ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 44


                                               

Mykolas Burokevičius

Mykolas Burokevičius – Lietuvos komunistų lyderis, LKP CK pirmasis sekretorius nuo 1990 m. iki jos uždraudimo 1991 m. Buvo priešinimosi prieš LKP atsiskyrimo nuo TSKP lyderis, vienas 1991 m. valstybinio perversmo iniciatorių.

                                               

Ignotas Bušinskis

Bajoras. Baigė Kražių gimnaziją, mokėsi Vilniaus universitete. 1853-1855 m. Raseinių apskr. bajorų vadovas. Už paramą 1863 m. sukilėliams su sūnumi ištremtas į Sibirą, jo Baltojo Šaukoto dvaras konfiskuotas. Šeštame dešimtmetyje įsitraukė į Žemai ...

                                               

Izidorius Butkevičius

Baigė Tverų gimnaziją. 1946 m. įstojo į Kauno universitetą studijuoti archeologiją, 1947–1951 m. tęsė etnologijos studijas Vilniaus universitete. 1952 m. įstojo į Istorijos instituto etnografijos specialybės neakivaizdinę aspirantūrą, 1953 m. per ...

                                               

Zenonas Butkus

Zenonas Butkus – Lietuvos istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus Universiteto Istorijos fakulteto Naujosios istorijos katedros profesorius.

                                               

Anelė Butkuvienė-Šidiškytė

Anelė Butkuvienė-Šidiškytė – Lietuvos istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, pedagogė, lektorė, kelių knygų istorine tematika autorė. 1958 m. baigė Šėtos Kėdainių r. vidurinę mokyklą, 1964 m. – VU istorijos specialybę, 1974–1977 m. – studijavo V ...

                                               

Edvardas Cicėnas

1971 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1957–1971 m. mokytojavo Švenčionių rajone bei Šiauliuose. 1971–1997 m. Šiaulių Aušros muziejaus direktorius, 1997–2002 m. – direktoriaus pavaduotojas. 1988–2004 m. vadovavo Lietuvos kraštotyros draugij ...

                                               

Pranas Čepėnas

Brolis Juozapas Čepėnas. Žmona Albina Sirutytė-Čepėnienė, duktė – JAV mokslininkė Ina Čepėnaitė-Užgirienė. 1926 m. baigė Lietuvos universitetą, diplomą 1940 m. gavo Vilniaus universitete. Studijuodamas buvo "Studentų socialistų aušrininkų draugij ...

                                               

Stefanija Čepulienė

1952 m. baigė Vilniaus universitetą. 1952–1957 m. dėstė Veterinarijos, 1957–1959 m. Žemės ūkio akademijoje, 1962–1993 m. Vilniaus universitete, nuo 1989 m. profesorė. 1984 m. istorijos mokslų daktarė. Tyrė profsąjungų judėjimą Lietuvoje, aptarė d ...

                                               

Vytautas Česnulis

1946 m. baigė pradinę mokyklą gimtajame sodžiuje, 1954 m. – Varėnos vidurinę mokyklą, 1959 m. – Vilniaus universitete – žurnalistikos specialybę. Nuo 1959 m. žurnalo "Komunistas" vyr. literatūrinis darbuotojas. 1964–1968 m. žurnalo "Mokslas ir gy ...

                                               

Joana Viga Čiplytė

1978 m. baigė Vilniaus universitetą. Nuo 1978 m. dirba Panevėžio kraštotyros muziejuje, 1978–1990 m. Parodų rūmų skyriaus vedėja. Nuo 1978 m. surengė lietuvių ir užsienio dailės, fotografijos, istorijos parodų.

                                               

Jonas Dainauskas

1924–1933 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo techniką ir teisę, 1957–1961 m. – Paryžiaus universitete teisės istoriją ir bibliotekininkystę. 1923 m. dalyvavo Klaipėdos krašto sukilime. 1927–1940 m. dirbo Vidaus reikalų ministerijoje. Bend ...

                                               

Bronius Dakanis

1961–1964 m. mokėsi Norvaišių pradinėje mokykloje, 1964–1968 m. – Šiupylių aštuonmetėje mokykloje, 1971 m. baigė Gruzdžių vidurinę mokyklą. 1981 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultete įgijo istoriko bei istorijos ir visuomeninės mokslų dėst ...

                                               

Antanas Daniliauskas

Žmona tautodailininkė Julija Daniliauskienė, duktė dailininkė Viktorija Daniliauskaitė. 1941 m. su tėvais ištremtas į Altajaus kr., 1942–1947 m. dirbo Trofimovsko žuvų įmonėje prie Laptevų jūros. 1952 m. Jakutske baigęs Pedagoginį institutą 1952– ...

                                               

Vanda Daugirdaitė-Sruogienė

Tėvas Kazimieras Daugirdas 1865 m. Būgiuose, Viekšnių apylinkėse – 1944 m. ten pat senos, nuo Lydos kilusios Lietuvos bajorų giminės palikuonis herbas nežinomas, veterinarijos gydytojas. Motina– Jadvyga Paulavičaitė m. 1912 m. buvo kilusi iš Viek ...

                                               

Simonas Daukantas

Simonas Daukantas – Lietuvos istorikas, rašytojas ir švietėjas, vienas iš pirmųjų tautinio atgimimo ideologų.

                                               

Algirdas Dausa

1965 m. baigė Kinematografijos institutą Maskvoje. Sukūrė dokumentinių, vaidybinių filmų, kino žurnalo "Lietuvos kronika" pirmąjį filmą "Vilniaus vizija" 2002 m. Žymiausias filmas – "Jausmai", pagal rež. V. Žalakevičiaus scenarijų, TSRS, išskyrus ...

                                               

Janina Ditauskienė

1967 m. baigė Kauno politechnikos instituto Chemijos technologijos fakultetą. 1970 m. stažavo Bulgarijos paminklų apsaugos institute. 1968–1973 m. Lietuvos liaudies buities muziejaus restauravimo konservavimo dirbtuvių vedėja, nuo 1991 m. chemikė ...

                                               

Jonas Dobrovolskas

1959 m. baigė Vilniaus universitetą. 1959–1966 m. dirbo Istorijos institute. 1965 m. istorijos mokslų kandidatas. 1966–1982 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, 1970–1976 m. Lietuvos SSR istorijos katedros vedėjas, nuo 1971 m. docentas. Įvedė ir ...

                                               

Tomas Jurgis Dobševičius

1819–1825 m. mokėsi Raseinių pijorų mokykloje, 1825–1826 m. – Žemaičių kunigų seminarijoje Varniuose, 1826–1831 m. Vilniaus kunigų seminarijoje; įšventintas kunigu. Nuo 1831 m. Varnių katedros vikaras, nuo 1834 m. vyskupo J. A. Giedraičio kapelio ...

                                               

Motiejus Dogelis

Motiejus Dominykas Dogelis – istorikas, Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės ir Lenkijos istorinių šaltinių leidėjas.

                                               

Leta Dromantienė

1964–1975 m. mokėsi Šiaulių 5-ojoje vidurinėje mokykloje Didždvario gimnazija; 1975–1980 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute Defektologijos fakultete vėliau Socialinės gerovės ir negalės studijų fakultetas; 1983–1986 m. Vilniaus universi ...

                                               

Semionas Dubnovas

Semionas Dubnovas Дубнов, 1860 m. rugsėjo 10 d. Mstislavlis, Mogiliavo sritis – 1941 m. gruodžio 8 d. Ryga) – žydų istorikas, žurnalistas, vienas Lietuvos universiteto steigėjų. Prosenelis – Kauno talmudo žinovas Jehudas Judlis.

                                               

Artūras Dubonis

1987 m. baigė Vilniaus universitetą. 1996 m. apgynė disertaciją "Lietuvos didžiojo kunigaikščio leičiai XIII–XVI a.: lietuvių ankstyvojo feodalizmo visuomenės tyrimas", humanitarinių mokslų daktaras. Nuo 1988 m. Lietuvos istorijos instituto moksl ...

                                               

Pranė Dundulienė

1935 m. baigė Vytauto Didžiojo gimnaziją Vilniuje 1938 m. baigė etnologiją Vilniaus universitete. 1969 m. istorijos mokslų daktarė. 1938–1940 m. dirbo Lietuvių mokslo draugijoje, 1940–1950 m. Etnologijos instituto vėliau Lietuvos istorijos instit ...

                                               

Bronius Dundulis

1933 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos – filosofijos fakultetą. 1933–1940 m. tobulinosi Sorbonoje. Paryžiuje 1940 m. išleido knygą "Napoleonas ir Lietuva 1812 m." pranc. Napoléon et la Lituanie en 1812. Paris: Presses Universitair ...

                                               

Alfonsas Eidintas

Alfonsas Eidintas – Lietuvos istorikas, rašytojas, diplomatas, VU profesorius, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Abrahamas Firkovičius

Studijavo teologiją. Nuo 1812 m. mokytojas Lucke. 1823 m. apsigyveno Krymo karaimų religiniame centre Eupatorijoje. 1830 m. dalyvavo Pietų Rusijos karaimų dvasinio vadovo S. Babovičiaus kelionėje po Šv. Žemę; iš Stambulo atsivežė senų hebrajų ir ...

                                               

Lubomir Gadon

Baigęs Mintaujos gimnaziją 1852–1856 m. studijavo Tartu universitete. Nuo 1858 m. teisėjas Kaune, vienas iš Kauno bajorų klubo pirmininkų. Per 1863 m. sukilimą sukilėlių paskirtas kurį laiką ėjo Kauno miesto viršininko pareigas. Emigravęs gyveno ...

                                               

Aldona Gaigalaitė

Sesuo Nijolė Gaigalaitė, brolis Algirdas Gaigalas, vyras Liubomiras Viktoras Žeimantas. Mokėsi Rimkūnų pradžios mokykloje, Linkuvos gimnazijoje. 1946–1950 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. 1950–1951 m. dirbo Šiaulių mokytojų institut ...

                                               

Nijolė Alfonsa Gaškaitė-Žemaitienė

Nijolė Alfonsa Gaškaitė-Žemaitienė – istorikė, prozininkė, poetė, eseistė. Palaidota Vilniaus Karveliškių kapinėse. Po karo su tėvais persikėlė į Pandėlį Rokiškio raj., ten pradėjo lankyti vidurinę mokyklą. Mokydamasi dešimtoje klasėje 1955 m. ka ...

                                               

Jokūbas Geištoras

Jokūbas Geištoras – Lietuvos 1863 m. sukilimo dalyvis, vienas organizatorių, knygų leidėjas, publicistas.

                                               

Vaclovas Germanas

1939 m. baigė Klaipėdos prekybos institutą. 1940 m. dirbo Šiaulių prekybos institute. 1944–1947 m. Šiaulių vidurinės ekonominės mokyklos direktorius. 1947–1948 m. Šiaulių miesto Vykdomojo komiteto skyriaus vedėjas. 1948–1954 m. Šiaulių mokytojų i ...

                                               

Mykolas Jonas Henrikas Giedraitis

Kilęs iš Lietuvos kunigaikščių Giedraičių giminės. Tėvas Tadas Giedraitis 1890 m. sausio 7 d. – 1941 m. birželio 26 d., motina susituokė 1919 m. rugsėjo 10 d. Vilniuje – Anna Dunin-Šostakovska 1894 m. balandžio 29 d. – 1976 m. gegužės 2 d., seser ...

                                               

Paulina Girdzijauskienė

1930–1934 m. studijavo Lietuvos universitete, dalyvavo "Žiežirbos" veikloje. 1944–1947 m. dėstė Vilniaus universitete. 1946 m. baigė VU Teisės fakultetą. 1945–1975 m. LSSR konservatorijos marksizmo-leninizmo katedros vedėja, 1946 m. docentė. 1950 ...

                                               

Saulius Antanas Girnius

Tėvas Juozas Girnius, brolis Kęstutis Girnius. Studijavo istoriją ir matematiką Klyvlendo "Case Western Reserve" ir Kolumbuso universitetuose Ohajo valstija. 1981 m. istorijos mokslų daktaras. 1971–1978 m. Studentų ateitininkų sąjungos pirmininka ...

                                               

Karol Górski

Karolis Gurskis – Lenkijos istorikas medievistas, habilituotas daktaras, Lenkijos mokslų akademijos narys korespondentas.

                                               

Albinas Griška

1936 m. baigė Vilniaus lietuvių gimnaziją. 1936–1939 m. Vilniaus universitete studijavo chemiją. 1943–1945 m. sovietinis partizanas. 1948 m. Maskvoje baigė Aukštąją partinę mokyklą prie VKPb CK. 1948–1951 m. Respublikinės partinės mokyklos direkt ...

                                               

Mauricijus Griškevičius

Mauricijus Maurikis Griškevičius-Hriškevičius – teisininkas, istorikas, publicistas, žurnalistas, spaudos darbuotojas.

                                               

Povilas Gronskis

1906 m. baigė Sankt Peterburgo universitetą, jame dėstė. 1917 m. Sankt Peterburgo prekybos ir psichologijos institutų dėstytojas, profesorius. 1912–1917 m. Rusijos IV Valstybės Dūmos deputatas. 1920–1923 m. ir nuo 1927 m. gyveno Paryžiuje. 1923–1 ...

                                               

Eugenijus Grunskis

1965 m. baigė Kupiškio Vlado Rekašiaus vidurinę mokyklą, 1969 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1969–2004 m. dirbo Lietuvos istorijos institute. 1996 m. apgynė disertaciją tema "Lietuvos gyventojų trėmimai 1940–1941, 1945–1953 metais" ...

                                               

Edvardas Gudavičius

Edvardas Gudavičius – istorikas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras. Vienas Lietuvos moderniosios istoriografijos kūrėjų, tyrinėjęs Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės istoriją, nustatęs tikėtiną Mindaugo karūnavimo datą – 1253 m. liepos 6 d.

                                               

Petras Gudelis (1895)

1919 m. sausio 9 d. - 1922 m. balandžio 8 d. tarnavo savanoriu. Širvintų apskr. ir miesto karo komendantūros komendantas. Atsargos majoras 1929 m. 1928 m. liepos 26 d. apdovanotas 1918-1920 savanorio medaliu.

                                               

Aleksandra Gulbinskienė

1949 m. baigė Kauno valstybinį universitetą. 1949–1950 m. dėstė SSKP istoriją Kauno universitete, 1950–1953 m. Kauno politechnikos institute. 1953 m. istorijos mokslų kandidatė. 1953–1980 m. dėstė Lietuvos žemės ūkio akademijoje, 1953–1969 m. Mar ...

                                               

Marian Gumowski

1900–1919 m. dirbo Krokuvos nacionaliniame muziejuje, 1903–1919 m. žurnalo "Wiadomości Numizmatyczno-Archeologiczne" redaktorius. 1919–1932 m. Didžiosios Lenkijos muziejaus Poznanėje direktorius. 1946–1960 m. Torunės Mikalojaus Koperniko universi ...

                                               

Arūnas Gumuliauskas

1981 m. baigė Vilniaus universitetą. 1984–1987 m. mokėsi šio universiteto aspirantūroje. 1987 m. apgynė kandidatinę disertaciją "Lietuvos KP veikla vystant teatrinį meną respublikoje 1966-1980 m., humanitarinių mokslų daktaras. Nuo 1981 m. Šiauli ...

                                               

Reinholdas Heidenšteinas

Nuo 1566 m. studijavo Karaliaučius universitete, nuo 1571 m. Vitenbergo universitete, nuo 1577 m. teisę Padujos universitete. Vėliau keliavo po Italiją ir Prancūziją. 1582-1612 m. Abiejų Tautų respublikos valdovų Stepono Batoro ir Zigmanto Vazos ...

                                               

Juozas Hertmanavičius

Juozas Hertmanavičius – JAV lietuvių bendruomenė veikėjas, istorikas ir literatas. Palaidotas Čikagos Lietuvių tautinėse kapinėse.

                                               

Michalas Homolickis

Baigęs Žirovicų bazilijonų mokyklą nuo 1808 m. Vilniaus universitete studijavo mediciną. 1815 m. daktaras. Nuo 1815 m. Vilniaus medicinos draugijos narys, vienas jos leidinių redaktorių. Nuo 1816 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, buvo medicino ...

                                               

Aleksandras Hornas

Leipcigo ir Karaliaučiaus universitetuose studijavo teisę. Įsruties senovės draugijos Altertumsgesellschaft Insterburg narys. 1874-1897 parašė veikalų apie prūsų, mozūrų, kryžiuočių teisę, senovės Prūsijos ir Prūsų Mažosios Lietuvos istorijos kla ...

                                               

Jonas Yčas

Jonas Yčas – Lietuvos pedagogas, valstybės ir visuomenės veikėjas, profesorius, nacionalinės istoriografijos pradininkas, Lietuvos evangelikų reformatų veikėjas.