ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 385


                                               

Tomas Vaisieta

Tomas Vaisieta – lietuvių teatro ir kino aktorius, K. Donelaičio skaitovų konkurso pirmasis laureatas, Lietuvos nusipelnęs artistas, vienas žymiausių Lietuvos aktorių – skaitovų.

                                               

Aldona Vederaitė

Baigė Ukmergės pradžios mokyklą. 1936 m. su šeima persikėlė gyventi į Uteną, kur tėvas buvo pakviestas dirbti banko buhalteriu. 1941 m. baigė Utenos gimnaziją. 1941–1946 m. buvo tremtyje Sibire: Barnaule, vėliau Altajaus krašto Talmiankos rajono ...

                                               

Petras Venslovas

Petras Venslovas – Lietuvos aktorius ir režisierius, skaitovas. Baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, aktoriaus meistriškumo katedrą. Nuo 1972 m. Kauno valstybinio dramos teatro aktorius. Kauno muzikos ansamblio "Ainiai" 1991–1999 m. įkūrėjas ...

                                               

Algis Čaplikas

1980 m. baigė Vilniaus 22-ąją vidurinę mokyklą. 1980–1985 m. studijavo Vilniaus inžineriniame statybos institute, įgijo inžinieriaus geodezininko specialybę. 1985–1986 m. Vilniaus melioracijos statybos montavimo valdybos darbininkas-kontrolierius ...

                                               

Arūnas Kundrotas

1981 m. baigė Linkuvos vidurinę mokyklą, 1986 m. Vilniaus universiteto Ekonominės kibernetikos ir finansų fakultetą. 1986–1990 m. Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto Gamtos išteklių ekonominio vertinimo skyriaus darbuotojas. 1990–1996 ...

                                               

Algirdas Matulionis

Nuo 1912 m. augo Liepojoje Latvija, nuo 1915 m. Sankt Peterburge Rusija, 1918–1920 m. Orenburge. 1920 m. su šeima grįžo į Lietuvą ir apsistojo Kunigiškiuose Anykščių rajonas. Baigė Kunigiškių pradžios mokyklą, mokėsi Rokiškio gimnazijoje. 1930 m. ...

                                               

Kęstutis Navickas (1970)

Mokėsi Kauno 25-ojoje vidurinėje mokykloje, po to 1988 m. baigė Kauno 40–ąją profesinės technikos mokyklą, kur įgijo elektros mechaniko specialybę. Besimokydamas profesinėje mokykloje, staliaus specialybės dėstytojo Henriko Genio kvietimu, pateko ...

                                               

Algirdas Genevičius

Algirdas Genevičius – Lietuvos politikas, ekonomistas, nuo 2014 m. LR aplinkos ministerijos viceministras, partijos Tvarka ir teisingumas narys.

                                               

Linas Jonauskas

Linas Jonauskas – Lietuvos aplinkosaugininkas, Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos garbės pirmininkas, Aplinkos viceministras.

                                               

Stanislovas Šriūbėnas

Stanislovas Šriūbėnas – Lietuvos ir Vilniaus miesto savivaldybės politinis veikėjas, Lietuvos aplinkos viceministras.

                                               

Adamas Kazanovskis

Adamas Kazanovskis – nuo 1634 m. didysis karūnos pakamaris, nuo 1643 m. didysis karūnos stalininkas, 1643-1649 m. Lenkijos dvaro maršalka, Barysavo, Bielsko, Naujojo Targo, Soleco, Kozenicės ir Varkos seniūnas. Nuo 1640 m. Veličkos druskininkas.

                                               

Adamas Šidlovskis

Adamas Šidlovskis – Mielniko seniūnas 1775, 1777, 1791, 1797, 1800 ir 1807 metais. Mielniko žemės maršalka. 1788–1792 m. Ketverių metų seimo narys, priklausė Targovicos konfederacijai. 1793 m. Gardino seimo narys.

                                               

Adomas Malachovskis

Adamas Leonas Albinas Kazimieras Malachovskis − ATR valstybinis veikėjas, Karūnos didysis raikytojas, daugkartinis seimų maršalka, Osvencimo ir Vonvolnicko, Karačkovs, Pšedubsko seniūnas, Uciskuvo vaitas nuo 1722 metų.

                                               

Adomas Poninskis (m. 1816)

Kunigaikštis Adomas Poninskis − ATR karinis ir valstybinis veikėjas, ATR-Rusijos karo ir Tado Kosciuškos sukilimo dalyvis.

                                               

Aleksandras Chaleckis

Aleksandras Chaleckis – ATR seimo maršalka 1627 m., Lydos maršalka, Vilniaus vaitas 1610 m., karaliaus Zigmanto III Vazos sekretorius.

                                               

Benediktas Morikonis

Grafas Benediktas Morikonis, Morikonių giminės didikas, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir carinės Rusijos valstybių veikėjas.

                                               

Tadas Bilevičius

Tadas Bilevičius – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės karinis ir valstybės veikėjas, generolas majoras.

                                               

Petras Branickis

Petras Pranciškus Branickis – Lenkijos dvarininkas ir valstybinis veikėjas, Haličo vėliavininkas, Braclavo kaštelionas. Baltojo erelio ordino kavalierius.

                                               

Pranciškus Ksaveras Branickis

Šventosios Romos imperijos grafas Pranciškus Ksaveras Branickis – stambus ATR karinis ir valstybinis veikėjas, pulkininkas, Karūnos didysis pastalininkis, Haličo seniūnas, Karūnos didysis medžioklis, Karūnos armijos generolas-leitenantas, Lietuvo ...

                                               

Stefanas Mikalojus Branickis

Stefanas Mikalojus Branickis – 1699–1709 m. Palenkės vaivada, Bielsko, Bransko, Stopnicos, Ratnės ir Krosno seniūnas.

                                               

Kiprijonas Povilas Bžostovskis

Kiprijonas Paulius Bžostovskis – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės, politinis veikėjas, diplomatas.

                                               

Adomas Bžostovskis

Adomas Bžostovskis – LDK valstybinis ir karinis veikėjas, pėstininkų generolas-leitenantas, Polocko kaštelionas, Valkavisko seniūnas nuo 1766 metų, Baro konfederacijos šalininkas, seimo deputatas.

                                               

Aleksandras Adomas Bžostovskis

Aleksandras Adomas Bžostovskis – LDK valstybinis veikėjas, Lenkijos bajoras, Prūsijos grafas, Valkavisko ir Palenkės Sokoluvo seniūnas, Varšuvos kaštelionas. ATR seimo deputatas.

                                               

Juozapas Bžostovskis

Jozapas Bžostovskis – Lietuvos didysis raštininkas, Lietuvos raštininkas, Bistryčios ir Medilo seniūnas.

                                               

Mykolas Bžostovskis

Mykolas Bžostovskis – 1758-1762 m. Lietuvos didysis raštininkas, 1762-1764 m. Lietuvos didysis žirgininkas, 1764-1784 m. Lietuvos didysis iždininkas, Punsko seniūnas.

                                               

Mykolas Jeronimas Bžostovskis

Mykolas Jeronimas Bžostovskis – grafas, ATR valstybinis veikėjas, vėliau Rusijos imperijos, Minsko seniūnas, paskutinis Lietuvos didysis taurininkas, Zavileisko pavieto maršalka, dramaturgas.

                                               

Pranciškus Cetneris

Lenkijos bajorų Cetnerių giminės atstovas, herbo "Przerowa" savininkas. Lvovo seniūno Jono Cetnerio m. 1680 ir Sofijos Anos Danilovič, Karūnos didžiojo pataurininkio Mikalojaus Danilovičiaus m. apie. 1676 dukters sūnus. Kasperas Naseckis klaiding ...

                                               

Kristupas Chodkevičius

Kristupas Chodkevičius – Jeronimo sūnus, LDK didysis vėliavininkas, LDK didysis arklininkas, Trakų kaštelionas, Vilniaus kaštelionas, Vilniaus vaivada, Gardino, Bobruisko, Mozyriaus, Krėvos seniūnas.

                                               

Liudvikas Jokūbas Chominskis

Liudvikas Jokūbas Chominskis – Lietuvos didysis raštininkas 1737 metais, Ašmenos maršalka 1713-1728, Ašmenos arklininkas 1698-1701, Ašmenos seniūnas 1728 ir 1739 metais. 1730 metais buvo pasiuntiniu į seimą nuo Ašmenos pavieto, Vilniaus vaivadijos.

                                               

Jonas Antanas Chrapovickis

1635–1637 m. studijavo Sorbonoje, Leideno ir Paduvos universitetuose. Čia iš evangelikų reformatų perėjo į katalikų tikėjimą. Lankėsi Anglijoje, Belgijoje, Italijoje, Vokietijoje ir kt. kraštuose, 1638 m. grįžo į Lietuvos Didžiąją kunigaikštystę.

                                               

Karolis Liutauras Chreptavičius

Karolis Liutauras Chreptavičius – LDK valstybinis ir karinis veikėjas, Lietuvos lauko sargybinis, Lietuvos dvaro vėliavininkas, Gardino seniūnas.

                                               

Kristupas Ciechanoveckis

Užėmė įvairias pareigybes Mstislavlio vaivadijoje, paeiliui buvo Mstislavlio pastalininkiu, stalininku ir žemės teisėju. Apie 1650 metais buvo Mstislavlio seniūnu, o 1653 m. kovo 22 d. tapo Mstislavlio kaštelionu, 1655 metais Minsko vaivada. Vald ...

                                               

Adomas Kazimieras Čartoriskis

Adomas Kazimieras Čartoriskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras didikas, kunigaikštis, Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas, politikas, rašytojas, literatūros kritikas, politinės grupuotės Familija kandidatas į Abiej ...

                                               

Augustas Aleksandras Čartoriskis

Augustas Aleksandras Čartoriskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras didikas, kunigaikštis, Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas. Karūnos kariuomenės generolas, Rusios vaivada, vienas iš politinės grupuotės Familija, n ...

                                               

Juozapas Čartoriskis

Karaliaus pakamario Jono Karolio Čartoriskio ir žmonos Magdelenos Konopackytės sūnus. 1698 m. liepos 14 d. buvo paskitras Lietuvos didžiuoju vėliavininku po Grigaliaus Antano Oginskio. Buvo pasiuntiniu nuo Osvencimo ir Zatoro kunigaikštysčių į 17 ...

                                               

Juozapas Klemensas Čartoriskis

Kunigaikštis Juozapas Klemensas Čartoriskis – ATR valstybinis veikėjas, Lenkijos aristokratas, politikas ir diplomatas, Lietuvos didysis raktininkas ir Lietuvos didysis stalininkas, Voluinės raktininkas, Lucko ir Radošicko vaitas ir seniūnas.

                                               

Stanislovas Kostka Čartoriskis

Kunigaikštis Stanislovas Kostka Čartoriskis – ATR valstybinis veikėjas, Lietuvos didysis taurininkas, po to Karūnos didysis medžioklis, Lucko, Lipnicko ir Radošicko seniūnas. Šarvuotos vėliavos pulkininkas.

                                               

Ivanas Danilovičius

Ivanas Danilovičius Данилович ; 1570?–1628) – ATR valstybinis ir karinis veikėjas, Rusios vaivada, Lvovo kaštelionas nuo 1612 metų, Karūnos didysis raikytojas nuo 1600 metų, Karūnos didysis pataurininkas, Belzo medžioklis, Belzo, Busko, Korsunės ...

                                               

Jonas Karolis Zaviša

Studijavo Vilniaus ir Bolonijos universitetuose. Alberto Stanislovo Radvilos sūnėnų palydoje keliavo po Prancūziją, Italiją. Nuo 1639 m. Vilniaus kapitulos kanauninkas ir pamokslininkas, Trakų klebonas, 1645 m. prelatas arkidiakonas. Tais pačiais ...

                                               

Stanislovas Ernestas Denhofas

Stanislovas Ernestas Denhofas – LDK valstybinis ir karinis veikėjas, Lietuvos lauko etmonas, Polocko vaivada, Novokoržinsko, Kalušsko, Koscežynos, Liubečensko, Mozyriaus, Latovicko, Ludzo, Židekansko seniūnas, ATR seimo maršalka 1710, 1712 ir 171 ...

                                               

Zigmantas Denhofas

Zigmantas Denhofas – ATR valstybinis ir karinis veikėjas, husarų rotmistras, Karūnos didysis raikytojas, Bygoščiaus, Veliuno, Sokalo, Boleslaveco, Boguslavo, Klonovo ir Zvenigorsko seniūnas.

                                               

Vladislovas Dorohostaiskis

Vladislovas Manvydas Dorohostaiskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos valstybės veikėjas, Lietuvos Tribunolo maršalka.

                                               

Mykolas Karolis Druckis-Sokolinskis

Mykolas Karolis Druckis-Sokolinskis – ATR seimo maršalka 1672 metais, Lietuvos didysis raštininkas 1672 metais, Oršos maršalka 1655-1690, Oršos taurininkas 1654 metais. Buvo pasiuntiniu nuo Smolensko vaivadijos į 1672 metų seimą. 1674 metais buvo ...

                                               

Antanas Bazilis Dziedušickis

Grafas Antanas Bazilis Dziedušickis – ATR valstybinis veikėjas, Lietuvos didysis raštininkas, masonas. Lenkijos vidaus politikos vadovas 1791–1794 metais.

                                               

Feliksas Charlenskis

Feliksas Adauktas Charlenskis – Kijevo pakamaris 1580-1600, Kijevo vėliavininkas 1570-1580, karaliaus rūmininkas 1568 metai. Pasiuntinys nuo Kijevo vaivadijos į 1576/1577, 1585, 1598 metų seimus.

                                               

Antanas Anupras Gelgaudas

Antanas Anupras Gelgaudas – LDK valstybinis veikėjas, Žemaitijos kaštelionas ir Žemaitijos seniūnas.

                                               

Ignotas Gelgaudas

Ignotas Gelgaudas – LDK karinis veikėjas. Lietuvos didysis sargybinis 1789–1793 metais, Varšuvos kunigaikštystės armijos divizijos generolas. Vienas iš 1794 metų sukilimo vadų.

                                               

Merkelis Giedraitis

Studijavo Karaliaučiaus, Vitenbergo, Tubingėno, Leipcigo universitetuose. 1571 m. įšventintas kunigu, nuo 1575 m. Žemaičių vyskupas. Kontrreformacijos veikėjas. Rūpinosi katalikybės stiprinimu, žmonių švietimu, lietuvių kalbos bažnyčiose vartojim ...

                                               

Jonas Gninskis

Jonas Gninskis – stambus Lenkijos valstybinis veikėjas, diplomatas ir memuaristas. Pamario pakamaris, Karūnos dvaro paiždininkis, Kulmo ir Malborko vaivada, Karūnos pakancleris, Gniezno, Nakelsko, Kovalevsko, Radzyno, Grodecko ir Knišino seniūnas.

                                               

Povilas Jurgis Grabovskis

Povilas Jurgis Grabovskis – ATR valstybinis ir karinis veikėjas, generolas-leitenantas, Lietuvos armijos generolas-inspektorius ir Valkavisko seniūnas.