ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 45


                                               

Juozas Jakštas

1928 m. baigė Lietuvos universitetą. 1938 m. daktaras. 1929–1931 m. tobulinosi Berlyno universitete, 1931–1932 m. ir 1934–1936 m. Vienos universitete. 1932–1939 m. Vytauto Didžiojo universiteto, 1940–1943 m. Vilniaus universiteto dėstytojas. Nuo ...

                                               

Povilas Jakubėnas

Povilas Jakubėnas – knygnešys, evangelikų reformatų bažnyčios generalinis superintendentas, mokslininkas, visuomenės veikėjas.

                                               

Audronė Jakunskienė

1976 m. baigė Molėtų vidurinę mokyklą, 1981 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, įgijo istoriko, istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę. 1981–1984 m. Alytaus vaikų ekskursinės turistinės bazės metodininkė, 1984–1992 m. Aly ...

                                               

Alvidas Jancevičius

Alvidas Jancevičius – Lietuvos žurnalistas, režisierius, cirko istorijos metraštininkas, iliuzionistas, renginių vedėjas.

                                               

Ramunėlė Jankevičienė

Vyras Karolis Jankevičius. 1956 m. baigė Leningrado universitetą. 1957–1959 m. dirbo Biologijos institute, 1959–1992 m. Botanikos institute. Mokslinių tyrimų sritys – Lietuvos flora, Lietuvos botanikos istorija, augalų apsauga, sistematika.

                                               

Rimantas Jasas

1957 m. baigė Vilniaus universitetą. 1957–1968 m. dirbo Lietuvos istorijos institute, 1968–1975 m. ir 1979–2000 m. – Lietuvos mokslų akademijos centrinės bibliotekos Rankraščių skyriuje, 1976–1979 m. – Vyriausiojoje enciklopedijų redakcijoje.

                                               

Vincas Jasulaitis

Vaikai: Vytautas Jasulaitis, Antanas Jasulaitis, Birutė Jasulaitytė – Tamaševičienė, Silvija-Marija Jasulaitytė. 1919 m. sausio mėn. Lietuvos kariuomenės savanoris. 1919 m. liepos mėn. baigė Karo mokyklą, paskirtas į Artilerijos pulką. 1919 m. ru ...

                                               

Vytautas Jasulaitis

Tėvas pulkininkas Vincas Jasulaitis. 1962 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1969 m. technikos mokslų kandidatas. 1962–1963 m. dirbo "Lietkelprojekte". 1963–1969 m. Kauno politechnikos instituto, 1969–1993 m. – Vilniaus inžinerinio statybos ...

                                               

Algimantas Jazdauskas

1954 m. baigė Tytuvėnų vidurinę mokyklą, 1959 m. – Vilniaus universiteto Istorijos–filologijos fakulteto žurnalistikos specialybę. Nuo 1958 m. savaitraščio "Literatūra ir menas" korespondentas, 1960–1974 m. laikraščio "Komjaunimo tiesa" korespond ...

                                               

Ignas Jonynas (1884)

Sūnus Vytautas Aleksandras Jonynas. 1904–1911 m. studijavo istoriją Maskvos universitete, jo pažiūroms įtaką padarė lankyti rusų liberalių istorikų pozityvistų M. Liubavskio, A. Savino, R. Viperio ir P. Vinogradovo seminarai. 1905–1909 m. per ato ...

                                               

Liudas Jovaiša

Liudas Jovaiša – Lietuvos istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto docentas, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas, "Bažnyčios istorijos studijų" vyr. redaktorius.

                                               

Albinas Jovaišas

Albinas Jovaišas – Lietuvos filologas, literatūros tyrinėtojas, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto Lietuvių literatūros katedros profesorius.

                                               

Mečislovas Jučas

1946–1951 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete. 1956 m. apgynė istorijos mokslų kandidato disertaciją "Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė XIV a. antroje pusėje – XV a. pradžioje ir lietuvių tautos kova už laisvę". 1971 ...

                                               

Konstantinas Rudaminas Jurgėla

Konstantinas Rudaminas Jurgėla – teisininkas, istorikas, žurnalistas, JAV lietuvių visuomenės veikėjas.

                                               

Juozas Jurginis

1918–1921 m. mokėsi Anykščių pradžios mokykloje, 1921–1925 m. Anykščių vidurinėje mokykloje, 1925–1928 m. Ukmergės gimnazijoje, iš kurios 1928 m. buvo pašalintas už prokomunistinės krypties moksleivių žurnalo "Jaunystės akordai" leidimą. Nuo 1928 ...

                                               

Albertas Juška

1953 m. baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Klaipėdos mokytojų institute, 1958 m. – Vilniaus pedagoginiame institute. 1974 m. pedagogikos mokslų kandidatas. 1958–1968 m. vidurinių mokyklų, 1968–1976 m. Klaipėdos 15-osios vidurinės mokyklos direkto ...

                                               

Adomas Juškevičius Juškaitis

Gimė lietuviškame Lietuvos–Gudijos pasienyje, Pelesos krašte, Lydos valsčiuje, mažažemio ūkininko šeimoje. Anksti 6 metų jam tapo pilnu našlaičiu. Todėl teko pas ūkininkus tarnauti, o prasidėjus Pirmajam pasauliniam karui, buvo pabėgelis. Atsidūr ...

                                               

Alfonsas Kaikaris

1947 m. baigė Kauno universitetą. 1947–1997 m. dėstė Kauno universitete, nuo 1950 m. Kauno medicinos institute nuo 1998 m. Kauno medicinos universitetas, nuo 1978 m. docentas. 1957–1963 m. Farmacijos ir stomatologijos fakulteto prodekanas. 1964–1 ...

                                               

Nastazija Kairiūkštytė

Augo gausioje darbščių ūkininkų Stasio Kairiūkščio ir Onos Kleizaitės šeimoje. 1955 m. baigė Veiverių gimnaziją. Nesėkmingai bandė stoti į Kauno medicinos instituto Farmacijos fakultetą. Metus dirbo kolūkio apskaitininke. 1956 m. įstojo į Kauno k ...

                                               

Petras Kalnius

1972 m. baigė istoriją Vilniaus universitete. 1984 m. Baltarusijos SSR Mokslų akademijos menotyros, etnografijos ir folkloro institute apgynė istorijos mokslų kandidato disertaciją "Dabartinė LTSR pramonės darbininkų šeima". Lietuvos mokslo taryb ...

                                               

Vida Kanapkienė

1973 m. baigė Vilniaus Valstybinį pedagoginį institutą, istorijos ir pedagogikos specialybę. Nuo 1980 m. Kretingos muziejaus direktorė. Lietuvos centro sąjungos, nuo 2003 m. Liberalų ir centro sąjungos Kretingos rajono skyriaus narė, Kretingos sk ...

                                               

Julius Kanarskas

Julius Kanarskas, Jonavos r) – Lietuvos archeologas, istorikas, muziejininkas, Kretingos rajono savivaldybės politinis ir visuomenės veikėjas.

                                               

Kęstutis Kasparas

1987 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1983–1990 m. dirbo Kauno IX forto muziejuje. Nuo 1987 m. Kauno kolegijos, vidurinių mokyklų istorijos mokytojas. 1988–1992 m. dalyvavo Sąjūdžio veikloje, 1991–1992 m. savaitraščio "Kauno ai ...

                                               

Algimantas Kasparavičius

1989 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos-pedagogikos fakultetą ir įgijo istorijos-teisės mokytojo kvalifikaciją. 1989–1992 m. Lietuvos valstybinio vaizdo ir garso archyvo vyresnysis, vėliau – vyriausiasis archyvistas. 1992–1995 m. L ...

                                               

Algis Povilas Kasperavičius

1963 m. baigė Vilniaus technologinį technikumą, dirbo Vilniaus ir Panevėžio stiklo fabrikuose. 1975 m. baigė Vilniaus universitetą. 1983 m. istorijos mokslų kandidatas. 1968–1970 m. tarnavo tarybinėje armijoje. 1976–2020 m. Vilniaus universiteto ...

                                               

Vanda Kašauskienė

1944–1954 m. mokėsi Subačiaus, Šiaulių vidurinėse mokyklose. 1954–1959 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultete. 1966 m. VU apgynė disertaciją "LKP veikla vystant liaudies švietimą respublikoje 1956–1961 m.", 1979 m. ...

                                               

Dovid Katz

Dovid Katz – Lietuvos mokslininkas, rašytojas, istorikas, žmogaus teisių gynėjas. Nuo 1999 m. gyvena Vilniuje. 2001 m. Vilniaus universitete įsteigė Vilniaus jidiš institutą. Nuo 2008 m. prieštarauja dvigubo genocido sąvokai, tai yra, sovietinių ...

                                               

Domas Kaunas

Domas Kaunas – Lietuvos knygotyrininkas, bibliofilas, edukologas, Mažosios Lietuvos kultūros tyrinėtojas.

                                               

Vilius Kavaliauskas

1973 m. baigė žurnalistiką Vilniaus universitete. 1972–1984 m. ir 1988–1990 m. laikraščio "Tiesa" korespondentas, politikos apžvalgininkas, 1984–1988 m. savaitraščio "Moscow News" korespondentas Niujorke, 1990–1991 m. Eltos generalinio direktoria ...

                                               

Algis Kazulėnas

Baigė dabartinę Rokiškio "Romuvos" gimnaziją. 1986 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, istorikas. Nuo 1986 m. Rokiškio krašto muziejaus bendradarbis, nuo 1992 m. direktoriaus pavaduotojas mokslo reikalams, 2007–2008 m. Rokiškio rajono savival ...

                                               

Aloyzas Každailis

Gimė mokytojų šeimoje. 1949–1952 m. mokėsi Palonų septynmetėje, 1952–1953 m. Pakiršinio pradinėje, 1953–1960 m. Baisogalos vidurinėje mokykloje. 1960–1965 m. Vilniaus universitete studijavo istoriją. 1965–1968 m. Klaipėdos kraštotyros muziejaus d ...

                                               

Vincas Kemežys

Mokėsi Marijampolės gimnazijoje, Pirmojo pasaulinio karo metu – Martyno Yčo gimnazijoje Voroneže. 1920 m. baigė gimnaziją Smeloje Ukraina. Nuo 1922 m. dirbo Eltoje, 1930–1933 m. jos atstovas Rygoje. 1928–1929 m. redagavo savo įsteigtą bulvarinio ...

                                               

Nastazija Keršytė

Natstazija Keršytė – Lietuvos muziejininkystės mokslininkė, humanitarinių mokslų daktarė, tarptautinės muziejų tarybos ICOM narė.

                                               

Zigmantas Kiaupa

Zigmuntas Kiaupa Pakiaunyse, Saldutiškio valsčius) – Lietuvos istorikas, humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Jūratė Kiaupienė

1969 m. baigė Vilniaus universitetą. 1984 m. apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją "Agrariniai santykiai Žemaitijoje XVI–XVIII a." Nuo 2005 m. – habilituota mokslų daktarė. 1972–1981 m. dirbo ir nuo 1989 m. vėl dirba Lietuvos istorijos ...

                                               

Pranas Klimaitis

Pranas Klimaitis – Lietuvos visuomenės ir karinis veikėjas, majoras, pedagogas, istorikas, žurnalistas.

                                               

Petras Klimas

Petras Klimas – Lietuvos teisininkas, istorikas, publicistas, redaktorius, diplomatas, užsienio reikalų ministras, Vasario 16-osios akto signataras.

                                               

Vida Kniūraitė

Baigė Vaiguvos vidurinę mokyklą. 1974 m. Vilniaus pedagoginiame institute baigė istorijos ir pedagogikos specialybę. 1983 m. istorijos mokslų kandidatė. Nuo 1974 m. su 1980–1983 m. pertrauka dirba, o nuo 1975 m. dėsto Vilniaus pedagoginiame insti ...

                                               

Kazimieras Kognovickis

Gimė 1746 m. vasario 10 d. Lančiūnavos dvare. 1764 m. tapo jėzuitų vienuoliu. 1767-1770 m. mokėsi filosofijos Vilniaus jėzuitų akademijoje. 1772-1773 m. studijavo teologiją Gardino jėzuitų kolegijoje. 1774 m. tapo kunigu. Nuo 1781 m. dirbo mokyto ...

                                               

Albertas Kojalavičius-Vijūkas

Kilęs iš Kauno pirklių, giminystės ryšiais su Vijūkais tapusių bajorais Kojalavičių giminės. Tėvas Jonas Kojalavičius, motina Brigita Beinartaitė, broliai Kazimieras Kojelavičius-Vijūkas ir Petras Kojelavičius-Vijūkas. 1627 m. baigęs Vilniaus jėz ...

                                               

Ona Kondratienė

Brolis Zigmas Zinkevičius, vyras Alfonsas Kondratas. Mokėsi Ukmergės Antano Smetonos vardo, 1948–1950 m. Salomėjos Nėries vardo vidurinėje mokykloje. 1955 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą. 1960 m. baigė Lietuvos mokslų akade ...

                                               

Konstantinas Tiškevičius (1915)

1934–1937 m. Baltarusijos komjaunimo CK skyriaus vedėjas. 1949 m. baigė Vilniaus universitetą. 1959 m. istorijos mokslų kandidatas. 1948–1951 m. dėstė Respublikinėje partinėje mokykloje, 1951–1953 m. jos direktoriaus pavaduotojas, 1953–1978 m. – ...

                                               

Kostas Korsakas

Kostas Korsakas – Lietuvos literatūros tyrinėtojas ir kritikas, poetas, vertėjas, filologijos daktaras, akademikas, profesorius.

                                               

Robertas Krumbholcas

1889 m. baigė Berlyno universitetą, daktaras. Panaudodamas Prūsijos slaptojo valstybės archyvo Karaliaučiuje medžiagą parašė studiją "Žemaičiai ir Vokiečių ordinas iki Melno taikos" Samaiten und der Deutsche Orden bis zum Frieden am Melno-See 2 d ...

                                               

Algis Krupavičius

1979 m. baigė Vilkaviškio S. Nėries vidurinę mokyklą. 1979–1984 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 1986–1989 m. SSRS mokslų akademijos Pasaulinės ekonomikos ir tarptautinių santykių instituto aspirantas. 1989 m. istorijos mok ...

                                               

Antanas Kučinskas (1900)

Buvo šeštasis vaikas šeimoje. Baigęs Marijampolės Rygiškių Jono gimnaziją, studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Teologijos – filosofijos fakultete. Jį 1927 m. baigęs, gavo daktaro laipsnį už monografiją "Kęstutis". Gavęs Alliance Française sti ...

                                               

Pavelas Kukolnikas

Brolis Nestoras Kukolnikas. Nuo 1804 m. gyveno Sankt Peterburge, savarankiškai pasirengė egzaminams tarnautojo cenzui gauti. 1810–1824 m. įvairių ministerijų tarnautojas Sankt Peterburge. Nuo 1824 m. gyveno Vilniuje, Vilniaus universiteto Visuoti ...

                                               

Antanas Kulakauskas

1975 m. baigė Vilniaus universitetą. 1993 m. humanitarinių mokslų daktaras. Nuo 1975 m. su pertraukomis, Vilniaus universiteto, 1994–1996 m. Vilniaus dailės akademijos, 1995–2005 m. Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas, 1997–2000 m. Istorijos ...

                                               

Vida Kulikauskienė

1959 baigė istoriją Vilniaus universitete. 1975 m. istorijos mokslų kandidatė. 1959–1961 m. dirbo Vilniaus kraštotyros muziejuje, 1961–1963 m. Lietuvos dailės muziejuje, 1963–1989 m. – Istorijos institute. 1989–1992 m. Lietuvos kultūros fondo Krė ...

                                               

Birutė Kulnytė

1967–1973 m. Vilniaus universitete studijavo istoriją. Nuo 1973 m. Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejaus nuo 1992 m. Lietuvos nacionalinis muziejus bendradarbė, 1975–1989 m. Liaudies meno sektoriaus, 1989–1992 m. Etnografijos skyriaus vedė ...