ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 47


                                               

Vytenis Neverdauskas

Vytenis Neverdauskas – Lietuvos istorikas, politologas, publicistas, žurnalistas, redaktorius, leidėjas, visuomenininkas.

                                               

Adolfas Nezabitauskis

Adolfas Nezabitauskis – Lietuvos pedagogas, žurnalistas, kraštotyrininkas, istorikas, muziejininkas.

                                               

Alvydas Nikžentaitis

Alvydas Nikžentaitis – istorikas, Lietuvos istorijos instituto XX amžiaus istorijos skyriaus vyriausiasis mokslo darbuotojas, humanitarinių mokslų habilituotas daktaras; nuo 2012 m. – Jerzy Giedroyco dialogo ir bendradarbiavimo forumo valdybos pi ...

                                               

Juozas Pajaujis-Javis

Juozas Pajaujis-Javis – Lietuvos visuomenės veikėjas, publicistas, ekonomistas, istorikas, žurnalistas, redaktorius.

                                               

Povilas Pakarklis

1940 m. išrinktas į Liaudies Seimą. 1940 m. birželio 17 d. sudarytoje Justo Paleckio marionetinėje "Liaudies vyriausybėje" paskirtas teisingumo ministru. Birželio 18 d. pasirašė įsakymą paleisti iš Kauno sunkiųjų darbų kalėjimo LKP CK sekretorių ...

                                               

Stasys Paliulis

Stasys Paliulis – Lietuvos pedagogas, žymus tautosakos rinkėjas, sutartinių bei instrumentinės muzikos tyrinėtojas ir propaguotojas. Jo dėka Lietuvoje tapo populiarūs skudučiai.

                                               

Pranciškus Paprockis

Studijavo Vilniaus universitete, 1757 m. gavo filosofijos daktaro laipsnį. 1757–1765 m. dėstė Vilniaus universitete ir jo Kilmingųjų kolegijoje, apie 1760–1763 m. universiteto spaustuvės prefektas. 1763–1765 m. – universiteto Kilmingųjų kolegijos ...

                                               

Vladimiras Pašuta

1941 m. baigė Leningrado universitetą. Nuo 1948 m. dirbo TSRS Mokslų akademijos TSRS istorijos institute, o nuo 1968 m. dėstė Maskvos srities pedagoginiame institute. Profesorius nuo 1970 m. 1976 m. tapo TSRS Mokslų akademijos nariu korespondentu.

                                               

Rimvydas Petrauskas

1990 m. baigė Vilniaus 44-ąją vidurinę mokyklą. 1990–1997 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. Nuo 1998 m. dirba Senovės ir vidurinių amžių istorijos katedroje. Studijavo ir stažavosi Bazelio, Berlyno Laisvajame, Greifsvaldo, K ...

                                               

Robertas Petrauskas

Robertas Petrauskas – lietuvių sporto komentatorius, TV laidų vedėjas, rašytojas, protmūšių organizatorius ir vedėjas.

                                               

Silva Pocytė

Silva Pocytė – istorikė, humanitarinių mokslų daktarė, Klaipėdos universiteto Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnioji mokslo darbuotoja, docentė.

                                               

Kazimieras Prapuolenis

Gimė sulenkėjusio dvaro urėdo šeimoje. Marijampolės gimnazijoje baigęs 6 klases, įstojo į Varšuvos kunigų seminariją, tačiau dėl ryškaus lenkiškojo šovinizmo ten mokslą nutraukė ir dvejus metus mokytojavo. 1879 m. įstojo į Peterburgo kunigų semin ...

                                               

Vladas Pryšmantas

Užaugo eigulio šeimoje. Studijavo Berlyne ir Kilyje Vokietija ekonomiką. 1927-1928 m. Lietuvos universitete Kaune studijavo teisę, tačiau studijų nebaigė. Dirbo Žemės ūkio ministerijoje revizoriumi ir Finansų ministerijoje inspektoriumi. 1934 m. ...

                                               

Giedrius Puodžiūnas

1991 m. baigė Vilniaus Universiteto Istorijos fakultetą. 1993 m. pradėjo dirbti Užsienio reikalų ministerijos Rytų ir Vidurio Europos šalių skyriuje antruoju, pirmuoju sekretoriumi. 1995 m. stažavosi diplomatiniuose kursuose Vokietijos užsienio r ...

                                               

Petras Purėnas

Gimė pasiturinčio Kuosėnų valstiečio Andriaus Purono šeimoje, buvo jauniausias vaikas šeimoje. Pradžios mokyklą lankė Kupiškyje, šalia bažnyčios esančiame, dabartinio muziejaus, pastate. Ten pat užbaigė dviklasę mokyklą. 1910 m. įstojo į Ilūkštos ...

                                               

Vytautas Puronas

1935–1937 m. mokėsi Vainiūniškio, 1937–1940 m. Antalinos, 1940–1942 m. Surdegio pradžios mokyklose. 1942 m. įstojo į Panevėžio vyrų gimnazijos II klasę, bet netrukus perėjo į Kupiškio gimnaziją. Nuo 1946 m. gyveno pas tėvą Vilniuje, 1949 m. baigė ...

                                               

Kazys Račkauskas

Kazys Račkauskas – Lietuvos pedagogas, bibliotekininkas, muziejininkas, kultūros istorikas, žurnalistas, leidėjas, redaktorius, visuomenės veikėjas.

                                               

Zigmantas Raulinaitis

1932 m. baigė Vilkaviškio gimnaziją, 1934 m. – Kauno karo mokyklą. 1935–1941 m. studijavo ekonomiką Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetuose. 1934–1940 m. karininkas. Karo istorijos temomis rašė leidiniuose "Karys", "Kardas", "Mūsų žinynas" i ...

                                               

Reda Griškaitė

1979 m. baigė Marijampolės Jono Jablonskio vidurinę mokyklą dabar – Marijampolės Rygiškių Jono gimnazija. 1979–1984 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete. 1984–1987 m. dirbo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, o 1987–1989 ...

                                               

Edmundas Rimša

Nuo 1955 m. mokėsi Kraštų pradinėje, 1959–1967 m. Panemunėlio vidurinėje mokykloje. 1970–1977 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dieniniame ir neakivaizdiname skyriuose. Nuo 1977 m. Vilniaus universiteto Visuotinės istorijos k ...

                                               

Stephen Christopher Rowell

Stephen Christopher Rowell – medievistas, istorijos mokslų daktaras, Lietuvos istorijos instituto vyr. mokslo darbuotojas, vertėjas.

                                               

Marija Rudzinskaitė-Arcimavičienė

1900 m. baigė mergaičių gimanaziją. Visą gyvenimą paskyrė Egipto istorinio palikimo tyrimui. Egiptologija susidomėjo studijuodama Maskvoje pas garsų rusų orientalistą Borisą Turajevą 1868–1920. Keletą kartų 1910, 1924, 1934 m. su ekspedicijomis l ...

                                               

Kazimieras Rukšėnas

1954 m. baigė Švenčionėlių pedagoginę mokyklą, vėliau studijavo vokiečių kalbą VPI. 1971 m. humanitarinių mokslų daktaras. 1971–2002 m. dėstė Vilniaus inžineriniame statybos institute. 1979–1992 m. ir 1997–2002 m. Vilniaus Gedimino technikos univ ...

                                               

Violeta Rutkauskienė

Vilniaus Valstybiniame universitete studijavo istoriją. 1978–1994 m. dirbo Nacionaliniame M.K.Čiurlionio dailės muziejaus Numizmatikos skyriuje – vyr. moksline bendradarbe, fondų saugotoja, skyriaus vedėja. Nuo 1994 m. gyvena JAV, dirba Libertyvi ...

                                               

Aliodija Ruzgaitė

Tėvas Vincas Ruzgas 1890–1972 buvo Pedagoginio muziejaus ir Vinco Kudirkos skaityk­los įkūrėjas. Mokėsi Anatolijaus Obuchovo baleto studijoje, 1939 m. baigė Kauno Valstybės teatro baleto studiją. 1941–1949 m. studijavo Vytauto Didžiojo universite ...

                                               

Antanas Sabaliauskas (1930)

1951–1963 m. dirbo Vilkijoje. 1958 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1963–1973 m. Šiaulių pedagoginio instituto Visuomenės mokslų katedros, Šiaulių universiteto Humanitarinio fakulteto Filosofijos katedros dėstytojas, docentas. 1972 m. isto ...

                                               

Vasilijus Safronovas

Baigęs Klaipėdos miesto Smeltės vidurinę mokyklą, 2002 m. įstojo į Klaipėdos universitetą, kuriame studijavo istoriją ir Baltijos šalių istoriją. 2005 m. Baltijos regiono istorijos ir archeologijos institute vykdė mokslinį projektą "Šeimos albumų ...

                                               

Birutė Salatkienė

1969 m. baigė Liudvinavo vidurinę mokyklą ir įstojo į Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, kur pasirinko Lietuvos istorijos specializaciją. Tačiau nuo pirmo kurso kiekvieną vasarą dalyvavo archeologinėse ekspedicijose. Dalyvavo keliose sąju ...

                                               

Alfredas Erichas Senas

Vikiteka Alfredas Erichas Senas angl. Alfred Erich Senn, 1932 m. balandžio 12 d. – 2016 m. kovo 8 d. – lietuvių-šveicarų kilmės JAV mokslininkas, istorikas, baltistas, Lietuvos mokslų akademijos užsienio narys, vienas žymiausių Lietuvos XX a. ist ...

                                               

Juozas Senkus (1911)

1930–1933 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo istoriją. Tarnavo Vyr. notaro įstaigoje ir Žemės ūkio ministerijoje. Bendradarbiavo leidiniuose "Lietuvos aidas", "Mūsų rytojus", "Ūkininko patarėjas", "Trimitas", "Karys". 1934–1940 m. dirbo " ...

                                               

Jonas Sireika

1972 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Nuo 1974 m. Šiaulių universiteto dėstytojas, 1984 m. docentas. 1983 m. Vilniaus valstybiniame universitete apgynė disertaciją "LKP veikla didinant vietinių darbo žmonių deputatų tarybų vaidmenį 1961–19 ...

                                               

Feliksas Sliesoriūnas

1959 m. baigė Vilniaus universitetą. 1971 m. Istorijos institute apgynė disertaciją "1830–1831 metų sukilimas Lietuvoje", istorijos mokslų daktaras. 1964–1979 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos istorijos institute, 1969–1971 m. mokslinis sekreto ...

                                               

Darius Staliūnas

Darius Staliūnas – Lietuvos istorikas, istorijos mokslų daktaras, Lietuvos istorijos instituto direktoriaus pavaduotojas ryšiams su užsieniu, Klaipėdos universiteto Istorijos katedros lektorius.

                                               

Stanislovas Buchaveckas

1969 m. baigė Joniškio vidurinę mokyklą, o 1974 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1964–1974 m. Vilniaus pedagoginio instituto dėstytojas. 1974–1976 m. dirbo įvairiuose Vilniaus muziejuose, 1976–1990 m. – Vilniaus jaunųjų turistų sto ...

                                               

Petras Stankeras

Petras Stankeras – Lietuvos istorikas. 1972 m. baigė Vilniaus Valstybinio pedagoginio instituto Istorijos fakultetą, įgijo istoriko specialybę. 1973–1977 metais Lietuvos Centrinio valstybės archyvo vyresnysis mokslinis bendradarbis. 1977–1982 met ...

                                               

Jūratė Statkutė de Rosales

Jūratė Regina Statkutė de Rosales – lietuvių kilmės Venesuelos žurnalistė, tolimosios baltų praeities tyrinėtoja, Vilniaus pedagoginio universiteto garbės daktarė.

                                               

Jurgis Storostas

Jurgis Storosta arba Jurgis Martynas Storostas – 1937 m. lapkričio 14 d. Klaipėdoje, Lietuvos Respublika) – lietuvių ir vokiečių istorikas bei pedagogas.

                                               

Nijolė Strakauskaitė

1975–1980 m. studijavo Vilniaus universiteto Istorijos fakultete, 1983–1986 m. – aspirantė. 1987 m. apgynė istorijos mokslų kandidatės disertaciją, kuri 1993 m. nostrifikuota, pripažįstant istorijos mokslo daktaro laipsnį. 1999 m. stažavosi Vidur ...

                                               

Arūnas Streikus

Arūnas Streikus – Lietuvos istorikas, humanitarinių mokslų daktaras, Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikas.

                                               

Konstantinas Surblys

1950–1951 m. LLKJS Rietavo apskrities, vėliau rajono komiteto I-asis sekretorius. 1954 m. baigė Centrinę komjaunimo mokyklą prie VLKJS CK, 1958 m. – Vilniaus pedagoginį institutą, 1962 m. – Visuomeninių mokslų akademiją prie TSKP CK. 1974 m. isto ...

                                               

Eugenijus Svetikas

1980 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1993 m. birželio 30 d. Vilniaus universitete apgynė disertaciją "Žiedai ir monetos XIV–XVII a. kapuose. Tipologija ir chronologija", suteiktas humanitarinių mokslų daktaro laipsnis. 1981–19 ...

                                               

Adolfas Šapoka

Adolfas Šapoka – Lietuvos istorikas, pedagogas, vienas iš 1936 m. veikalo "Lietuvos istorija" autorių ir redaktorius.

                                               

Romas Šarmaitis

1927–1929 m. LKJS, 1929 m. ir LKP Ukmergės parajonio komiteto narys. 1928 m. naktį iš rugsėjo 1 d. į 2 d. buvo susektas ir suimtas Kriminalinės policijos, kai kartu su kitais 8 Pabaisko valsčiaus, Rakaučiznos kaimo LKP "jačeikos" nariais kabino r ...

                                               

Stasys Šimaitis

Stasys Šimaitis – Lietuvos inžinierius, pedagogas, filosofas, istorikas. Mirė 2020 m. rugpjūčio 9 d. Kaune.

                                               

Virginija Šiukščienė

1982 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. Nuo 1982 m. Šiaulių Aušros muziejaus muziejininkė, 1995-2004 m. mokslinė sekretorė, muziejaus leidyklos vedėja, nuo 2004 m. direktoriaus pavaduotoja. Autorinių bei grupinių parodų muziejuje ...

                                               

Povilas Štaras

1938 m. įsitraukė į antivalstybinę veiklą. 1940–1941 m. ir 1945–1946 m. Lietuvos SSR Aukščiausiosios Tarybos prezidiumo vedėjas, reikalų valdytojo pavaduotojas. 1941 m. birželį pasitraukė į SSRS, 1942 m. tarnavo 16-oje lietuviškojoje divizijoje. ...

                                               

Stasys Štikelis

Mokėsi Varnių gimnazijoje. 1951–1953 m. Klaipėdos srities laikraščio "Tarybinė Klaipėda" korespondentas. 1953–1956 m. Eltos korespondentas. 1954 m. baigė Klaipėdos mokytojų institutą. 1956–1966 m. Klaipėdos miesto laikraščio "Tarybinė Klaipėda" r ...

                                               

Povilas Šverebas

1976 m. baigė Sedos vidurinę mokyklą, 1981 m. – Vilniaus pedagoginį institutą, įgijo istorijos mokytojo specialybę. Vilniaus dailės akademijos lektorius ir leidyklos redaktorius.

                                               

Mindaugas Tamošaitis

1995 m. baigė Smalininkų vidurinę mokyklą.1998–2001 m. Vilniaus Mstislavo Dobužinskio vidurinės mokyklos istorijos mokytojas. 2001 m. baigė Vilniaus pedagoginiame universitete Istorijos fakulteto istorijos specialybės magistro studijas. 2001–2003 ...

                                               

Povilas Tebelškis

1968 m. baigė Subačiaus gyvenvietės vidurinę mokyklą, 1973 m. Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. Mokydamasis universitete šoko ir dainavo etnografiniame ansamblyje "Ratilio". 1973–1981 m. Vilniaus miesto paminklų apsaugos inspekcijos isto ...