ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 53


                                               

Lietuvos nacionalinis kultūros centras

Lietuvos nacionalinis kultūros centras – taikomojo mokslinio metodinio pobūdžio valstybės biudžetinė įstaiga, veikianti prie Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos Vilniuje, Sereikiškių parke, B. Radvilaitės g. 8.

                                               

Liepojos kultūros plėtojimo draugija

Liepojos kultūros plėtojimo draugija, iki 1923 m. Liepojos lietuvių draugija – Liepojos lietuvių kultūros ir švietimo visuomeninė organizacija, veikusi 1911–1930 m. Liepojoje.

                                               

Lietuvių draugija TSRS tautų kultūrai pažinti

Lietuvių draugija TSRS tautų kultūrai pažinti įkurta Lietuvos Užsienio reikalų ministerijos pastangomis, iniciatoriai Kauno universiteto profesoriai Mykolas Biržiška, Vaclovas Biržiška, Paulius Galaunė, Ignas Jonynas, Vincas Krėvė, Balys Sruoga. ...

                                               

Lietuvių pašalpos draugija

Draugija nuo 1896 m. rengė lietuviškus vakarus. Turėjo chorą, kuriam iš pradžių vadovavo J. Petrulis, 1902–1915 m. – Juozas Dryja-Visockis ir dramos trupę, kuriai vadovavo režisierius Liudas Jakavičius. 1907 m. draugija įkūrė dviklasę mokyklą, vė ...

                                               

Lietuvių rašytojų draugija

Lietuvių rašytojų draugija – pirmoji savarankiška lietuviškai rašančių rašytojų, vertėjų, literatūros tyrėjų ir kritikų organizacija, 1932–1944 m. veikusi Lietuvoje, 1946–1949 m. Vokietijoje, nuo 1950 m. JAV.

                                               

Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjunga

Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjunga, nuo 1925 m. Lietuvos rašytojų ir žurnalistų sąjunga – Lietuvos profesinė organizacija, 1922–1929 m. veikusi Kaune.

                                               

Lietuvos kultūros fondas

Lietuvos kultūros fondas – Lietuvos nevyriausybinis fondas, įsteigtas 1987 m. profesoriaus Česlovo Kudabos iniciatyva, pirmoji po 1940 m. TSRS okupacijos Lietuvoje įsteigta visuomeninė organizacija istorinio kultūrinio palikimo tyrimams remti.

                                               

Lietuvos radijo ir televizijos asociacija

Lietuvos radijo ir televizijos asociacija – asociacija, koordinuojanti Asociacijos narių veiklą, atstovaujanti Asociacijos narių interesams, vykdanti Asociacijos narių nustatytus tikslus, uždavinius bei funkcijas komercinės televizijos bei radijo ...

                                               

Lietuvos someljė asociacija

Lietuvos someljė asociacija – profesionalius someljė ir kt. vyno ekspertus vienijanti organizacija Lietuvoje. Lietuvos someljė asociacija nuo 2009 m. yra Tarptautinės someljė asociacijos ASI narė. Įkurta 2005 m. Nariai gali būti tik fiziniai asme ...

                                               

Literatiškoji komisija

Įkurta V. Kudirkos iniciatyva, vadovavo Jonas Jablonskis. Būrelio nariai: Motiejus Čepas, Mečislovas Davainis-Silvestraitis, Liudvika Didžiulienė, Antanas Krikščiukaitis-Aišbė, Gabrielius Landsbergis-Žemkalnis, Pranas Mašiotas, Adomas Sketeris ir ...

                                               

Palangos koncertų salė

Palangos koncertų salė – ištisus metus Palangos miesto centre veikiantis kultūros objektas su daugiafunkcine koncertų sale, tinkama įvairiems koncertams, festivaliams, televiziniams projektams, konferencijoms ir kitiems renginiams pravesti. Atida ...

                                               

Lietuvių PEN centras

Lietuvių PEN centras – Tarptautinio PEN klubo padalinys Lietuvoje. Tai lietuvių kalba kuriančių prozininkų, poetų, eseistų, dramaturgų, vertėjų, leidėjų, literatūros kritikų ir mokslininkų asociacija.

                                               

Punsko lietuvių kultūros namai

Punsko lietuvių kultūros namai – Lenkijos lietuvių kultūros įstaiga Punsko vietovėje, skirta puoselėti ir propaguoti krašto materialinę ir dvasinę etninę kultūrą. Direktorė Asta Pečiulienė.

                                               

Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga

Lietuvos kaimo rašytojų sąjunga – Lietuvos visuomeninė kūrybinė organizacija, vienijanti provincijoje gyvenančius ir daugiausia apie kaimą rašančius kūrėjus, buveinė Jonavoje, Kauno g. 6.

                                               

Lietuvos rašytojų sąjunga

Lietuvos rašytojų sąjunga – visuomeninė organizacija Lietuvoje, atstovaujanti įvairių žanrų rašytojams ir koordinuojanti jų veiklą bei užsiimanti leidyba. Būstinė – Vilniuje. Šiuo pavadinimu veikia nuo 1989 m. Turi skyrius Kaune ir Klaipėdoje, le ...

                                               

Semeliškių kultūros klubas

Semeliškių kultūros klubas – nuo 1939 m. veikiantys kultūros namai, esantys Semeliškių miestelyje. 2008 m. kultūros namai buvo pervadinti į Semeliškių bendruomenės namus.

                                               

Šv. Kazimiero draugija

Šv. Kazimiero draugija – Lietuvos klierikų slaptas būrelis, veikęs nuo 1889 m. Kaune ir katalikų visuomeninė spaudos leidimo organizacija, veikusi 1905–1940 m. Kaune.

                                               

Tarptautinių kultūros programų centras

Tarptautinių kultūros programų centras - tai 2008 m. įkurta biudžetinė įstaiga, kuri koordinuoja Lietuvos dalyvavimą ES programose "Kultūra 2007", "Media 2007" ir "Europa piliečiams" bei vykdo Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje. Nuo 2014 m. TKPC ...

                                               

Lietuvos turizmo asociacija

Lietuvos turizmo asociacija įkurta 1991 m. Turi apie 90 narių 2008 m. Vienija kelionių organizavimo bendroves ir agentūras, transporto, turistų apgyvendinimo, reklamos įmones, turizmo specialistus rengiančias mokymo įstaigas. Lietuvos turizmo aso ...

                                               

Lietuvos turizmo draugija

Įkurta 1929 m. balandžio mėn. Kaune Mato Šalčiaus, Jono Vileišio ir kitų iniciatyva. Plačiau ėmė veikti tik nuo 1935 m., kai organizacijos Centro valdyba buvo sudaryta iš suinteresuotų žinybų – Vidaus reikalų, Finansų, Susisiekimo, Užsienio reika ...

                                               

Lietuvos turizmo plėtros agentūra

Lietuvos turizmo plėtros agentūra – Lietuvos viešoji įstaiga, skatinanti turizmą, veikianti Vilniuje, Teatro g. 9A – 11.

                                               

Žemaičių kultūros draugija

Žemaičių kultūros draugija – masiškiausia žemaičių visuomeninė kultūros organizacija, veikianti visoje Lietuvoje; centras Žemaitijos sostinėje Telšiuose, "Alkos" muziejuje.

                                               

Žemaičių senovės mėgėjų draugija Alka

Įkurta poeto P. Genio iniciatyva. Vadovavo valdyba – Pranas Genys, Telšių apskrities viršininkas Eugenijus Šalkauskas, M. Bartkus, R. Pukinskis, K. Sideravičius, vėliau dar kun. Antanas Juozapavičius, gyd. Jonas Mikulskis. 1932 m. buvo 26 nariai. ...

                                               

Žvejų rūmai

Klaipėdos miesto kultūros centras Žvejų rūmai – kultūros rūmai Klaipėdoje, Pempininkų mikrorajone. Adresas – Taikos pr. 70. Dirba 44 darbuotojai. 8 tūkst. kvadratinių metrų pastatas. Jame įsikūrę įvairios studijos, veikė sporto kompleksas. Žiūrov ...

                                               

Religija Lietuvoje

Lietuvoje religinių organizacijų veiklą nustato Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymas, jame nustatoma, kad religija yra atskirta nuo valstybės, kartu pripažįstama kiekvieno žmogaus tikėjimo bei religinių apeigų laisvė.

                                               

Anastasijos judėjimas

Anastasijos judėjimas – apie 1997 m. Rusijoje susidaręs "Naujojo amžiaus" gamtinio dvasingumo judėjimas, pabrėžiantis aplinkosauginias idėjas. Judėjimo atstovai anastasininkai Vladimiro Megrė knygų serijos "Skambantys Rusijos kedrai" aprašytų idė ...

                                               

Islamas Lietuvoje

Islamas Lietuvoje, priešingai nei daugelyje Vakarų ar Šiaurės Europos šalių, žinomas jau nuo viduramžių. Lietuvos Didžiajai Kunigaikštystei apėmus dabartinės Ukrainos žemes, į jos valdas pateko ir dalis Krymo totorių, išpažįstančių islamą. Dalis ...

                                               

Būkime kartu

Būkime kartu – socialinis – informacinis – kultūrinis renginys. Tai labdaros koncertas ir apdovanojimai. "Būkime kartu" pradėtas rengti 2005 metais. Oganizatoriai – "Penktas kanalas" ir Lietuvos žmonių su negalia sąjunga. Renginys vyksta kiekvien ...

                                               

Dainų daina

Lietuvos Dainų Daina – LRT organizuojamas dainų konkursas. Buvusi Lietuvos nacionaline atranka į Euroviziją. Vyksta nuo 2009 m. Projekte neleidžiama dalyvauti užsienio kompozitoriams. Atlikėjai skatinami kurti dainas lietuvių kalba.

                                               

Palangos stinta

"Palangos stinta" – kasmetinis renginys Palangoje, J. Basanavičiaus g., rengiamas nuo 2004 m., viena iš linksmiausių pajūrio žiemos sezono atrakcijų. Šventės metu miesto svečiai gali susipažinti su vietos žvejiškomis tradicijomis, istorija bei ku ...

                                               

Paraštės (renginys)

2002-ųjų metų vasarą rasyk.lt autoriai pirmą kartą susitiko gyvai. Sambūris buvo pavadintas paprastai: "Kūrybos vakaras". Po keturių "Kūrybos vakarų" renginys "užaugo" ir senasis pavadinimas nebeatspindėjo jo esmės. Nuo 2004 metų kovo mėnesio "Kū ...

                                               

Lietuvos teatrai (leidinys)

Leido LTSR teatro draugija. Paskelbė straipsnių apie Lietuvos teatrų, režisierių ir aktorių kūrybą, lietuvių autorių kūrinių pastatymus už Lietuvos ribų. Išėjo devyni numeriai. Tiražas 3500-5000 egz.

                                               

Margutis (žurnalas)

Buvo leidžiamas kas mėnesį, 1932–1947 m. – kas 2 savaites. Iki 1941 m. buvo muzikos, tautosakos, humoro, 1941–1961 m. – visuomenės, kultūros ir politikos, 1961–1965 m. – kultūros žurnalas. Leido Antanas Vanagaitis ir Lilija Vanagaitienė. Prie žur ...

                                               

Savaitės ekranas

Pakeitė biuletenį "Ekrano naujienos". 1972–1979 m. leido Respublikinė kino filmų nuomojimo kontora. 1980–1990 m. ėjo kaip leidinio "Kinas" savaitinis reklaminis priedas. Tiražas 1981 m. – 29 600 egz. lietuvių kalba ir 10 200 egz. rusų k., 1991 m. ...

                                               

Sėjos baras

Leido bendrovė "Dirva". Tiražas 2000 egz. Rašė kultūros istorijos, vaikų ir jaunimo literatūros, knygų leidybos ir prekybos, periodinės spaudos klausimais. Redagavo Adomas Dundzila.

                                               

Senvagė (žurnalas)

Įsteigė ir leido Panevėžio miesto valdybos kultūros skyrius. Nagrinėjo Panevėžio miesto socialines, ekonomines ir kultūrines problemas. Tiražas 1990 m. – 4500 egz., 1992 m. – 3000 egz. Išėjo 5 numeriai. Redaktorė Liuda Jonušienė.

                                               

Sietynas (Šiauliai)

Sietynas – dvisavaitinis koperacijos, savivaldybės, ūkio, kultūros ir profesinio judėjimo laikraštis, savivaldybės, kooperacijos, ūkio ir kultūros žurnalas, leistas 1919 m. lapkričio 25 d. – 1922 m. gruodžio 24 d. Šiauliuose.

                                               

Sietynas (Vilnius)

Steigėja ir leidėja UAB "Raštija". Tiražas 1990 m. – 5400 egz., 1991 m. – 500 egz. Išėjo 10 numerių. Spausdino publicistikos, literatūrologijos, grožinės literatūros kūrinius. Redakcinė kolegija: Darius Kuolys, Valdas Papievis ir kt.

                                               

Suvalkija (žurnalas)

Leido Prano Vaičaičio draugija, leidžia asociacija "Sūduvos kultūros fondas". Tiražas 1000 egz. Rašo apie krašto istoriją ir dabartį, skelbia istorinius dokumentus ir nuotraukas, grožinės literatūros kūrinius.

                                               

Šviesa (Niujorkas)

Šviesa – JAV lietuvių visuomenės, kultūros, politikos, mokslo, meno ir literatūros trimėnesinis žurnalas, ėjęs 1934 m. vasario mėn. – 1980 m. sausio 3 d. Niujorke.

                                               

Šviesa (Vokietija)

Pirmieji du numeriai išėjo kaip laikraščio "Mūsų kelias" priedas studentams, lietuvių jaunimo laikraštis. Vėliau ėjo kaip atskiras leidinys: 1947–1948 m. Nr. 3-5 – akademinio jaunimo laikraštis, 1948–1949 m. Nr. 6-7 – kultūros žurnalas. Leidinį r ...

                                               

Tautos etosas

Tautos etosas – Lietuvos mokslų akademijos Filosofijos, sociologijos ir teisės instituto ir Lietuvos etinės kultūros draugijos "Ethos" leidinys, leistas 1989–1990 m. Vilniuje.

                                               

Tautos rytas

Spausdino eilėraščius, straipsnius blaivybės klausimais, religinėmis temomis, informavo apie Pilnųjų blaivininką susivienijimo veiklą. 1919 m. rašė apie atsikuriančią Lietuvą. Iš viso išėjo 63 numeriai. Bendradarbiai: Pranciškus Būčys, M. Cibulsk ...

                                               

Teatras (Klaipėda)

Leido Klaipėdos valstybės teatro propagandos komisija ir Pranas Srugys, redagavo Juras Arnas Šaltenis 1911–1959 m. Išėjo 17 numerių, paskutinieji du, Klaipėdą užgrobus naciams sunaikinti spaustuvėje. Spausdino lietuvių ir užsienio dramaturgijos b ...

                                               

Teatras (Vilnius)

Leidėjas ir oficialus redaktorius Kazimieras Strazdas, faktiškai redagavo Adolfas Vėgėlė. Spausdino K. Strazdo spaustuvė ir A. Vėgelės spaustuvė. Tiražas 1200–2000 egz. Išėjo 24 numeriai 12 knygų. Spausdino originalias ir verstines pjeses mėgėjų ...

                                               

Teatras (žurnalas)

Iki 1990 m. leido LTSR teatro draugija bei LTSR teatro veikėjų sąjunga. Tiražas 1981 m. – 3000 egz., 1988 m. – 10 000 egz., 1991 m. – 2000 egz. Spausdino teatrų programas, spektaklių recenzijas, interviu, sezonų apžvalgas, teatro teorijos bei ist ...

                                               

Vagos (žurnalas)

Žurnalą redagavo V. Druskis, bendradarbiavo Konstantinas Avižonis, Mykolas Biržiška, Pranas Čepėnas, A. Daukantas, Faustas Kirša, Vincas Maciūnas, V. Ramonas. Išleisti 6 rotatoriumi spausdinti numeriai nuo 40 iki 76 psl. po 500 egz.

                                               

Veidrodis (žurnalas)

Leido teatro rėmėjų grupės, "Veidrodžio" bendrovės, Lietuvių dramos draugijų susivienijimas. Įsteigė ir redagavo Bronius Laucevičius-Vargšas. Spausdino pjeses, Čikagos lietuvių teatro mėgėjų spektaklių recenzijas, straipsnius apie teatro meną ir ...

                                               

Verdainė (laikraštis)

Rašė apie rajono visuomenini bei kultūrinį gyvenimą, renginius. Tiražas 1993 m. – 500–1000 egz., 1995 m. – 1000 egz. Išėjo 19 numerių. Redaktoriai Saulius Sodonis, Arūnas Plikšnys.

                                               

Žaltvykslė (žurnalas)

Įsteigė ir leido Juozas Krivas ir Petras Vaitiekūnas "Žaltvykslės" bendrija. Propagavo demokratijos ir kultūros idėjas. Tiražas 1990 m. – 9500 egz., 1994 m. – 600 egz. Redaktorius Juozas Krivas.