ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 401


                                               

Bolesław Wołejko

Boleslovas Valejka – katalikų kunigas, Druskininkų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios statybų iniciatorius.

                                               

Bronius Zdanavičius

1928 m. baigė Telšių gimnaziją, 1933 m. Telšių kunigų seminariją. 1933–1938 m. vikaravo Durbinuose, Mosėdyje, Tveruose, Papilėje, Kražiuose, 1938–1944 m. Pajūrio klebonas. 1944 m. pasitraukė iš Lietuvos, 1949 m. atvyko į JAV. Nuo 1955 m. kapelion ...

                                               

Pranciškus Žadeikis

Mokėsi Palangoje, Mintaujoje, Žemaičių kunigų seminarijoje. Kunigu įšventintas 1893 m. Aktyviai bendradarbiavo spaudoje – laikraštyje "Nedieldienio skaitymai", žurnale "Draugija". Panaikinus lietuviškos spaudos draudimą, leido religinio turinio k ...

                                               

Kazys Žąsytis

1958–1969 m. mokėsi Švėkšnos vidurinėje mokykloje, 1974 m. baigė Kauno politechnikos instituto elektrotechnikos fakultetą. Pagal paskirimą dirbo Mažeikių elektrotechnikos gamykloje inžinieriumi technologu, nuo 1978 m. – Šilutės miesto įmonėse. 19 ...

                                               

Antanas Žievys

Antanas Žievys – lietuvių kilmės Romos katalikų kunigas Lenkijoje ir Lietuvoje, Lenkijos kariuomenės karo kapelionas.

                                               

Boguslavas Kaplanovskis

Gimė 1814 m. Trakuose, Zacharijaus Kaplanovskio ir Deboros Nisanovos šeimoje. 1868-1894 m. Trakų kenesos hachanas. Mirė 1898 m. liepos 24 d. Trakuose, palaidotas vietos karaimų kapinėse. Su žmona Rakelija Ananevna turėjo du sūnus Ananijų ir medik ...

                                               

Feliksas Maleckis

Gimė 1854 m. Trakuose, hazano Arono Maleckio šeimoje. 1894–1902 m. buvo Vilniaus kenesos ir Trakų kenesos hazanas. Jo iniciatyva ir surinktomis lėšomis 1903–1904 m. buvo rekonstruota Trakų kenesa. Vėliau Vilniuje dirbo hebrajų kalba leidžiamos sp ...

                                               

Seraja Šapšalas

Seraja Šapšalas ar Jo Ekscelencija Hadži Seraja Chanas Šapšalas – filologas, orientalistas, Krymo, vėliau – Lenkijos karaimų vyriausiasis dvasininkas, žymus Lietuvos karaimų dvasinis ir kultūros veikėjas. Visą gyvenimą rinko karaimiškas knygas, r ...

                                               

Chaim Yitzchak Bloch Hacohen

Gimė 1865 m. rugsėjo 14 d. Plungėje. Būdamas 15 metų išvyko į Grobino ješivą. Jaunystėje daug laiko praleido studijuodamas Torą ir Talmudą. Būdamas 18 metų išvyko mokytis į Valažino ješivą, kur mokėsi pas rabiną Chaim Soloveitchik. Studijuodamas ...

                                               

Avrahamas Icchakas Blochas

Avrahamas Icchakas Blochas – miesto rabinas, Telšių ješivos vadovas – roš ješiva, visuomenės veikėjas.

                                               

Natanas Cvi Finkelis

Gimė 1849 m. Raseiniuose. Jaunystėje mokėsi Kelmės ješivoje pas rabiną Simcha Zissel Ziv. 1877-1878 m. Musaro entuziastų daugiausiai Eliezerio Jaakovo Haveso ir rabio Natano Cvi Finkelio pastangomis pradėtas steigti Kauno kolelis. 1882 m. padedam ...

                                               

Chaim Mordechai Katz

Gimė 1894 m. Šeduvoje. Jaunystėje mokėsi vietos ješivoje. 1910 m. išvyko mokytis į Vilijampolės ješivą, tačiau po metų vėl grįžo. 1914 m. išvyko mokytis į Voložino ješivą. 1918 m. išvyko į Telšius, kur vedė Perel Leah. Nuo 1920 m. padėjo savo tėv ...

                                               

Moshe ben Shimon Margalit

Gimė 1710 m. Kėdainiuose. Per savo gyvenimą parašė kelis Talmudo ir Toros aiškinimus, žymiausias Pnei Moshe Mozės veidas, kuriame stengėsi palengvinti Talmudo skaitymą. Antrajame Talmudo aiškinimo darbe Mareh Panim Veido rodymas tyrinėja Talmudo ...

                                               

Zvi Yaakov Oppenheim

Gimė 1854 m. Jokūbave. Nuo vaikystės buvo pasinėręs į Talmudo studijas, neturėjo tėvų. Giminaičiai išsiuntė mokytis į Tryškius, kur jis mokėsi pas rabiną Levą Špiro. Iš Tryškių išvyko mokytis į Telšius pas rabiną Rogatchover Gaon. Būdamas dar pak ...

                                               

Azrielis Rabinovičius

Gimė 1905 m. Telšiuose, tėvas Chaimas Rabinovičius buvo rabinas ir vienas iš Telšių ješivos vadovų, motina Osnat Geffen 1880–1942. Būdamas 20 metų jau buvo išstudijavęs visą Talmudą. 1931 m. mirus tėvui buvo paskirtas į jo vietą. 1932 m. susituok ...

                                               

Chaimas Rabinovičius

Chaimas Šalomas Tuvija Rabinovičius dar žinomas kaip Chaimas Telzeris – rabinas, Telšių ješivos vadovas – roš ješiva, Talmudo studijų metodo Telzer Derech pradininkas.

                                               

Eliyahu David Rabinowitz-Teomim

Eliyahu David Rabinowitz-Teomim – Lietuvos XIX a. rabinas, rašytojas. Buvo žydų bendruomenės Panevėžyje vadovu, Jeruzalėje tapo aškenazių bendruomenės lyderiu.

                                               

Icchak Rubinstein

Icchakas Rubinšteinas – rabinas, politikas, Lenkijos senato narys 1922-1930 m. ir 1938-1939 m. bei Lenkijos seimo narys 1935-1938 m.

                                               

Zundel Salant

Gimė 1786 m. Salantuose, kaip Jozefas Zundelis, tėvas buvo rabinas Benyamin Beinush. Jaunystėje mokėsi Valažino ješivoje pas rabiną Chaimą Voložiną. Baigęs mokslus dirbo įvairiose ješivose, žymiausias mokinys Musaro judėjimo pradininkas Izraelis ...

                                               

Yisroel Salanter

Gimė 1810 m. lapkričio 3 d. Žagarėje, kaip Izraelis Lipkinas. Jo tėvas buvo Žagarės rabinas. Jau ankstyvoje jaunystėje išsiskyrė ypatingais gabumais, 10–ies metų miestelio sinagogoje skaitė pamokslą. Tėvas jį nusiuntė studijuoti pas garsius rabin ...

                                               

Povilas Alšėniškis

Povilas Alšėniškis – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės ir Lietuvos katalikų bažnyčios veikėjas, Vilniaus vyskupas.

                                               

Paulius Baltakis

Paulius Antanas Baltakis O.F.M. – 2019 m. gegužės 17 d. Kaune) – Romos katalikų kunigas, vienuolis pranciškonas. Palaidotas Kretingos miesto senosiose kapinėse. Nuo 1984 m. titulinis Egaros vyskupas ir užsienio lietuvių katalikų sielovados vadovas.

                                               

Pranas Brazys

Nuo 1932 m. marijonas. 1937 m. baigė filosofiją Romoje. 1941–1944 m. studijavo teologiją vokiečių universitete Prahoje, 1942 m. įšventintas kunigu. 1946 m. teologijos daktaras. 1946–1948 m. studijavo teologiją ir filosofiją Romoje. 1948 m. filoso ...

                                               

Aleksandras Kristupas Chodkevičius

Aleksandras Kristupas Chodkevičius – Kristupo sūnus, rusėnų kilmės LDK didikų Chodkevičių giminės Supraslio šakos atstovas, grafas, Lietuvos didžiosios kunigaikštystės kunigas, Vilniaus kanauninkas, Vendeno vyskupas.

                                               

Francišekas Dolmat-Isaikovskis

Francišekas Dolmat-Isaikovskis – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybinis veikėjas, Smolensko vyskupas.

                                               

Simonas Giedraitis

Kilęs iš Lietuvos kunigaikščių Giedraičių giminės. Nuo 1787 m. kunigas, teologijos daktaras. 1795-1838 m. Šiluvos infulatas. Nuo 1789 m. Lietuvos vyriausiojo tribunolo narys. Nuo 1804 m. Žemaičių vyskupo J. A. Giedraičio koadjutorius, nuo 1812 m. ...

                                               

Jonas Ivanauskas (1960)

Gimė 1960 m. vasario 18 d. Kaune, Pranciškaus ir Genovaitės Ivanauskų šeimoje. Mokėsi Kauno 29-oje vidurinėje mokykloje. 1978 m. įstojo į Kauno Tarpdiecezinės kunigų seminarijos Teologijos–filosofijos fakultetą. Po kelių mėnesių buvo pašauktas at ...

                                               

Juozas Tunaitis

Gimęs 1928 m. spalio 25 d. Rokiškio rajone, Salų parapijos Davainiškio kaime, valstiečių Juozo Tunaičio ir Marijos Jurgelionytės šeimoje. Buvo pirmasis vaikas, turėjo keturis brolius ir seserį. Mokėsi Salų pradžios mokykloje, vėliau Rokiškio gimn ...

                                               

Algirdas Jurevičius

1991–1996 m. studijavo Kauno kunigų seminarijoje bei su pagyrimu baigė ir įgijo kvalifikacinį teologijos bakalauro laipsnį Vytauto Didžiojo universitete. 1996 m. rugsėjo 15 d. paskirtas Kaišiadorių vyskupijos diakonu. 2000–2004 m. Frankfurte, Vok ...

                                               

Kęstutis Kėvalas

1990–1992 m. studijavo Kauno technologijos universiteto Radioelektronikos fakultete. 1993 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1997 m. išvyko tęsti studijų Šv. Marijos seminarijoje ir universitete angl. St. Marys Seminary and University Baltimorė ...

                                               

Stanislovas Kiška IV

Stanislovas Kiška – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės valstybės ir Lietuvos katalikų bažnyčios veikėjas.

                                               

Konstantinas Kazimieras Bžostovskis

Nuo 1670 m. dvasinis Lietuvos referentas, vėliau Lietuvos didysis raštininkas. Nuo 1685 m. Smolensko vyskupas. Nuo 1687 m. lapkričio 24 d. paskirtas Vilniaus vyskupu.

                                               

Jonas Nepomukas Kosakovskis

Jonas Nepomukas Kosakovskis – LDK XVIII a. pabaigos veikėjas, Vilniaus vyskupas, vienuolių trinitorių veiklos rėmėjas Lietuvoje. Vilniaus vyskupas ordinaras.

                                               

Romualdas Krikščiūnas

Romualdas Krikščiūnas – Lietuvos vyskupas emeritas, teisėtyrininkas kanonistas, kanonų teisės daktaras, KGB agentas.

                                               

Juozapas Matulaitis-Labukas

1913–1918 m. mokėsi Vilniaus kunigų seminarijoje. 1918 m. įšventintas kunigu. Vikaras Žasliuose, Kalesninkuose ir Švenčionyse. 1922–1926 m. studijavo socialinius ir ekonomius mokslus Vokietijoje ir Šveicarijoje. 1926 m. socialinių mokslų daktaras ...

                                               

Juozapas Matulaitis

1944–1948 m. mokėsi Užgirėlio pradinėje mokykloje, 1948–1952 m. – Kruonio vidurinėje mokykloje, 1955 m. Žiežmarių vidurinėje mokykloje, 1955–1957 m. – Kauno 2-ojoje technikos mokykloje. 1957 ir 1960–1964 m. studijavo Kauno tarpdiecezinėje kunigų ...

                                               

Rimantas Norvila

1975 m. baigė Kauno 26-ąją vidurinę mokyklą, trumpai studijavo Kauno politechnikos institute. 1976–1978 m. tarnavo armijoje Karaliaučiaus srityje. Nuo 1978 m. dirbo keliose Kauno darbovietėse. 1986 m. įstojo į Kauno tarpdiecezinę kunigų seminarij ...

                                               

Vincentas Padolskis

Vincentas Padolskis – vyskupas, filosofijos ir teologijos mokslų daktaras, Lietuvių katalikų mokslo akademijos atkūrimo tremtyje vadovas ir jos Centro valdybos pirmininkas.

                                               

Kazimieras Paltarokas

Mokėsi Joniškėlio pradžios mokykloje, baigė Mintaujos gimnaziją, įstojo į Kauno kunigų seminariją. Studijavo Peterburgo dvasinėje akademijoje, apgynė disertaciją "De origine animae humanae ”, įgijo magistro laipsnį. 1902 m. kovo 22 d. įšventintas ...

                                               

Valerijonas Protasevičius

1532–1544 m. vadovavo Bonos Sforcos raštinei. 1537 m. priimtas į Vilniaus kapitulą. 1547–1549 m. Vilniaus kapitulos dekanas. 1549 m. paskirtas vyskupu. 1549–1556 m. valdė Lucko vyskupiją. Nuo 1559 m. – Vilniaus vyskupas. 1568–1579 m. II Lietuvos ...

                                               

Vaitiekus Radvila

Vaitiekus Albertas Radvila – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės didikas, Lietuvos katalikų bažnyčios veikėjas.

                                               

Baltramiejus Svirenkavičius

Kilęs iš Lietuvos. 1448–1456? m. studijavo Krokuvos universitete, 1456 m. filosofijos magistras. Nuo 1468 m. Vilniaus katedros prelatas ir dekanas, nuo 1471 m. vasario 13 d. Žemaičių vyskupas. Vyskupaudamas rūpinosi bažnyčių Alsėdžiuose, kur įkūr ...

                                               

Albertas I Taboras

Vaitiekus Albertas I Taboras – Lietuvos katalikų bažnyčios veikėjas, Vilniaus vyskupas 1491–1507 m., Vilniaus miesto gynybinės sienos statybos skatintojas ir rėmėjas.

                                               

Antanas Vaičius (1926)

1934–1938 m. mokėsi Šačių, 1938–1940 m. – Mosėdžio pradžios mokyklose. 1940–1943 m. mokslus tęsė Skuodo gimnazijoje. 1943–1946 m. studijavo Telšių, 1946–1951 m. – Kauno kunigų seminarijose. 1950 m. rugsėjo 24 d. įšventintas kunigu. Dirbo vikaru P ...

                                               

Antanas Erazmas Valavičius

Antanas Erazmas Visiginas Valavičius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos katalikų bažnyčios veikėjas.

                                               

Lionginas Virbalas

Lionginas Virbalas SJ – Kauno arkivyskupas, buvęs penktasis Panevėžio vyskupas ordinaras, skaičiuojant nuo Kazimiero Paltaroko, ir penktasis naujai paskirtas Lietuvos vyskupas. Vienuolis Jėzuitas. Buvęs Kauno ir Vilniaus kunigų seminarijų dėstytojas.

                                               

Vitas (vyskupas)

Palaimintasis Vitas gimė 1190 m. mirė apie 1269 m., buvo Lenkijos dominikonų brolis iš Krokuvos vienuolyno ir vienas pirmųjų vyskupų Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje 1253–1255. Labai nedaug žinoma apie jo kilmę, ankstyvą karjerą ar vyskupišką ...

                                               

Valentinas Volčackis

Jaunystėje įstojo į Dominikonų ordiną, 1766 m. įšventintas kunigu. Tarnavo Vilniaus vyskupijoje, pakeltas kanauninku. 1774 m. paskirtas Tamaso tituliniu vyskupu. Buvo įsigijęs Čekoniškių dvarą, XVIII a. pabaigoje pardavė greta esantį Mozūriškių p ...

                                               

Juozas Žemaitis (1926)

Baigęs pradinę mokyklą, mokėsi Šakių Žiburio gimnazijoje. Vidurinę mokyklą baigė Barzduose. 1945 m. įstojo į Kauno kunigų seminariją. 1949 m. rugsėjo 25 d. įšventintas kunigu. Vikaravo Veiveriuose. Per pusmetį neakivaizdiniu būdu užbaigė studijas ...

                                               

Rokas Baliukovas

1996–2000 Kauno technologijos universitete, Elektrotechnikos ir automatikos fakultete, įgijo Elektros inžinerijos bakalaurą. 2001–2003 Šiaulių universitete, Technologijos fakultete, įgijo Energetikos inžinerijos magistrą ir 2008–2010 Socialinių m ...