ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 5


                                               

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija

Viešoji įstaiga Lietuvos sveikatos mokslų universiteto gimnazija – nevalstybinė dieninė, savarankiško mokymosi bendrojo lavinimo mokykla Kaune, Seredžiaus g. 4, vykdanti pagrindinio, vidurinio ir neformaliojo lavinimo programas.

                                               

Lietuvos čigonų organizacijos

Lietuvos čigonų organizacijos – čigonų organizacijos, atstovaujančios čigonų interesus bei užsiimančios įvairia, čigonų tautybės žmonėms naudinga veikla.

                                               

Nevyriausybinė organizacija

Nevyriausybinė organizacija – laisva piliečių valia įkurta organizacija, kuri siekia tarnauti visuomenės ar jos grupių labui, nesiekia pelno ir tiesioginio dalyvavimo valdant valstybę.

                                               

Pasaulio sveikatos organizacija

Pasaulio sveikatos organizacija – tai Jungtinių Tautų Organizacijos padalinys, tarptautiniu mastu koordinuojantis visuomenės sveikatą, kovojantis su užkrečiamomis ligomis, organizuojantis pagalbos tiekimą ugdant nacionalines sveikatos apsaugos ta ...

                                               

Organizacija

Organizacija – asmenų grupė, sukurta ar pati susikūrusi kažkokiai bendrai veiklai, darbui ar tikslui. Organizacijos veikla koordinuojama, ji turi išteklius, organizacinę struktūrą. Jei organizacija įregistruojama, ji paprastai tampa juridiniu asm ...

                                               

Jungtinių Tautų Organizacija

Jungtinių Tautų Organizacija, JTO – tarpvalstybinė organizacija, kurią sudaro 193 valstybės narės, t. y. praktiškai visos pripažintos nepriklausomos valstybės. Lietuva į JTO priimta 1991 metų rugsėjo 17 dieną.

                                               

Lietuvos šaulių sąjunga

Lietuvos šaulių sąjunga – valstybės remiama ir padedanti užtikrinti nacionalinį saugumą savanoriška sukarinta pilietinės savigynos asociacija, veikianti pagal LŠŠ įstatymą ir savo statutą. Šaulių sąjunga buvo įkurta kaip Lietuvos sporto sąjungos ...

                                               

Lietuvos slaugos specialistų organizacija

Lietuvos slaugos specialistų organizacija – Lietuvos savarankiška profesinė organizacija, atstovaujanti slaugytojų ekonominiams, socialiniams, profesiniams interesams ir ginanti jų teises. Įkurta 1992 m. gruodžio 19 d. Būstinė Vilniuje, Jasinskio ...

                                               

Ne pelno organizacija

Ne pelno organizacija – nevyriausybinė organizacija, kurioje pelnas nėra matomas kaip pagrindinis veiklos tikslas ir nepaskirstomas organizacijos nariams, savininkams ar kitiems asmenims. Detalus teisinis NPO apibrėžimas skiriasi priklausomai nuo ...

                                               

Lietuvos tarptautiniai santykiai

Lietuva yra Baltijos jūros pietrytinėje pakrantėje esanti valstybė kuri priklauso Jungtinių tautų organizacijai, Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo organizacijai, Europos Sąjungai, Šiaurės Atlanto Sutarties organizacijai. Yra Pasaulinės Prekybos ...

                                               

Tarptautinė ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija – 37 valstybes vienijanti tarptautinė organizacija, besivadovaujanti atstovaujamosios demokratijos ir laisvosios rinkos ekonominiais principais. EBPO valstybės narės tarpusavyje dalijasi patirti ...

                                               

Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija

Tarptautinė civilinės aviacijos organizacija) – 1947 m. JTO sukurta organizacija, nustatanti tarptautines normas, koordinuojanti aviacijos vystymą, reguliuojanti saugių ir efektyvių skrydžių sritis.

                                               

Lietuvos advokatūra

Plačiąja prasme Lietuvos advokatūra yra Lietuvos advokatų ir advokatų padėjėjų, jų organizacijų, veiklos visuma, sistema; Lietuvos teisinės sistemos dalis. Siaurąja prasme. Jos buveinė yra Vilniuje.

                                               

Libano politinė sistema

Libano politinė sistema – Libano, valstybės Viduržemio jūros rytinėje pakrantėje politinė sistema. Nacionalinė šventė – lapkričio 22 d. – Nepriklausomybės diena.

                                               

Savivaldybių politinė sistema

Savivaldybių partinė struktūra praktiškai susiformavo per 1995 m. savivaldybių rinkimų kampaniją ir tik iš dalies atitiko valstybės politinę sistemą. Rinkimai įvyko vadovaujantis 1992 m. spalio 25 d. Konstitucijos nuostatomis, 1994 m. liepos 7 d. ...

                                               

Baltarusijos politinė sistema

1990 m. kovo 4 d. vykę rinkimai į Baltarusijos Aukščiausiąją Tarybą senosios įstatymų leidybos institucijos labai nepakeitė: tik 10 % deputatų buvo opozicijos atstovai. Tuo metu šalį valdė komunistai, o konstitucinė sistema buvo paveldėta iš Tary ...

                                               

Latvijos politinė sistema

Latvijos valdymo forma – parlamentinė demokratija. Vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas. Kaip ir kitose parlamentinėse respublikose prezidentas labiau yra simbolinis šalies vadovas. Vykdomoji valdžia yra vyriausybė. Įstatymų leidžiamoji ...

                                               

Liberijos politinė sistema

Liberijos politinė sistema – Liberijos, valstybės Vakarų Afrikoje, Atlanto vandenyno pakrantėje, politinė sistema. Nacionalinė šventė – liepos 26 d., Nepriklausomybės diena.

                                               

Austrijos politinė sistema

Austrija pagal valdymo formą yra parlamentinė demokratinė federacinė respublika. Įstatymų leidžiamoji valdžia priklauso dviejų rūmų parlamentui: Žemesniesiems rūmams – Nacionalinei tarybai Nationalrat, kurią sudaro 183 deputatai, renkami ketverie ...

                                               

Lesoto politinė sistema

Pagal 1993 m. konstituciją Lesotas – konstitucinė monarchija. Nominalus valstybės vadovas – karalius, jis atlieka reprezentacinę funkciją. Sostas paveldimas. Pagal papročių teisę Genčių vadų taryba turi teisę pašalinti karalių, paskelbti kitą kar ...

                                               

Vokietijos politinė sistema

Vokietija yra federacinė respublika. Jos politinę sistemą nustato Pagrindinis Įstatymas. Sostinė – Berlynas, kuriame reziduoja Federalinė Vyriausybė.

                                               

Rinkimų sistema

Rinkimų sistema – metodas, leidžiantis rinkėjams išreikšti savo nuomonę balsais ir pagal juos paskirstyti vietas renkamame valdžios organe. Rinkimų sistema susideda iš taisyklių, pagal kurias vykdomas pats balsavimas, skaičiuojami bei vertinami g ...

                                               

Teisinė sistema

Teisinė sistema – socialinė sistema, teisinių, teisinių-socialinių ir jiems giminingų elementų, jų tarpusavio ryšių bei sąveikos sistema, kurią sudaro bei sąlygoja teisės sistema, institucinė sistema subjektai, pvz., tokios institucijos kaip teis ...

                                               

Moldavijos politinė sistema

Moldavijos valdymo forma – parlamentinė demokratija. Vyriausybės vadovas yra ministras pirmininkas. Kaip ir kitose parlamentinėse respublikose prezidentas labiau yra simbolinis šalies vadovas. Vykdomoji valdžia yra vyriausybė. Įstatymų leidžiamoj ...

                                               

Proporcinis atstovavimas

Proporcingas atstovavimas – rinkimų sistema, kuria siekiama kandidatų grupėms suteikti mandatų kiekį, proporcingą jų gautų balsų skaičiui. Ji turi daug galimų variantų, nes proporcijos gali būti apskaičiuojamos įvairiai, priklausomai nuo pasirink ...

                                               

Mažosios Lietuvos švietimas

Mažosios Lietuvos švietimas – švietimas Mažojoje Lietuvoje – Prūsijos kunigaikštystės dalyje nuo Alnos upės ir Aismarių į rytus su Priegliaus upynu Prūsoje.

                                               

Švietimas

Apie epochą žr. Švietimo amžius. Švietimas – procesas, kurio metu švietimo įstaigose ir ne tik, formaliai arba neformaliai asmenims perteikiamos žinios ir formuojami gebėjimai. Formaliojo švietimo sistemą dažniausiai sudaro priešmokyklinis ugdyma ...

                                               

Lietuvos švietimo istorija

Švietimo formavimasis Lietuvoje apima svarbiausius Lietuvos švietimo istorijos raidos etapus nuo pirmųjų mokyklų atsiradimo XIV a. pab. iki valstybingumo praradimo XVIII a. pab.

                                               

Švietimo amžius

Švietimo amžius ; enc. Šviečiamasis amžius) – Europos civilizacijos istorijos periodas, dažniausiai tapatinamas su XVIII a., nors Anglijoje ir Nyderlanduose jis prasidėjo nuo XVII a. vidurio su racionalistinės filosofijos srovės atsiradimu. Šviet ...

                                               

Vokietijos švietimas

Vokietijos švietimo sistema yra 4 pakopų. Vokietijoje švietimo sistemai nepriskiriamas ikimokyklinis ugdymas, nors kai kuriose federalinėse žemėse įstatymai jį įtraukia. Po darželio, ikimokyklinės įstaigos seka pradinė mokykla Grundschule. 4 pako ...

                                               

Švietimas Kaune

Kaunas – vienas svarbiausių Lietuvos mokslo ir švietimo centrų. Pirmoji mokykla mieste veikė 1473 m. prie Šv. Petro ir Povilo bažnyčios. 1922 m. Kaune įsteigtas Lietuvos universitetas, vėliau įkurtos dar kelios aukštosios mokyklos, tarp kurių ir ...

                                               

Libijos švietimas

Aukštasis išsilavinimas įgyjamas bendruosiuose ir specializuotuosiuose universitetuose, aukštosiose technikos ir aukštosiose profesinėse mokyklose. 2004 m. buvo 84 aukštosios technikos ir profesinės mokyklos su 375 000 aukštųjų mokyklų studentų. ...

                                               

Švietimo ministras

Švietimo ministras – vykdomosios valdžios atstovas. Politinė pareigybė atsirado XX a. Palyginti naujas politinis postas. Klasikiniai ministrai – tokie kaip Gynybos ministras, Vidaus reikalų ministras, Teisingumo ministras ir Užsienio reikalų mini ...

                                               

Liberijos švietimas

2000 m. veikė 3 universitetai, iš jų 2 valstybiniai, 4 universitetiniai koledžai, technikos institutas, 8 seminarijos, 16 žemesniųjų koledžų. 2000 m. aukštojo išsilavinimo siekė apie 12 560 studentų. 1999 m. veikė visi Monrovijoje: Vebo žemės ūki ...

                                               

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija

Vytauto Didžiojo universiteto Švietimo akademija – Vytauto Didžiojo universiteto akademinis padalinys. Įkurtas 2019 m. sausio 1 d. prie Vytauto Didžiojo universiteto prijungus Lietuvos edukologijos universitetą.

                                               

Lietuvių švietimo draugija Rytas

Lietuvių švietimo draugija "Rytas" arba "Ryto" draugija – visuomeninė Lietuvos švietimo organizacija, steigusi mokyklas ir vadovavusi švietimui lietuvių kalba Rytų ir Pietryčių Lietuvoje, veikusi 1913–1938 m. Draugijos veikla atkurta 2004 m. bala ...

                                               

Libano švietimas

Libano švietimo sistemai vadovauja Švietimo, Kultūros ir aukštojo mokslo bei Profesinio ir technikos rengimo ministerijos. Nuo 1946 m. arabų kalba privaloma visose bendrojo lavinimo mokyklose. 1960 m. įvestas nemokamas pradžios mokslas, nuo 1987 ...

                                               

Lietuvos teisinė sistema

Lietuvos teisinė sistema - Lietuvos visuomeninės ir valstybės santvarkos sudėtinė dalis, apimanti teisinę sritį. Ją sudaro Lietuvos teisė, Lietuvos teisėsauga. Plačiąja prasme Lietuvos teisėsaugai ir jos institucijų sistemai Lietuvoje yra priskir ...

                                               

Vokietijos teisinė sistema

Vokietijos teisinę sistemą sudaro Vokietijos teisė teisės normos, Vokietijos teisėsauga tokios institucijos kaip teismai, policija ir kitos. Plačiąja prasme teisėsaugai ir jos institucijų sistemai Vokietijoje yra priskiriami ne tik Vokietijos tei ...

                                               

Rusijos teisinė sistema

Rusijos Federacijos teisinė sistema - Rusijos visuomeninės ir valstybės santvarkos sudėtinė dalis, apimanti teisinę sritį. Ją sudaro Rusijos teisė, Rusijos teisėsauga. Plačiąja prasme teisėsaugai ir jos institucijų sistemai Rusijoje yra priskiria ...

                                               

Teisinė pagalba

Lietuvoje yra valstybės garantuojama finansuojama pagalba. Ją reglamentuoja Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymas. Jis nustato valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą asmenims, kad šie galėtų tinkamai ginti pažeistas ar gi ...

                                               

Lietuvos teisės institutas

Teisės institutas - valstybės mokslo įstaiga, tirianti Lietuvos teisę ir Lietuvos teisinę sistemą. Pagrindinis veiklos tikslas - kurti mokslinius pagrindus teisinei sistemai tobulinti. Pagrindinė veiklos sritis – moksliniai tyrimai.

                                               

Lietuvos Statutai

1468 m. Lietuvos didysis kunigaikštis Kazimieras Jogailaitis patvirtino Kazimiero teisyną, kuris kartu su Ponų tarybos LDK leidžiamomis privilegijomis, teismų sprendimais sudarė LDK teisės pagrindą.

                                               

Baltijos valstybių teisė

Baltijos valstybių teisė – Baltijos valstybių teisė. Baltijos šalys viena nuo kitos mažai skiriasi ne tik savo ekonomine, socialine, bet ir teisine patirtimi.

                                               

Teisės mokslai

Teisės mokslai - mokslai, tiriantys teisę, teisinę sistemą, jos struktūrinius elementus, su jais susijusius visuomeninio gyvenimo, kitus tikrovės reiškinius, dėsningumus, dalykus. Siaurąja prasme teisės mokslai yra tapatinami su teisėtyra, dar ki ...

                                               

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Lietuvos Respublikos Teisingumo ministerija – Lietuvos Vyriausybės pagrindinė institucija, atsakinga už Lietuvos Respublikos įstatymų ir LRV nutarimų rengimą, kitų teisės aktų projektus, padedanti kartu su kitomis valstybės ir visuomeninėmis inst ...

                                               

Teisė

Teisė – priemonių visuma, teisingumui visuomenėje nustatyti ir užtikrinti. Savo veikimu, įgyvendina deramą elgesį atitinkančias bausmes bei paskatas. Tai oficialiai pripažintų, įtvirtintų, formaliai apibrėžtų, organizacinėmis-prievartinėmis povei ...

                                               

Lėšų pervedimo sistema

Lėšų pervedimo sistema - formalūs sutartiniai ar teisiniai susitarimai tarp kelių narių, bendros taisyklės ir standartizuotos priemonės, skirtos pervesti lėšas ir atsiskaityti pagal piniginius įsipareigojimus, atsirandančius tarp šių narių. Prikl ...

                                               

Teisės paminklas

Teisės paminklas – anksčiau galiojusios teisės arba anksčiau veikusios teisinės sistemos pažinimo šaltinis; istorinis teisės šaltinis. Teisės paminklai - dokumentai, dokumentiniai liudijimai apie tam tikro laikotarpio teisę, sistemą tam tikroje g ...

                                               

Lietuvos demografija

Lietuvos gyventojai – asmenys, kurių gyvenamoji vieta yra Lietuvos valstybės teritorijoje. Nuo Lietuvos Respublikos piliečių gyventojai skiriasi tuo, kad pirmieji turi pilietybę, kartu ir pilietines teises bei pareigas ir dėl to, pavyzdžiui, gali ...