ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 391


                                               

Vėliavininkas

Vėliavininkas – vienas iš Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos dvaro ir žemietijų valdžios pareigūnų bei Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės kariuomenės jaunesnysis karininkas. Vėliau iš šių pareigų susiformavo jaunesni ...

                                               

Martynas Grocholskis

Martynas Grocholskis – grafas iš Grocholskių giminės, paskutinis Braclavo vaivada. Braclavo nuo 1772 metų, Vinicos nuo 1762 metų, Dinaburgo vėliavininkas nuo 1760 metų. Keturmečio seimo dalyvis, Braclavo kaštelionas nuo 1774 metų. Baltojo erelio ...

                                               

Jonas Petras Judickis

Jonas Petras Judickis – LDK valstybinis veikėjas, Rečicos vėliavininkas nuo 1729 metų, Lietuvos didysis raštininkas nuo 1755 metų, Minsko kaštelionas nuo 1758 m. gruodžio 5 d. iki 1777 m. sausio 4 d.

                                               

Jonas Mikalojus Rudamina-Dusetiškis

Jonas Mikalojus Rudamina-Dusetiškis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, valstybės veikėjas.

                                               

Stanislavas Krasinskis

Stanislavas Krasinskis – nuo 1583 m. Plocko chorunžis, nuo 1587 m. Cechanuvo kaštelionas, 1593-1596 m. Palenkės kaštelionas, nuo 1596 m. Plocko kaštelionas, 1600-1617 m. Plocko vaivada.

                                               

Martynas Valavičius

Martynas Valavičius – LDK valstybinis veikėjas. Mstislavlio vėliavininkas, Lietuvos didysis raštininkas, Lietuvos didysis maršalka, Lietuvos Tribuniolo maršalka 1704 metais.

                                               

Adamas Valevskis

Adamas Valevskis – Seradzo kaštelionas 1638 metais, Lenčicos kaštelionas 1628-1638, Seradzo pakamaris 1617-1628, Seradzo vėliavininkas 1616-1617, Seradzo iždininkas 1607-1615, karaliaus rūmininkas. Buvo Vladislovo IV Vazos elektorius nuo Lenčicos ...

                                               

Ignotas Zaviša (1798)

Ignotas Daugėla Zaviša – Kauno žemės teisėjas 1765-1782, Kauno arklininkas 1754-1765. 1764 metais buvo Stanislovo Augusto Poniatovskio elektorius nuo Kauno pavieto.

                                               

Jonas Boguslavas Gorainis

Jonas Boguslavas Gorainis – Voluinės pataurininkis 1704–1726, Kremenmeco miesto teisėjas 1702 metais, Pernu pataurininkis 1690–1698. Sandomiro konfederacijos kancleris nuo Voluinės vaivadijos 1704 metais.

                                               

Juzefas Soltykas

Juzefas Soltykas – Karūnos tribunolo vicemaršalka 1723 metais, Liublino kaštelionas 1731-1735, Belzo kaštelionas 1724-1731, Podolės pataurininkis.

                                               

Juzefas Valevskis

Juzefas Valevskis – Krokuvos pataurininkis 1781 metais, Targovicos konfederacijos kancleris nuo Krokuvos vaivadijos. Buvo Ketverių metų seimo komisaru nuo Krokuvos vaivadijos 1789 metais.

                                               

Mykolas Kosakovskis

Mykolas Kosakovskis – LDK valstybinis veikėjas, Lietuvos iždo raštininkas, Kauno pastalininkas, Vitebsko kaštelionas, Vitebsko ir Braclavo vaivada. Baltojo erelio ordino ir Švento Stanslovo ordino kavalierius.

                                               

Martynas Valevskis

Martynas Valevskis – Seradzo pakamaris 1750-1761, Seradzo stalininkas 1737-1750, Piotrkovo pataurininkis 1734-1737, Piotrkovo iždininkas 1726-1734. 1735 metais kaip Seradzo vaivadijos maršalka pasirašė Generalinės Tarybos Varšuvos konfederaciją.

                                               

Motiejus Bilevičius

Motiejus Bilevičius – Rietavos tijūnas 1779-1783, Užvenčių tijūnas 1775-1779, Tverų tijūnas 1767-1775, Žemaitijos vaiskis 1765-1767, Žemaitijos sargybinis 1756-1765, Besmiersko seniūnas 1764 metais. Buvo Stanislovo Augusto Pniatovskio elektorius ...

                                               

Kristupas Tiškevičius

Kristupas Tiškevičius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas, valstybės ir karinis veikėjas.

                                               

Daumantai Siesickiai

Antanas Daumantas Siesickis – 1655 m. įsigijo Pienionių dvarą Kazimieras Kšyštofas Daumantas Siesickis?-1691 m. gegužės 26 d., lenk. Kazimierz Krzysztof Dowmont Siesicki – Vilkmergės pavieto pastalininkis nuo 1650 m., chorunžis nuo 1659 m., pavie ...

                                               

Jelenskiai

Jelenskiai – Lietuvos bajorų giminė, save kildinanti iš karaimų-totorių chanų, kurie persikėlė į LDK teritoriją valdant Lietuvos didžiajam kunigaikščiui Vytautui Didžiajam. Vokiškuose istoriniuose šaltiniuose pavardė minima kaip Hirsch, nuo XVII ...

                                               

Kločkos

Kločkos – kilminga LDK giminė, iškilusi XV a. Kločkos herbą "Ogończyk" gavo 1413 metais Horodlėje, kaip ir 46 kitos lietuvių didikų šeimos, pagal Horodlės susitarimus. Ant šalmo – dvi mergiškos Rankos. Yra išlikusios paminklinės epitafijos Šv. Pr ...

                                               

Buška

Buška – Lietuvos bajoras, Valimantaičių ir Kęsgailų giminių pradininkas, Valimanto tėvas. 1366 m. Vygandas Marburgietis Maišiagalos žemėje, kurios kaimynystėje vėliau buvo Valimantaičių tėvonija, mini kryžiuočių sutiktą 400 lietuvių būrį, kuriam ...

                                               

Stanislovas Čiupurna

Stanislovas Čiupurna – LDK valstybinis veikėjas, Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto dvaro maršalka, minimas nuo 1396 iki 1411 metų periodo dokumentuose. Duomenų apie Stanislovą Čiupurną išliko mažai. Jo vardas keletą kartų sutinkamas Vytauto ...

                                               

Sudimantas Dargaitis

Sudimantas Dargaitis – Lietuvos didkas, Lietuvos didysis taurininkas, Krėvos seniūnas 1433–1434 metais. Tikriausiai buvo Radvilos Astikaičio pusbrolis. Tarnavo didžiajam kunigaikščiui Vytautui, prie kurio jis iškilo. Pilietinio karo metu 1431–143 ...

                                               

Načkus Ginvilaitis

Horodlėje gavo herbą "Doliwa". Pirmąkart minimas 1413 m. Horodlėje. Tėvas – Ginvilas. Žmona – Ona Bagdona, Kareivos duktė. Sūnūs – Andrius, Mykolas, Jokūbas, Jonas. Giminystė su Petru Leliušu: tas pats herbas, kurį, beje, vieną kartą – 1434 m. Le ...

                                               

Jonas Gojcevičius

Pirmąkart minimas 1433 m. Trakų sutartyje su Lenkija. Kilmė nėra aiški. Broliai – Jurgis Juška ir Teodoras Fedka. Buvo vedęs kunigaikščio Vasilijaus Ostrogiškio dukterį Agripiną Kotryną, kuri vėliau ištekėjo dar du kartus. Palikuonių neturėjo. Tė ...

                                               

Jodkovskiai

Jodkovskiai – lietuvių kilmės bajorų giminė, žinoma Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje nuo XV amžiaus. 1480 – 1490 metais giminės pradininkas "Jedka” arba "Jodko” buvo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio priimtas į tarnybą Raseinių valsčiuje Žemaiti ...

                                               

Jonas Butrimas

Pirmąkart šaltiniuose aptinkamas XIV a. pab. garantijoje už Bratošą Kojlutovičių. Jo tėvas galbūt buvo Vytauto Didžiojo motinos sūnėnas Butrimas, Jogailos įsakymu nužudytas 1382 m. Duomenų apie jo žmoną antrą? suteikia 1418 m. rugpjūčio 31 d. jam ...

                                               

Jonas Sungaila

Apie Jono Sungailos gyvenimą pakankamai žinių nesama. Lietuvių istoriografijoje jis neretai vadinamas legendiniu Sapiegų giminės pradininku "Simonu Sungaila", kuris buvo lietuvių bajoro Punigailos sūnus bei Simono Sapiegos tėvas. Dokumentuose Jon ...

                                               

Jonas Vėževičius

Žmona – nežinomo vardo Sudivojaus Valimantaičio duktė. Jų duktė – Ona, ištekėjusi už Petro Jonaičio Mangirdaičio. Giminystės ryšiai tas pats herbas siejo su Manvydais.

                                               

Jurgis Butrimas

Pirmąkart minimas 1428 m. Vytauto dokumente. Tėvas – Jonas Butrimas. Apie žmoną duomenų nėra. Sūnus – galbūt Trečius. Galimi giminystės ryšiai su Valimantaičiais. Kaip ir tėvas, savo kiltimi laikė Žirmūnus.

                                               

Jurgis Gojcevičius

Pirmąkart sutinkamas 1442 m. kaip Krošino bažnyčios fundatorius. Broliai – Jonas ir Teodoras. Žmona – Ona, Andriaus Daugirdaičio duktė. Po jo mirties ji antrąkart ištekėjo už Jono Iljiničiaus. Palikuonių neturėjo. Tėvoninės valdos – greičiausiai ...

                                               

Mykolas Mantautaitis

Pirmąkart minimas 1440 m. tėvo donacijoje Vilniaus pranciškonams. Tėvas – Aleksandras Mantautas. Žmonos vardas ir kilmė nežinomi. Sūnus – Jurgis vedė Jono Kęsgailaičio dukterį Heleną, Jokūbas žmona – Margarita, Motiejus (vienintelį kartą minimas ...

                                               

Mykolas Mingaila

Mykolas Mingaila – vienas žymiausių XIV a. pabaigos – XV a. pradžios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos didikų.

                                               

Petras Leliušаs

Pirmąkart minimas 1433 m. kaip Trakų vaivada. Kilmė neaiški. Apie palikuonis duomenų taip pat nėra. Viename dokumente minimas brolis Kremus. Galbūt giminystės ryšiai siejo su Načkumi Ginvilaičiu, kuris Horodlėje gavo Dolivos herbą. Nuoroda į jo t ...

                                               

Bogdanas Ivanovičius Solomereckis

Kunigaikščų Solomereckių Riurikaičiai giminės atstovas. Mstislavlio kašteliono Ivano Vasiljevičiaus Solomereckio?–1578 ir Anos Joanovnos Hlebavičiūtės vienintelis sūnus. 1580 metais jis buvo paskirtas Kryčavo ir Ovruco seniūnu. 1583 m. rugpjūčio ...

                                               

Mikalojus Leonas Solomereckis

Mikalojus Leonas Solomereckis – Smolensko kaštelionas 1623–1626/1627 metais, Pinsko pakamaris 1608 metais, kunigaikštis. Išpažino stačiatikybę.

                                               

Stanislovas Valimantas

Stanislovas Valmantas – Lietuvos bajoras/didikas. Tėvas – Buška ar Buškys, Algirdo ir Kęstučio laikais minimas lietuvių didikas. Žmona – greičiausiai žemaičių bajoro Mazgino duktė. Sūnūs – Lietuvos žemės maršalka Rumbaudas Valimantaitis, Žemaitij ...

                                               

Staškevičiai (herbo Leliva)

Staškevičiai Staszkiewicz – sena Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos bajorų giminė, kurios istorija siekia bent XVI a. pradžią. Staškevičių Staszkiewicz pavardės kilmė siejama su vardu "Staško" "Staszko", kurio kilmė yra galimai lenkiška-rusėniška ...

                                               

Alekna Sudimantaitis

Žygimanto Kęstutaičio šalininko, Krėvos seniūno Sudimanto sūnus. Dukterį Sofiją išleidęs už kunigaikščio Aleksandro Alšėniškio susigiminiavo su įtakingais Alšėnų kunigaikščiais. Dukterį Aleksandrą 1481 m. išleidęs už vaivados Mikalojaus Tenčynski ...

                                               

Stanislovas Vizgirdas

Stanislovas Vizgirdas arba Vizgirda – LDK didikas, rašytojas. Gimė 1771 m. Lauryno Vizgirdo ir Marijonos Dobeikaitės-Vizgirdienės šeimoje, gyvenusioje Rimydžiuose, krikštytas 1771 m. gegužės 4 d. Kelmės parapijoje. Odrovanžo herbo bajoras. Vilnia ...

                                               

Woloszyn

Vološynai – valachiško, vengriško ar transilvaniško kraujo turėjusios kilmingos šeimos atstovai. Šią pavardę nešiojo Transilvanijos karvedys Steponas Vološynas Rybotyckis, iki tol, kol atvyko į Lenkijos Karalystės teritoriją. Jis buvo herbo Sas g ...

                                               

Simonas Alšėniškis

Kilęs iš XIII a XVI a. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės didikų Alšėniškių giminės. Tėvas Jurijus Alšėniškis, brolis Aleksandras Alšėniškis. Žmona Simono Nesvyžiečio duktė Anastasija Zbaraska, jų duktė Tatjana Alšėniškė – Konstantino Ostrogiški ...

                                               

Grigalius Chodkevičius

Grigalius Chodkevičius Aleksandrowicz Chodkiewicz, apie 1505 m. – 1572 m. lapkričio 9 d) – Lietuvos didžiosios kunigaikštystės valstybės ir karinis veikėjas.

                                               

Jonas Ivanas Chodkevičius

Kilęs iš Lietuvos bajorų Chodkevičių giminės. Giminės pradininko Chodkos sūnus, brolis Povilas Chodka. Orientuodamasis į Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kazimiero politiką ir stengdamasis nebloginti santykių su gudais ir lietuvių diduomene iškilo ...

                                               

Stanislovas Jonavičius Kęsgaila

Stanislovas Jonavičius Kęsgaila – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, Deltuvos didikas, valstybės ir karinis veikėjas.

                                               

Jonušas Kiška

Jonušas Kiška – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės ir karinis veikėjas, Polocko vaivada, Lietuvos lauko etmonas, Lietuvos didysis etmonas, vienas turtingiausių Lietuvos didikų.

                                               

Stanislovas Kiška

Stanislovas Strumila – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės ir karinis veikėjas, diplomatas, Gardino seniūnas, Lietuvos didysis etmonas, Lietuvos didysis maršalka.

                                               

Simonas Kosakovskis

Simonas Martynas Kosakovskis – Kosakovskių palikuonis, paskutinis Lietuvos didysis etmonas, aktyvus ATR konfederacijų dalyvis.

                                               

Grigalius Antanas Oginskis

Grigalius Antanas Oginskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Abiejų Tautų Respublikos karinis ir politinis veikėjas.

                                               

Konstantinas Ostrogiškis

Konstantinas Ostrogiškis – Lietuvos didysis etmonas, Trakų vaivada, Vilniaus kaštelionas. Palaidotas Kijevo Pečorų lauros Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų cerkvėje.

                                               

Mykolas Kazimieras Pacas

Mykolas Kazimieras Pacas – Lietuvos ir Abiejų Tautų Respublikos karinis ir politinis veikėjas, kilęs iš Lietuvos bajorų Pacų Gozdavos herbo giminės.

                                               

Jonušas Radvila

Jonušas Radvila – kunigaikštis, Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės ir Abiejų tautų respublikos politinis bei karinis veikėjas. Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės etmono Kristupo Radvilos ir Onos Kiškaitės sūnus.