ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 4


                                               

Juodoji dėmė

"Juodąja dėme" kelių eismo saugumo prasme vadinama vieta, kur dažnai vyksta eismo įvykiai. Jie įvyksta dėl įvairių priežasčių, pvz., dėl staigaus posūkio tiesiame kelyje, kai nematomas priešpriešinis eismas, prastai matomos sankryžos, prastai mat ...

                                               

1923 m. Lietuvos gyventojų surašymas

1923 m. Lietuvos gyventojų surašymas įvyko 1923 m. rugsėjo 17–23 dienomis. Surašymas neapėmė Klaipėdos krašto. Buvo surašomi tik esami gyventojai, apie kiekvieną asmenį rinkti tokie duomenys: tikyba kokį darbą dirba namie, pramonėje ar įstaigoje ...

                                               

Lietuvos futbolo varžybos 2008–2009 m.

Lietuvos futbolo varžybos 2008–2009 m. Lietuvos futbolo taurės pirmasis etapas įvyko 2009 m. pavasarį, finalas įvyko 2009 m. gegužės 16 d. Lietuvos futbolo čempionatas prasidėjo 2008 m. kovo 29 d., baigėsi 2008 m. lapkričio 16 d.

                                               

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė

Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė – XIII-XVIII a. gyvavusi feodalinė valstybė. Nuo XIII a. vidurio apėmė beveik visą dabartinę Lietuvą ir dalį dab. Baltarusijos, nuo XIV a. vid. – beveik visą dab. Lietuvą ir visą dab. Baltarusiją, nuo XIV a. II pu ...

                                               

Lietuvos futbolo varžybos 2006 m.

Lietuvos futbolo varžybos 2006 m. Lietuvos futbolo taurės pirmasis etapas įvyko 2006 m. kovo 14 d., finalas įvyko 2006 m. spalio 21 d. Lietuvos futbolo čempionatas prasidėjo 2006 m. balandžio 15 d., baigėsi 2006 m. lapkričio 12 d.

                                               

Lietuvos futbolo varžybos 2003 m.

Lietuvos futbolo varžybos 2003 m. Lietuvos futbolo taurės pirmasis etapas įvyko 2003 m. gegužės 27 d., finalas įvyko 2003 m. spalio 18 d. Lietuvos futbolo čempionatas prasidėjo 2003 m. balandžio 4 d., baigėsi 2003 m. spalio 31 d.

                                               

XI amžiaus 4-as dešimtmetis

XI amžiaus ketvirtasis dešimtmetis prasidėjo 1031 metais ir baigėsi 1040 metais. Tūkstantmečiai: 1 tūkstantmetis – 2 tūkstantmetis – 3 tūkstantmetis Amžiai: X amžius – XI amžius – XII amžius Dešimtmečiai: 9-as 10-as 1-as 2-as 3-as - 4-as - 5-as 6 ...

                                               

Jonas Sapiega

Jonas Kazimieras Sapiega vyresnysis – LDK didikas, Sapiegų giminės atstovas, Abiejų Tautų Respublikos bei Rusijos karvedys, Lietuvos didysis etmonas, Rusijos generolas feldmaršalas. Mokėsi Grace dabar – Austrija, domėjosi karyba.

                                               

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija

Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija yra valstybinė universitetinė aukštoji mokykla, kurioje pagal universitetines studijų programas rengiami karininkai ir karybos bei nacionalinio saugumo specialistai, taip pat vykdomas neformalusis šv ...

                                               

Karys savanoris

Karys savanoris – tai Lietuvos Respublikos pilietis, atliekantis nenuolatinę karo tarnybą Krašto apsaugos savanorių pajėgose. Juo tampama savanoriškai įsipareigojus su Krašto apsaugos ministerija. Šie kariai priskiriami kariuomenės aktyviajam rez ...

                                               

Rajonas

Rajonas gali reikšti: Mikrorajonas, miesto dalis Austrijoje – pašto pristatymo apygarda, teritorija Karyboje – įtvirtinimų rajonas, zona tvirtovės apylinkėse, kariniai apribojimai dėl civilinių statinių, ūkinės veiklos bei kraštovaizdžio pakeitim ...

                                               

Lankas

Žodis lankas lietuvių kalboje turi kelias reikšmes: lankas karyba, sportas – strėlėmis šaudantis ginklas ar ginklo arbaleto, balistos dalis; lankas – pusapskritimio formos rankena kibiro, pintinės; kas išlenkta puslankiu; elektros lankas arba Vol ...

                                               

Lankas (ginklas)

Lankas – senovinis rankinis ginklas strėlėms svaidyti, panaudojant strypo elastingumą. Sudarytas iš sulenkto medinio ar kitokio strypo ir tarp strypo galų įtemptos templės. Traukiant templę, lankas lenkiasi ir jo strypo galuose kaupiasi potencinė ...

                                               

Mūsų žinynas

Žurnalą įsteigė Krašto apsaugos ministerijos Karo mokslo skyrius, leido Spaudos ir švietimo skyrius. Iki 1925 m. ėjo kas tris mėnesius, nuo 1929 m. – kas du, 1929–1940 m. – kas mėnesį. Nagrinėjo karo mokslo, karų istorijos, Lietuvos kariuomenės o ...

                                               

Trečiasis pėstininkų Lietuvos Didžiojo Kunigaikščio Vytauto pulkas

Pulką 1919 m. gegužės 4 d. Raseiniuose organizavo 1-osios brigados vadas karininkas Pranas Liatukas Šiaulių bataliono pagrindu. Nuo rugpjūčio pulkas dalyvavo kovose su bolševikais Dauguvos fronte, prie Daugpilio. 1920 m. vasario 26 d. pulkui sute ...

                                               

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija – Lietuvos Respublikos Vyriausybės pagrindinė institucija, atsakinga už bendradarbiavimą su užsienio valstybėmis gynybos srityje, krašto apsaugai ir gynybai skirtų finansų valdymą, rengia karinį re ...

                                               

Ginkluotosios pajėgos

Ginkluotosios pajėgos – valstybės vyriausybės organizuojamos ir remiamos institucijos ir organizacijos, skirtos koviniams ar kitokiems veiksmams vykdyti karo atveju. Ginkluotųjų pajėgų pagrindą paprastai sudaro kariuomenė, kuri toliau gali būti s ...

                                               

Lietuvos ginkluotosios pajėgos

Lietuvos ginkluotosios pajėgos – Lietuvos Respublikos karinių pajėgų visuma. Po nepriklausomybės paskelbimo Lietuvos kariuomenė buvo atkurta 1990 metų balandžio 25 d. Lietuvos valstybės karinės pajėgos, veikusios nuo ~1200 iki 1251 m. ir nuo 1261 ...

                                               

Ordino "Už nuopelnus Lietuvai" medalis

Ordino "Už nuopelnus Lietuvai" medalis – Lietuvos valstybės apdovanojimas, kuriuo Lietuvos Respublikos Prezidento dekretu apdovanojami asmenys už nuopelnus garsinant Lietuvos vardą kultūros, mokslo, švietimo, verslo, gamybos, sveikatos, socialinė ...

                                               

Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos institutas

Lietuvos edukologijos universiteto Socialinės komunikacijos institutas - Lietuvos edukologijos universiteto struktūrinis padalinys; institutas.

                                               

Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Žurnalistikos institutas

Žurnalistikos institutas – Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto VU KF mokslo padalinys, universitetinės katedros statusu įsteigtas 1991 m. Institute rengiami socialinių mokslų daktarai. Institutas įsikūręs dviejuose Vilniaus senamiesčio ...

                                               

Ryšiai su visuomene

Ryšiai su visuomene – veiksmai, kuriais informaciją skleidžiantis subjektas siekia formuoti priimančių auditorijų požiūrį į subjektą. Ryšiai su visuomene kai kada vadinami viešaisiais ryšiais, piaru. Tai korporatyvinės, vyriausybinės, įmonės, pel ...

                                               

Istorinė komunikacija

Istorinė komunikacija – tarpdisciplininė studijų kryptis, kurios ojektas yra aiškintis bei tirti idėjų, vertybių išliekamumo, perimamumo galimybes ir būdus tarp skirtingų kartų ir epochų. Terminas sudarytas iš dviejų sąvokų – istorija ir komunika ...

                                               

Naujoji komunikacija

Naujoji komunikacija, NK – dvisavaitis laikraštis, vėliau žurnalas, ėjęs nuo 1997 m. balandžio 23 d. iki 2012 m. 2012 - 2016 m. - interneto portalas nk.lt

                                               

Žiniasklaida

Žiniasklaida – priemonės, skirtos pateikti informaciją plačiajai visuomenei. Tradiciškai žiniasklaidai priskiriama spauda, radijas, televizija ir internetas. Žiniasklaidos aušroje komunikacija per žiniasklaidą buvo vienpusė, t. y. be grįžtamojo r ...

                                               

Acta Museologica Lithuanica

Acta Museologica Lithuanica – pirmasis muzeologijos tematikos mokslinis leidinys Lietuvoje. Žurnalą nuo 2013 m. balandžio 9 d. leidžia Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Muzeologijos katedra. Pirmojo tomo tyrimas susideda iš devynių te ...

                                               

Kazimiero Simonavičiaus universitetas

Kazimiero Simonavičiaus universitetas – Lietuvos aukštoji universitetinė nevalstybinė mokykla, vykdanti bakalauro ir magistro studijas verslo, komunikacijos, teisės, politikos mokslų ir kt. kryptyse. Buveinė Vilniuje; nuolatinės ir ištęstinės stu ...

                                               

Rimvydas Laužikas

Mokėsi Joniškėlio vidurinėje mokykloje Pasvalio r., Vilniaus respublikinėje sporto mokykloje – internate. Studijavo istoriją Vilniaus pedagoginiame universitete. Čia baigė bakalauro apgintas darbas – "Kai kurie Lietuvos medinių bažnyčių architekt ...

                                               

Žygintas Pečiulis

Žygintas Pečiulis – žurnalistas, habilituotas daktaras, Vilniaus universiteto Žurnalistikos instituto dėstytojas, profesorius, LRT Tarybos pirmininkas.

                                               

V. A. Graičiūno aukštoji vadybos mokykla

Graičiūno aukštoji vadybos mokykla – vadybos, teisės, turizmo ir logistikos studijų aukštoji mokykla, įsikūrusi Kęstučio g. 57A, Kaune. Įstaigos kodas – 111965512. Steigėja – bendra Lietuvos ir Amerikos įmonė UAB "Biznio kolegija".

                                               

Lietuvos ryšiai

Lietuvos ryšiai ir komunikacijos: Telefonija Laidinių telefonų naudotojų: 784 900 2008 m. Mobiliųjų telefonų naudotojų: 5 022 600 2008 m. Radijas Radijo stotys: AM 29, FM 142, trumpųjų bangų 1 2001 m. Radijo naudotojų: 1.9 mln. 1997 m. Televizija ...

                                               

Lietuvos kultūra

Lietuvos kultūra – Lietuvos teritorijos gyventojų dvasinės veiklos ir bendravimo produktų bei priemonių, socialinių santykių ir juos atitinkančių institucijų, gyvensenos, visuomenės sukuriamų žmogaus poreikiams būtinų materialiųjų gėrybių ir jų g ...

                                               

Lietuvos kultūros sostinė

Lietuvos kultūros sostinė – nuo 2008 metų skiriamas Lietuvos miestas, kuriame planuojama rengti šalies svarbos kultūros renginius. Renginio Europos kultūros sostinė "prototipas". Lietuvos kultūros sostinę kas 3 metus konkurso būdu renka Kultūros ...

                                               

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija – vykdomosios valdžios institucija, atsakinga už valstybės kultūros politiką profesionalaus ir mėgėjų meno, teatro, muzikos, dailės, kino, muziejų, bibliotekų, leidybos, autorių teisių ir gretutinių teisi ...

                                               

Tšineco kultūra

Tšineco kultūra – bronzos amžiaus archeologinė kultūra. Ankstyvajame bronzos amžiuje į pietus ir pietvakarius nuo dabartinės Lietuvos teritorijos jau buvo susiformavusios Rytų ir Vakarų Tšineco, Komarovo ir Sosnicos kultūros, kitaip Tšineco kultū ...

                                               

Bromės kultūra

Bromės kultūra datuojama aleriodo viduriu – vėlyvojo driaso pradžios laikotarpiu 11500–10500 m. pr. m. e., plito Šiaurės Europoje – nuo Pietų Skandinavijos ir Šiaurės Vokietijos vakaruose iki Volgos bei Dniepro aukštupių rytuose. Lietuvoje žinoma ...

                                               

Madleno kultūra

Madleno kultūra – vėlyvojo paleolito archeologinė kultūra, pavadinta pagal 1863 m. E. Larteto tyrinėtą urvą La Madeleine prie Dordonės intako Vėzerio upės. Vardo autorius Gabrielis Mortiljė.

                                               

Maglemozės kultūra

Maglemozės kultūra – seniausia Šiaurės Europos archeologinė kultūra. Sąvoka 1912 m. įvesta danų archeologo Georg L. Sarauw, kuris nuo 1900 m. vakarinėje Zelandijos saloje pakrantėje Danija vykdė archeologinius kasinėjimus durpyne Magle Mose dan. ...

                                               

Nemuno kultūra

Nemuno kultūra arba Nemuno aukštupio kultūra − taip vadinamos dvi viena po kitos egzistavusios mezolito ir neolito archeologinės kultūros, VIII-III tūkst. pr. m. e. paplitusi Nemuno vidurupio ir aukštupio baseine dabartinėje pietų Lietuvoje, vaka ...

                                               

Močės kultūra

Močės kultūra arba Močikos kultūra – senovės civilizacija, gyvavusi dab. Peru teritorijos regione) Ramiojo vandenyno pakrantėje I a. – VIII a. Centras Močės upės žemupyje – iš čia Močės kultūros pavadinimas.

                                               

Mustjė kultūra

Mustjė kultūra 300 000–35 000 m. pr. m. e. buvo paplitusi Pietų Europoje, Šiaurės Afrikoje, Artimuosiuose Rytuose, Vidurinėje Azijoje. Atsirado subtropinio klimato sąlygomis, kurios buvo palankios veistis drambliams, hipopotamams, raganosiams. Mu ...

                                               

Borščevo kultūra

Borščevo kultūra arba Romnų–Borščevo kultūra – VIII a. – X a. archeologinė kultūra. Pavadinimas kilo nuo 1928–1929 m. P. Jefimenkos tyrinėto piliakalnio prie Borščivo miesto.

                                               

Solutro kultūra

Solutro kultūra arba Soliutrė kultūra – vėlyvojo paleolito archeologinė kultūra, pavadinta pagal Solutre rastą priešistorinio žmogaus stovyklavietę, kuri radiokarboniniu metodu datuota 18–15 tūkstantmečiu pr. m. e. Šią kultūrą pagal būdingiausius ...

                                               

Lietuvos mokslų akademija

Lietuvos mokslų akademija – Lietuvos Respublikai priklausanti mokslų akademija, pagal, pavyzdžiui, 1993 m. birželio 22 d. priimtą statutą esanti "autonominė valstybės remiama mokslo institucija, jungianti žymiausius Lietuvos ir savo veikla su Lie ...

                                               

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerija – Lietuvos Vyriausybės pagrindinė institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir studijų sričių valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendinanti valstybės politiką šiose sr ...

                                               

Lietuvos mokslas (leidinys)

Pirmaisiais metais leistas kaip pasaulio lietuvių mokslo, švietimo ir kultūros mokslinis žurnalas. Iki 1993 m. ėjo pavadinimu "Mokslas ir Lietuva" lietuvių ir anglų "Science, Arts and Lithuania" ir "Science and Arts of Lithuania" kalbomis, nuo 19 ...

                                               

Lietuvių mokslo draugija

Lietuvių mokslo draugija – 1907–1940 m. Vilniuje veikusi lietuvių kultūros, mokslo ir švietimo organizacija. Įkurta 1907 m. balandžio 4 d. Jono Basanavičiaus iniciatyva.

                                               

Lietuvių katalikų mokslo akademija

Lietuvių katalikų mokslo akademija – lietuvių katalikų mokslininkų organizacija, įsteigta 1922 m. Veikė iki 1940 m. Lietuvoje, centras Kaune, 1956–1992 m. užsienyje, centras Romoje, nuo 1990 m. atkurta Lietuvoje, nuo 1992 m. centras Vilniuje. JAV ...

                                               

Mokslas

Mokslas – objektyvių žinių apie gamtą ir visuomenę gavimas, tiriant tikrovę. Pasak mokslo filosofo K. Popperio, mokslas – drąsus buvusių teorijų neigimas bei faktų verifikavimas tikrinimas bei falsifikavimas paneigimas atskleidžiant neadekvatumą ...

                                               

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka

Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių biblioteka yra valstybinės reikšmės mokslinė biblioteka, mokslo, kultūros ir edukacijos institucija. Bibliotekos steigėjo funkcijas vykdo Lietuvos mokslų akademija. Teisę naudotis Biblioteka turi visi Lietuv ...