ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 46


                                               

Vincas Lapinskas (1920)

Vincas Lapinskas – Lietuvos gydytojas rentgenologas ir radiologas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, medicinos istorikas.

                                               

Vaclovas Lastauskis

Vaclovas Lastauskis – Baltarusijos ir Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas, istorikas, publicistas.

                                               

Edmundas Laucevičius

1929 m. baigė Lietuvos universiteto Teisės fakulteto Ekonomikos skyrių bei 1950 m. – Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. 1925–1935 m. Finansų ministerijos Prekybos departamento sekretorius, 1935–1938 m. užsienio reikalų mini ...

                                               

Regina Laukaitytė

1983 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1988 m. istorijos mokslų kandidatė. Nuo 1989 m. dirba Lietuvos istorijos institute. Tiria Lietuvos krikščionių demokratų partijos, Katalikų ir Stačiatikių bažnyčių istoriją.

                                               

Stasys Laurinaitis

Stasys Laurinaitis – Lietuvos publicistas, istorikas, žurnalistas, redaktorius, komunistų partijos ideologas.

                                               

Česlovas Laurinavičius

1977 m. baigė Vilniaus universitetą. 1993 m. humanitarinių mokslų daktaras. 1995 m. stažavosi Geteborgo universitete. 1977–1984 m. dėstė Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, 1993–2003 m. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politi ...

                                               

Vidmantas Laurinavičius

Baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1977–1978 m. Istorijos ir etnografijos muziejaus Pilies fil. istorikas konsultantas, 1978–1980 m. Revoliucijos muziejaus vyr. mokslinis bendradarbis, 1981–1982 m. Vilniaus miesto švietimo skyriaus ...

                                               

Pranas Lavinskas

Į JAV atvyko 1907 m. Dirbo Pensilvanijos anglių kasyklose. Nuo 1928 m. gyveno Detroite. Dalyvavo lietuvių socialistų organizacijų veikloje. Pats platino ir kolekcionavo JAV lietuvių spaudos leidinius, parengė ir savo lėšomis išleido 170 laikrašči ...

                                               

Stanislovas Lazutka

Gimė Novosibirsko srities Vengerovo rajono Baisogalos kaime, kurį dar 1883–1885 m. įkūrė kolonistai iš Lietuvos. Broliai ir seserys – Vincusė Lazutkaitė, Veronika Lazutkaitė, Juozas Lazutka, Pranas Lazutka ir Valentinas Lazutka, sūnūs Juozas Rima ...

                                               

Joachimas Lelevelis

Joachimas Lelevelis – lenkų istorikas, kartografas, geografas, kultūros mecenatas, vienas iš Europos numizmatikos pradininkų, pedagogas, Vilniaus, Krokuvos ir Briuselio universitetų profesorius, graviūrų meistras, revoliucionierius.

                                               

Juozas Leonavičius

Juozas Leonavičius – Lietuvos sociologas, filosofas, istorikas, redaktorius, komjaunimo darbuotojas, habilituotas socialinių mokslų daktaras.

                                               

Vytautas Lesčius

1950 m. baigęs Ukmergės I-ąją vidurinę mokyklą dvejus metus dirbo mokytoju rajono septynmetėse mokyklose. 1952–1958 m. studijavo Vilniaus universitete. Mokytojavo Širvintų rajone ir Ignalinoje, Čiobiškio mokyklos-internato direktorius. 1963–1964 ...

                                               

Šarūnas Liekis

1993 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1991–1992 m. studijavo Oksfordo, 1993–1997 m. – Brandeiso Masačiusetso valstija universitetuose ir dėstė, 1997 m. socialinių mokslų daktaras. 1994–1995 m. dirbo A. Sacharovo fonde, 1995–199 ...

                                               

Alvidas Lukošaitis

1984–1991 m. Vilniaus universitete studijavo istoriją, 1993–1997 m. – teisę, 2000–2004 m. – politikos mokslus, 2004 m. socialinių mokslų daktaras. Nuo 1997 m. Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto dėstytojas, n ...

                                               

Juozas Maceika

1928–1934 m. studijavo Vilniaus universiteto Teologijos fakultete. Dalyvavo Lietuvių mokslo draugijos, Laikinojo Vilniaus lietuvių komiteto, Šv. Kazimiero draugijos veikloje. Nuo 1930 m. dirbo ekskursijų vadovu po Vilnių ir jo apylinkes. 1940–194 ...

                                               

Vincas Maciūnas

1932 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą, 1932–1933 m. studijavo Bonos ir Miuncheno universitetuose. 1939 m. filologijos mokslų daktaras. Nuo 1935 m. Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto, ...

                                               

Benediktas Vytenis Mačiuika

Benediktas Vytenis Mačiuika – JAV lietuvių politinis ir visuomenės veikėjas, istorikas, lietuvių kultūros tyrinėtojas, lituanistas, filosofijos daktaras.

                                               

Dangiras Mačiulis

Dangiras Mačiulis – istorikas, Lietuvos istorijos instituto XX amžiaus istorijos skyriaus mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų daktaras.

                                               

Algirdas Makarevičius

1950 m. baigė Kauno darbininkų jaunimo vidurinę mokyklą, 1955 m. Vilniaus universiteto VU Ekonomikos fakultetą. 1955–1958 m. VU Politinės ekonomijos katedros aspirantas. 1958–1962 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos Politinės ekonomijos katedros dė ...

                                               

Ona Maksimaitienė

Sūnus Mindaugas Maksimaitis. Mokėsi privačioje mergaičių gimnazijoje, 1916–1918 m. Voronežo Martyno Yčo mergaičių gimnazijoje, 1919–1922 m. – Kauno "Saulės" gimnazijoje. 1927 m. baigė Kauno universiteto Humanitarinį fakultetą. 1966 m. istorijos m ...

                                               

Mariana Malcienė

1951 m. baigė meno istoriją Vilniaus universitete. 1974 m. menotyros kandidatė. 1953–2000 m. dėstė Lietuvos konservatorijoje dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija, nuo 1991 m. profesorė. 1953–1959 m. dar dirbo Kultūros ministerijos Aukštųjų i ...

                                               

Pranciškus Jeronimas Malevskis

Kilęs iš Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės lietuvių kilmės bajorų Malevskių giminės. Tėvas Simonas Malevskis garsėjo kaip ypač taupus ir ne itin teigiamai žiūrėjo į sūnaus bendravimą su įvairiomis slaptosiomis organizacijomis. Visgi P. Malevski ...

                                               

Aurelija Malinauskaitė

Nuo 1981 m. Šiaulių Aušros muziejaus Dailės skyriaus bendradarbė. Dirbdama 1985 m. neakivaizdiniu būdu baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. Muziejaus Naujosios istorijos sektoriaus bendradarbė. Nuo 1997 m. Lietuvos gyventojų genocido ...

                                               

Česlovas Mančinskas

1963 m. baigė Vilniaus universitetą. Istorijos institute apgynė disertaciją "Socialinis draudimas Lietuvoje buržuazijos valdymo metais", Vilniaus universitete – "Aukštasis mokslas Lietuvoje 1919-1940 m." 1989 m. istorijos mokslų daktaras. 1963–19 ...

                                               

Juozas Marcinkevičius (1931)

1957 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. Istorijos institute apgynė disertaciją "Revoliucinė ir nacionalinio išsivadavimo kova Vilniaus krašte 1920–1928 m." 1973 m. istorijos mokslų kandidatas. 1957–1964 m. dirbo Li ...

                                               

Marijona Marcinkevičiūtė

Kauno maisto pramonės technikume baigė ekonomikos specialybę, 1974 m. Vilniaus universitete – žurnalistiką. 1961–1967 m. Lietuvos moksleivių, jaunių, jaunimo, suaugusiųjų lengvosios atletikos rinktinių narė, kandidatė į sporto meistres. Nuo 1967 ...

                                               

Rimantas Marčėnas

Baigė Klaipėdos K. Donelaičio vidurinę mokyklą, 1960 m. istoriją Vilniaus universitete. Nuo 1960 m. LSSR MA Istorijos instituto bendradarbis. 1966–1989 m. Vilniaus universiteto Kauno vakarinio fakulteto dėstytojas; nuo 1973 m. docentas. 1968 m. i ...

                                               

Jonas Mardosa

Baigė Simno gimnaziją. 1971 m. baigė Vilniaus universitetą. SSRS mokslų akademijos N. Miklucho-Maklajaus etnografijos institute apgynė disertaciją "Šiuolaikinė lietuvių dvasinė kultūra Lietuvos TSR kaimo gyventojų etnosociologinio tyrimo duomenim ...

                                               

Vincas Martinkėnas

Sūnus Jonas Laimutis Martinkėnas. 1935 m. baigė Vilniaus universitetą. 1928–1935 m. Vilniaus lietuvių studentų sąjungos narys, pirmininkas. 1932–1939 m. dėstė istoriją ir lietuvių kalbą Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijoje. 1939–1940 m. lenkų A. ...

                                               

Jonas Algirdas Martišius

Nuo 1935 m. mokėsi Tabariškių pradžios mokykloje, 1941–1947 m. Kauno "Aušros" berniukų gimnazijoje. 1951 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1951–1993 m. Vilniaus pedagoginio instituto nuo 1992 m. VPU dėstytojas, 1957–1975 m. Teorinės fizikos ...

                                               

Marija Mašiotaitė-Urbšienė

Rygoje baigė pradžios mokyklą, 1913 m. Rygos gimnaziją. 1913–1916 m. studijavo Maskvos aukštųjų moterų kursų Fizikos-matematikos fakultete. Aukštojo mokslo pabaigti nesuspėjo, sutrukdė Pirmasis pasaulinis karas ir liga. Prasidėjus karui su tėvais ...

                                               

Erich Maschke

1919 m. baigė Askanijos gimnaziją Berlyne, studijavo mediciną Berlyne, Insbruke ir Freiburge, bet 1925 m. baigė Istorijos ir geografijos studijas Karaliaučiaus universitete, kur profesorius Erichas Kasparas jį sudomino Vokiečių ordino valstybės i ...

                                               

Algirdas Matulevičius

Algirdas Matulevičius – Lietuvos istorikas, enciklopedininkas, Mažosios Lietuvos istorijos ir lietuvių tautinio atgimimo spaudos tyrinėtojas.

                                               

Jonas Matusas

1924 m. Gižuose baigė Seinų kunigų seminariją, 1930 m. – Vytauto Didžiojo universiteto VDU Teologijos-filosofijos fakultetą. 1936 m. istorijos daktaras. Kaip nemaža Lietuvos istorikų grupė priklausė aktyviai visuomeninei katalikų organizacijai – ...

                                               

Algimantas Merkevičius (1933)

1954 m. baigė Vilkaviškio rajono Pilviškių vidurinę mokyklą. 1955 m. įstojo ir 1960 m. baigė istorijos specialybę Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 1959–1960 m. dirbo Vilniaus miesto kraštotyros muziejuje. 1960–1993 m. Lietuvos Mokslų ak ...

                                               

Algimantas Merkevičius (1959)

1977 m. baigė Kapsuko Jono Jablonskio vidurinę mokyklą. 1982 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, įgijo istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo specialybę. Diplominio darbo tema – "Imbarės piliakalnis ir gyvenvietė I tūkst. pr. m. ...

                                               

Irena Regina Merkienė

Vyras Vytautas Merkys. 1960 m. baigė Vilniaus universitetą. 1993 m. habilituota humanitarinių mokslų daktarė. 2006 m. Lietuvos katalikų mokslų akademijos akademikė. Nuo 1960 m. Lietuvos istorijos instituto darbuotoja, 1992–1997 m. Etnologijos sky ...

                                               

Vytautas Merkys (1929)

1951 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultetą. 1951–1953 m. LTSR revoliucijos muziejaus darbuotojas. 1952 m. paskirtas į Lietuvos istorijos institutą, bet dėl ideologinių motyvų kartu su Mečislovu Juču tuoj pat atleistas. Nu ...

                                               

Stasius Michelsonas

Stasius Michelsonas – politinis veikėjas, istorikas, JAV lietuvių spaudos darbuotojas, kultūros veikėjas.

                                               

Juozas Mickevičius (1900)

Juozas Mickevičius – Lietuvos pedagogas, kraštotyrininkas, muziejininkas, Kretingos muziejaus direktorius, Kretingos rajono Garbės pilietis.

                                               

Giedrė Mickūnaitė

1996 m. baigė Vilniaus dailės akademiją, 1996–2002 m. studijavo Vidurio Europos universitete Budapešte. Stažavo 1999–2000 m. Leuveno katalikiškajame universitete, 2000 m. Varburgo institute Londone, 2000 m. Vudro Vilsono tarptautiniame mokslo cen ...

                                               

Rimantas Miknys

Rimantas Miknys – Lietuvos istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Lietuvos istorijos instituto direktorius.

                                               

Justinas Mikuckas

1944 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1948 m. technikos mokslų kandidatas. Nuo 1944 m. Vytauto Didžiojo universiteto 1946–1950 m. Kauno universitetas, nuo 1950 m. Kauno politechnikos institutas dėstytojas, 1945–1965 m. Pastatų konstrukcijų ...

                                               

Mindaugas Paknys

1991-1997 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 2002 m. apgynė humanitarinių mokslų menotyros krypties daktaro disertaciją tema "Mecenatystės reiškinys XVII a. Lietuvos didžiojoje kunigaikštijoje: bažnytinės architektūros užsaky ...

                                               

Vladas Mingėla

Mokėsi Radviliškio vidurinėje mokykloje, 1936 m. baigė Švietimo ministerijos bibliotekininkų kursus. Nuo 1939 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo ekonomiką, Politinių ir socialinių mokslų institute – administraciją. Iki 1940 m. bendradarbi ...

                                               

Alfonsas Moravskis

Moravskis Alfonsas – Lietuvos socialdemokratų veikėjas, vienas iš Lietuvos socialdemokratų partijos steigėjų, ekonomistas, kraštotyrininkas.

                                               

Vitalis Morkūnas

1956 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1968 m. apgynė disertaciją "Žemės ūkio darbininkų buitis Lietuvoje 1919–1940 m.", 1969 m. istorijos mokslų kandidatas. 1968–1999 m. dirbo Istorijos institute nuo 1990 m. Lietuvos istorijos institutas, ...

                                               

Egidijus Motieka

Brolis Saulius Motieka. 1984 m. baigė Vilniaus universitetą, 1995 m. – Rytų kalbų ir civilizacijų institutą Institut des Langues et Civilisations Orientales Paryžiuje. 1993 m. humanitarinių mokslų daktaras. 1986–1999 m. dirbo Lietuvos istorijos i ...

                                               

Evaldas Mugurevičius

1956 m. baigė Latvijos valstybinį universitetą. 1984 m. istorijos mokslų kandidatas, 1997 m. habilituotas medicinos mokslų daktaras. 1956–1957 m. dirbo Latvijos istorijos muziejuje, 1958–1995 m. – Latvijos mokslų akademijos Istorijos instituto mo ...

                                               

Leonas Mulevičius

Duktė Jolita Mulevičiūtė. 1946–1947 m. studijavo Kauno universitete, 1947–1950 m. ir 1953–1954 m. Vilniaus universitete, 1950 m. iš Vilniaus universiteto buvo pašalintas dėl socialinės kilmės – tėvas buvo agronomas, iki Antrojo pasaulinio karo ad ...