ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 389


                                               

Karolis Juozapas Sapiega

Kunigaikštis Karolis Juozapas Sapiega – LDK valstybinis veikėjas, Lietuvos lauko raštininkas, Bresto vaivada, Baltojo erelio ir Šv. Stanislovo ordinų kavalierius.

                                               

Kazimieras Leonas Sapiega

Kazimieras Leonas Sapiega – LDK valstybinis veikėjas, karaliaus sekretorius, Lietuvos didysis raštininkas, Lietuvos dvaro maršalka, Lietuvos pakancleris, Rohačovo, Slanimo, Volpensko, Liubošansko seniūnas ir Bresto ekonomijos administratorius. Va ...

                                               

Kazimieras Leonas Sapiega (1697)

Kazimieras Leonas Sapiega – LDK valstybinis ir karinis veikėjas, Lietuvos artilerijos generolas, Bresto vaivada.

                                               

Kazimieras Nestoras Sapiega

Kunigaikštis Kazimieras Nestoras Sapiega – LDK valstybinis ir karinis veikėjas, Lietuvos artilerijos pulkininkas, Lietuvos artilerijos generolas, Nuolatinės tarybos narys, Bresto seniūnas nuo. Lietuvos konfederacijos maršalka Ketverių metų seime.

                                               

Kazimieras Vladislovas Sapiega

Kazimieras Vladislovas Sapiega – LDK ir ATR garsus valstybinis ir karinis XVII a. pabaigos – XVIII a. pradžios veikėjas. Lietuvos didysis pastalininkis, Lietuvos didysis stalininkas, Lietuvos dvaro paiždininkis, Trakų kaštelionas, Trakų vaivada, ...

                                               

Kristupas Sapiega

Kristupas Sapiega – LDK valstybinis veikėjas, Lietuvos pastalininkis, Lietuvos didysis stalininkas, Lietuvos didysis raikytojas, Lietuvos pataurininkis.

                                               

Kristupas Mykolas Sapiega

Kristupas Mykolas Sapiega – LDK valstybinis veikėjas, Lietuvos didysis pastalininkas ir Lietuvos didysis raštininkas.

                                               

Kristupas Pranciškus Sapiega

Kristupas Pranciškus Sapiega – LDK valstybinis ir karinis veikėjas, karaliaus pulkininkas, Lietuvos didysis taurininkas, Lietuvos didysis pastalininkis, Lietuvos didysis stalininkas, Lietuvos raikytojas, Ašmenos seniūnas. ATR karų su Ukrainos kaz ...

                                               

Leonas Bazilis Sapiega

Leonas Bazilis Sapiega – LDK valstybinis ir karinis veikėjas, Lietuvos didysis stalininkas, Lietuvos dvaro paiždininkis, Lietuvos artilerijos generolas.

                                               

Mikalojus Sapiega (1558)

Lietuvos magnatų Sapiegų giminės, Kodenio linijos atstovas, herbo "Lis" savininkas. Minsko vaivados Bogdano Sapiegos apie 1530–1593 ir Marinos Andrejevnos Kapustiankos m. apie 1570 sūnus. Jaunesnieji broliai – Lietuvos pakancleris Povilas Stepona ...

                                               

Mikalojus Leonas Sapiega

Mikalojus Leonas Sapiega – ATR valstybinis ir karinis veikėjas, karaliaus rotmistras, Voluinės kaštelionas, Braclavo vaivada. ATR karų su Osmanų imperija ir Krymo chanatu dalyvis.

                                               

Mykolas Antanas Sapiega

Mykolas Antanas Sapiega – 1743 m. Lietuvos tribunolo maršalka, 1739–1746 m. Lietuvos Didysis medžioklis, 1746–1752 m. Palenkės vaivada, 1752–1760 m. Lietuvos pakancleris ir 1757 m. Mstislavlio seniūnas.

                                               

Mykolas Juozapas Sapiega

Mykolas Juozapas Sapiega – 1687–1692 m. Lietuvos didysis taurininkas, 1692–1698 m. Lietuvos Didysis sargybinis, 1698–1730 m. Lietuvos lauko raštininkas, 1727 m. Mielniko seniūnas ir 1728–1738 m. Palenkės vaivada.

                                               

Mykolas Ksaveras Sapiega

Mykolas Ksaveras Sapiega – LDK valstybinis ir karinis veikėjas, Lietuvos didysis raikytojas, generolas-majoras, Baltojo erelio ordino kavalierius.

                                               

Mykolas Mikalojus Sapiega

Mykolas Mikalojus Sapiega – LDK valstybinis ir karinis veikėjas, karaliaus rūmininkas, Gardino pakamaris, Lietuvos didysis prievaizas.

                                               

Povilas Jonas Sapiega

Povilas Jonas Sapiega – ATR valstybinis ir karinis veikėjas. Sapiegų – vienos iš turtingiausios ir įtakingiausios LDK giminės atstovas, herbo "Lis" savininkas. Lietuvos didysis stovyklininkas, Lietuvos didysis pastalininkis, Vitebsko vaivada, Lie ...

                                               

Povilas Steponas Sapiega

Povilas Steponas Sapiega – LDK valstybinis ir karinis veikėjas, dvariškis, Lietuvos didysis žirgininkas, Lietuvos pakancleris. Telšių ir Gomelio seniūnas. Alšėnų pilies statytojas.

                                               

Pranciškus Steponas Sapiega

Pranciškus Steponas Sapiega – LDK valstybinis veikėjas, Lietuvos didysis taurininkas ir Lietuvos didysis žirgininkas, Gardino seimo maršalka. Babruisko ir Breslaujos seniūnas.

                                               

Severinas Juzefas Rževuskis

Severinas Juzefas Rževuskis – Lenkijos valstybinis ir karinis veikėjas, Voluinės vaivada, Karūnos didysis referentas, Karūnos didysis pataurrininkas, Chelmo ir Liubomilio seniūnas, šarvuotų rotmistras.

                                               

Simonas Sirutis

Simonas Sirutis – Vitebsko kaštelionas 1752–1774, Lietuvos tribunolo maršalka 1752 metais, Lietuvos didysis ginklinikas 1750–1752, Kauno stalininkas ir paseniūnis 1732–1734, Kauno stovyklininkas 1727 metais, Kauno seniūnas 1742–1765.

                                               

Juozapas Boguslavas Sluška

Juozapas Boguslavas Sluška – ATR karinis ir valstybinis veikėjas, Lietuvos didysis medžioklis, Lietuvos didysis vėliavininkas, Lietuvos dvaro maršalka, Trakų kaštelionas, Vilniaus kaštelionas, Lietuvos lauko etmonas.

                                               

Valentas Faustinas Sobolevskis

Grafas Valentas Faustinas Sobolevskis – Lenkijos aristokratas, užėmęs Varšuvos kunigaikštystės ir Lenkijos kongreso karalystės valstybinio valdymo aukštus postus.

                                               

Stanislavas Lanckoronskis

Stanislavas Lanckoronskis – Karūnos lauko etmonas nuo 1654 iki 1657. Skalsko seniūnas, Haličo, nuo 1646 – Kameneco kaštelionas, nuo 1650 – Braclavo vaivada, nuo 1652 Rusios vaivada. Vienas iš stambiausių savo laiko karo vadų.

                                               

Stanislovas Bialozoras

Upytės pakamario Gabrieliaus Bialozoro sūnus, brolis Minsko vaivada Kazimieras Karolis. Vilkmergės pateisėjas, žemės teisėjas nuo 1649, Upytės pakamaris, Mstislavlio kaštelionas nuo 1662; Pasiuntinys į 1648, 1649, 1655 metų seimus.

                                               

Stanislovas Bžostovskis

Stanislovas Bžostovskis – ATR valstybinis veikėjas, Lenkijos armijos pulkininkas, Ldk didžiosios buožės pulko šefas, Livonijos vaivada, Bistryčios, Radoškonių, Slavgorodo, seniūnas, Radomo konfederacijos maršalka.

                                               

Stanislavas Antanas Ščiuka

Stanislavas Antanas Ščiuka – šlėkta, didikas, politikas ir rašytojas. Kariškio Stanislavo ir Sofijos Špilevskos Neronovič sūnus, 1695 m. vasario 6 d. vedęs seniūno Jano Boguslavo Potockio dukrą – Konstanciją Mariją Aną Potocką. Teisėjas, Lenkijos ...

                                               

Jonas Tarlo

Jonas Tarlo – ATR valstybinis ir karinis veikėjas, generalinis Podolės seniūnas, Liublino ir Sandomiro vaivada, Lietuvos pastalininkis, Krosno, Letičevo, Medicko, Sokalsko, Jaselskio ir Grabovecko seniūnas, Lekijos Karalystės Tribunolo maršalka.

                                               

Joachimas Tarnovskis

Tėvas – Busko seniūnas, Karūnos ginklininkas, Radomo, Sandomiro, Čechuvo kaštelionas Stanislovas Tarnovskis †1618, motina – Sofija Osecka. Tėvams buvo 4-tas sūnus.

                                               

Jurgis Kazimieras Skuminas Tiškevičius

Jurgis Kazimieras Skuminas Tiškevičius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas.

                                               

Antanas Tyzenhauzas

Antanas Tyzenhauzas – vienas labiausiai išprususių Abiejų Tautų Respublikos veikėjų, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės rūmų iždininkas ir karališkųjų ekonomijų administratorius.

                                               

Gedeonas Tryzna

Valkavisko maršalkos Grigaliaus Tryznos ir Rainos Sapiegaitės, Minsko vaivados Bogdano Sapiegos dukters sūnus. Turėjo brolius Martyną, Mikalojų ir Povilą. Gardino horodničius nuo 1637 metų, Lietuvos pastalininkis 1631 metais, Lietuvos didysis sta ...

                                               

Dominykas Valavičius

Dominykas Martynas Valavičius – Lietuvos referentas nuo 1727 metų, Chveidanų seniūnas. 1742 metais apdovanotas Baltojo erelio ordinu ir Šv. Aleksndro Neviškio ordinu. Buvo pasiuntiniu nuo Smolensko vaivadijos į 1730 metų seimą.

                                               

Anastazijus Valevskis

Anastazijus Valevskis – Lenkijos bajoras ir karininkas, karaliaus kamerdineris, 1-osios nacionalinės kavalerijos brigados rotmistras.

                                               

Mykolas Valevskis

Lenkijos bajorų Valevskių giminės atstovas, herbo "Peršchala" savininkas. 1764 metais buvo išrinktas pasiuntiniu deputatu nuo Lenčicos vaivadijos į elekcinį seimą, kur palaikė Stanislovo Augusto Poniatovskio išrinkimą į Lenkijos karaliaus sostą. ...

                                               

Janas Vielopolskis (1668)

Janas Vielopolskis – ATR valstybinis veikėjas, karaliaus rūmininkas, Vojnicos kaštelionas, Krokuvos vaivada, Bečo, Varšuvos, Bochnios, Naujojo Targo seniūnas. Šventosios Romos imperijos grafas.

                                               

Jeronimas Vielopolskis

Jeronimas Vielopolskis – ATR valstybinis ir karinis veikėjas, Šventosios Romos imperijos grafas, Karūnos didysis žirgininkas, Karūnos armijos generolas-leitenantas, Karūnos raitelių gvardijos pulko vadas, Karūnos didysis taurininkas, Krokuvos gen ...

                                               

Pranciškus Vielopolskis

Pranciškus Vielopolskis – ATR valstybinis veikėjas, Šventos Romos imperijos grafas, Krokuvos generalinis seniūnas, Seradzo ir Krokuvos vaivada. Bochnios, Žarnovo ir Lianckoro seniūnas. 8-tas Pinčiuvo ordinatas nuo 1729 metų.

                                               

Pranciškus Vielopolskis (1809)

Grafas Pranciškus Vielopolskis – ATR valstybinis veikėjas, 10-tas Pinčuvo ordinatas, Karūnos dvaro maršalka, karaliaus kamergeris. Baro konfederacijos dalyvis. Stambus turto ir žemės Krokuvoje valdytojas.

                                               

Kristupas Viesiolovskis

Kristupas Viesiolovskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės veikėjas. 1626–1637 m. Mielniko seniūnas.

                                               

Antanas Zabiela

Antanas Zabiela – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės armijos generolas-leitenantas, Lietuvos didysis medžioklis 1761-1775, Kauno maršalka nuo 1744 m., Kauno pataurininkis 1730-1744 metais.

                                               

Juozapas Zabiela

Juozapas Zabiela – Lietuvos lauko etmonas, Lietuvos-Lenkijos didikas. Pasižymėjo parama Rusijos imperijai paskuriniaisiais Abiejų Tautų Respublikos metais. Už ją iš Rusijos ir gavo lauko etmono pareigas. Gegužės trečiosios Konstitucijos oponentas ...

                                               

Mykolas Zabiela

Mykolas Zabiela – LDK valstybinis ir karinis veikėjas, Lietuvos armijos generolas--leitenantas, ATR-Maskvos 1792 m. karo dalyvis. Simono ir Juozapo pusbrolis.

                                               

Simonas Zabiela (m. 1824)

Simonas Zabiela – grafas, LDK valstybinis ir karinis veikėjas, Minsko kaštelionas, liaudies kavalerijos vicebrigadininkas, Lietuvos armijos generolas-leitenantas, Baltojo erelio ir Švento Stanislovo ordinų kavalierius.

                                               

Jonas Jokūbas Zamoiskis

Jonas Jokūbas Zamoiskis – ATR valstybinis veikėjas, 9-tas Zamoiskių ordinatas, Podolės vaivada, Liublino ir Rostocko seniūnas.

                                               

Tomas Antonis Zamoiskis

Tomas Antonis Zamoiskis – Lenkijos valstybinis veikėjas ir magnatas, 7-tas Zamoiskių ordinatas, Liublino vaivada.

                                               

Ignotas Zaviša

Ignotas Zaviša – LDK valstybinis ir karinis veikėjas, Lietuvos didysis ginklininkas, Lietuvos didysis pakamaris ir Lietuvos dvaro maršalka, Lietuvos kavalerijos generolas-majoras. Grafas Baštake, Berdičeve ir Zavišine. Minsko, Čečersko, Chslevick ...

                                               

Kristupas Zaviša

Kristupas Zaviša – LDK valstybinis veikėjas, Lietuvos didysis medžioklis, Lietuvos didysis raštininkas, Lietuvos dvaro maršalka ir Lietuvos didysis maršalka, Vilniaus kaštelionas, Minsko ir Breslaujos seniūnas.

                                               

Kristupas Stanislovas Zaviša

Kristupas Stanislovas Zaviša – LDK valstybinis ir karinis veikėjas, Minsko vaivada, rašytojas-memuaristas. Čečersko ir Minsko seniūnas.

                                               

Janas Zborovskis

Janas Zborovskis – karaliaus sekretorius, Karūnos dvaro etmonas, Karūnos lauko etmonas, Gniezno kaštelionas.

                                               

Martynas Zborovskis

Martynas Zborovskis – Lenkijos valstybinis ir karinis veikėjas, Karūnos pataurininkas, Malogoščo seniūnas, Kališo kaštelionas, Kališo, Poznanės vaivada, Krokuvos kaštelionas, Odolianuvo, Sopnicko ir Tlumako seniūnas.