ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 40


                                               

Valerija Čepulytė

1915 m. Peterburge baigė lietuvišką privačią pradžios mokyklą, 1918 m. – tris Kotrynos gimnazijos klases. 1919 m. su tėvais atvyko į Lietuvą. 1920–1923 m. mokytojavo Švenčionių apskrities pradinėse mokyklose. 1924–1927 m. mokėsi Vilniaus lietuvių ...

                                               

Jonas Čerskis

Jonas Stanislovas Pranas Čerskis – LDK bajorų kilmės keliautojas ir atradėjas, geologas, speleologas, paleontologas ir geografas, tyrinėjęs Sibirą.

                                               

Eduardas Červinskas

Gimė garvežio mašinisto šeimoje. Lietuvai atkūrus nepriklausomybę, šeima grįžo ir įsikūrė Kybartuose, 1934 m. persikėlė gyventi į Kauną. Sesuo aktorė Marija Červinskaitė-Pauliukonienė. 1941 m. baigė Kauno aukštesniąją technikos mokyklą. Vilniaus ...

                                               

Algimantas Česnulevičius

1978 m. baigė Vilniaus universitetą. 1999 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras. 1978–1980 m. dirbo Vilniaus universitete, 1980–1987 m. – Lietuvos mokslų akademijos Geografijos skyriuje. Nuo 1987 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, 1995–2000 m ...

                                               

Sigita Dijokienė

Sigita Dijokienė – Lietuvos pedagogė, vadovėlių ir kitų mokomųjų leidinių autorė, švietimo konsultantė, geografijos mokytoja ekspertė.

                                               

Flavianas Dobrianskis

1872 m. baigė Maskvos stačiatikių dvasinę akademiją. 1872–1883 m. dėstė Lietuvos dvasinėje seminarijoje, vėliau – Vilniaus mokytojų institute. Nuo 1876 m. Vilniaus viešosios bibliotekos komisijos narys, nuo 1902 m. – pirmininkas direktorius ir Vi ...

                                               

Vytautas Dvareckas

Mokėsi Puvočių, Marcinkonių, Merkinės mokyklose, 1953 m. baigė Vilniaus universitetą. 1989 m. geografijos mokslų daktaras. 1953–1956 m. Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto Mineralogijos katedros dėstytojas. 1956–1957 m. Lietuvos hidrome ...

                                               

Marija Eidukevičienė

1969 m. baigė Vilniaus universitetą. 1993 m. habilituota fizinių mokslų daktarė. 1967–1980 Vilniaus universiteto dėstytoja, 1981–1996 m. Lietuvos žemdirbystės institute Vėžaičių filialo mokslinė darbuotoja. Nuo 1996 m. Klaipėdos universiteto dėst ...

                                               

Daina Kazimira Galvydytė

1953 m. baigė Vilniaus universitetą. 1965 m. geografijos mokslų kandidatė. 1953–2004 m. Vilniaus universiteto dėstytoja, nuo 1971 m. docentė. Nuo 1956 m. vadovavo studentų mokomajai praktikai, kuriai sukūrė tyrimų metodiką; šios praktikos metu iš ...

                                               

Aleksas Garunkštis

1952 m. baigė Vilniaus universitetą. 1958 m. geografijos mokslų kandidatas. 1952–1964 m. Lietuvos mokslų akademijos Geologijos ir geografijos instituto mokslinis bendradarbis, 1959–1963 m. Sapropelio laboratorijos vadovas. 1964–1968 m. Geologijos ...

                                               

Petras Gaučas

1950–1961 m. mokėsi Krakių vidurinėje mokykloje, kurią baigęs įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą studijuoti geografijos ir kartografijos specialybės. 1966 m. su pagyrimu baigė studijas ir ėmė dirbti GMF Kartografijos laborator ...

                                               

Frydrichas Gedkantas

Frydrichas Gedkantas – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės karo inžinierius, kartografas, artilerijos pulkininkas.

                                               

Polikarpas Girštautas

Nelegaliai įsigijęs bajorišką kilmę liudijančius asmens dokumentus Polikarpo Girštauto vardu, mokėsi Vilniaus 1-ojoje gimnazijoje, 1852 baigė Sankt Peterburgo medicinos akademiją, daktaras. Nuo 1857 dėstė Varšuvos medicinos ir chirurgijos akademi ...

                                               

Jonas Jablonskis (1932)

Jonas Jablonskis – Lietuvos inžinierius hidrotechnikas, geografas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Vaidotas Januškis

Gimė 1937 m. 1960 m. baigė Vilniaus universitetą. 1960–1962 m. ir 1980–1989 m. LSSR turizmo federacijos prezidiumo pirmininkas. 1962–1969 m. vadovavo LSSR hidrometeorologijos tarnybos hidrografinei partijai, 1969–1973 m. LSSR Melioracijos ir vand ...

                                               

Paulius Kavaliauskas

Paulius Kavaliauskas – Lietuvos geografas, kraštotvarkininkas, habilituotas fizinių ir technologijos mokslų daktaras.

                                               

Kęstutis Kilkus

Baigė Želvos vidurinę mokyklą. 1969 m. baigė Vilniaus universitetą. 1993 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras. Nuo 1977 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, 1986–2004 m. Hidrologijos ir klimatologijos katedros vedėjas, 2004-2011 m. Gamtos moks ...

                                               

Vaižgantas Kirlys

1959 m. baigė Vilniaus universitetą. 1959–1961 m. Nidos jūrų hidrometeorologijos stoties inžinierius okeanologas, vadovavo Kuršių marių hidrodinaminiams tyrimams. 1961–1963 m. LSSR MA Geologijos ir geografijos instituto, nuo 1963 m. LSSR MA Geogr ...

                                               

Jurgis Kisnėrius

1951 m. baigė Vilniaus universitetą. 1958 m. geologijos ir mineralogijos mokslų kandidatas. Nuo 1950 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Geologijos ir geografijos institute nuo 1963 m. Geologijos institutas, 1959–1965 m. stratigrafijos ir tektoni ...

                                               

Steponas Kolupaila

Steponas Kolupaila – Lietuvos geodezininkas, hidrologas, spaudos darbuotojas, technikos mokslų daktaras, Lietuvos upių hidrologijos pradininkas.

                                               

Mykolas Kosčiauskas

Mykolas Kosčiauskas – Lietuvos geodezijos inžinierius, fizinių mokslų daktaras. Inžinerinės geodezijos tyrimų pradininkas Lietuvoje.

                                               

Antanas Krikščiūnas

Brolis visuomenės veikėjas Jurgis Krikščiūnas, sūnus partizanas Jurgis Krikščiūnas. 1911–1915 m. studijavo Maskvos geodezijos institute. 1915 m. mobilizuotas į Rusijos kariuomenę. 1917 m. baigė praporščikų mokyklą prie Karo topografijos mokyklos. ...

                                               

Rimantas Krupickas

Rimantas Krupickas – Lietuvos geografas, fizinių mokslų daktaras, žygeivių judėjimo Lietuvoje pradininkas, Tautinio ąžuolyno iniciatorius, Jaunųjų Geografų Mokyklos įkūrėjas.

                                               

Česlovas Kudaba

Daug dėmesio skyrė svarbiems aplinkosaugos, kultūros ir švietimo klausimams. Nuo 1968 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos narys, aktyvus Lietuvos ir Vilniaus gamtos apsaugos, kraštotyros draugijų tarybų narys, Mažvydo knygos bičiulių draugijos vadova ...

                                               

Jonas Kunčina

1951 m. baigė Vyžuonų vidurinės mokyklos 8 klases, 1955 m. Švenčionėlių pedagoginę mokyklą. 1960 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1961–1965 m. LSSR aukštojo ir specialiojo vidurinio mokslo komiteto, LSSR aukštojo mokslo ministerijos vyresn ...

                                               

Rimvydas Kunskas

1955 m. baigė Ramygalos vidurinę mokyklą, 1960 m. – Vilniaus universiteto Gamtos fakultetą. 1960–1990 m. dirbo Geografijos institute. 1990–1994 m. Aplinkos apsaugos departamento Ekspertizės valdybos viršininkas. 1992 m. gamtos mokslų daktaras. Nu ...

                                               

Valdemaras Kvietkauskas

Valdemaras Kvietkauskas – Lietuvos geografas, spaudos darbuotojas, vertėjas, fizinių mokslų daktaras.

                                               

Mykolas Lasinskas

1948 m. baigė Kauno universitetą. 1972 m. geografijos mokslų daktaras, 1980 m. Lietuvos mokslų akademijos narys korespondentas. 1948–1957 m. dėstė Kauno universitete ir Kauno politechnikos institute, 1950–1955 m. ir 1974–1984 m. dar ir Lietuvos ž ...

                                               

Vytautas Lastas

1950 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, 1965 m. apgynė disertaciją "Lietuvos vidutinių miestų, kaip rajonus formuojančių centrų, vaidmuo", geografijos mokslų kandidatas. Nuo 1950 m. Šiaulių mokytojų instituto nuo 1951 m. Šiaulių pedagoginis ...

                                               

Tomašas Makovskis

Manoma, mokėsi Dancige. 1600-1611 m. tarnavo pas Mikalojų Radvilą Našlaitėlį Nesvyžiuje. Vario raižiniais iliustravo: religinę Knygelę apie šventuosius angelus lot. De sanctis angelis libellus, 1609 m.; J. Bildziukevičiaus emblemų knygą Šventojo ...

                                               

Lidija Matvejeva

1930 m. baigė Vilniaus universiteto Geologijos katedrą. Dar prieš karą būdama studente dalyvavo S. Malkovskio organizuotuose plataus masto petrografiniuose Vilniaus krašto tyrimuose. Karo metais dirbo Geologijos institute, Kauno universitete jaun ...

                                               

Antanas Mikalauskas (1935)

1959 m. baigė Vilniaus universitetą. 1979 m. geografijos mokslų daktaras. 1958–1964 m. dirbo Geologijos ir geografijos institute, nuo 1964 m. zoologijos ir parazitologijos instituto Geografijos skyriuje; 1986 m. vyriausiasis mokslinis darbuotojas.

                                               

Vytautas Minkevičius

Tėvas Antanas Minkevičius. 1959 m. baigė Vilniaus universitetą. 1966 m. geografijos mokslų kandidatas. 1958–1963 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Geologijos ir geografijos institute, 1963–1978 m. zoologijos ir parazitologijos instituto Geograf ...

                                               

Vytautas Narbutas (1930, geografas)

Gimė agronomo Vytauto Narbuto šeimoje, 1940 m. su tėvais persikėlė į Vilnių. 1948 m. baigė Vilniaus I-ąją berniukų gimnaziją. 1953 m. su pagyrimu baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto geologijos skyrių, įgydamas geochemiko-geologo s ...

                                               

Kazys Pakštas

Kazys Pakštas – Lietuvos geografas, keliautojas, visuomenės veikėjas, profesionaliosios geografijos Lietuvoje pradininkas.

                                               

Algirdas Rainys

1941–1948 m. mokėsi Vilniaus ir Linkuvos gimnazijoje. 1953 m. baigė Vilniaus universitetą, 1967 m. Vilniaus valstybiniame universitete apgynė disertaciją "Lietuvos TSR upių nuotėkio pasiskirstymas per metus". Tarybų Lietuvos enciklopedijos, Visuo ...

                                               

Jurgis Stabinis

Jurgis Stabinis – Lietuvos geografas, pedagogas. Buriavimo ir kt. vandens sporto propaguotojas, lietuviškos stenografijos pradininkas.

                                               

Rytas Šalna

Rytas Šalna – Lietuvos geografas, Lietuvos geografijos mokytojų asociacijos prezidentas, gidas, keliautojas ir žurnalistas, straipsnių autorius, pažintinių knygų mokiniams ir visuomenei, taip pat geografijos, istorijos vadovėlių ir metodinės lite ...

                                               

Peliksas Šinkūnas

Gimė P. Šinkūnas ūkininkų šeimoje, turėjo trys brolius ir vieną seserį. Mokėsi Kupiškio pradinėje ir dviklasėje mokykloje. 1912 m. išeina į carinę armiją. Karui baigiantis P. Šinkūnas pateko į Maskvą ir 1917–1919 m. A. Šaniavskio universitete stu ...

                                               

Stasys Vaitekūnas

1948–1959 m. mokėsi Skaistgirio vidurinėje mokykloje. 1959–1960 m. dirbo Skaistgirio bibliotekos vedėju. 1960–1965 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, geografijos ir istorijos mokytojas. 1965–1968 m. LSSR MA Geografijos skyriaus jaunes ...

                                               

Vidmantas Bezaras

Vidmantas Bezaras – geografas, Lietuvos aplinkos apsaugos specialistas, Aplinkos ministerijos Saugomų teritorijų ir kraštovaizdžio departamento direktorius, Vilniaus Universiteto Gamtos mokslų fakulteto lektorius, aplinkosaugos ekspertas

                                               

Antanas Vireliūnas

Antanas Vireliūnas – Lietuvos kalbininkas, pedagogas, spaudos darbuotojas, tautosakininkas, visuomenės veikėjas.

                                               

Jonas Vitkevičius

Gimė senoje Žemaitijos bajorų šeimoje. Slaptos anticarines Kražių moksleivių organizacijos "Juodieji broliai" vienas iš įkūrėjų. 1824 m. kartu su kitais "Juodųjų brolių" organizacijos nariais – Kražių gimnazijos mokiniais – karo teismo nuteistas ...

                                               

Vladas Viliamas

Mokėsi Rokiškio gimnazijoje, aktyviai dalyvavo ateitininkų veikloje. Gimnaziją baigė 1926 m. ir įstojo į Lietuvos universiteto Matematikos-gamtos fakultetą, kuriame 1926–1931 m. studijavo geografiją. 1927–1928 m. Moksleivių ateitininkų sąjungos c ...

                                               

Šiaulių demografija

Šiaulių miesto demografija apima duomenis apie Šiaulių miesto gyventojų skaičiaus pokyčius, jų pasiskirstymą pagal įvairius kriterijus ir būstą nuo 1589 m. iki šių dienų miesto administracinėse ribose.

                                               

Tuteišiai

Tuteišiai – mišrios kilmės gyventojų, gyvenančių Lenkijoje, Lietuvoje, Latvijoje, Ukrainoje, Baltarusijoje savivardis. Kaip saviidentifikacinė žyma, žodis "tuteišiai" Vilniaus krašte išliko iki XX a. pab. Lenkijoje terminas tuteišiai mokslinėje l ...

                                               

Vladas Daumantas

1885 m. Kražių parapijos bažnytinių gimimo metrikų knyga Vlado Daumanto tėvus – Baltramiejų ir Barborą Penikaitę Dzimidavičius vadina valstiečiais iš Kelmynų seniūnijos Šiluvos valsčiuje Крестьянъ Шыдловской волости Кiельминскаго общества. Viktor ...

                                               

Algirdas Gustaitis (1916)

Mokėsi Kaune, baigė gimnaziją, studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete ir Vilniaus universitete. Dirbo Vilniaus universiteto bibliotekoje, domėjosi istoriografija, kartografija, parengė Lietuvos žemėlapį, rašė paaiškinimus istoriniams žemėl ...

                                               

Juozas Narūnavičius

Juozas Narūnavičius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės kartografas, matematikas, architektas, karo inžinierius, pulkininkas. Pagal pavardę spėjama, kad kilęs iš Noriūnų.

                                               

Romas Olišauskas

Romas Petras Olišauskas – Lietuvos archeologas, paveldosaugininkas, paveldosaugos pradininkas Šiaulių krašte.