ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 50


                                               

Henriko Latvio kronika

Henriko Latvio senoji Livonijos Kronika, parašyta vokiečių kilmės dvasininko Henriko Latvio, apima laikotarpį nuo pirmojo Livonijos vyskupo Meinardo atsikėlimo į Livoniją iki 1226 m., kai Kalavijuočių ordinas užkariauja visą Estiją. "Livonijos kr ...

                                               

Iliustruotasis metraščių sąvadas

Iliustruotasis metraščių sąvadas – istorijos šaltinis, sukurtas XVI a. viduryje senąja rusų kalba. Sąvadas sukurtas vieninteliu egzemplioriu Ivano Rūsčiojo bibliotekai. Sąvadą sudaro 10 tomų, kuriuose apie 10 tūkst. puslapių ir daugiau nei 16 tūk ...

                                               

Kyburgo dienoraštis

Kyburgo dienoraštis – Vokiečių ordino diplomato, Elbingo komtūro grafo Konrado fon Kyburgo tariamos kelionės 1397 m. vasarą į Lietuvą pas Lietuvos didijį kunigaikštį Vytautą tariami užrašai. Dienoraščio vertimą iš vokiečių į lenkų kalbą – lenk. D ...

                                               

Kryžiuočių karo kelių į Lietuvą aprašymai

Kryžiuočių karo kelių į Lietuvą aprašymai arba Vegeberichtai – XIV a. pabaigos – XV a. pradžios kryžiuočių žvalgų, daugiausia prūsų, pranešimų apie maršrutus į vakarinę Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės dalį, rinkinys. Sudaryti 1384–1402 m. Tik ...

                                               

Kvedlinburgo analai

Kvedlinburgo analai – nuo ~993 ar ~1000 iki 1030 m. Kvedlinburgo imperatoriškajame moterų vienuolyne lotynų kalba rašytas metraštis. 1017–1020 m. veikiausiai nebuvo rašomas. Išliko vienintelis Meiseno Kunigaikščių mokyklos dėstytojo istoriko Geor ...

                                               

Laurentijaus metraštis

Laurentijaus metraštis – senųjų Rusios kronikų rinkinys, į kurį sudėta neišlikusi "Būtųjų laikų pasakojimo" seniausia versija ir jo tęsiniai, daugiausiai aprašantys įvykius Šiaurės Rusijoje. Šiuo metu saugomas Rusijos nacionalinėje bibliotekoje S ...

                                               

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių metraštis

Lietuvos didžiųjų kunigaikščių metraštis – XIV a. pab. – XV a. pirmosios pusės istoriografinis kūrinys, kuriame aprašyta Lietuvos kunigaikščių Kęstučio ir Jogailos 1381–1382 m. kova dėl didžiojo kunigaikščio sosto ir Vytauto valdymas iki 1396 m. ...

                                               

Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai

Lietuvos magdeburginių miestų privilegijos ir aktai – tęstinė Lietuvos miestų XVI a. – XVIII a. istorijos šaltinių publikacijų serija, kurią nuo 1991 m. leidžia Lietuvos istorijos institutas.

                                               

Lietuvos Metrika

Lietuvos Metrika – XIV a. pab. – XVIII a. pab. laikotarpio LDK dokumentų archyvas, susidaręs Lietuvos didžiojo kunigaikščio kanceliarijos veiklos pasekoje. Iki šių dienų išliko virš 600 dokumentų įrašų knygų. Tai vienas svarbiausių LDK istorijos ...

                                               

Lietuvos mokslo paminklai

Lietuvos mokslo paminklai – Lietuvos tęstinė knygų serija, leista 1982–1996 m. Leido leidykla "Mokslas", išėjo 16 tomų. Serijos leidimo iniciatoriai – Vilniaus universiteto mokslininkai ir Lietuvos mokslo istorikų ir filosofų asociacija, redakcin ...

                                               

Monumenta Germaniae Historica

Monumenta Germaniae Historica – viduriniųjų amžių Vokietijos istorijos šaltinių rinkinys, apimantis 500–1500 m. laikotarpį.

                                               

Mūsų senovė

Leido Lietuvos Respublikos švietimo ministerija, Vytauto Didžiojo universiteto biblioteka. Iniciatorius Juozas Tumas-Vaižgantas. Spausdino Varpo spaustuvė Kaune. Išėjo 10 numerių: 2 tomai ir 3 tomo 1 numeris. Leidinyje buvo skelbiama Lietuvos ist ...

                                               

Prūsijos žemės kronika

Prūsijos žemės kronika, Dusburgiečio kronika, Dusburgo kronika – Vokiečių ordino 1190–1330 m. karų istorija. Seniausia išlikusi kryžiuočių kronika, kurią Karaliaučiuje lotynų kalba parašė Petras Dusburgietis.

                                               

Radvilų kronika

Radvilų kronika – vienas iš senąja rusų kalba parašytų ir miniatiūromis iliustruotų rankraščių, saugomų Rusijos mokslų akademijos bibliotekoje Sankt Peterburge. Tai XIII amžiuje parašyto veikalo XV amžiaus kopija. Jo pavadinimas siejamas su įtaki ...

                                               

Lietuvos TSR urbanistikos paminklai

Lietuvos TSR urbanistikos paminklai – tęstinis Lietuvos architektūros istorijos leidinys, ėjęs 1978–1988 m. Vilniuje. Rengė ir leido Lietuvos statybos ir architektūros mokslo tyrimų institutas Urbanistikos sektorius. Išleista 11 knygų, kuriose ap ...

                                               

Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Seimas – Lietuvos parlamentas, nacionalinė įstatymų leidžiamosios valdžios institucija. Seimą sudaro tiesiogiai ir slaptu balsavimu ketveriems metams išrinktas 141 Seimo narys. Seimas laikomas išrinktu, kai yra išrinkta bent ...

                                               

1992–1996 m. Seimas

1992-1996 m. Seimas – Lietuvos Respublikos Seimas, išrinktas 1992 m. spalio 25 d. Pirmasis posėdis įvyko 1992 m. lapkričio 25 d., paskutinis – 1996 m. lapkričio 19 d.

                                               

1996–2000 m. Seimas

Seimo 1996-2000 m. kadencija – Lietuvos Respublikos Seimas, išrinktas 1996 m. spalio 20 d. Pirmasis posėdis įvyko 1996 m. lapkričio 25 d., paskutinis – 2000 m. spalio 18 d.

                                               

2004–2008 m. Seimas

Seimo 2004-2008 m. kadencija – Lietuvos Respublikos Seimas, išrinktas 2004 m. spalio 10 d. Pirmasis posėdis įvyko 2004 m. lapkričio 15 d. Seimo pirmininkas – Artūras Paulauskas, nuo 2006 m. balandžio 13 d. Viktoras Muntianas, nuo 2008 m. balandži ...

                                               

2008–2012 m. Seimas

Seimo 2008–2012 m. kadencija – Lietuvos Respublikos Seimas, išrinktas 2008 m. spalio 12 d. vykusiuose visuotiniuose rinkimuose ir 2008 m. spalio 26 d. vykusiame antrajame rate vienmandatėse apygardose.

                                               

2012–2016 m. Seimas

Seimo 2012–2016 m. kadencija – Lietuvos Respublikos Seimas, kuris buvo išrinktas per 2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus. Rinkimai vyko 2012 m. spalio 14 ir spalio 28 dienomis. Šių rinkimų metu buvo išrinkti 139 nariai. Zarasų–Visagino ir ...

                                               

2016–2020 m. Seimas

Seimo 2016–2020 m. kadencija – Lietuvos Respublikos Seimas, kuris buvo išrinktas per 2016 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus. Rinkimai vyko 2016 m. spalio 9 ir spalio 23 dienomis. Į Seimą išrinktas 141 narys, 71 iš jų – tiesiogiai vienmandatė ...

                                               

2020–2024 m. Seimas

2020–2024 m. Seimo kadencija – Lietuvos Respublikos Seimas, kuris buvo išrinktas per 2020 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimus. Rinkimai vyko 2020 m. spalio 11 ir spalio 25 dienomis. Į Seimą išrinktas 141 narys, 71 iš jų – tiesiogiai vienmandat ...

                                               

Abiejų Tautų Respublikos Seimas

Abiejų Tautų Respublikos Seimas – aukščiausias Lietuvos ir Lenkijos bendros valstybės – Abiejų tautų respublikos įstatymų leidimo ir valstybinės valdžios organas, veikęs 1569–1795 m. Iš viso 1569–1793 m. įvyko 173 Seimai: XVI a. – 30, XVII a. – 9 ...

                                               

Antrasis Seimas

Antrasis Lietuvos Respublikos Seimas – atstovaujamoji įstatymų leidybos institucija, išrinkta paleidus nesėkmingai dirbusį Pirmąjį Seimą. Dirbo dabartinės Maironio universitetinės gimnazijos Kaune patalpose.

                                               

Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas

Aukščiausioji Taryba – Atkuriamasis Seimas – Lietuvos Respublikos Seimas, vykdęs Lietuvos valstybingumo atkūrimo ir kitas aukščiausios valdžios funkcijas. Išrinktas 1990 m. vasario 24 d. Pirmasis posėdis įvyko 1990 m. kovo 10 d., paskutinis – 199 ...

                                               

Didysis Vilniaus Seimas

Didysis Vilniaus Seimas – 1905 m. gruodžio 4 – gruodžio 5 d. vykęs lietuvių atstovų susirinkimas Vilniuje, suformulavęs politinės Lietuvos autonomijos reikalavimą. Prasidėjus 1905 m. įvykiams socialdemokratai ir demokratai iškėlė idėją sušaukti v ...

                                               

Ketvirtasis Seimas

1928 m. Konstitucija, 1938 m. Konstitucija ir Ketvirtojo Seimo statutas ribojo parlamento funkcijas. Įstatymų leidybos funkciją galėjo vykdyti ir Prezidentas. Išrinktas 1936 m. birželio 10 d. pagal Prezidento Antano Smetonos išleistą 1936 m. rink ...

                                               

Lietuvos vyriausiasis suvažiavimas Slanime

Lietuvos vyriausiasis suvažiavimas Slanime, Lietuvos generalinis priešseiminis suvažiavimas Slanime – Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės atstovų suvažiavimas prieš bendrą Abiejų Tautų Respublikos seimą Varšuvoje.

                                               

Mažasis seimas

1920 m. spalio 9 d. Lenkijos kariuomenės L. Želigovskio rinktinei užgrobus Vilnių ir toliau veržiantis į Lietuvos gilumą, Steigiamasis Seimas turėjo nutraukti darbą. Kadangi nebuvo žinoma, kada galės vėl susirinkti, 1920 m. spalio 25 d. Seimas pr ...

                                               

Pirmasis Seimas

Pirmasis Lietuvos Respublikos Seimas – atstovaujamoji įstatymų leidybos institucija, išrinkta baigus darbą Steigiamajam Seimui. Dirbo dabartinės Maironio universitetinės gimnazijos Kaune patalpose.

                                               

Rusijos lietuvių seimas Petrograde

Rusijos lietuvių seimas Petrograde arba Visos Rusijos lietuvių seimas – Rusijos lietuvių atstovų suvažiavimas, įvykęs 1917 m. birželio 9-16 d. Petrograde, sušauktas Visos Rusijos lietuvių politinio organo, Lietuvių Tautos Tarybos iniciatyva ir tu ...

                                               

Seimelis

Seimelis – nuo 1565 m. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės, 1569–1795 m. Abiejų Tautų Respublikos, 1795–1863 m. Rusijos imperijos Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemių, apskričių ir kitų teritorinių junginių bajorų suvažiavimas, įteisintas 15 ...

                                               

Steigiamasis Seimas

Lietuvos Steigiamasis Seimas – pirmasis nepriklausomos Lietuvos valstybės parlamentas išrinktas tiesioginiuose, demokratiniuose, visuotiniuose, slaptuose rinkimuose. Jis savo veiklą pradėjo 1920 m. gegužės 15 d. ir baigė 1922 m. spalio 6 d.

                                               

Trečiasis Seimas

Trečiasis Lietuvos Respublikos Seimas – atstovaujamoji įstatymų leidybos institucija, dirbusi nuo 1926 m. birželio 2 d. iki gruodžio 30 d. dabartinės Maironio universitetinės gimnazijos Kaune patalpose.

                                               

Vilniaus konferencija

Vilniaus konferencija arba Lietuvių konferencija – lietuvių politikų su Vokietijos parama organizuotas lietuvių delegatų suvažiavimas Vilniuje 1917 m. rugsėjo 18–rugsėjo 22 d., kuris numatė nepriklausomos Lietuvos valstybės sukūrimą, Steigiamojo ...

                                               

Aukštieji kūno kultūros kursai

Aukštieji kūno kultūros kursai – aukštoji kūno kultūros mokykla, veikusi 1934–1938 m. Kaune prie Kūno kultūros rūmų. Turintieji brandos atestatą buvo priimami tikraisiais, neturintieji jo – laisvaisiais klausytojais. Mokslas trukdavo 2 metus. Kur ...

                                               

Klaipėdos sklandymo klubas

Klaipėdoje oreivyste susidomėta dar prieš Pirmąjį pasaulinį karą – jau tuo metu mieste vykdavo aviacijos šventės, bet sklandymo sportas į uostamiestį atkeliavo tik XX a. trečiajame dešimtmetyje. Vieną 1930–1931 m. žiemos dieną radiatorių fabriko ...

                                               

Kūno kultūros rūmai

Įsteigti pagal Kūno kultūros įstatymą, kuris įsigaliojo 1932 m. liepos 15 d. paskelbus jį "Vyriausybės žinių" Nr. 390 vietoje nuo 1922 m. veikusios Lietuvos sporto lygos. Priklausė Švietimo ministerijai. Vadovavo direktorius ir 9 narių taryba. Di ...

                                               

Lietuvos sporto muziejus

Lietuvos sporto muziejus – Lietuvos muziejus, mokslinė švietimo įstaiga Kaune, Muziejaus g. 7, 9, kaupianti, tirianti, populiarinanti Lietuvos bei lietuvių išeivių kūno kultūros ir sporto vertybes.

                                               

Memeler Segler Verein

1939 m. klubo prezidentu buvo išrinktas Ernstas Šarfeteris. Tolimesnė istorija liūdija, kad tai buvo paskutinis organizacijos vadovas. Prasidėjo Antrasis pasaulinis karas, jaunesnius "MSV" buriuotojus pašaukė į hitlerinę kariuomenę ir išsiuntė į ...

                                               

Neptūnas (irklavimo klubas)

XIX a. intensyvėjant ryšiams tarp Europos ir nepriklausomybę paskelbusių JAV, dalykinės medienos poreikis laivų statyboje išaugo. Krymo karo metais anglų kariniai laivai blokavo Baltijos ir Rusijos uostus, todėl prekyba mediena tuo metu Vokietija ...

                                               

Šilutės irklavimo klubas

1919 m. birželio 19 d. būrelis bendraminčių Šilutėje įkūrė irklavimo klubą. Pirmuoju pirmininku išrintas advokatas Oskaras Šnaideraitis vok. Oskar Schneidereit, netrukus jį pakeitė Mikelis Kubilius vok. Michel Kubillus. Tais pačiais metais klubas ...

                                               

Šuolių su slidėmis tramplinas Zarasuose

Paskutiniaisiais prieškario metais Zarasuose ėmė formuotis slidinėjimo centras. 1937 m. iškilo savivaldybei priklausanti žiemos sporto stotis – vila "Užuovėja". 5–7 ha ploto priemiestiniame Magučių miške, pavadintame Sėlių šileliu, tų metų vasarą ...

                                               

Lino Karaliaus bei Aleksandr Sacharuk apkalta

Pratęstos Seimo sesijos metu iš savo Seimo nario pulto plenarinėje posėdžių salėje A. Sacharuk net 13 kartų neleistinai balsavo už Liną Karalių nedalyvavusį atitinkamų posėdžių metu. A. Sacharukas aiškinosi frakcijoje "radęs" L. Karaliaus kortelę ...

                                               

Žaislinių meškiukų desantas

Žaislinių meškiukų desantas – akcija, kurios metu 2012 m. liepos 4 d. iš Lietuvos Pociūnų aerodromo slapta pakilęs lėktuvas su pliušiniais meškiukais įskridęs į Baltarusiją išmėtė šiuos meškiukus su atsišaukimais prieš žodžio laisvės suvaržymus. ...

                                               

1941 m. birželio 26 d. Pravieniškių žudynės

Pravieniškių žudynės – vienas iš Raudonosios armijos nusikaltimų Lietuvos teritorijoje, įvykdytas 1941 m. traukiantis Raudonajai Armijai iš Lietuvos teritorijos. Karo pradžioje Pravieniškėse kalėjo 444–451 kalinys. Kalinti daugiausia 2–4 metams n ...

                                               

Antanašės žudynės

Antanašės žudynės – Rokiškio apylinkių žydų žudynės, vykusios 1941 m. rugpjūčio 25 d. Degsnės miške, netoli Antanašės dvaro.

                                               

Draučių žudynės

Draučių žudynės – žudynės įvykusios 1998 m. vasario 15 d. Draučių kaime, kurių metu lenkakalbis vietos gyventojas Leonardas Zavistonovičius su savo legaliai turėtu medžiokliniu ginklais nužudė 8 vietos lietuvių tautybės gyventojus, o vėliau pats ...

                                               

Dubingių žudynės

Dubingių žudynės – masinės civilių lietuvių tautybės gyventojų žudynės, kurias 1944 m. birželio 23 d. įvykdė Armijos Krajovos būrys keršydamas už Vietinės rinktinės tų pačių metų birželio 20 d. įvykdytas Glitiškių žudynes, kurias išprovokavo Armi ...