ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 383


                                               

Donatas Pečiūra

1960 m. baigė Maskvos kinematografijos institutą VGIK. Lietuvos kino studijoje dirbo vaidybinių ir dokumentinių filmų operatoriumi. 1990–2006 m. gyveno JAV.

                                               

Pranas Piaulokas

Baigė Endriejavo vidurinę mokyklą, 1969 m. baigęs Lietuvos valstybinę konservatoriją, atvyko dirbti į Šiaulių dramos teatrą. 1993–1994 m. Šiaulių dramos teatro meno vadovas, o 1995–2006 m. – literatūrinės dalies vedėjas, ilgametis Teatro meno tar ...

                                               

Juozas Pikčilingis

Baigė Šakių gimnaziją. Antrojo pasaulinio karo metais tarnavo sovietų kariuomenėje, buvo sužeistas. 1951 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių kalbos ir literatūros studijas. Nuo 1954 m. visą gyvenimą dirbo Vilniaus universitete: 1959–1968 m. L ...

                                               

Arnoldas Piročkinas

1955 m. baigė Vilniaus universitetą, po to kurį laiką dirbo lietuvių kalbos mokytoju. 1963–1993 m. dėstė Vilniaus universitete. 1971–1972 m. stažavo Čekijoje daugiausia Brno universitete. 1987 m. suteiktas hab. mokslų daktaro laipsnis, 1991 m. – ...

                                               

Eugenija Pleškytė

Jono Pleškio 1935–1993 sesuo. 1961 m. baigė LSSR konservatoriją. 1961–1963 m. dirbo Kauno dramos teatre, 1963–1967 m. LSSR dramos teatro, nuo 1967 m. Jaunimo teatro aktorė. 1995–2008 m. gyveno San Francisko JAV priemiestyje Tiburone. 2009 m. kino ...

                                               

Antanas Poviliūnas

1946 m. baigė Utenos 1-ąją berniukų gimnaziją. 1950–1951 m. Vilniaus universiteto VU Ekonomikos fakulteto laborantas. 1951 m. VU baigė ekonomikos studijas. 1952–1955 m. LSSR MA Ekonomikos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis. 1958 m. ekon ...

                                               

Antanas Pukas

Antanas Pukas gimė 1934 m. gruodžio 13 d. ūkininkų Pranciškaus Puko ir Antaninos Pukienės šeimoje, Panevėžio raj., Vepų kaime. 1945 m. su šeima ištremtas į Sibirą Komijos ATSR. 1946 m. visa šeima iš Sibiro pabėgo ir grįžo į Lietuvą. Grįžus tėvai ...

                                               

Aurelija Ragauskaitė

Aurelija Ragauskaitė – viena ryškiausių Lietuvos teatro režisierių, įkūrusi Valstybinį jaunimo teatrą Vilniuje ir garsėjusi lietuviškos klasikos pastatymais Šiaulių dramos teatre.

                                               

Vacys Reimeris

Karo metais pasitraukė į Rusiją, dirbo Maskvos radijuje, lietuviškų laidų redakcijoje. 1941–1944 m. Raudonosios armijos karys. 1944–1949 m. Kauno radijo komiteto pirmininkas. Nuo 1947 m. LSSR rašytojų sąjungos narys. 1949–1969 m. "Literatūros ir ...

                                               

Kazys Saja

Gimė neturtingų tėvų ūkyje. Būdamas trejų metų, neteko tėvo, sulaukęs septynerių – motinos. Kartu su broliu persikėlė gyventi pas dėdienę į Kauną. Ten praleidęs tik metus, buvo išvežtas į Plungės rajone esantį Vaištarų kaimą. 1943 m. baigė Paukšt ...

                                               

Rimantas Siparis

1944–1946 m. vaidino Vilniaus dramos teatre. 1946 m. baigė Vilniaus dramos teatro studiją dėstė Romualdas Juknevičius, Borisas Dauguvietis. 1946–1948 m. LSSR filharmonijos solistas. 1948 m. baigė Vilniaus konservatoriją dab. LMTA, A. Klau dainavi ...

                                               

Antanas Šurna

1958–1962 m. studijavo LSSR konservatorijos dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija Teatriniame fakultete. 1963–1964 m. vaidino Kauno dramos teatre, 1964–1965 m. Šiaulių dramos teatre. Nuo 1964 m. vaidina kine. Nuo 1965 m. Jaunimo teatro aktori ...

                                               

Jonas Švažas

Mažeikių gimnazijoje lankė tapytojo akvarelisto Česlovo Kontrimo vadovaujamą meno būrelį. 1945 m. baigė Mažeikių gimnaziją. 1946 m. įstojo į Vilniaus dailės institutą dab. Vilniaus dailės akademija, tačiau jį metė ir 1948 m. įstojo į Kauno taikom ...

                                               

Vincentas Kazys Urbonas

1954 m. baigė Simno vidurinę mokyklą. 1959 m. Vincentas Urbonas baigė Vilniaus pedagoginį institutą, įgijo biologijos, chemijos ir žemės ūkio pagrindų mokytojo specialybę. 1959–2001 m. dirbo Botanikos institute, 1984–1991 m. buvo šio instituto Sp ...

                                               

Vincas Urbutis

Iki 1944 m. mokėsi Mažeikių gimnazijoje, o 1946 m. baigė Viekšnių gimnaziją. 1951 m. Vilniaus universitete baigė lituanistikos studijas, 1956 m. įgijo daktaro, 1971 m. – habilituoto mokslų daktaro laipsnį. Ilgametis šio universiteto dėstytojas 19 ...

                                               

Judita Vaičiūnaitė

Gimė gydytojo psichiatro, prof. Viktoro Vaičiūno šeimoje. Rašyti pradėjo vienuolikos metų. Petras Vaičiūnas J. Vaičiūnaitės dėdė buvo poetas ir dramaturgas, eilėraščius jaunystėje bandė rašyti ir J. Vaičiūnaitės mama, vėliau pasirinkusi gailestin ...

                                               

Stasys Vainiūnas

Stasys Vainiūnas – Lietuvos kompozitorius, pianistas, dirigentas, pedagogas, chorvedys, profesorius.

                                               

Aleksandras Vanagas

Aleksandras Vanagas – Lietuvos kalbininkas, profesorius, žymiausias XX a. 2-osios pusės lietuvių onomastikos tyrėjas.

                                               

Henrikas Vancevičius

1943 m. baigė Kauno "Aušros" gimnaziją. 1943–1947 m. Kauno jaunojo žiūrovo, 1947–1948 m. Kauno dramos teatro aktorius. 1948 m. baigė šio teatro vaidybos studiją. 1948–1953 m. studijavo Lunačiarskio teatro meno institute Maskva, režisūros specialy ...

                                               

Bronius Vyšniauskas

1947 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą. 1948–1951 m. Vilniaus dailės, nuo 1951 m. LSSR dailės instituto dėstytojas, 1978 m. profesorius. Nuo 1948 m. dalyvavo parodose.

                                               

Mečislovas Vitkus

1949 m. baigė Kauno universiteto Medicinos fakultetą. 1960 m. medicinos mokslų kandidatas. 1949–1951 m. dirbo Kauno srities klinikinėje ir Skuodo rajono ligoninėse. 1951–1953 m. Mažeikių ligoninės vyr. gydytojas ir chirurgijos skyriaus vedėjas. 1 ...

                                               

Algimantas Zurba

1959 m. baigė Kupreliškio vidurinę mokyklą, 1964 m. – Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. 1964–1966 m. dirbo mokytoju Čebatoriuose. 1966–1967 m. žurnalo "Švyturys" literatūrinis darb ...

                                               

Vytautė Žilinskaitė

1948–1958 m. moterų tinklinio rinktinės narė. 1950 m. baigė Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą. 1950–1955 m. Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete studijavo žurnalistiką. Nuo 1950 m. spausdina kūrybą. 1955–1961 m. žurna ...

                                               

Juozas Atkočiūnas

1967 m. su pagyrimu baigė Kauno politechnikos institutą. 1973 m. - technikos mokslų kandidatas. 1996 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. Nuo 1997 m. profesorius. Nuo 1969 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto iki 1990 m. VISI dės ...

                                               

Algirdas Augustaitis

Algirdas Augustaitis – Lietuvos miškotyrininkas, ekologas, Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Miškų ir ekologijos fakulteto profesorius.

                                               

Vilijandas Bagdonavičius

Vilijandas Bagdonavičius – lietuvių matematikas, Vilniaus universiteto profesorius, habilituotas fizinių mokslų daktaras, Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys. .

                                               

Pranciškus Balaišis

Pranciškus Balaišis – Lietuvos inžinierius radiotechnikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Rimantas Barauskas

Tėvas Antanas Barauskas. 1976 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1993 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. Nuo 1976 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas dėstytojas. 1976–1986 m. dirbo moksl ...

                                               

Janina Baršienė

1973 m. baigė Vilniaus universitetą. 1993 m. habilituota biomedicinos mokslų daktarė. Nuo 1973 m. dirba Vilniaus universiteto Ekologijos institute iki 1990 m. Zoologijos ir parazitologijos institutas, nuo 2001 m. Genotoksikologijos laboratorijos ...

                                               

Antanas Bartkevičius

1963 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1994 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras. Nuo 1964 m. dirbo Fizikos ir matematikos institute nuo 1976 m. Fizikos institutas, nuo 1994 m. dirba Teorinės fizikos ir astronomijos institute.

                                               

Vytautas Barzdaitis

1969 m. baigė Kauno politechnikos institutą, 1989 m. technikos mokslų daktaras. Nuo 1969 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas, nuo 1989 m. jo įkurtos Mechatronikos mokslo laboratorijos mokslinis vadovas, ...

                                               

Adolfas Baublys (1941)

1967 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1978 m. technikos mokslų daktaras. 1962–1980 m. dirbo Metalo pjovimo staklių instituto Vilniaus filiale. 1980–1997 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto iki 1990 m. VISI, 1990–1996 m. Vilniaus te ...

                                               

Rimantas Belevičius

Rimantas Belevičius – Lietuvos inžinierius mechanikas, informatikos specialistas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Mindaugas Petras Bloznelis

Tėvas Mindaugas Julius Bloznelis, motina Kamilė Laimutė Bloznelienė, sesuo Laima Bloznelytė-Plėšnienė. 1986 m. baigė Vilniaus universitetą. 2000 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras. Nuo 1986 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, 2002–2008 m. M ...

                                               

Laima Bloznelytė-Plėšnienė

1988 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1997 m. habilituota biomedicinos mokslų daktarė. Nuo 1988 m. dirba Lietuvos onkologijos centre LOC. 1993 m. jos iniciatyva LOC įkurta Lazerinės ir fotodinaminės terapijos laboratorija, nuo 1997 m. jos vado ...

                                               

Vincas Būda

Vincas Būda – Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys, profesorius, habilituotas daktaras, biologas-biofizikas, ekologas, Tarptautinės cheminės ekologijos draugijos narys, Lietuvos entomologų draugijos narys.

                                               

Vydas Čekanavičius

Brolis Linas Čekanavičius. 1983 m. baigė Vilniaus universitetą. 1998 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras. Nuo 1983 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, nuo 2000 m. profesorius.

                                               

Ričardas Čiukas

1959 m. baigė Kauno 1-ąją vidurinę mokyklą. 1965 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierius technologas. 1975 m. technikos mokslų kandidatas, 1998 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. Nuo 1965 m. Kauno politechnikos instituto n ...

                                               

Algirdas Zenonas Dagys

Algirdas Zenonas Dagys – Lietuvos geologas, paleontologas, pedagogas, visuomenės veikėjas, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

                                               

Mykolas Daunys

1951 m. baigė Saldutiškio vidurinę mokyklą. 1951–1956 m. studijavo Kauno politechnikos instituto KPI, nuo 1990 m. KTU Mechanikos fakultete. 1956–1960 m. KPI Mašinų gamybos technologijos katedros asistentas, 1963–1968 m. vyr. dėstytojas, 1968–1983 ...

                                               

Rūta Dubakienė

Rūta Dubakienė-Vaicekauskaitė – Lietuvos gydytoja alergologė ir klinikinė imunologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė.

                                               

Irena Ermanytė

1960 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1993 m. humanitarinių mokslų daktarė. Nuo 1961 m. dirba Lietuvių kalbos institute. Su kitais 1973–1997 m. rašė t. 9-18 ir 1996–2002 m. redagavo t. 17-20 Lietuvių kalbos žodyną. Paskelbė kalbos kultūros ...

                                               

Algirdas Girininkas

Algirdas Girininkas – Lietuvos archeologas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras, profesorius, akmens amžiaus žinovas.

                                               

Banga Grigaliūnaitė

1970 m. baigė Vilniaus universitetą. 1985 m. biologijos mokslų kandidatė. Nuo 1963 m. dirba Botanikos institute, Fitopatogeninių mikroorganizmų laboratorijos vyr. mokslo darbuotoja.

                                               

Vladas Katinas

1962 m. baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1961 m. dirba Geologijos ir geografijos institute 1963–2002 m. Geologijos institutas. 1969 m. geologijos ir mineralogijos mokslų kandidatas. Ištyrė Sembos pusiasalio paleogeno gintaringų nuogulų facinę sud ...

                                               

Sofija Kėzytė

1951 m. baigė Vilniaus universitetą. 1962 m. apgynė disertaciją "Žodžių reikšmių išskyrimas ir išdėstymas "Lietuvių kalbos žodyne", filologijos mokslų kandidatė. 1951–1988 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute.

                                               

Vytautas Kontrimavičius

Vytautas Kontrimavičius – Lietuvos parazitologas helmintologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras.

                                               

Romualdas Lekevičius

Romualdas Kazimieras Lekevičius – Lietuvos genetikas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. Ekologinės genetikos pradininkas Lietuvoje.

                                               

Jonas Liukaitis

1963 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1994 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. Nuo 1965 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas dėstytojas. 1970–1976 m. KPI mokslinio tyrimo sektoriaus vyre ...

                                               

Arūnas Lukoševičius

1969 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1996 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. Stažavo 1980–1981 m. Prahos, 1999 m. Linčopingo, 2000 m. Lundo universitetuose. Nuo 1969 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technolog ...