ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 52


                                               

Zenitas (knygų serija)

Zenitas – mokslinės fantastikos knygų serija, ėjusi Lietuvoje nuo 1971 iki 1992 m. Leido leidyklos "Vaga" ir "Vyturys". Iš viso pasirodė 53 įvairių autorių, įskaitant Žiulio Verno, Herberto Džordžo Velso, Aizeko Azimovo, Artūro Klarko, Stanislavo ...

                                               

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

Lietuvos kultūros tyrimų institutas – Lietuvos filosofijos ir sociologijos mokslinių tyrimų centras, nuo 1977 veikiantis Vilniuje, Saltoniškių g. 58. Įkurtas vietoje 1969 m. įkurto Lietuvos mokslų akademijos Istorijos instituto Filosofijos, teisė ...

                                               

Blukis

Blukis – tai rąstagalys, trinka, kaladė ar kelmas. Pats žodis yra skolinys iš vokiečių Block, reiškiančio rąstagalį, trinką ir kt. Blukis kartais mėginamas sieti su lietuvių veiksmažodžiu blukti tirpti, nykti arba blungti gerėti, tačiau žodžio ki ...

                                               

Klojimo teatras

Klojimo teatras – teatras Lietuvoje, spektakliai ir koncertai klojimuose lietuvių tautinio atgimimo laikotarpiu, nuo XIX a. pab. iki Pirmojo pasaulinio karo.

                                               

Lietuviškas vakaras

Lietuviškieji vakarai – masinis lietuvių scenos mėgėjų sąjūdis, plitęs Lietuvoje ir išeivijoje, glaudžiai susijęs su lietuvių tautinio išsivaduojamojo judėjimo pakilimu, trukęs apie trisdešimt metų. Šių dienų mokslininkai lietuviškuosius vakarus ...

                                               

Lietuvių tautosaka

Iš tolimųjų laikų liko tik žinių nuotrupos apie baltų ir konkrečiai - lietuvių tautosaką bei su ja susijusius papročius - atsitiktinės pastabos kronikose, metraščiuose, kelionių ar papročių aprašymuose. Pirmieji įsimintini tautosakos gyvavimą liu ...

                                               

Senovės dienos

Senovės dienos – tarpukario Lietuvoje, Dzūkijoje, vykusios masinės liaudies meno šventės, pasižymėjusios unikaliu etnografiškumu, liaudies sukurtų materialinės ir dvasinės kultūros turtų demonstracija. Senovės dienos 1935–1938 m. surengtos Merkin ...

                                               

Algina

Algina – lietuviškas moteriškas vardas. Vyriškas vardo variantas: Alginas, kiti vardo variantai: Alginė, Algė. Vardas sudarytas iš alei vienas ir ginti, ir reiškia "visus ginantis". Vardadienis: gruodžio 16 d.

                                               

Algirdas (vardas)

Algirdas – lietuviškas vyriškas vardas, kilęs iš lietuviškų žodžių šaknų "al" ir "gird", reiškiančių "visą girdintis". Vardadienis vasario 11 d. ir liepos 9 d.

                                               

Algis (vardas)

Algis – vyriškas lietuviškas vardas, trumpinys iš Algimantas, Algirdas, Algvilas arba savarankiškas vardas iš lietuvių mitologijos. Moteriški vardų variantai: Algė Vardadieniai: sausio 9 Algis Zaboras Algis Bulsis Algis Kregždė Algis Aliukevičius ...

                                               

Arimantas

Arimantas Juvencijus Raškinis g. 1944 – biofizikas, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas; Edmundas Arimantas Arbas 1950–1995 – lietuvių neurobiologas, neuromokslų profesorius; Arimantas Dumčius g. 1940 – gydytojas, profesorius, Lietuvos pol ...

                                               

Armantas

Armantas Vitkauskas g. 1989 – Lietuvos vartininkas. Baigė Marijampolės futbolo mokyklą ir rungtyniauja Marijampolės FK Sūduva klube. Taip pat kviečiamas ir į Lietuvos U-21 rinktinę.

                                               

Audrė

Audrė – moteriškas lietuviškas vardas, kilęs iš žodžio audra. Vyriškų vardų variantai: Audrius, Audrys. Vardadieniai: gegužės 8 Vardas neretai maišomas su kitais tos pačios šaknies vardais: Audronė, Audrona, Audronija.

                                               

Audrius

Audrius – vyriškas lietuviškas vardas, kilęs iš žodžio audra. Moteriški vardų variantai: Audra, Audrė. Vardadieniai sausio 11, sausio 22 d. Vardas neretai maišomas su kitais tos pačios šaknies vardais: Audronis, Audronius.

                                               

Audronė

Audronė – moteriškas lietuviškas vardas, kilęs iš žodžio audra + priesaga. Vyriški vardų variantai: Audronius, Audronis Vardadieniai: gruodžio 16 Vardas neretai maišomas su kitais tos pačios šaknies vardais: Audrė, Audra.

                                               

Audronius

Audronius – vyriškas lietuviškas vardas, kilęs iš žodžio audra + priesaga. Moteriškų vardų variantai: Audronė, Audrona, Audronija Vardadieniai: gruodžio 16 Vardas neretai maišomas su kitais tos pačios šaknies vardais: Audrius, Audrys.

                                               

Austėja

Austėja lietuvių mitologijoje – spėjama bičių deivė, šeimos gausintoja, ištekančių ir nėščių moterų globėja. Ši numanoma deivė minima tik vieninteliame šaltinyje – abejotiname J. Lasickio žemaičių dievų sąraše. Jos neliudija ir tautosaka.

                                               

Aušra (vardas)

Aušra – moteriškas lietuviškas vardas, kilęs iš žodžio aušra "tyra, -as kaip aušra". Vyriškų vardų variantai: Aušrius, Aušrys Vardadieniai: balandžio 27

                                               

Aušrius

Aušrius – vyriškas lietuviškas vardas, kilęs iš žodžio aušra "tyra, -as kaip aušra". Moteriškų vardų variantai: Aušra, Aušrė. Vardadieniai: sausio 22.

                                               

Gailius

Gailius – vyriškas vardas, moteriška šio vardo forma Gailutė arba Gailiūtė. Vardadienis: sausio 2 d. Šį vardą turi šie garsesni asmenys: Petras Gailius Adomėnas g. 1936 – Lietuvos informatikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras; Gailius ...

                                               

Gediminas (vardas)

Gediminas – dvikamienis baltiškos kilmės vardas sudarytas iš šaknies Ged ir Min siejamos su liet. žodžiais gedėti, gailėti; liūdėti bei minti, galvoti, manyti; mintis, mąstymas. 1990–2013 m. laikotarpiu suteikti 2314 vardai.

                                               

Gintaras (vardas)

Gintaras - vyriškas lietuviškas vardas. Moteriška šio vardo forma - Gintarė. Šiuos vardus turintys žmonės vardadienius švenčia gegužės 14-ąją. Astrologai teigia, kad žmones, kurių vardai Gintaras arba Gintarė globoja mėnulis, o jiems sėkmingiausi ...

                                               

Indrė (vardas)

Indrė Mikelėnaitė - Lietuvos krepšininkė. Indrė Makaraitytė - Lietuvos žurnalistė. Indrė Jakubaitytė - Lietuvos ieties metikė. Indrė Stakvilė - Lietuvos kompozitorė.

                                               

Jogaila (vardas)

Jogaila – dvikamienis baltiškos kilmės vardas sudarytas iš šaknies Jo ir gail siejamos su liet. žodžiais joti ; jotis bei gailėti, gailus arba gailas ; stiprus. 1990–2013 m. laikotarpiu suteikti 142 vardai.

                                               

Jūratė (vardas)

Jūratė – lietuviškas moteriškas vardas. Kilo nuo lietuvių mitologinės deivės Jūratės, o išpopuliarėjo Maironio baladės "Jūratė ir Kastytis" dėka. Pats žodis "Jūratė" yra vedinys nuo jūra > Jūraitė. Vardadienis – balandžio 12 d. Iš šio vardo ki ...

                                               

Kęstutis (vardas)

Kęstutis – vyriškas lietuviškas vardas. Kilęs iš liet. kęsti. Žinomiausias vardo turėtojas – Lietuvos didysis kunigaikštis Kęstutis. Rusiška vardo forma – rus. Кейстут, lenkiška – lenk. Kiejstut,

                                               

Liepa (vardas)

Liepa – lietuviškas moteriškas vardas. Kilmė: medžio arba mėnesio pavadinimas. Liepa yra ir žmogaus pavardė; gana populiari Latvijoje. Liepos vardą arba pavardę turintys žmonės: Maris Liepa, Maskvos Didžiojo teatro baleto šokėjas.

                                               

Mantas

Mantas – baltiškos kilmės vyriškas vardas. Kildinamas iš prūs. Mānts. Kronikose fiksuoti suvokietinti vardo variantai Monte ir Montemin. Išnykus prūsų kalbai, originali vardo versija nugrimzdo į užmarštį. Atgimė ir išpopuliarėjo po 1972 m. Lietuv ...

                                               

Medeina

Medeina – lietuvių miško deivė. Neretai tapatinama su Žvorūna. XIII a. šaltiniuose minima kaip stipriai militarizuoto lietuvių panteono dievų kaip vienintelė deivė. Pasak Ipatijaus metraščio jai aukojo Mindaugas, ir jos patekimas į dievų panteoną ...

                                               

Mindaugas (vardas)

Mindaugas – dvikamienis baltiškos kilmės vardas sudarytas iš šaknies Min ir Daug siejamos su liet. žodžiais minti, galvoti, manyti; mintis, mąstymas bei daug. 1990–2013 m. laikotarpiu suteikti 5606 vardai.

                                               

Neringa (vardas)

Neringa – lietuviškas moteriškas vardas. Kildinamas iš baltiško žodžio nerija, reiškiančio ilgą pusiasalį vokiško varianto Neringe, Nerunge, Nehrung.

                                               

Nijolė

Nijolė – lietuviškas moteriškas vardas. Sukurtas pagal Teodoro Narbuto sugalvotą neva lietuvių deivę Nijolę – graikų Persefonės atitikmenį. Vardadienis – sausio 28 d. Žymios Nijolės: Nijolė Oželytė – aktorė, politikė, bei visuomenės veikėja; Nijo ...

                                               

Raminta

Raminta – lietuviškas moteriškas vardas. Yra ir vyriškas šio vardo variantas – Ramintas. Vardas kilęs nuo žodžio "ramus, ramaus būdo". Vardadienis – kovo 6 d.

                                               

Rožė (vardas)

Rožė – lietuviškas moteriškas vardas. Vardas kilęs iš rožės, gėlės, pavadinimo. Šią reikšmę turintys vardai populiarūs ir kitose kalbose. O iš kitų kalbų paimti vardai ir jų vediniai Roza, Rozalija suteikiami ir Lietuvos piliečiams. Šventoji Roza ...

                                               

Skirgaila (reikšmės)

Skirgaila − lietuviškas vyriškos giminės vardas. Lytis: Skirgaila yra Vyriškas vardas. Kilmė: Skirgaila yra lietuvių kilmės vardas. Reikšmė: skir- + gail-. Žymiausi žmonės: Skirgaila 1353-1397 – lietuvių kunigaikštis; Vėliau atsirado lietuviška p ...

                                               

Šarūnas

Šarūnas – lietuviškas vardas. Kilęs iš senosios lietuvių kalbos žodžio šarus – "greitas". Išpopuliarėjo po Vinco Krėvės Mickevičiaus apsakymo "Šarūnas" apie legendinį Merkinės kunigaikštį. Moteriška vardo forma – Šarūnė. Vardadieniai – sausio 24 ...

                                               

Tautvydas

Tautvydas – lietuviškas vyriškas vardas, sudarytas iš taut– tauta ir vyd– išvydo. Sutrumpintas variantas – Tautvis. Vardadienis – rugsėjo 28 d. Mot. variantas Tautvydė, Tautvyda, Tautvė. Vardadieniai – vasario 16 d. ir balandžio 23 d.

                                               

Vaigalė (vardas)

Vaigalė – lietuviškas, moteriškas vardas, kilęs iš lietuviško upėvardžio Vaigalė. Tai upelis Vilniaus rajone, Neries regioniniame parke, įtekantis į Neries intaką Elną.

                                               

Vasaris (vardas)

Vasaris – lietuviškas vyriškas vardas; moteriška vardo forma – Vasarė. Vardas gali būti kildinamas tiek iš vasario mėnesio pavadinimo, tiek iš vasaros, metų laiko, pavadinimo mat ir vardadienis prieš pat vasaros saulėgrįžą. Vasaris – pagrindinis ...

                                               

Vygaudas

Vygaudas – lietuviškas vardas. Kilo nuo vyd - + gaud -. Moteriškas vardo variantas - Vygaudė. Vardo trumpinys - Vygis. Vardadienis: gruodžio 16 d.

                                               

Vykintas (vardas)

Vykintas – vardas, kilęs nuo žemaičių kunigaikščio Vykinto. Pirmą kartą paminėtas 1219 m. Volynės metraščiuose. Vykintas Vaitkevičius - archeologas; Vykintas Bieliauskas - kompozitorius. Vykintas - žemaičių kunigaikštis;

                                               

Vytautas (vardas)

Apie kitas žodžio Vytautas reikšmes skaitykite straipsnyje "Vytautas reikšmės". Vytautas – lietuviškas vyriškas vardas. Mot. variantas – Vytautė. Reikšmė: vyd – taut – "išvydęs tautą", "išvydo tautą". Vardadienis – sausio 5 d. Sutrumpinimas Vytas ...

                                               

Žygimantas

Žygimantas – dvikamienis baltiškos kilmės vardas sudarytas iš šaknies žyg ir man- siejamos su liet. žodžiais žygis ; žygiuoti bei manyti ; mąstyti ; sumanus. 1990–2013 m. laikotarpiu suteikti 2422 vardai.

                                               

Živilė

Živilė – lietuviškas moteriškas vardas. Etimologija: nuo lietuvių žy - + vil -. Kita tradicija kildina šį vardą nuo lietuvių "žaltys". Šiuo atveju gretinama su šaknimi "gyv" - gyvas.

                                               

Povilas Dirgėla

Tapo nuo vaikystės. Mokėsi Dailės mokyklos vakariniame skyriuje. Vėliau studijavo Vilniaus universiteto VU Filologijos fakultete, diplomuotas filologas.

                                               

Česlovas Janušas

Nuo 1922 m. gyveno Lietuvoje. 1931 m. baigė Kauno meno mokyklą. 1931–1933 m. dirbo Pasvalio aukštesniojoje prekybos mokykloje, 1933–1937 m. Kauno 6-oje gimnazijoje, Valstybės teatre Kaune. Nuo 1937 m. dėstė Kauno dailiųjų amatų mokykloje, 1940–19 ...

                                               

Ignas Pikturna

Ignas Pikturna – Lietuvos rašytojas marinistas, publicistas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas.

                                               

Lietuvių meno kūrėjų draugija

Lietuvių meno kūrėjų draugija – Lietuvos dailininkų, rašytojų, muzikų, teatralų, architektų organizacija, veikusi 1920–1929 m. Kaune, oficialiai likviduota 1934 m.

                                               

Lietuvos bažnytinis menas

Lietuvos bažnytinis menas – sustiprėjo ir subrendo XVII – XVIII a., kai Lietuvoje sustiprėjo vienuolių ordinai. Lietuvos bažnytiniame mene ypatinga pagarba reiškiama Švenčiausiajai Mergelei Marijai bei kenčiančiam Kristui.

                                               

Lietuvos TSR liaudies artistas

LTSR liaudies artistas – aukščiausio lygmens Lietuvos TSR garbės vardas, kuris būdavo suteikiamas sovietmečiu pasižymėjusiems meno veikėjams. Sprendimą dėl šio garbės vardo suteikimo priimdavo LTSR Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumas. Paprastai š ...