ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 56


                                               

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas

Fondo misija – valstybės studijų politikos įgyvendinimas, užtikrinant aukštojo mokslo prieinamumą, kokybę ir skaidrų finansinės paramos studentams administravimą, pagrįstą šiuolaikiškomis technologijomis, elektroninėmis viešosiomis paslaugomis.

                                               

LitGRID

Straipsnis apie elektros perdavimo tinklo bendrovę - Litgrid LitGRID – Lietuvos akademinių institucijų lygiagrečiųjų ir paskirstytų skaičiavimų tinklas angl. grid. Tinklas jungia Lietuvos universitetus ir mokslo institutus bei verslo partnerį - I ...

                                               

LITNET

Lietuvos mokslo ir studijų kompiuterių tinklas – valstybinis kompiuterių tinklas, jungiantis Lietuvos Respublikos mokymo, mokslo ir tyrimo institucijas bei teikiantis duomenų perdavimo ir interneto paslaugas visoms aukštosioms mokykloms, mokslo i ...

                                               

Lietuvos matematikų draugija

Lietuvos matematikų draugija – Lietuvos mokslinė visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos matematikos mokslo darbuotojus – mokslininkus, pedagogus ir matematika besidominčius asmenis. Centras Vilniuje, Akademijos g. 4.

                                               

Lietuvos mikrobiologų draugija

1959–1989 m. draugija veikė kaip Sąjunginės mikrobiologų draugijos skyrius. Turi apie 90 narių. Tikslas – plėtoti mikrobiologijos mokslą ir propaguoti jo laimėjimus. Lietuvos mikrobiologų draugija rengia mokslines konferencijas, seminarus, simpoz ...

                                               

Mokslas ir Menas

VšĮ "Mokslas ir Menas" – Lietuvoje veikianti viešoji įstaiga, įsteigta 2010 m. sausio 19 d. Ši įstaiga vykdo projektus, skatinančius bendradarbiavimą tarp skirtingų kūrybinių sričių atstovų ir visuomenės. Įstaiga yra Mokslą populiarinančių NVO ti ...

                                               

Lietuvos mokslo taryba

Lietuvos mokslo taryba – Lietuvos valstybės įstaiga, patarianti Seimui ir vyriausybei mokslo, studijų ir eksperimentinės plėtros politikos klausimais, plėtojanti programinį konkursinį mokslinių tyrimų finansavimą. Būstinė Vilniuje, Gedimino pr. 3 ...

                                               

Lietuvos morfologų draugija

1951–1990 m. draugija veikė kaip Sąjunginės anatomų, histologų ir embriologų draugijos skyrius. Turi daugiau kaip 80 narių. Vienija anatomus, histologus, citologus, embriologus. Lietuvos morfologų draugija rengia mokslinius susirinkimus, seminaru ...

                                               

Lietuvos orientalistų asociacija

Lietuvos orientalistų asociacija – Lietuvos visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos orientalistus – mokslininkus, dėstytojus, Rytų kalbų specialistus, muziejininkus, Rytų tautų kultūrų, filosofijos, religijos, meno mėgėjus. 2008 m. buvo api ...

                                               

Lietuvos paminklai

Įkurta 1991 m. A. Jocio iniciatyva prie Paminklotvarkos departamento dab. Kultūros paveldo departamentas, 1995 m. įmonė reorganizuota į specialios paskirties bendrovę "Lietuvos paminklai". 2003 m. bendrovės statusas pakeistas į UAB, tuo pačiu ple ...

                                               

Po Zodiaku

Po Zodiaku – Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų klubas. Vienija visuomeniškai aktyvius mokslininkus bei įvairių sričių inteligentus Vilniuje. Klubo veiklos tikslas buvo diskusijos aktualiais mokslo, kultūros ir politikos klausimais. Į ...

                                               

Lietuvos universitetų rektorių konferencija

Lietuvos universitetų rektorių konferencija, lot. Conventus rectorum universitatum Lituaniae, 1995–1998 m. Lietuvos aukštųjų mokyklų rektorių konferencija – Lietuvos visuomeninė organizacija, kurią sudaro šalies universitetinių aukštųjų mokyklų r ...

                                               

Lietuvos miškininkų sąjunga

Lietuvos miškininkų sąjunga, Miškininkų sąjunga, Lietuvos miškininkų draugija – Lietuvos miškininkų visuomeninė organizacija. Būstinė Kaune, Akademijoje, Studentų g. 11 – Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademija, Miškų ir ekologijos fak ...

                                               

Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija

Lietuvos socialinių darbuotojų asociacija, LSDA – Lietuvos visuomeninė organizacija, vienijanti valstybinių, savivaldos, privačių ir visuomeninių institucijų socialinio darbo specialistus, socialines problemas tiriančius mokslininkus, socialinio ...

                                               

Lietuvos teriologų draugija

Lietuvos teriologų draugija – Lietuvos visuomeninė organizacija, kurios nariai tyrinėja ir populiarina žinduolius, veikianti nuo 1980 m. Vilniuje, Akademijos g. 2, Vilniaus universiteto Ekologijos institutas.

                                               

Lietuvos vadybos draugija

Lietuvos vadybos draugija – Lietuvos vadybos mokslininkų ir praktikų visuomeninė organizacija, 1938–1940 m. veikusi Kaune pavadinimu Mokslinės vadybos draugija, 1989 m. atkurta Vilniuje. 2007 m. turėjo daugiau kaip 100 narių.

                                               

Vilniaus medicinos draugija

Vilniaus medicinos draugija – mokslo draugija, vienijanti medicinos daktarus ir profesorius. Iškilo kartu su mokslo potvynio banga XIX a. pradžioje ir veikia iki šiol. Jos įkūrimas prie Vilniaus universiteto sudarė ištisą epochą Lietuvos medicino ...

                                               

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga

Lietuvos žemėtvarkos ir hidrotechnikos inžinierių sąjunga – Žemėtvarkininkų ir hidrotechnikos inžinierių visuomeninė organizacija. Būstinė Akademijoje, Kauno raj.

                                               

Lietuvos zootechnikų sąjunga

Lietuvos zootechnikų sąjunga telkia gyvulininkystės specialistus aktualiems gamybos, ekologijos, visuomeniniams, kultūriniams uždaviniams spręsti, gyvulininkystės pažangai spartinti ir produkcijos kokybei gerinti, skatina narių kūrybinę veiklą, j ...

                                               

Baltijos teismo medicinos asociacija

Baltijos teismo medicinos asociacija – organizacija, vienijanti teismo medicinos teorijos ir praktikos, teismo medicininių tarnybų specialistus Baltijos šalyse; asociacija.

                                               

Justitia

Justitia – specializuota teisinės literatūros leidykla Lietuvoje ; dalykinis teisės mokslo bei praktikos žurnalas. Leidiniai – mokslo ir praktikos darbai, skirti esamiems ir būsimiems teisininkams. Auditorija – teisėjai, advokatai, valstybės tarn ...

                                               

Kauno kolegijos Technologijų fakultetas

Kauno kolegijos Technologijų fakultetas - Kauno kolegijos struktūrinis padalinys, turintis fakulteto statusą. Fakultetas įsikūręs Kaune, Pramonės pr. 20 ir Pramonės pr. 22. Fakulteto dekanas dr. Giedrius Gecevičius.

                                               

Kauno kolegijos Verslo fakultetas

Kauno kolegijos Verslo fakultetas - Kauno kolegijos struktūrinis padalinys, turintis fakulteto statusą. Fakultetas įsikūręs Kaune, Pramonės pr. 22 ir Gedimino g. 41. Fakulteto dekanė Dalia Ilevičienė.

                                               

Kauno kolegijos Verslo fakulteto Teisės katedra

Kauno kolegijos Verslo fakulteto Teisės katedra - Kauno kolegijos Verslo fakulteto struktūrinis padalinys; Teisės katedra. Adresas: Gedimino g. 41, 17 kab., LT-44240, Kaunas.

                                               

Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Teisės katedra

Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto Teisės katedra - Kauno technologijos universiteto Socialinių mokslų fakulteto struktūrinis padalinys; Teisės katedra. Veiklos sritys - teisinis švietimas, teisės mokslinė veikla.

                                               

Klaipėdos verslo aukštosios mokyklos Teisės katedra

Klaipėdos verslo aukštosios mokyklos Teisės katedra - neuniversitetinės aukštojo mokslo įstaigos Klaipėdos verslo aukštosios mokyklos neuniversitetinė aukštojo mokslo įstaiga struktūrinis padalinys; Teisės katedra. Veiklos sritys - teisinis šviet ...

                                               

Kolpingo kolegijos Teisės katedra

Kolpingo kolegijos Teisės katedra - Kolpingo kolegijos struktūrinis padalinys; Teisės katedra. Veiklos sritys - teisinis švietimas, teisės mokslinė veikla. Pagrindinė studijų programa - Teisė. Adresas: Raguvos g. 7 29 kabinetas, Kaunas, LT-44275.

                                               

Lietuvos teismo ekspertizės centras

Lietuvos teismo ekspertizės centras - valstybinė viešojo administravimo įstaiga, kurios paskirtis - pagal teismų ir ikiteisminio tyrimo institucijų skiriamas užduotis atlikti ekspertizes bei dirbti mokslinį darbą kriminalistikos ir teismo ekspert ...

                                               

Medicina. Legalis. Baltica

Įsteigė ir leido Baltijos teismo medicinos asociacija. Rašė teismo medicinos teorijos ir praktikos, medicininių tarnybų organizavimo įvairiose šalyse klausimais. Išėjo 4 numeriai. Tiražas 1000 egz. Atsakingasis redaktorius Antanas Algirdas Garmus.

                                               

Socialinių mokslų kolegijos Teisės katedra

Socialinių mokslų kolegijos Teisės katedra - Socialinių mokslų kolegijos struktūrinis padalinys; Teisės katedra. Veiklos sritys - teisinis švietimas, teisės mokslinė veikla. Teisės, verslo vadybos specialybės, Finansų, bankininkystės, tarptautini ...

                                               

Teisės problemos

Teisės problemos – ketvirtinis mokslinis-praktinis žurnalas, einantis nuo 1968 m. Vilniuje, Gedimino pr. 39/Ankštoji g. 1. Analizuoja teisines, kriminologines problemas.

                                               

Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Teisės katedra

Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto Teisės katedra - Utenos kolegijos Verslo ir technologijų fakulteto struktūrinis padalinys; Teisės katedra. Veiklos sritys - teisinis švietimas, teisės mokslinė veikla. Studijų programa - Teisė.

                                               

Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos

Valstybinė teismo medicinos tarnyba prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos – įstaiga prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos. Steigėjas – Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Paskirtis – atlikti teismo medicinos ekspertizes, dieg ...

                                               

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto Teisės katedra

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto Teisės katedra - Vilniaus Gedimino technikos universiteto Verslo vadybos fakulteto struktūrinis padalinys; Teisės katedra. Veiklos sritys - teisinis švietimas, teisės mokslinė veikla.

                                               

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Sociologijos ir teisės katedra

Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto Sociologijos ir teisės katedra - Vilniaus kolegijos Ekonomikos fakulteto struktūrinis padalinys; socialinių mokslų krypties, Teisės katedra. įkurta 2005 m. rugpjūčio 31 d., reorganizavus Humanitarinių ir so ...

                                               

Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Bažnytinės teisės katedra

Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto Bažnytinės teisės katedra - Vytauto Didžiojo universiteto Katalikų teologijos fakulteto struktūrinis padalinys, kanonistikos studijų centras; Teisės katedra. Pagrindinė veikla - kanonų t ...

                                               

Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetas

Vytauto Didžiojo universiteto Teisės fakultetas, VDU TF – struktūrinis VDU padalinys, turintis fakulteto statusą, kuriame ruošiami teisės specialistai. Fakultete vykdomos dieninės vientisosios teisės studijos. Studijų trukmė – 5 metai.

                                               

Lietuvos olimpinė akademija

Įkurta 1989 m. prof. S. Stonkaus ir J. Šliažo bei Lietuvos valstybinio kūno kultūros instituto ir Lietuvių tautinio olimpinio komiteto iniciatyva. 1990 m. liepos 9 d. Lietuvos olimpinė akademija tapo jauniausia olimpine organizacija šalyje. Vieni ...

                                               

Lietuvos Respublikos teisėjų asociacija

Lietuvos Respublikos teisėjų asociacija – Lietuvos teisėjų profesinės savivaldos susivienijimas, įkurtas 1993 m. Būstinė Vilniuje, Gedimino 40/1.

                                               

Atviras kodas Lietuvai

Atviras kodas Lietuvai buvo visuomeninė organizacija, užsiimanti laisvos programinės įrangos bei atvirųjų standartų populiarinimu Lietuvoje. AKL prezidentas – IT ekspertas, interneto projektų koordinatorius Mykolas Okulič-Kazarinas.

                                               

Finansų analitikų asociacija

Finansų analitikų asociacija – 1999 m. įkurta ne pelno organizacija, neformaliai veikianti nuo 1997 m., kurios dauguma narių dirba finansų bei investicijų valdymo ir tyrimo srityje. Šiuo metu asociacija vienija virš 100 narių. FAA siekia prisidėt ...

                                               

Gyvastis

Lietuvos asociacija "Gyvastis” yra savanoriška, nepolitinė, nepriklausoma visuomeninė inkstų ligomis sergančiųjų, transplantuotųjų ir laukiančiųjų transplantacijos, jų artimųjų, medikų ir kitų, organų donorystei pritariančių asmenų, sąjunga, įkur ...

                                               

Investuotojų forumas

"Investors’ Forum" – savanoriška ir nepriklausoma verslo asociacija, jungianti didžiausius ir aktyviausius vietos ir užsienio investuotojus Lietuvoje. Organizacija įkurta 1999 m. birželį. Šiuo metu asociacija vienija daugiau kaip 60 narių.

                                               

KOMAA

KOMAA - Lietuvos komunikacijos agentūrų asociacija, įsteigta 2002 m. rugsėjo 16 d. Agentūrą įsteigė ir jos nariai yra Lietuvoje veikiančios reklamos ir žiniasklaidos planavimo agentūros. KOMAA atstovauja narių interesams, renka informaciją apie n ...

                                               

Lietuvos kompozitorių sąjunga

Lietuvos kompozitorių sąjunga – Lietuvos kūrybinė visuomeninė organizacija, vienijanti profesionalius Lietuvos kompozitorius ir muzikologus. Skleidžia, skatina, remia, propaguoja šiuolaikinę lietuvių profesionaliąją muziką ir muzikologinę mintį L ...

                                               

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija

Lietuvos profesinių sąjungų konfederacija – Lietuvos nevyriausybinė organizacija, vienijanti narius – profesines sąjungas šakiniu principu, atstovaujanti ir ginanti jų profesines, ekonomines, socialines teises ir teisėtus interesus. Būstinė Vilni ...

                                               

Lietuvos leidėjų asociacija

Lietuvos leidėjų asociacija – Lietuvos leidyklas vienijanti visuomeninė organizacija, veikianti nuo 1990 m., būstinė Vilniuje, A. Jakšto 9-231. 2009 m. turėjo 47 narius.

                                               

Lietuvių ir vokiečių teisininkų draugija

Lietuvių ir vokiečių teisininkų draugija – asociacija, vienijanti Lietuvos ir Vokietijos teisininkus, kitus suinteresuotus asmenis, besidominčius VFR ir LR teisinėmis sistemomis. Nariai – advokatai Frank Heemann, LL.M. Theis Klauberg, LL.M. Weste ...

                                               

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, LASS – visuomeninė organizacija, ginanti regėjimo neįgaliuosius bei atstovaujanti jų interesus, sprendžianti savo narių socialinės integracijos visuomenėje problemas. Savo gretose 2012 m. sausio 1 d. LASS j ...

                                               

Lietuvos antstolių rūmai

Lietuvos antstolių rūmų funkcijos yra šios: kontroliuoti antstolių veiklą; teisingumo ministro nustatyta tvarka tvarkyti antstolių, kurių įgaliojimai yra pasibaigę, archyvą; atstovauti antstolių interesams valstybės valdžios institucijose, tarpta ...