ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 43


                                               

Lietuvos departamentas

Lietuvos departamentas – 1736–1818 m. Prūsijos karalystės administracinis-teritorinis vienetas. Sudarytas baigiantis Mažosios Lietuvos didžiajai vokiečių kolonizacijai. Centras – Gumbinė. Pagrindinė administracinė įstaiga – Gumbinės karo ir domen ...

                                               

Lietuvos istorijos draugija

Lietuvos istorijos draugiją sudarė tikrieji nariai, profesionalūs istorikai, garbės nariai – asmenys, nusipelnę Lietuvos istorijos mokslui ir nariai rėmėjai. 1938 m. įsteigta istorijos mokytojų sekcija. Draugijai priklausė Augustinas Janulaitis, ...

                                               

Lietuvos istorikų komitetas

Lietuvos istorikų komitetas, Lietuvos nacionalinis istorikų komitetas – Lietuvos istorikams profesionalams atstovaujanti institucija, veikianti Kaune, Donelaičio 58.

                                               

Vladas Abramavičius

1934 m. baigė Varšuvos aukštesniąją žurnalistų mokyklą, 1951 m. – istoriją Vilniaus universitete. Iki 1939 m. dirbo dienraščių "Kurier Wileński", 1939–1940 m. "Gazeta Codzienna" redakcijose, 1940–1941 m. – Eltos Vilniaus skyriuje. 1940 m. Vilniau ...

                                               

Liudvikas Abramovičius (1879)

Studijavo gamtos mokslus Charkovo, istoriją – Krokuvos universitete. Nuo 1905 m. bendradarbiavo lenkų spaudoje, 1906 m. persikėlė į Vilnių. Su kitais įsteigė laikraštį "Przegląd Wileński" ir jį redagavo 1911–1915 ir 1921–1938 m. Pirmojo pasaulini ...

                                               

Antanas Alekna

Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, 1894 m. baigė Kauno kunigų seminariją. 1894–1897 m. mokėsi Sankt Peterburgo dvasinėje akademijoje, jos nebaigė dėl ligos. 1897 m. įšventintas kunigu. 1896–1898 m. Šiaulių Šv. Petro ir Pauliaus bažnyčios vikaras, mokykl ...

                                               

Egidijus Aleksandravičius

1975–1979 m. Vilniaus universitete studijavo istoriją, 1983–1986 m. Lietuvos istorijos instituto aspirantas. 1986 m. apgynė istorijos mokslų kandidato disertaciją "Kultūrinis – organizacinis judėjimas Lietuvoje 1831–1863 m.", po nepriklausomybės ...

                                               

Kazys Ališauskas

Baigęs Marijampolės gimnaziją,1919 m. stojo savanoriu į Lietuvos kariuomenę. Dalyvavo nepriklausomybės kovose. 1919 m. liepos 6 d. baigęs Karo mokyklą, tarnavo 2 pėst. pulke, 1926 m. baigė Aukštuosius karininkų kursus. Studijavo Vytauto Didžiojo ...

                                               

Vytenis Almonaitis

Vytenis Almonaitis – lietuvių istorikas, leidėjas, žygeivis, humanitarinių mokslų daktaras. Mokslinių tyrinėjimų sritys: Lietuvos valstybės istorija XIV-XV a. a., Lietuvos istorinė geografija XIII-XVI a., Vokiečių ordino pilys Lietuvoje.

                                               

Augustas Ambrasaitis

Augustas Ambrasaitis – Prūsijos istorikas, kraštotyrininkas, pedagogas, evangelikų liuteronų bažnyčios veikėjas.

                                               

Angelė Ambrazienė

Darbo veiklą pradėjo 1962 m. Radviliškio pramonės kombinate vėliau įmonė "Beržas". Mokytojavo Radviliškio 2-ojoje vidurinėje mokykloje. 1974 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą ir įgijo istorikės, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojos k ...

                                               

Aleksas Ambrose

1912 m. atvykęs į JAV apsigyveno Čikagoje. Amerikos lietuvių socialistų sąjungos veikėjas, nuo 1914 m. su pertraukomis "Naujienų bendrovės", kuri leido pirmąjį JAV lietuvių dienraštį "Naujienos", direktorius. 1918–1921 m. "Kardo" bendrovės admini ...

                                               

Edmundas Andrijauskas

1978 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1978–1987 m. "Klaipėdos Komprojektas" architektų grupės vadovas, projektų vyr. architektas. 1987–1994 m. Klaipėdos paminklų restauravimo projektavimo instituto architektas, 1994–2001 m. UAB "R ...

                                               

Algirdas Andruškevičius

1968 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1985 m. technikos mokslų kandidatas. Dirbo Vilniaus statybos organizacijose, 1976–1980 m. – Statybos ir remonto valdybos Nr. 4 viršininkas, 1980–1992 m. – Vilniaus miesto statybos ir remonto tresto vyr ...

                                               

Jonas Aničas

Jonas Aničas – istorikas, pedagogas, ateizmo propaguotojas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Martynas Anysas

Studijavo Berlyno ir Hamburgo universitetuose. 1935 m. teisių daktaras. 1920–1929 m. Lietuvos pasiuntinybės Berlyne atašė, 1929–1934 m. konsulas Hamburge. 1934–1939 m. Klaipėdos gubernatoriaus patarėjas. 1936–1939 m. dėstė Klaipėdos, 1939–1941 m. ...

                                               

Darius Antanavičius

1992 m. baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą. 2003 m. apgynė disertaciją "Lietuvio bajoro "Dešimtmetis Livonijos karas" 1610 m. ir jo autorius autorystės atribucijos bandymas", humanitarinių mokslų daktaras. Nuo 1991 m. dirba Lietuvo ...

                                               

Arvydas Anušauskas

1970–1981 m. mokėsi Vilniaus 34-ojoje vidurinėje mokykloje, 1981–1982 m. Vilniaus 21-ojoje profesinėje technikos mokykloje. 1982–1989 m. studijavo Vilniaus valstybinio universiteto dabar – Vilniaus universitetas Istorijos fakultete. Studijuodamas ...

                                               

Solomonas Atamukas

1936–1940 m. už antivalstybinę veiklą kalintas. 1937 m. įstojo į LKP. Per 1940–1941 m. sovietinę okupaciją bolševikų partinis veikėjas Kaune. 1942–1943 m. Raudonosios armijos 16-osios lietuviškosios divizijos politinis, po demobilizacijos partini ...

                                               

Pranciškus Augustaitis

Baigė Seinų kunigų seminariją ir Sankt Peterburgo dvasinę katalikų akademiją. Antano Tatarės mokinys. 1871 m. teologijos magistras. 1871–1908 m. dėstė Seinų kunigų seminarijoje, 1908–1911 m. Sankt Peterburgo dvasinės katalikų akademijos profesori ...

                                               

Konstantinas Avižonis

Tėvas Petras Avižonis, brolis Vytautas Avižonis, žmona Angelė Asevičiūtė, 1927 m. baigė Kauno "Aušros" gimnaziją. 1932 m. baigė Frydricho Vilhelmo universitetą, Berlyne apgynė filologijos daktaro disertaciją "Lietuvių bajorijos atsiradimas ir rai ...

                                               

Tamara Bairašauskaitė

Kartu su seserimi Šviese gimė ir augo žinomo Lietuvos totorių bendruomenės veikėjo Mensaidas Bairaševskio šeimoje. T.Bairašauskaitė 1972 m. baigė Vilniaus universitetą. 1998 m. tapo habilituota humanitarinių mokslų daktare. 1972–1975 m. dirbo Gla ...

                                               

Mykolas Balinskis

1818 m. baigė Vilniaus universitetą. Su J. Leleveliu 1815 m. įkūrė ir 1816–1822 m. redagavo žurnalą "Tygodnik Wileński". Priklausė Šubravcų draugijai, bendradarbiavo jos laikraštyje "Wiadomości Brukowe". Daug straipsnių iš Lietuvos istorijos išsp ...

                                               

Algirdas Antanas Baliulis

1958 m. baigė bibliotekininkystę Vilniaus universitete. 1993 m. apgynė disertaciją "Trakų teisinė, administracinė ir ūkinė raida XV–XIX amžiuje", humanitarinių mokslų daktaras. 1962–1969 m. Kauno politechnikos instituto Vilniaus filialo bibliotek ...

                                               

Elvyra Baltinienė

1956 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1966 m. istorijos mokslų kandidatė disertacija "LKP veikla, keliant respublikos darbininkų klasės kultūrinį-techninį lygį 1959–1965 m.". 1956–1999 m. dėstė Lietuvos konservatorijoje nuo 1992 m. Lietuvo ...

                                               

Aleksandras Baltrūnas

Aleksandras Baltrūnas – Lietuvos matematikas, habilituotas daktaras, knygų apie matematikos istoriją autorius.

                                               

Raimundas Balza

Baigė Šiaulių VII vidurinę mokyklą, 1985–1990 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 1990–1991 m. Šiaulių J. Janonio vidurinės mokyklos istorijos mokytojas, 1991–1997 m. – Kultūros paveldo inspekcijos Šiaulių apygardos viršininka ...

                                               

Tomas Baranauskas

Mokėsi Žeimelio ir Anykščių Antano Vienuolio vidurinėse mokyklose. Mokykliniais metais dalyvavo Anykščių Sąjūdžio veikloje, 1990–1991 m. redagavo Sąjūdžio puslapį rajono laikraštyje "Anykšta", vėliau buvo laikraščio "Žiburys" redkolegijos nariu. ...

                                               

Roma Baristaitė

1982–1987 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 1987–1992 m. Naisių mokyklos mokytoja. 1992–2000 m. Šiaulių miesto Paminklotvarkos tarnybos vyr. specialistė. 2000–2006 m. Šiaulių Aušros muziejaus Istorijos skyriaus muziejininkė, ...

                                               

Darius Baronas

1997 m. baigė Vilniaus universitetą. 2001 m. apgynė disertaciją "Trys Vilniaus kankiniai: istorija, hagiografija, kultas", humanitarinių mokslų daktaras. Nuo 1995 m. dirba Lietuvos istorijos institute, dėsto Vilniaus universiteto Istorijos fakult ...

                                               

Romas Batūra

Romas Batūra – Lietuvos istorikas, humanitarinių mokslų daktaras. Palaidotas Vilniaus Rokantiškių kapinėse.

                                               

Joseph Bender

Mokytojavo gimnazijose. 1846 m. apsigyveno Brunsberge. Nuo 1863 m. Katalikiškosios Brunsbergo akademijos Königlichen Lyceum Hosianum istorijos profesorius. 1856 m. įkūrė Varmijos istorijos ir archeologijos draugiją Verein für die Geschichte und A ...

                                               

Eglė Bendikaitė

Gimė 1976 m. Žemaičių Naumiestyje. 2000 m. baigė Klaipėdos universiteto socialinių mokslų fakulteto istorijos specialybės studijas. 2000–2004 m. studijavo LII ir Kauno VDU istorijos doktorantūroje. Nuo 2001 m. Vilniaus jidiš instituto lektorė. 20 ...

                                               

Andrius Bendžius

Nuo 1939 m. tarnavo Lietuvos kariuomenėje, 1940–1946 m. Raudonojoje armijoje, nuo 1942 m. 16-oje lietuviškojoje divizijoje. Vykdydamas sovietinės valdžios užduotį 1946 m. Varėnos apskrityje pateko į Lietuvos partizanų pasalą, buvo sužeistas ir ta ...

                                               

Paulius Beresnevičius

Paulius Beresnevičius – Lietuvos istorikas, pedagogas, partinis veikėjas, humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Nikolajus Berežkovas

Dirbo Rusijos imperijos teisingumo ministerijos archyve Maskvoje. Nuo 1917 m. Maskvos archeologijos instituto, Žemutinio Naugardo universiteto dėstytojas. 1924–1935 m. dirbo Maskvos muziejuose, nuo 1935 m. – TSRS mokslų akademijos Istorijos insti ...

                                               

Stasė Bernotienė

1951 m. baigė Vilniaus universitetą. 1949–1989 m. dirbo Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejuje, 1965–1989 m. Etnografijos skyriaus vedėja, 1989–1991 m. Lietuvos dailės muziejuje.

                                               

Jonas Beržanskis

Jono Beržanskio vidurinysis sūnus. 1883 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. 1888 m. baigė Petrapilio universiteto matematikos fakultetą. Išsilavinusiems lietuviams caro vyriausybė trukdė dirbti Lietuvoje. Todėl Jonas išvyko į Varšuvą ir ten susi ...

                                               

Leonas Bičkauskas-Gentvila

Nuo 1932 m. Generalinio štabo Spaudos, vėliau II Informacijos skyriaus laisvai samdomas tarnautojas. 1937 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. Po sovietų okupacijos 1940 m. pervestas į Raudonosios armijos Baltarusijos karo apygardos štabą, 194 ...

                                               

Kazys Blaževičius

1950 m. baigė Kauno universitetą. 1957 m. technikos mokslų kandidatas. 1957–1962 m. Statybos ir architektūros instituto mokslinis sekretorius, 1962–1977 m. šio instituto Kaimo statybos sektoriaus vadovas; nuo 1960 m. vyresnysis mokslo darbuotojas ...

                                               

Martynas Brakas

Martynas Brakas – Mažosios Lietuvos visuomenės veikėjas, teisininkas, istorikas. Dailininko Adomo Brako brolis.

                                               

Valentinas Brandišauskas

1986 m. baigė Vilniaus universitetą. 1993–1995 m. dirbo Lietuvos archyvų sistemoje. 1995 m. humanitarinių mokslų daktaras. Nuo 1995 m. dirba Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centre; nuo 1997 m. koordinuoja programą "Pirmoji sov ...

                                               

Arūnas Bubnys

1985 m. baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1985 m. dirba Lietuvos istorijos institute. 1994 m. humanitarinių mokslų daktaras. 1993–1998 m. Lietuvos ypatingojo archyvo direktorius. Nuo 2009 m. Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo cent ...

                                               

Algirdas Martynas Budreckis

1963 m. baigė Rutgerso universitetą Naujasis Džersis. 1965 m. filosofijos daktaras. Nuo 1966 m. dirbo Pavergtųjų tautų seimo sekretoriate. Žurnalo "Naujoji viltis" vyr. redaktorius. Lietuvių jaunimo federacijos vienas steigėjų. Dirbo Laisvosios E ...

                                               

Milda Budrienė

Milda Budrienė – lietuvių gydytoja, JAV lietuvių visuomenės veikėja, medicinos istorijos tyrinėtoja.

                                               

Stasys Budrys (1916)

Stasys Budrys – lietuvių gydytojas, istorikas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas. M. Budrienės vyras.

                                               

Teresė Bukauskienė

Teresė Bukauskienė-Ramanauskaitė – Lietuvos pedagogė, pedagogikos istorikė, socialinių mokslų daktarė, poetė.

                                               

Antanas Tomas Bukota

Antanas Bukota lenk. Antoni Bukaty gimė 1806 arba 1808 m. Liudvinavo valsčiuje, Kievinės kaime. Studijavo Varšuvos universiteto Teisės fakultete. Kilus 1830 m. sukilimui prieš Rusijos imperiją, Varšuvoje Bukota įstojo į sukilėlių armiją ir dalyva ...

                                               

Jonas Bulota

Broliai teisininkas Andrius Bulota ir žurnalistas Juozas Bulota. 1938 m. baigė Kvietiškio žemės ūkio mokyklą. 1942–1944 m. sovietinių partizanų būrio ryšininkas. 1945–1947 m. mokėsi parengiamuosiuose kursuose prie Vilniaus universiteto. 1946 m. s ...

                                               

Alfredas Bumblauskas

1990–1992 m. Lietuvos Sąjūdžio Seimo tarybos narys, vicepirmininkas. 1998–1999 m. Lietuvos kultūros ir meno tarybos pirmininkas. 2002 m. Liberalų demokratų partijos sąraše ketino dalyvauti rinkimuose į Vilniaus miesto savivaldybės tarybą. 2003 m. ...