuška, Lietuvos ir Amerikos lietuvių spaudos ...

                                               

Spalio 3

1980 m. – Pranas Čepėnas, Lietuvos istorikas ir enciklopedininkas g. 1899 m. 1910 m. – Motiejus Juodišius, JAV lietuvių prozininkas ir vertėjas g. 1854 m. 1966 m. – Jonas Bildušas, Lietuvos politinis veikėjas g. 1895 m. 1949 m. – Mečys Chadaravič ...

                                               

Spalio 30

1965 m. – Petras Purėnas, Lietuvos kariuomenės administracijos majoras g. 1894 m. 1984 m. – Vincas Kazokas, Lietuvos rašytojas, žurnalistas g. 1919 m. 1952 m. – Kazimieras Kontrimas, Lietuvos partizanas, Kardo rinktinės steigėjas ir vadovas g. 19 ...

                                               

Spalio 31

2020 m. – Marius Žaliūkas, Lietuvos futbolininkas g. 1983 m. 1993 m. – Nelė Mazalaitė, Lietuvos rašytoja, JAV lietuvių visuomenės veikėja g. 1907 m. 1973 m. – Domas Andrulis, chorvedys, pedagogas, kompozitorius g. 1896 m. 2000 m. – Jonas Danyla, ...

                                               

Spalio 4

1941 m. – Juozas Kudirka, vargonininkas ir chorvedys g. 1886 m. 1991 m. 1907 m. – Petras Budzeika, kunigas, knygnešys g. 1841 m. 1969 m. – Jurgis Hopenas, Lietuvos tapytojas, grafikas g. 1891 m. Elena Gaputytė, Lietuvos skulptorė, tapytoja g. 192 ...

                                               

Spalio 5

2001 m. Juozas Bulotas, Lietuvos agronomas, biomedicinos mokslų daktaras g. 1923 m. 1993 m. – Vytautas Jurkūnas, Lietuvos dailininkas grafikas g. 1910 m. 1940 m. – Antanas Glemža, JAV lietuvių vargonininkas ir chorvedys g. 1893 m. 1995 m. – Antan ...

                                               

Spalio 6

1973 m. – Balys Kašponis, vargonininkas, chorvedys, mokytojas g. 1891 m. 1988 m. – Stasys Kudokas, inžinierius architektas g. 1893 m. 2000 m. – Nijolė Alfonsa Gaškaitė-Žemaitienė, istorikė, prozininkė, poetė, eseistė g. 1938 m. 2015 m. – Stasys P ...

                                               

Spalio 7

1942 m. – Vladas Didžiokas, Lietuvos tapytojas, grafikas, scenografas g. 1889 m. 1907 m. – Jonas Buržinskis, lietuvių revoliucinis veikėjas g. 1878 m. Vytautas Šerys, Lietuvos dailininkas, skulptorius, tapytojas g. 1931 m. 1993 m. – Rimvidas Jank ...

                                               

Spalio 8

2006 m. – Gediminas Jokūbonis, lietuvių skulptorius g. 1927 m. 1997 m. – Eugenija Butėnienė-Gintautaitė, Lietuvos archeologė g. 1927 m. 2008 m. 1981 m. – Eliziejus Draugelis, gydytojas, Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas g. 1888 m. 1918 m. ...

                                               

Spalio 9

1922 m. – Kazys Barysas, Lietuvos knygnešys, daraktorius g. 1867 m. 2000 m. – Teisutis Saldauskas, Lietuvos kompozitorius, instrumentuočių autorius, estradinių ansamblių vadovas g. 1937 m. 1946 m. – Juozas Kamarauskas, Lietuvos architektas, daili ...

                                               

Vasario 1

1940 m. – Pranas Klimaitis, Lietuvos visuomenės ir karinis veikėjas, pedagogas, žurnalistas g. 1885 m. 2021 m. 1996 m. – Antanas Dikčius, Lietuvos inžinierius mechanikas, ekonomistas, habilituotas socialinių mokslų daktaras g. 1930 m. 1986 m. – V ...

                                               

Vasario 10

Aušra – Eiva – Elvyra – Elvyras – Gabrielius – Girvilas – Girvilė – Girvyda – Girvydas – Scholastika – Skolastika – Skolė – Vydgailė – Gabrielė

                                               

Vasario 11

Adolfas – Algenė – Algenis – Algirda – Algirdas – Algirdė – Aumantas – Aumantė – Dovilė – Evelina – Kertautas – Kertautė – Kervainas – Kervydas – Liucijus – Teodora

                                               

Vasario 12

Aleksiejus – Benediktas – Deimantas – Deimilas – Deimilė – Elmis – Eulalė – Eulalija – Mantas – Mantmina – Mantminas – Rainoldas – Reginaldas – Renalda – Renaldas

                                               

Vasario 13

1626 m. – Mikalojus Kiška, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės ir Lietuvos katalikų bažnyčios veikėjas g. 1584 m. 1919 m. – Antanas Juozapavičius, pirmasis Lietuvos kariuomenės karininkas, žuvęs už Lietuvos nepriklausomybę g. 1894 m. Ad ...

                                               

Vasario 14

Gustautas – Gustautė – Gutautas – Gutautė – Kirilas – Lijana – Lilė – Liliana – Saulė – Saulius – Valentas – Valentina – Valentinas – Valius – Vilmantas

                                               

Vasario 15

Faustinas – Girdas – Girdenė – Girdenis – Girdys – Girdmantas – Girdmantė – Girdutė – Girdutis – Jordanas – Jotautas – Jotautė – Jotys – Jovita – Jovitas – Jurgina – Jurgita – Vytis – Zygfridas

                                               

Vasario 16

Julijona – Julijonas – Laimutė – Tautvydas – Ulė – Ulijona

                                               

Vasario 17

1904 m. – Stasys Malevskis, JAV lietuvių visuomenės veikėjas, vertėjas, literatas g. 1894 m. 2007 m. – Jurga Ivanauskaitė, Lietuvos prozininkė, eseistė, dramaturgė, dailininkė g. 1961 m. 1984 m. – Kazimieras Jovaiša, muzikos pedagogas, choro ir o ...

                                               

Vasario 18

1948 m. – Benediktas Jonas Tiškevičius, Lietuvos bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas g. 1875 m. 1956 m. – Jurgis Tiškevičius Logoiskis III, Lietuvos bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas g. 1886 m. 1538 m. – Jonas iš Lietuvos kunigaikščių, Vi ...

                                               

Vasario 19

1876 – Vincas Smakauskas, tapytojas, grafikas g. 1797.

                                               

Vasario 2

Kandida – Kandidas – Orinta – Orintas – Rytis – Rytys – Valdas – Valdemaras – Valdimantas – Valdonė – Vandenė – Voldemaras

                                               

Vasario 20

Aida – Aidas – Aidis – Eitenė – Eitenis – Eitmina – Eitminas – Eitvyda – Eitvydas – Eitvydė – Leona – Leonas – Leonė – Leontina – Leva – Levas – Visgintas – Žemyna

                                               

Vasario 21

Eleonora – Feliksas – Kęstas – Kęsvilas – Kęstutis – Leonora – Lionė – Nora – Žemyna

                                               

Vasario 22

Darginė – Darginas – Darvainas – Darvyda – Darvydas – Darvydė – Darvilas – Darvilė – Elvas – Elvinas – Elvys – Gintautė – Margarita

                                               

Vasario 23

1887 m. – Petras Sarpalius, smuikininkas, dirigentas ir kompozitorius m. 1953 m. 1899 m. 1862 m. – Juozas Zauka, vargonininkas, chorvedys, knygnešys m. 1943 m. 1891 m. – Petras Klimas, Lietuvos teisininkas, istorikas, publicistas, redaktorius, di ...

                                               

Vasario 24

1962 m. – Kostas Stiklius, spaudos darbuotojas, knygnešys g. 1880 m. 1940 m. – Kazimieras Venclauskis, teisininkas, advokatas, Lietuvos socialdemokratų partijos LSDP ir visuomenės veikėjas g. 1880 m. 1973 m. – Jonas Janulis, Lietuvos tapytojas, p ...

                                               

Vasario 25

1959 m. – Klaudijus Dušauskas-Duž, Lietuvos statybos inžinierius, architektas, politikas. Manoma, 1917 m. tautinės Baltarusijos vėliavos autorius g. 1891 m. 2013 m. – Mykolas Sluckis, rašytojas prozininkas g. 1928 m. 1973 m. – Jonas Dilys, Lietuv ...

                                               

Vasario 26

Jonas Januška, Lietuvos teisininkas, pasipriešinimo nacių ir sovietiniam okupaciniams režimams veikėjas g. 1906 m. 1947 m. 1907 m. – Julius Anusavičius, lietuvių poetas g. 1825 m. Jonas Noreika – Generolas Vėtra, Lietuvos teisininkas, prozininkas ...

                                               

Vasario 27

1997 m. Pranciškus Juozapavičius, kunigas, monsinjoras g. 1912 m. 1995 m. – Danutė Čiurlionytė-Zubovienė, rašytoja, vertėja g. 1910 m. 1976 m. – Vladas Norkus, dailininkas tapytojas, grafikas g. 1909 m. 1939 m. – Olga Malėjinaitė, baleto artistė ...

                                               

Vasario 28

1616 m. – Mikalojus Kristupas Radvila Našlaitėlis, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas, kartografas g. 1549 m. 1966 m. – Pranas Mažylis, Lietuvos gydytojas akušeris ir ginekologas, p ...

                                               

Vasario 29

1936 m. – Juozas Karabinas, Lietuvos knygnešys, daraktorius g. 1852 m. 1600 m. – Kasparas Henenbergeris, Prūsijos istorikas, geografas ir kartografas, kunigas, bet nebuvo ordinuotas, nes neprisidėjo prie tuo metu Prūsijoje įsigalėjusių A. Osiande ...

                                               

Vasario 3

Asta – Blažiejus – Blažys – Oskaras – Radvas – Radvė – Radvilas – Radvilė – Radvina – Radvinas – Remigijus – Tolbaudas – Toldravas – Toliotas – Toliotė

                                               

Vasario 30

Grigorijaus kalendoriuje Vasaris turi 28 arba 29 dienas. Tačiau tris kartus istorijoje kai kuriose šalyse jis turėjo 30 dienų. Švedijos karalystė 1700 metais, kuriai tuo metu priklausė ir Suomija, planavo pereit nuo Julijaus prie Grigaliaus kalen ...

                                               

Vasario 4

Andriejus – Andrius – Arvilė – Barkus – Joana – Minija – Vidmantas – Vydmantas

                                               

Vasario 5

Aga – Agata – Agatas – Agatė – Agota – Birenė – Birenis -Birutė – Birutis – Birvyda – Birvydas – Gaudvilas – Gaudvilė – Gaudvina – Gaudvinas – Ilona

                                               

Vasario 6

Alkanta – Alkantas – Alkantė – Alkis – Alkmena – Alkmenas – Alkmenė – Darata – Dora – Doras – Dorė – Dorys – Dorotė – Dorotėja – Dorotėjas – Paulius – Povilas – Titas – Tušė – Tužė – Urtė – Živilė – Žyvilė

                                               

Vasario 7

Augutė – Augutis – Jomantas – Jomantė – Jomilas – Jomilė – Ramutis – Ričardas – Romas – Romualda – Romualdas – Romulas – Romulė – Vildaugas – Vilgaudas – Vilgauda – Vilgirda – Vilgirdas

                                               

Vasario 8

Aldona – Daugvilas – Daugvilė – Daugvina – Daugvinas – Daugvinė – Dromantas – Honorata – Honoratas – Jeronimas – Saliamonas – Salys

                                               

Vasario 9

Algė – Apolonija – Dovilė – Erika – Erikas – Joviltas – Marijus – Nikiforas – Odeta – Polė