ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 57


                                               

Lietuvos futbolo klubų sąjunga

Asociacija Lietuvos futbolo klubų sąjunga, arba Lietuvos futbolo klubų sąjunga, asociacija organizacija, įsteigta Lietuvos futbolo klubų, kurių komandos dalyvauja Lietuvos Pirmos lygos futbolo čempionate. ALFKS įregistruota 2019 m. gegužės 9 d.

                                               

Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija

Lietuvos geštaltinės psichoterapijos asociacija – geštaltinės psichoterapijos organizacija Lietuvoje; asociacija. Vienija geštaltinius psichoterapeutus ir geštaltinę psichoterapiją studijuojančius bei jai prijaučiančius narius Lietuvoje. Asociaci ...

                                               

Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija

Lietuvos grūdų perdirbėjų asociacija - grūdų perdirbėjus Lietuvoje vienijanti organizacija; asociacija. Įkurta 1992 m. Pradžioje vienijo 20, dabar - 30 įmonių. Narės - salyklo gamybos įmonės, didmeninės grūdų prekybos įmonės bei kitokios bendrovė ...

                                               

Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija

Lietuvos jaunųjų advokatų asociacija - Lietuvos teisinė organizacija, vienijanti jaunuosius advokatus, Lietuvos advokatūros sistemos dalis, Europos jaunųjų advokatų asociacijos bei International Young Lawyers Association narė.

                                               

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga

Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga – Lietuvos jaunuosius ūkininkus asociacija. Adresas: K. Donelaicio g. 2, 3000 Kaunas, 3000. 1992 m. atkurta Lietuvos jaunųjų ūkininkų ratelių sąjunga; tęsia ankstesnes Lietuvos žemės ūkio jaunųjų ūkininkų ...

                                               

Lietuvos juriskonsultų asociacija

Lietuvos juriskonsultų asociacija - juriskonsultus, kitus įmonių teisininkus vienijanti organizacija Lietuvoje; asociacija. ~200 narių. Asociacijos koordinacinės grupės - Kaune, Panevėžyje, Alytuje. Prie asociacijos įsikūrė konsultaciniai biurai. ...

                                               

Lietuvos neįgaliųjų forumas

Lietuvos neįgaliųjų forumas – ne pelno siekianti, laisvanoriška, nepriklausoma, nepolitinė organizacija, asociacija, vienijanti keturiolika nevyriausybinių organizacijų. Asociacija įkurta 2001 metais septynių nevyriausybinių organizacijų iniciaty ...

                                               

Lietuvos nepriklausomų rašytojų sąjunga

Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjunga – Lietuvos prozininkų, poetų, eseistų, publicistų, dramaturgų, vertėjų ir kritikų bendrija, nuo 2004 m. turinti asociacijos statusą. Būstinė Kaune, Rotušės a. 13.

                                               

Lietuvos paraplegikų asociacija

Lietuvos paraplegikų asociacija, LPA – visuomeninė organizacija, vienijanti neįgalius asmenis, kurie dėl sunkių nugaros smegenų pažeidimų ar traumų bei kitokios fizinės negalios juda neįgaliojo vežimėliu. Savo gretose LPA jungia apie 600 narių. A ...

                                               

Lietuvos politinių kalinių bendrija "Kolyma”

Lietuvos politinių kalinių bendrija "Kolyma” yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio teisinė forma – asociacija. Iš pradžių bendrija veikė kaip Lietuvos politinių kalinių sąjungos skyrius, tačiau pastarosios įstatuose pa ...

                                               

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija

Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrija, LPKTB – Lietuvos visuomeninė organizacija, veikianti nuo 1995 m. Atstovauja tremtiniams, buvusiems politiniams kaliniams ir kitiems pasipriešinimo Rusijos okupacijai dalyviams. Bendrijos pirminink ...

                                               

Lietuvos politinių kalinių sąjunga

Lietuvos politinių kalinių sąjunga, LPKS – Lietuvos visuomeninė organizacija, veikianti nuo 1990 m. 1991-1995 veikė kaip politinė organizacija. Atstovauja buvusiems politiniams kaliniams ir kitiems pasipriešinimo Tarybų Sąjungos okupacijai dalyvi ...

                                               

Lietuvos psichologų sąjunga

Lietuvos psichologų sąjunga - psichologų visuomeninė organizacija, vienijanti daugiau nei 600 psichologų, dirbančių įvairiose psichologijos srityse. Tai didžiausia Lietuvoje psichologus vienijanti visuomeninė organizacija, kuri aktyviai skatina i ...

                                               

Lietuvos ryšių su visuomene specialistų sąjunga

2018 m. vasario 20 d. visuotinio susirinkimo metu patvirtintas naujas organizacijos pavadinimas – Lietuvos komunikacijos asociacija. Kovo 20 d. organizacija pradeda oficialiai veikti nauju vardu – Lietuvos komunikacijos asociacija. 2001 m. lapkri ...

                                               

Lietuvos savivaldybių asociacija

Lietuvos savivaldybių asociacija – ribotos civilinės atsakomybės viešojo juridinio asmens teises turinti ne pelno organizacija, jungianti visas Lietuvos Respublikos savivaldybes ir sprendžianti savo narių – savivaldybių – bendrąsias problemas, te ...

                                               

Lietuvos savivaldybių kontrolierių asociacija

Lietuvos savivaldybių kontrolierių asociacija - Lietuvos savivaldybių kontrolierius vienijanti dalykinė organizacija; asociacija. Ji yra savarankiška ir savanoriška, nesiekianti pelno visuomeninė organizacija, sprendžianti savivaldybių kontrolier ...

                                               

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija

Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacija – juridinio asmens teises turinti ne pelno organizacija, siekianti spręsti savo narių bendrąsias problemas, atstovauti narių bendriesiems interesams, koordinuoti narių kryptingą veiklą patirties dalijimuis ...

                                               

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga

Lietuvos studentų atstovybių sąjunga – nacionalinė, demokratinė, savarankiška, savanoriška, ne pelno siekianti visuomeninių organizacijų sąjunga, jungianti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų atstovybes, atstovaujanti Lietuvos studentų interesams. ...

                                               

Lietuvos studentų sąjunga

Lietuvos studentų sąjunga - Lietuvos studentus vienijanti organizacija - nacionalinė, demokratinė, nepriklausoma ir nevyriausybinė organizacija, atstovaujanti Lietuvos studentų interesams, jungianti Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų savivaldos o ...

                                               

Lietuvos teismo psichiatrijos asociacija

Lietuvos teismo psichiatrijos asociacija - savanoriška visuomeninė teismo psichiatrijos organizacija, vienijanti teismo psichiatrus, psichologus ir įvairių profesijų specialistus. LTPA veikla apima visą Lietuvos Respublikos teritoriją. LTPA simbo ...

                                               

Lietuvos universitetų botanikos sodų asociacija

Lietuvos universitetų botanikos sodų asociacija – visuomeninė organizacija, vienijanti Lietuvos botanikos sodus, arboretumus ir kitas institucijas arba jų padalinius, taip pat privačius asmenis, kaupiančius augalų kolekcijas. Įkurta 2005 m. Būsti ...

                                               

Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija

Lietuvos viešojo administravimo lavinimo institucijų asociacija - savanoriška valstybės ir savivaldybių politikų bei tarnautojų lavinimo institucijų sąjunga Lietuvoje; viešojo administravimo ugdymo organizacija. Įkurta 1998 m. lapkričio 9 d. Asoc ...

                                               

Linava

"Linava" – 1991 m. spalio 4 d. įkurta Lietuvos nacionalinė vežėjų automobiliais asociacija. Pagrindiniai asociacijos uždaviniai – tarpininkauti ir padėti vežėjams sprendžiant pagrindinius klausimus, įvairias problemas su valstybinės valdžios ir v ...

                                               

LPDA

LPDA – Lietuvos pilių ir dvarų asociacija, įkurta 2005 metų rugsėjo mėnesį. Asociacija jungia Lietuvos pilių ir dvarų savininkus bei kitus asmenis, besirūpinančius šių objektų išsaugojimu ir puoselėjimu. Tai žmonių turinčių atsakingą požiūrį į pa ...

                                               

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga, LLVS – tai Lietuvoje nuo 2004 m. veikianti meno kūrėjų organizacija, vienijanti apie 120 narių. LLVS sudėtyje – valdyba, etikos ir revizijos komisijos. LLVS priklauso šioms tarptautinėms organizacijoms: Balti ...

                                               

Lietuvos meno kūrėjų asociacija

Lietuvos meno kūrėjų asociacija – Lietuvos savarankiškų kūrybinių organizacijų sąjunga, įsteigta 1995 m. Būstinė Vilniuje, K. Sirvydo g. 6. Tikslas – koordinuoti meno kūrėjų ir jų organizacijų bendradarbiavimą, atstovauti Lietuvos profesionalių m ...

                                               

Lietuvos miestų sąjunga

Lietuvos miestų sąjungos nariai buvo miestai – apskričių centrai su daugiau kaip 10 000 gyventojų ir valsčių centrai su daugiau kaip 3000 gyventojų, t. p. kiti miestai ir miesteliai, bet be sprendžiamojo balso teisės, iš viso 29 1939 m. Lietuvos ...

                                               

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija

Lietuvos mokslinių bibliotekų asociacija – mokslines bibliotekas ir mokslines bibliotekas turinčias institucijas vienijanti organizacija, įkurta 2001 m. gruodžio 4 d. Vilniuje. 48 nariai.

                                               

Nacionalinė futbolo klubų asociacija

Nacionalinė futbolo klubų asociacija – buv. organizacija, įsteigta Lietuvos futbolo klubų, kurių komandos dalyvauja Lietuvos aukščiausiojo lygmens futbolo čempionate. NFKA Lietuvos futbolo federacijos pavedimu organizavo A lygos varžybas. NFKA bu ...

                                               

Nacionalinė medikų asociacija

Lietuvos Nacionalinė medikų asociacija - ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo. Lietuvos Nacionalinė medikų asociacija įkurta 2005 metais. Jos tikslas koordinuoti asociacijos narių veiklą, asociacijos narių interesams, juos ginti ...

                                               

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma

Nacionalinė nevyriausybinių vystomojo bendradarbiavimo organizacijų platforma – tai vystomojo bendradarbiavimo srityje dirbančias organizacijas iš Lietuvos vienijanti asociacija. Šiuo metu VB Platforma vienija 20 narių - organizacijų, dirbančių v ...

                                               

Nepriklausomų elektros tiekėjų asociacija

Nepriklausomų elektros teikėjų asociacija – Lietuvos asociacija, vienijanti ir atstovaujanti regione veikiančius nepriklausomus elektros tiekėjus - asociacijos narius. NEETA yra atvira bendradarbiavimui, kuris užtikrintų suderintą požiūrį į aktua ...

                                               

Lietuvos paralimpinis komitetas

Lietuvos paralimpinis komitetas yra savarankiška Lietuvos Respublikos neįgaliųjų sporto organizacija, vadovaujanti ir koordinuojanti paralimpinį judėjimą Lietuvoje. Lietuvos paralimpinio komiteto prezidentas – 2016 m. Rio de Žaneiro paralimpinių ...

                                               

Pienocentras

Centralinė Lietuvos pieno perdirbimo bendrovių sąjunga "Pienocentras" - pieno perdirbimo įmonių asociacija Lietuvoje. Siekė išplėsti ir patobulinti pieno susirinkimą krašte, sustiprinti pieno perdirbimo bendrovių ekonominį pajėgumą, pakelti pieno ...

                                               

Pilis (draugija)

Draugija "Pilis" yra asociacija, kurios tikslas – remti Lietuvos pilių, piliakalnių, kito architektūrinio bei gynybinio ir istorinio paveldo tyrimus, atkūrimą, tvarkymą bei garsinimą. Vykdydama savo veiklą Draugija "Pilis" bendradarbiauja su kito ...

                                               

Lietuvos politologų asociacija

Lietuvos politologų asociacija – Lietuvos savarankiška visuomeninė organizacija, vienijanti politologus, t. p. kitus besidominčius politikos mokslu ar kitaip su juo susijusius asmenis. Būstinė Vilniuje, Vokiečių g. 10-210.

                                               

Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacija

Lietuvos telefoninių psichologinės pagalbos tarnybų asociacija, LTPPTA – Lietuvos telefonu psichologinę pagalbą teikiančias tarnybas ir savanorius asmenis vienijanti organizacija. Būstinė Vilniuje, Rasų g. 20.

                                               

Spekuliantai (asociacija)

2003 liepos 4 d. buvo įkurtas virtualus pokalbių kambarys "akcijų birža". Įkūrėjas MatasM. Tikslas – išmokti ir sužinoti kuo daugiau apie akcijų biržą. 2003 rugsėjo 1 d. buvo įkurtas yahoo grupė, į ją siųsta aktuali informacija. Interesantų ir na ...

                                               

Lietuvos statybininkų asociacija

Lietuvos statybininkų asociacija – Lietuvos statybos, statybos pramonės bendroves, projektavimo ir kitas organizacijas vienijanti asociacija, įkurta 1993 m. Būstinė Vilniuje.

                                               

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija

Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija – Lietuvos asociacija, vienijanti šilumos tiekimo energetikos įmones, organizacijas ir kitas asocijuotas energetikos struktūras. Įkurta 1998 m. Būstinė Vilniuje, Naugarduko g. 55a.

                                               

Šiuolaikinio šokio asociacija

Šiuolaikinio šokio asociacija – šiuolaikinio šokio kūrėjus vienijanti organizacija Lietuvoje. Ją 2007 metais įkūrė dvidešimt penki Lietuvos šiuolaikinio šokio choreografai ir šokėjai, turintys meno kūrėjo statusą.

                                               

Teisėjų padėjėjų asociacija

Svajūnas Bliudsukis Mažeikių rajono apylinkės teismas Manvydas Šivickas Pasvalio rajono apylinkės teismas Algirdas GiedraitisKauno miesto apylinkės teismas TPA pirmininko pavaduotoja Gintarė Daugėlaitė Klaipėdos apygardos teismas Laura Vilimaviči ...

                                               

Lietuvos teisininkų draugija

Lietuvos teisininkų draugija – Lietuvos asociacija, vienijanti teisės mokslininkus ir praktikus. Dalyvauja vertinant, rengiant teisės aktus, svarstant jų projektus, rūpinasi žmogaus teisių ir laisvių įgyvendinimu, bendradarbiauja su Lietuvos vals ...

                                               

Teisinių paslaugų įmonių asociacija

Teisinių paslaugų įmonių asociacija - teisinių paslaugų įmones vienijanti asociacija Lietuvoje. 2000 metų spalį įkurta asociacija vienija būtent tokias individualias įmones ir uždarąsias akcines bendroves, kuriose teisines paslaugas teikia ne adv ...

                                               

Lietuvos ūkininkų sąjunga

Lietuvos ūkininkų sąjunga – Lietuvos ūkininkų interesus ginanti ir visose valstybinės valdžios ir savivaldybių institucijose jiems atstovaujanti visuomeninė organizacija. Lietuvos ūkininkų sąjunga įregistruota 1919 m. gruodžio 20 d., savo veiklą ...

                                               

Universitetų teatrų asociacija

Įkurta 1988 m. režisieriaus Rimanto Venckaus iniciatyva. Asociacija vienija Vilniaus universiteto, Vilniaus Gedimino technikos, Vilniaus pedagoginio, Klaipėdos, Kauno technologijos ir Vytauto Didžiojo universitetų teatrus.

                                               

Lietuvos žmogaus teisių asociacija

Lietuvos žmogaus teisių asociacija, iki 1994 m. Lietuvos žmogaus teisių gynimo asociacija – Lietuvos nevyriausybinė žmogaus teisių gynimo organizacija, įkurta 1989 m. Būstinė Vilniuje, Laisvės pr. 60-302.

                                               

Centrinė hipotekos įstaiga

Tikslas – užtikrinti teisės aktų nustatytų duomenų rinkimą, kaupimą, apdorojimą, sisteminimą, saugojimą ir teikimą, taikant apsaugos priemones nuo neteisėto duomenų rinkimo, užrašymo, kaupimo, saugojimo, klasifikavimo, grupavimo, jungimo, atkūrim ...

                                               

Civilinės aviacijos administracija

Civilinės aviacijos administracija – aviacijos įstaiga; biudžetinė įstaiga, viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su Lietuvos valstybės herbu bei savo pavadinimu, simboliką, atributiką ir sąskaitą viename iš Lietuvos Respublikoje registruo ...

                                               

Europos teisės departamentas

Europos teisės departamentas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos – Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsteigta įstaiga prie LR teisingumo ministerijos. Paskirtis – pagal kompetenciją užtikrinti Europos Sąjungos teisės įgyvendinimą Lie ...