ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 54


                                               

Rasa Andrašiūnaitė

1962 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos fakultetą, 1973 m. – Maksimo Gorkio literatūros institutą Maskvoje. 1975–1977 m. Klaipėdos dramos teatro literatūrinės dalies vedėja. 1992 m. prie Lietuvos teatro sąjungos įkūrė leidyklą "Scena", jai vad ...

                                               

Algimantas Armonas

1965–1969 m. mokėsi Varnių vidurinėje mokykloje, 1969–1976 m. Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinėje meno mokykloje, 1977–1979 m. studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakulteto Choreografijos skyriuje, 1979–1982 m. Režisūros kat ...

                                               

Elona Bajorinienė

Sesuo vargonininkė Jūratė Bundzaitė. Mokėsi M. K. Čiurlionio vidurinėje mokykloje, baigė Vilniaus 31-ąją vidurinę mokyklą. 1982 m. baigė Leningrado teatro, muzikos ir kinematografijos institutą. 1982–1983 m. dirbo Teatro draugijoje Vilniuje, 1983 ...

                                               

Tadas Balanda

1903–1915 m. gyveno Rygoje, ten mokėsi, telkė meninei veiklai "Žvaigždės", Rygos lietuvių katalikų blaivybės, Rygos lietuvių pašalpos draugijų narius. Parašė straipsnių pasirašinėjo slapyvardžiais apie lietuvių teatrinę veiklą laikraščiuose "Vilt ...

                                               

Vytautas Balsys (1956)

1974–1978 m. studijavo Vilniaus universitete, 1984 m. Lietuvos konservatorijoje baigė TV režisūrą, 1992 m. – Aukštuosius kino režisūros kursus vadovas Vytautas Žalakevičius. 1984–1990 m. Kauno dramos teatro, 1990–2001 m. Lietuvos RTV Kauno progra ...

                                               

Vytautas Blažys

1951 m. baigė Lietuvos konservatorijos P. Olekos klasę. 1951–1952 m. Lietuvos operos ir baleto teatro, 1952–1989 m. Kauno muzikinio teatro solistas. 1973–1980 m. Kauno muzikinio teatro direktorius.

                                               

Stanislova Borisienė

Stanislova Gopaitė-Borisienė – Lietuvos teatro aktorė, teatro ir televizijos režisierė, redaktorė, meno veikėja.

                                               

Viktoras Bručkus

1915 m. baigė gimnaziją Peterburge. 1915–1917 m. tarnavo Rusijos kariuomenėje, 1916 m. baigė Pavlo karo mokyklą ir tarnavo I-me Turkestano šaulių pulke. 1917–1918 m. – Lietuvių batalione Vitebske iki jo išformavimo. 1918–1922 m. tarnavo karininku ...

                                               

Jonas Vytautas Bruveris

1956 m. baigė Joniškio vidurinę mokyklą, 1960 m. – kompoziciją Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje Juozo Karoso klasė. 1960–1965 m. LSSR konservatorijoje studijavo muzikologiją Juozo Gaudrimo klasė, 1966–1969 m. muzikos estetiką Leningrado Nik ...

                                               

Viktorija Daujotytė

Viktorija Daujotytė-Pakerienė Keiniškėje, Varnių valsčius, Telšių apskritis) – Lietuvos literatūros tyrinėtoja, habilituota humanitarinių mokslų daktarė.

                                               

Mikalojus Daukša

Mikalojus Daukša – kunigas, humanistas, kontrreformacijos veikėjas, vienas lietuvių raštijos kūrėjų. Švietėjas, humanistinių idėjų reiškėjas, didžiausias kovotojas dėl gimtosios kalbos teisių XVI a.

                                               

Jonas Dautartas

1923 m. stažavo Valstybės teatre, po metų paskirtas choro artistu ir sufleriu. Teatre dirigavimo meno mokėsi stebėdamas dirigentų Juliaus Štarkos, Juozo Tallat-Kelpšos ir Mykolo Bukšos darbą. 1924–1930 m. mokėsi Kauno muzikos mokykloje dainavimo ...

                                               

Marija Dičpetrytė

1951 m. Kaune baigė vidurinę mokyklą, 1951–1953 m. lankė Vilniaus dramos teatro studiją, vadovas Aleksandras Kernagis. 1955–1965 m. vaidino Klaipėdos dramos teatre, 1965–1973 m. Jaunimo teatre. 1973–1988 m. Sąjunginio kino meno propagandos biuro ...

                                               

Kristijonas Donelaitis

Kristijonas Donelaitis – evangelikų liuteronų kunigas, Mažosios Lietuvos lietuvių grožinės literatūros pradininkas. Pirmasis paminklas K. Donelaičiui pastatytas Klaipėdos centre skulptorius Petras Deltuva. K. Donelaičio garbei Pamyro kalnuose pav ...

                                               

Jonas Fledžinskas

Baigė triklasę Skaudvilės liaudies ir 1898 m. – Raseinių apskrities mokyklą, tačiau leisti į gimnaziją šeima neišgalėjo, todėl teko tarnauti. 1903 m. išvyko į Jenakijevą pas seserį ir pradėjo dirbti buhalteriu belgų metalo gamykloje. Ten įsijungė ...

                                               

Antanas Gabrėnas

Žmona Genovaitė Tolkutė, duktė Eglė Gabrėnaitė, sūnus Žilvinas Gabrėnas, anūkai – Rokas Ramanauskas, Ieva Gabrėnaitė, Mindaugas Gabrėnas. 1943 m. baigė Raseinių gimnaziją. 1952 m. baigė A. Lunačiarskio teatro meno institutą Maskvoje. 1952–1982 m. ...

                                               

Petras Gintalas (1908)

Baigęs Telšių gimnaziją, 1927–1932 m. studijavo Lietuvos universiteto Humanitarinių mokslų fakultete, lankė Valstybės teatro dramos studiją. Mokytojavo ir dirbo teatre. 1934–1939 m. – laikraščio "Darbininkų balsas" redaktorius Klaipėdoje. 1941 m. ...

                                               

Matas Grigonis

Matas Grigonis – Lietuvos vaikų rašytojas, pedagogas, vienas aktyviausių XX a. pradžios lietuvių kultūros veikėjų.

                                               

Laima Grumadienė

1975 m. baigė Vilniaus universitetą. 1983 m. filologijos mokslų kandidatė. Nuo 1974 m. dirba Lietuvių kalbos ir literatūros institute nuo 1990 m. Lietuvių kalbos institutas. 1987–1995 m. Vilniaus pedagoginio instituto nuo 1992 m. Vilniaus pedagog ...

                                               

Laurynas Ivinskis

Laurynas Ivinskis – poetas, publicistas, vertėjas, pirmojo lietuviško kalendoriaus leidėjas, liaudies švietėjas.

                                               

Lolita Jablonskienė

Tėvas Henrikas Zabulis. 1985 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1995 m. humanitarinių mokslų daktarė. Nuo 1993 m. Vilniaus dailės akademijos dėstytoja. 1985–2002 m. Kultūros ir meno instituto, 2002–2004 m. Kultūros, filosofijos ir meno instituto ...

                                               

Nijolė Jagelavičienė

1976 m. baigė Jonavos 5-ąją vidurinę mokyklą, 1979 m. baigė Vilniaus kultūros mokyklą, choreografė, 1988 m. baigė Valstybinė konservatorijos Klaipėdos fakultetą kultūros-švietimo organizatorė. Bendros Lietuvos ir JAV įmonės UAB LITIMPEX direktorė ...

                                               

Liudvikas Jakavičius

Liudvikas Jakavičius – Lietuvos spaudos darbuotojas, kalendorių ir knygų leidėjas, teatro režisierius, aktorius, žurnalistas, knygnešys.

                                               

Egmontas Jansonas

Nuo 1946 m. mokėsi Vilniaus, Lekėčių Šakių rajonas pradinėse mokyklose, 1958 m. baigė Kulautuvos vidurinę mokyklą. 1957–1958 m. Kulautuvos sanatorijos "Kregždutė" pedagogas, muzikos vadovas. 1958–1963 m. studijavo A. Lunačiarskio teatro meno inst ...

                                               

Antanas Juška (1902)

Antanas Juška – Lietuvos astronomas, mokslo populiarintojas, spaudos darbuotojas, visuomenės veikėjas, daktaras.

                                               

Antanas Juzumas

Broliai Tadas Juzumas, Vincentas Juzumas. Mokėsi Sedos parapinėje, Telšių mokyklose, 1843–1845 m. Varnių kunigų seminarijoje, 1845–1849 m. Peterburgo dvasinėje akademijoje. 1849–1851 m. vikaras Šiauliuose, 1851 m. kapelionas Kaune, 1852–1855 m. V ...

                                               

Tadas Juzumas

Broliai Antanas Juzumas, Vincentas Juzumas. 1832 m. baigė Varnių kunigų seminariją, 1838 m. Dvasinę katalikų akademiją Vilniuje. 1833–1834 m. Sedos parapinės mokyklos mokytojas. 1834 m. įšventintas į kunigus ir paskirtas Ylakių vikaru. Nuo 1843 m ...

                                               

Vincentas Juzumas

Broliai Tadas Juzumas, Antanas Juzumas. 1843 m. baigęs Varnių kunigų seminariją kunigavo keliose Žemaitijos parapijose, nuo 1881 m. Varniuose. Išvertė valstiečiams skirtą V. Vieloglovskio hagiografinį pasakojimą "Šventas Izidorius Artojas" 1854 m ...

                                               

Janina Kaškelienė

1950-1955 m. studijavo Vilniaus universitete. Nuo 1955 m. Šiaulių viešosios bibliotekos dabar Šiaulių Povilo Višinskio viešoji biblioteka bibliotekininkė, 1955-1962 m. direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams, 1963-1989 m. bibliotekos direktorė. ...

                                               

Jonas Korenka

1974 m. baigė Plungės 1 – ąją vidurinę mokyklą, 1982 m. – Lietuvos valstybinės komservatorijos Klaipėdos fakultete – režisūrą, 1988 m. tobulinosi Maskvoje. 2003 m. Klaipėdos universitete baigė režisūros magistrantūros studijas. 1982–1993 m. Rokiš ...

                                               

Steponas Kosmauskas

Gimė ūkininkų šeimoje. 1938 m. baigė Raseinių gimnaziją ir pradėjo tarnybą Lietuvos kariuomenėje. 1939 m. įstojo į Kauno karo mokyklą, kurią baigti sutrukdė sovietų okupacija. 1941 m. baigė Panevėžio dramos teatro vaidybos studiją. 1941–1985 m. P ...

                                               

Vidmantas Jurgis Krapavickas

1963 m. baigė Kupiškio Vlado Rekašiaus vidurinę mokyklą. 1974 m. stažavosi Maskvos dailės teatre. 1983 m. stažavosi Maskvos mažajame teatre. Dalyvavo statant 95 spektaklius. Lietuvos teatro sąjungos narys. 1967–1971 m. dirbo Panevėžio operetės li ...

                                               

Antanas Kučinskas (1968)

Brolis Darius Kučinskas. 1993 m. baigė Lietuvos muzikos akademijos V. Barkausko kompozicijos klasę, 2002 m. humanitarinių mokslų daktaras. 1995 m. stažavo jaunųjų kompozitorių kursuose Apeldurne Olandija. 1991–1999 m. dėstė Vilniaus konservatorij ...

                                               

Faustas Latėnas

Zarasuose mokėsi M. Melnikaitės vidurinėje ir muzikos mokyklose. Baigęs aštuonias klases įstojo į Kauno J. Gruodžio muzikos technikumą, kurį baigė 1975 m. 1980 m. baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos kompozicijos specialybę. 1979–1990 m. di ...

                                               

Jolanta Lebednykienė-Butėnaitė

1958–1965 m. mokėsi Trakų internatinėje mokykloje, 1965–1966 m. – Panevėžio 2-ojoje vid. mokykloje, 1966–1969 m. – Panevėžio 4-ojoje vid. mokykloje, 1969–1972 m. studijavo KPI ir VISI, 1972–1975 m. – Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatro studijo ...

                                               

Kazys Levandauskas

Kazys Levandauskas – Liepojos lietuvių mėgėjų teatro kūrėjas, aktorius, režisierius, chorų vadovas.

                                               

Zofija Lindušienė

1996 m. Krekenavos kultūros namų direktorė. Nuo 1995 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Panevėžio rajono skyriaus narė, nuo 2003 m. skyriaus pirmininko pavaduotoja. 1997–2000 m. Panevėžio rajono savivaldybės tarybos narė.

                                               

Viktoras Liutkus

1973 m. baigė istoriją Vilniaus universitete. 1979–1983 m. studijavo Sankt Peterburgo I. Repino tapybos, skulptūros ir architektūros instituto Maskvos skyriaus aspirantūroje. 1981–1990 m. dirbo Kultūros ir meno institute, 1990–1996 m. – Kultūros ...

                                               

Irena Mačiūnaitė-Čokovienė

1955–1959 m. studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą Šiaulių pedagoginiame institute. Vėliau baigė bibliotekininkystės studijas Vilniaus universitete. 1964–1972 m. Šiaulių viešosios bibliotekos dab. Šiaulių Povilo Višinskio viešoji biblioteka bibl ...

                                               

Juozas Marcinkevičius (1952)

1979 m. baigė Lietuvos konservatoriją, vaidino Vilniaus teatre "Lėlė", nuo 1993 m. šio teatro Aktorių tarybos pirmininkas, 2000–2003 m. meno vadovas, nuo 2004 m. direktorius. 1990–1992 m. Lietuvos konservatorijos dėstytojas. Svarbesni vaidmenys, ...

                                               

Aldona Masėnienė

Aldona Aleksandra Masėnienė-Šidlauskaitė – Lietuvos pedagogė, choreografė, šokių kūrėja, renginių organizatorė, Šiaulių miesto kultūros ir visuomenės veikėja.

                                               

Algis Matulionis

Išsilavinimas: 1966–1969 m. Vilniaus valstybinis V. Kapsuko universitetas ekonomikos fakultetas, finansų ir kredito specialybė; 1969–1973 m. Lietuvos valstybinė konservatorija aktorinio meistriškumo katedra. Kūrybinį darbą pradėjo Modrio Tenisono ...

                                               

Merkelis Petkevičius

Merkelis Petkevičius – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos reformatų kalvinistų veikėjas. 1598 m. parašė pirmąją protestantų knygą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje. Ši knyga, dvikalbis lietuviškas ir lenkiškas katekizmas, buvo išleista kaip ats ...

                                               

Antanas Milinis

Baigė Naujamiesčio vidurinę mokyklą. 1960–1964 m. tarnavo Kuboje savanoriu. 1968 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją, dramos aktorius ir režisierius. 1974–1977 m. studijavo istoriją Vilniaus universitete. 1968–1976 m. Šilutės liaudies tea ...

                                               

Danutė Mukienė

1975 m. baigė Skuodo rajono Lenkimų vidurinę mokyklą, 1984 m. – Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto žurnalistikos specialybę. 1975 m. Skuodo rajono laikraščio "Mūsų žodis" korespondentė. 1977 m. perėjo į Skuodo rajono vietinio radijo laidų ...

                                               

Lidija Joana Pranienė

1971 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1971-1985 m. Šiaulių kukurūzų perdirbimo gamyklos inžinierė. 1986-1991 m. Lietuvos kraštotyros draugijos Šiaulių miesto skyriaus atsakingoji sekretorė, 1991-1999 m. Šiaulių miesto savivaldybės kultūros ...

                                               

Jonas Radvanas

Jonas Radvanas – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės Renesanso epochos poetas, evangelikas, reformatas.

                                               

Pranas Viktoras Raulinaitis

Mokėsi Marijampolės, Vilniaus ir Martyno Yčo gimnazijose Voroneže. Studijavo Maskvos universitete, 1919–1929 m. – Fribūro universitete Šveicarija, apgynė disertaciją, teisės mokslų daktaras. 1918 m. dirbo laikraščio "Nepriklausoma Lietuva" redakc ...

                                               

Ramutis Rimeikis

1957 – 1968 m. mokėsi Plungės rajono Kulių vid. mokykloje. 1968 – 1972 m. studijavo Lietuvos valstybinės konservatorijos Teatro meno fakultete aktoriaus specialybę. 1972 – 1992 m. buvo Valstybinio akademinio dramos teatro aktorius. 1992 – 1994 m. ...

                                               

Vytautas Rumšas

Vytautas Rumšas – lietuvių teatro aktorius. 1969–1973 m. mokėsi Lietuvos valstybinėje konservatorijoje aktorinio meistriškumo katedroje. Kurso vadovas – režisierius Henrikas Vancevičius. Specialybės pedagogė – Algė Savickaitė. Įgijo aktoriaus spe ...