ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 51


                                               

Kražių skerdynės

Kražių skerdynės – 1893 m. Rusijos imperijos administracijos susidorojimas Kražiuose su Kražių parapijos tikinčiaisiais, pasipriešinusiais valdžiai, gyventojų katalikų susirėmimas su Rusijos caro kazokais.

                                               

Lietūkio garažo žudynės

Lietūkio garažo žudynės – 1941 m. birželio 27 d. įvykiai Kaune, Lietuvos žemės ūkio kooperatyvų sąjungos "Lietūkis" garažų teritorijoje. Naciams okupavus Lietuvą viešai, žiauriai, pasityčiojant nukankinta daugiau nei 50 Lietuvos žydų.

                                               

Medininkų žudynės

Medininkų žudynės – 1991 m. liepos 31 d. Rygos OMON įvykdytas Medininkų pasienio punkto puolimas. Iš puolimo metu punkte buvusių aštuonių Lietuvos pasienio darbuotojų šeši nužudyti, vienas mirė ligoninėje. Vienintelis išgyvenęs žudynių liudininka ...

                                               

Pravieniškių darbo stovykla

Tarpukario metais įkurta priverčiamųjų darbų stovykla, kurioje buvo laikomi administracine tvarka nubausti žmonės. 1939 m. rugsėjį į stovyklą perkelta dalis internuotų Lenkijos karių. Karo pradžioje Pravieniškėse, už trijų eilių spygliuotos vielo ...

                                               

Rainių žudynės

Rainių miškelyje netoli Telšių 1941 m. naktį iš birželio 24 d. į 25 d. įvykdytos kalinių žudynės, kurių metu buvo nužudyti 73 intelektualai – teisininkai, politikai ir kitokie "liaudies priešai", tarp kurių buvo Vladas Petronaitis. Užkastas aukas ...

                                               

Švenčionių žudynės

Švenčionių žudynės – masinės civilių Švenčionių gyventojų, daugiausiai lenkų, baltarusių ir rusų žudynės, kurias 1942 m. gegužės 19-20 d. įvykdė naciai ir jų vietiniai talkininkai vadovaujami Jono Maciulevičiaus.

                                               

Žmogžudystės Kaune 2009 m.

2009 metų spalio 5 dienos žmogžudystės Kaune – dviguba žmogžudystė, įvykdyta 2009 metų spalio 5 dieną, kai Kauno senamiestyje, ties Sladkevičiaus g. 5 namu, per kelias valandas, kaip įtariama, Drąsius Kedys nužudė Kauno apygardos teismo Baudžiamų ...

                                               

Zenonas Kulys

1967-1971 m. studijavo TSRS Kaliningrado aukštojoje karo inžinerijos mokykloje, 1975-1978 m. ir 1983-1986 m. studijavo Maskvos karo inžinerijos akademijoje. 1986 m. karo mokslų kandidatas. 1971–1975 m. ir 1978–1983 m. TSRS kariuomenės inžinerijos ...

                                               

BALTBAT

BALTBAT – Baltijos šalių taikos palaikymo batalionas, įsteigtas 1994 m. Šio projekto įgyvendinimą kartu su šalimis remėjomis koordinuoja Koordinacinė ir Karinė grupės, kurioms pirmininkauja Danija. BALTBATą sudaro trys nacionalinės pėstininkų kuo ...

                                               

Dariaus ir Girėno apygarda

Rinktinę sudaro: štabas, 10 kuopų: 9 pėstininkų kuopos, Štabo ir aprūpinimo kuopa. Kuopavietės išdėstytos Kaune, Jonavoje, Kėdainiuose, Raseiniuose, Šakiuose, Kaišiadoryse.

                                               

Kovinių narų tarnyba

specialioji žvalgyba sausumoje, vandenyje; abordažo, sulaikymo ir eskortavimo operacijos; tiesioginiai veiksmai sausumoje, vandenyje; karinė parama. 2012 m. spaudos pranešimų duomenimis NATO atstovai mano, kad "Lietuvos SOP, ypač jų jūrinis kompo ...

                                               

Krašto apsaugos savanorių pajėgos

Krašto apsaugos savanorių pajėgos KASP, anksčiau Savanoriškoji krašto apsaugos tarnyba SKAT – Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgų dalis, kurias sudaro kariai savanoriai, taip pat į pajėgas skiriami profesinės karo tarnybos kariai. KASP padalinia ...

                                               

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgos

Lietuvos kariuomenės Sausumos pajėgos – didžiausia Lietuvos ginkluotųjų pajėgų dalis, skirta Lietuvos valstybės sausumos teritorijos karinei apsaugai ir gynybai, taip pat ir dalyvaujanti tarptautinėse operacijose. Sausumos pajėgos yra pavaldžios ...

                                               

Lietuvos kariuomenės Specialiųjų operacijų pajėgos

Lietuvos specialiųjų operacijų pajėgos – aukštos parengties ir itin gerai ginkluotas Lietuvos kariuomenės junginys, vykdantis įvairias operacijas ir kovines užduotis. Jį sudaro kruopščiai atrinkti, motyvuoti ir specialiai apmokyti profesionalai. ...

                                               

Specialiųjų operacijų grandis

Specialiųjų operacijų grandis – Lietuvos Karinių oro pajėgų padalinys, operatyviai pavaldus Specialiųjų operacijų pajėgoms. Specialiųjų operacijų grandies SOG užduotys: transportavimas bei medicininė evakuacija. parama ugnimi, patruliavimas ir žv ...

                                               

Šiaulių tarptautinis oro uostas

Šiaulių oro uostas yra oro uostas esantis 7 km į pietryčius nuo Šiaulių. Tarptautinės oro transporto asociacijos IATA indeksas SQQ. Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos ICAO kodas EYSA. Kryptis 14/32.

                                               

Švedų savanoriai Lietuvoje

Švedų savanoriai Lietuvoje – karininkai iš Švedijos, dalyvavę kuriant Lietuvos kariuomenę, taip pat ir nepriklausomybės kovose. Švedų kareiviai ir karininkai kaip savanoriai dalyvavo visų po I Pasaulinio karo sugriuvus Rusijos imperijai susikūrus ...

                                               

Algirdas Petrusevičius

Algirdas Petrusevičius – ginklininkas, vienas iš Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių, Lietuvos Kariuomenės kūrėjų sąjungos pirmininkas.

                                               

Artilerijos dirbtuvės

Kauno artilerijos dirbtuvės sprendė Lietuvos kariuomenės ginklų įsigijimo ir tvarkymo klausimus, dalį jų gamino. Dirbtuvėse dirbo apie 400 darbuotojų. Artilerijos dirbtuvėse dažniausiai buvo atliekami sudėtingesni ir brangesni darbai, kurie nebuv ...

                                               

Giraitės ginkluotės gamykla

AB Giraitės ginkluotės gamykla – Lietuvos šovinių gamykla, įkurta 2000 m. Gamyklos biuras, sandėliai, laboratorijos, šaudyklos bei kitos patalpos yra Kauno rajone, Giraitės kaime, netoli Kauno miesto ribos.

                                               

Karo aviacijos tiekimo skyrius

Karo aviacijos tiekimo skyrius – Lietuvos karo aviacijos įmonė, gyvavusi tarpukariu, pati projektavusi ir nedidelėmis serijomis gaminusi lėktuvus. Tiekimo skyrius ir aviacijos dirbtuvės buvo įsikūrusios Fredoje, Kaune. Karo aviacijos dirbtuvių pa ...

                                               

Linkaičių artilerijos dirbtuvės

Linkaičių artilerijos dirbtuvės – Lietuvos kariuomenės ginklavimo valdybos įmonė, 1937–1940 m. veikusi Linkaičiuose, dab. Radviliškio rajono savivaldybėje, Linkaičių g. 19. Paveldo objektas.

                                               

LiTak-Tak

"LiTak-Tak" yra oro eismo valdymo sistemas gaminanti įmonė. Ji gamina, modernizuoja ir parduoda civilinės ir karinės paskirties oro eismo kontrolės įrangą, radarus ir priešlėktuvinės gynybos sistemas. Įmonė savo veiklą pradėjo 2009 m. kaip tarpin ...

                                               

Lietuvos Karinės jūrų pajėgos

Lietuvos Karinės jūrų pajėgos – tai Lietuvos Respublikos kariuomenės dalis, kuri stebi, kontroliuoja ir gina Lietuvos teritorinę jūrą, ekonominę zoną ir kontinentinį šelfą. LKJP taip pat vykdo tokius veiksmus kaip povandeninės ir viršvandeninės a ...

                                               

Povandeninių veiksmų komanda

Povandeninių veiksmų komanda vykdo šias užduotis: teikia pagalbą Vidaus reikalų ministerijai tiriant nusikaltimus. ieško ir neutralizuoja nesprogusius šaudmenis; dalyvauja tarptautiniuose mokymuose bei operacijose; užtikrina priešmininių laivų ap ...

                                               

Prezidentas Smetona

"Prezidentas Smetona" – vienintelis tarpukario Lietuvos karinis laivas. Statytas Vokietijoje 1917 m., 1927 m. nupirktas iš Vokietijos, 1940 m. perduotas TSRS Baltijos laivynui. 1945 m. nuskendo užplaukęs ant minos Suomijos įlankoje.

                                               

2008 m. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija

2008 m. Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją gauti pretendavo 19 kandidatų. 6 laureatai paskelbti gruodžio 8 d., o diplomai ir ženklai įteikti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Premijos dydis – 104 tūkst. litų.

                                               

2009 m. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija

2009 m. Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją gauti pretendavo 33 kandidatai. 6 laureatai paskelbti gruodžio 21 d., o diplomai ir ženklai įteikti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Premijos dydis – 104 tūkst. litų.

                                               

2010 m. Lietuvos nacionalinė kultūros ir meno premija

2010 m. Lietuvos nacionalinę kultūros ir meno premiją gauti pretendavo 37 asmenys. 7 laureatai paskelbti gruodžio 6 d., o diplomai ir ženklai bus įteikti Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga. Premijos dydis – 104 tūkst. litų.

                                               

Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga

1974 m. Lietuvos architektų sąjungoje įsteigta Kraštovaizdžio architektūros komisija, 1987 m. performuota į Kraštovaizdžio architektų bendriją. 1995 šios bendrijos iniciatyva įkurta Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga. 2006 m. vienijo 60 n ...

                                               

Architektūros paveldas

Architektūros paveldas – pasaulio kultūros paveldo dalis, apimanti architektūros statinius bei urbanizuotas vietoves, turinčias išskirtinę istorinę, meninę bei kitokią kultūrinę vertę.

                                               

Gatvinis kaimas

Gatvinis kaimas – žemdirbių gyvenvietės tipas, paplitęs Lietuvoje. Turi vieną pagrindinę tiesią ar kiek lenktą gatvę, palei kurią iš vienos arba abiejų pusių statmenai ar įžambiai jai išdėstytos sodybos.

                                               

Kupetinis kaimas

Manoma, kad kupetinis kaimas susiklostė XIII – XIV a. Iki XVI a. Valakų reformos kupetiniai kaimai sudarė didžiąją gyvenviečių dalį. Žemės reformų nepakeistų kupetinių kaimų išliko Dzūkijoje bei Klaipėdos krašte. Kai kurie tyrinėtojai Kazimieras ...

                                               

Architektūros muziejus

Architektūros muziejus įsteigtas 1968 m. rugpjūčio 1 d. kaip Istorijos ir etnografijos muziejaus dab. Lietuvos nacionalinis muziejus filialas. Pirmoji 374 m² ploto ekspozicija buvo įrengta 1971 m. muziejui paskirtoje Šv. Mykolo bažnyčioje. 1976 m ...

                                               

Lietuvos miestas

Lietuvos miestas – kompaktiškai užstatyta gyvenamoji vietovė, turinti daugiau kaip 3 tūkst. gyventojų, kurių daugiau kaip 2/3 dirbančiųjų dirba pramonėje, verslo bei gamybinės ir socialinės infrastruktūros srityse.

                                               

Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės

Lietuvos urbanistikos paveldas ir jo vertybės – Lietuvos tęstinis leidinys, einantis nuo 1995 m. Vilniuje vietoje iki 1988 m. leisto leidinio "Lietuvos TSR urbanistikos paminklai". Rengia Statybos ir architektūros instituto Architektūros istorijo ...

                                               

Panevėžio architektūra

Panevėžio architektūra – statinių, jų kompleksų ir gamtinės aplinkos visuma Panevėžio mieste. Istoriškai susiklostė, kad Panevėžys ryškaus architektūrinio identiteto neturi, jį sudaro skirtingų laikotarpių ir stilių pastatai. Panevėžys formavosi ...

                                               

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Architektūros fakultetas

VGTU Architektūros fakulteto istorija tiesiogiai siejama su Kauno Vytauto Didžiojo universitetu. 1946 m. fakultetas įkurtas kaip administracinis mokymo ir mokslo padalinys, buvusį Statybos fakultetą pertvarkius į du savarankiškus – Architektūros ...

                                               

Kindziulis

Kindziulis – humoristinis lietuvių anekdotų personažas, satyros žurnalo "Šluota" veikėjas, prieinantis prie besikalbančių žmonių ir pasakantis komišką patarimą ar repliką. Sumanytojas Vytautas Mikalauskas. Anekdotai, kurių personažu yra Kindziuli ...

                                               

Girstučio kultūros ir sporto centras

VšĮ Girstučio kultūros ir sporto centras – kultūros ir sporto centras Kaune, Kauno miesto savivaldybės nuosavybė; viešoji įstaiga. Įsikūrusi Girstučio rūmuose. Juose yra 569 vietų žiūrovų salė, 500 kv.m. scena, grimavimosi patalpos, Girstučio bas ...

                                               

Kauno kariljonas

1937 m. Kaune buvo įkurtas 35 varpų kariljonas, kurio varpai išlieti Belgijoje "Michiels jr. Tornau" liejykloje Turnė. Varpams suteikti žuvusių Lietuvos vaduotojų-gynėjų ir Lietuvos laisvės kovų vardai. Vienas varpas nuliedintas Filadelfijoje JAV ...

                                               

Kauno styginių kvartetas

Kauno styginių kvartetas – styginių instrumentų kvartetas iš Kauno, kurį sudaro Karolina Beinarytė–Palekausienė, Aistė Mikutytė, Eglė Lapinskė ir Saulius Bartulis.

                                               

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai

Kauno vaikų ir moksleivių laisvalaikio rūmai – meninio neformalaus ugdymo įstaiga, plėtojanti meninio profilio kolektyvų ir studijų veiklą, organizuojanti laisvalaikio užimtumą renginių miesto vaikams ir moksleiviams, vykdanti koncertines–kultūri ...

                                               

Operos vaidykla

Operos vaidykla – pirmasis Lietuvos profesionalus operos teatras, veikęs 1920–1922 m. Kaune. Operos vaidykla buvo vadinama Lietuvių meno kūrėjų draugijos Operos ir dramos vaidyklos operos trupė. Draugija operos vaidyklą įkūrė Aleksandro Kačanausk ...

                                               

Vėtra (šiuolaikinių šokių studija)

Kolektyvas – tarptautinių konkursų ir festivalių Kaune, Odesoje Ukraina, Jūrmaloje Latvija laureatas. Studija yra paruošusi koncertinę programą, kartu su dainininkėmis Andželika ir Birute Petrikytėmis, dalyvavo koncertuose Sporto halėje, Dainų sl ...

                                               

Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise

Arbeitsgemeinschaft der Memellandkreise – įkurta 1948 m. Vakarų Vokietijoje, ši organizacija vienija 1944 m. bei vėliau pasitraukusius per Rytų Prūsijos evakuaciją iš Klaipėdos krašto gyventojus bei jų palikuonius. Įkurėja – Erika Janzen-Rock. Pa ...

                                               

Jūros šventė

Jūros šventė − kasmetinė Klaipėdos miesto šventė, tradiciškai vykstanti paskutinį liepos savaitgalį. Šventės metu mieste vyksta daug kultūrinių, sportinių ir pramoginių renginių: koncertai, pasirodymai, spektakliai. Jūros šventės metu didžioji da ...

                                               

Klaipėdos laivų paradas

Klaipėdos laivų paradas - kasmetinė Klaipėdos šventė vykstanti gegužės 20 dieną arba artimiausią jai savaitgalį. Šventės metu mieste vyksta daug kultūrinių, sportinių ir pramoginių renginių: gatvės muzikantų pasirodymai, tautodailės mugė, Lietuvo ...

                                               

Klaipėdos muzikinis pavasaris

Klaipėdos muzikinis pavasaris – seniausias Lietuvos muzikinis festivalis, pradėtas rengti 1976 m. tuometinio Lietuvos nacionalinės filharmonijos direktoriaus kompozitoriaus Rimvydo Žigaičio iniciatyva. Iki 2003 m. jį organizavo Lietuvos nacionali ...

                                               

Klaipėdos pilies džiazo festivalis

Klaipėdos pilies džiazo festivalis – džiazo muzikos festivalis, organizuojamas Klaipėdoje nuo 1994 metų, kuriam suteiktas Klaipėdos pilies vardas. Festivalis vyksta kiekvienų metų vasaros pirmąjį savaitgalį, pasižymintis stilistine įvairove, sukv ...