ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 392


                                               

Kristupas Radvila Perkūnas

Kristupas Radvila Perkūnas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas.

                                               

Mikalojus Radvila Rudasis

Mikalojus Radvila Rudasis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas, reformacijos platintojas ir globėjas.

                                               

Kazimieras Jonas Sapiega

Kazimieras Jonas Sapiega – LDK didikas, Sapiegų giminės atstovas, Abiejų Tautų Respublikos karvedys, Lietuvos didysis etmonas.

                                               

Leonas Sapiega

Leonas Sapiega – LDK valstybės politinis veikėjas, Lietuvos didysis sekretorius, Lietuvos pakancleris, Lietuvos didysis kancleris, Vilniaus vaivada, LDK didysis etmonas, prisidėjo 1581 m. įkuriant LDK vyriausiąjį tribunolą, vadovavo III Lietuvos ...

                                               

Mykolas Servacijus Višnioveckis

Mykolas Servacijus Višnioveckis – kunigaikštis, LDK didikas, Abiejų Tautų Respublikos karvedys, Lietuvos didysis etmonas. Rašytojas ir poetas.

                                               

Jonas Karolis Chodkevičius

Jonas Karolis Chodkevičius m. Vilniuje – 1621 m. rugsėjo 24 d., Chotyne, palaidotas Ostroge, Ukraina) – Jono sūnus, žymiausias XVII a. Abiejų Tautų Respublikos didikų, garsus Lietuvos–Lenkijos karo vadas ir Lietuvos valstybės veikėjas.

                                               

Juozapas Sosnovskis

Juozapas Sosnovskis – ATR valstybinis veikėjas, Lietuvos didysis raštininkas, Lietuvos lauko raštininkas 1764–1771 metais, Smolensko vaivada 1771–1775 metais, Lietuvos lauko etmonas 1775–1780 metais, Polocko vaivada nuo 1781 metų, elekcinio seimo ...

                                               

Mykolas Kazimieras Radvila

Mykolas Kazimieras Radvila – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas. Lietuvos pakancleris, 1668–1680 m. Lietuvos lauko etmonas, 1667–1669 m. Vilniaus vaivada. VI Nesvyžiaus valdytojas, ...

                                               

Romanas Sanguška

Kunigaikštis Romanas Teodoras Sanguška − LDK karinis ir valstybinis veikėjas, Braclavo vaivada, Lietuvos lauko etmonas.

                                               

Vladislovas Valavičius

Lietuvos didžiojo raštininko, po to Vilniaus vyskupo Petro Valavičiaus m. 1630 sūnus. Jaunystėje tėvo buvo atiduotas į Vladislovo IV Vazos rūmus. Dalyvavo ATR-Maskvos 1632–1634 metais kare, 1634 metais pateko į nelaisvę Rusijos vaivada Mykolas Bo ...

                                               

Mikalojus Abrahamovičius

Mikalojus Abrahamovičius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybinis veikėjas, artilerijos generolas.

                                               

Jurgis Pranas Grabovskis

Kilęs iš Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų evangelikų reformatų giminės. Tėvas generolas Jonas Jurgis Grabovskis, brolis generolas Povilas Jurgis Grabovskis. 1785-1789 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kariuomenės generalinis inspek ...

                                               

Juozapas Adrijonas Masalskis

Kilęs iš rusų kilmės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų Masalskių giminės. Tėvas Mykolas Juozapas Masalskis, motina – Pranciška Oginskaitė. Broliai – Kazimieras Adrijonas Masalskis, Ignotas Jokūbas Masalskis, Jonas Mikalojus Masalskis, se ...

                                               

Mikalojus Radvila XII

Mikalojus Radvila XII – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, Abiejų Tautų Respublikos valstybės karinis veikėjas.

                                               

Antanas Kazimieras Tiškevičius

Antanas Kazimieras Tiškevičius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, didikas, Lelivos herbo grafas Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas.

                                               

Felicijus Tiškevičius

Felicijus Tiškevičius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas.

                                               

Jonas Mikalojus Masalskis

Kilęs iš rusų kilmės Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikų Masalskių giminės. Tėvas Mykolas Juozapas Masalskis, motina – Pranciška Oginskaitė. Broliai – Kazimieras Adrijonas Masalskis, Juozapas Adrijonas Masalskis, Ignotas Jokūbas Masalskis, ...

                                               

Juozapas Ignotas Tiškevičius

Juozapas Ignotas Tiškevičius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, didikas, Lelijos herbo grafas Abiejų Tautų Respublikos valstybės ir karinis veikėjas.

                                               

Tadas Tiškevičius Logoiskis

Tadas Tiškevičius Logoiskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajoras, didikas, Leliva herbo grafas, Abiejų Tautų Respublikos ir Lenkijos karalystės valstybės bei karinis veikėjas.

                                               

Povilas Ksaveras Bžostovskis

1758–1762 m. Romoje studijavo teologiją. 1763 m. kunigas. 1762–1774 m. Lietuvos didysis raštininkas, 1774–1787 m. Lietuvos referentas. 1767 m. įsigijo Merkinės dvarelį prie Turgelių, jį pavadino Paulava ir sujungė su Turgelių palivarku. 1769 m. p ...

                                               

Jonas Domanovskis

Jonas Domanovskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybinis veikėjas, teisininkas, diplomatas, Žemaičių vyskupas.

                                               

Adomas Abramavičius

Mokytojavo žemesnėse mokyklose, dėstė poetiką Varšuvoje, filosofiją ir teologiją Vilniaus akademijoje. Vėliau dirbo Polocke, Minske. 1753 m. Vilniuje išleido vyskupui J. Sapiegai dedikuotą pamokslų rinkinį Kazania niedzielne "Sekmadienių pamokslai”.

                                               

Jonas Abramavičius

Jonas Abramavičius, raštijos mecenatas. Nuo 1579 m. Lydos, vėliau Cėsio seniūnas, nuo 1593 m. Minsko, nuo 1596 m. Smolensko vaivada. Palaikė M. Radvilos Rudojo ir K. Radvilos Perkūno propaguojamą valstybės savarankiškumo politiką. Jono Abramaviči ...

                                               

Jurgis Albinas

Jurgis Albinas – teologas, bibliofilas. Vilniaus katedros kantorius, sufraganas, Metonos titulinis vyskupas. Rašė lotyniškai. Išleido religinių veikalų, kurie, apkaltinus autorių erezija, Vilniuje buvo viešai deginami. Sueiliavo proginės poezijos ...

                                               

Petras Rapolas Aleknavičius

Petras Rapolas Aleknavičius – OP, poetas. Kunigavo Seinuose, Punske, nuo 1804 m. Slavikuose. Kūrė religines giesmes ir pasaulietines eiles, sudarė jų rinkinį "Darželis naujas ir Saujelė… giesmių patogiai svietiškų", kurių rankraščių neišliko.

                                               

Bernardas Andersonas

Bernardas Andersonas – giesmių vertėjas. Studijavo Karaliaučiaus universitete, mokytojavo Encūnuose, 1752 m. ordinuotas kunigu, dirbo Pelininkuose, Karaliaučiuje, nuo 1762 m. – Kraupiške. Paskelbė neišlikusį dviejų verstų giesmių leidinėlį ~1770 ...

                                               

Konstancija Benislavska

Konstancija Benislavska – poetė. 1776 Vilniuje išleido poezijos rinkinį Pieśni sobie śpiewane "Sau dainuotos dainos". Eilės vėlyvojo baroko stiliaus, meditacinės. Nors jose nestinga Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės bajorų buities, gamtos reali ...

                                               

Teodoras Bilevičius

Studijavo Vilniaus akademijoje. 1675 m. viešame dispute gynė 44 tezes "Tridalė - racionalioji, gamtos ir moralės filosofija". 1674 m. pasirašė J. Sobieskio elekcijos aktą, 1697 m. dalyvavo Augusto II rinkimuose. Nuo 1674 m. Žemaičių stalininkas D ...

                                               

Zacharijas Blotnas (vyresnysis)

Tėvas Mikalojus Blotnas, sūnus Zacharijas Blotnas jaunesnysis. Mokėsi Pilupėnuose, 1573–1576 m. studijavo Karaliaučiaus universitete, nuo 1576 m. Tilžės lietuvių parapijos kunigas ir vokiečių diakonas. Buvo komisijų narys Jono Bretkūno "Postilės" ...

                                               

Jonas Božimovskis (vyresnysis)

Jonas Božimovskis – religinių raštų rengėjas, Biblijos vertėjas. Mokėsi Kėdainiuose, Slucke, 1632-37 m. studijavo Utrechto, Leideno universitetuose. 1638-52 m. Naujamiesčio, 1653–73 m. Kėdainių evangelikų reformatų kunigas ir Žemaičių superintend ...

                                               

Jokūbas Brodovskis

Mokėsi Karaliaučiuje, lotyniškoje gimnazijoje, nuo 1710 m. – Karaliaučiaus universitete, kurio greičiausiai nebaigė. Nuo 1713 m. iki mirties dirbo Trempų precentoriumi. J. Brodovskis padėjo pagrindus naujajai lietuvių leksikografijai, parengdamas ...

                                               

Andrius Bromirskis

Andrius Bromirskis – SJ, poetas. 1741 m. įstojo į Jėzuitų ordiną. Studijavo Vilniaus akademijoje. 1759 m. Vilniuje išleido lenkiškos poezijos knygą Spór rzeczy przeciwnych już to w istocie samej, już też w zdaniu swojem od siebie wzajemnie różnyc ...

                                               

Benjaminas Budnas

Kilęs iš Lietuvos giminystė su S. Budnu neįrodyta. Nuo 1588 m. studijavo Karaliaučiaus universitete, kur 1588 m. liepos 1 d. įsimatrikuliavo kaip Beniamin Budneus, nobilis Lithuanus. Jaunystėje jį globojo Jonas Kiška; nuo 1594 m. iki mirties tarn ...

                                               

Simonas Budnas

Simonas Budnas – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės reformacijos veikėjas, Biblijos kritinės egzegezės pradininkas LDK.

                                               

Mykolas Bujnovskis

Studijavo Vilniaus ir Tyrnavo akademijose. Dėstė retoriką Nesvyžiuje, Gardine, Vilniuje, Varšuvoje, Kražiuose. 1672–1683 m. gyveno Romoje, 1683–1688 m. Polocko, nuo 1689 m. Nesvyžiaus kolegijos rektorius. Rašė lenkų ir lotynų kalbomis. Vilniuje i ...

                                               

Kazimieras Bžozovskis

Kazimieras Bžozovskis – mokyklinių dramų, pamokslų autorius. 1711–12 m. Vilniuje dėstė poetiką, 1716–17 m. retoriką, vėliau Pinsko kolegijos rektorius. Vilniuje pastatytos jo dramos: Splendor Cimmeriae maiestatis "Kimerų didybės spindesys", Via A ...

                                               

Mykolas Ceraskis

Mykolas Ceraskis – bažnytinių raštų rengėjas. Studijavo Berlyne, Marburge. 1778 m. grįžęs į Lietuvą, padėjo atkurti reformatų mokyklą Kėdainiuose; evangelikų reformatų kunigas Slucke, Kėdainiuose, Zabludove, nuo 1784 m. Biržuose, 1811 m. išrinkta ...

                                               

Jonas Chodzinskis

Jonas Chodzinskis – SJ, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės filosofas, poetas, rašytojas, pedagogas.

                                               

Samuelis Daugirdas

Samuelis Daugirdas, Samuel Dowgird z Pogowia - lenk. – istoriografas, vertėjas, poetas, kūrė lenkų kalba. Pavardės rašybos variantai Dougird, Dowgird.

                                               

Vaclovas Daujotas-Labunauskis

Vaclovas Daujotas-Labunauskis – lietuvių poetas, žemaičių žemininko Stanislovo Daujoto sūnus. Spėjama, kad globojamas vyskupo Merkelio Giedraičio, 1599 m. jau buvo baigęs ar bebaigiąs aukštuosius mokslus Vilniuje. Laikomas Mikalojaus Daukšos "Pos ...

                                               

Petras Gonezijus

Petras Gonezijus, Petras Gonionzietis – rašytojas, filosofas, teologas, arijonizmo šalininkas ir religinės arijonų Lenkijos brolių bendruomenės vadovas.

                                               

Samuelis Minvydas

Samuelis Minvydas – Lietuvos evangelikų reformatų kunigas, superintendentas, lietuvių raštijos darbuotojas.

                                               

Uršulė Pranciška Višniovecka

Uršulė Pranciška Višniovecka – rašytoja ir dramaturgė, paskutinė Višnioveckių giminės atstovė, pirmoji moteris-rašytoja Lenkijoje ir Baltarusijoje.

                                               

Viktoras Ruokis

Viktoras Ruokis – Lietuvos dirvožemininkas, agrochemikas, Mokslų akademijos narys korespondentas, respublikinės premijos laureatas.

                                               

Vidmantas Spruogis

1967–1978 m. mokėsi Švėkšnos Šilutės raj. vidurinėje mokykloje. 1978–1983 m. studijavo Lietuvos žemės ūkio akademijos Agronomijos fakultete, 1984–1990 m. Augalininkystės katedros aspirantūroje, agrarinių mokslų daktaras. 1983–1986 m. Respublikinė ...

                                               

Vytautas Aleksandras Butkus

1955 m. baigė Vilniaus universitetą. 1960 m. biologijos mokslų kandidatas. 1959–1994 m. dirbo Botanikos institute. Introdukavo Lietuvoje stambiauogę spanguolę ir sodinę šilauogę, tiria bruknių, spanguolių, vaivorų auginimo galimybes.

                                               

Jurgis Mačys

1936 m. baigė Žemės ūkio akademiją. 1937–1939 m. Prancūzijoje studijavo daržovių selekciją ir sėklininkystę. 1974 m. žemės ūkio mokslų daktaras. 1948–1956 m. dirbo Dotnuvos selekcijos stotyje, 1956–1980 m. – Vytėnų sodininkystės ir daržininkystės ...

                                               

Livija Andriukaitytė

Mokėsi mergaičių gimnazijoje Kėdainiuose. Kaune J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje įgijo chorinio dirigavimo specialybę. 13 metų dirbo fortepijono mokytoja Rygos vaikų muzikos mokykloje. 1964–1969 m. studijavo Rygos dailės akademijoje, ...

                                               

Titas Bikinas

Iki 1974 m. dirbo Panevėžio suvenyrų gamybos įmonėje "Tulpė". Pradžioje buvo metalistas išpildytojas, vėliau pradėjo dirbti šios įmonės kūrybinėje grupėje. Už papuošalų gamybą ne kartą buvo apdovanotas premijomis, o 1972 m. suteikta I-a dailinink ...

                                               

Kazimieras Vytautas Budraitis

Lietuvos tautodailininkų sąjungos LTS narys nuo 1970 m. Lietuvos tautodailės kūrėjų asociacijos LTKA narys nuo 2005 m. Kūrinius eksponavo respublikinėse ir tarptautinėse tautodailės parodose. Sukūrė daug originalių gintaro papuošalų, didelę kolek ...