ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 58


                                               

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto centras

Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Lietuvos olimpinis sporto centras – biudžetinė įstaiga, vykdanti neformaliojo švietimo programas, rengianti perspektyvinės ir olimpinės pamainos sportininkus bei olimpinės ...

                                               

Lietuvos mokinių ir studentų sporto centras

Lietuvos mokinių ir studentų sporto centras - valstybinė biudžetinė švietimo įstaiga. Centras tęsia Lietuvos moksleivių kūno kultūros ir sporto centro veiklą. Centro steigėja - Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

                                               

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija – valstybės įstaiga, padedanti Lietuvos Respublikos Prezidentui įgyvendinti jo funkcijas ir atliekanti Respublikos Prezidento rezidencijos finansinį, ūkinį bei materialinį aptarnavimą. Prezidento kance ...

                                               

Migracijos departamentas

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos – įstaiga prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, įgyvendinanti valstybės politiką migracijos srityje ir aptarnaujanti šios politikos formavimą ir įgyve ...

                                               

Nacionalinė mokėjimo agentūra

Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos - biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, įgyvendinanti valstybės politiką Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministrui pavestose valdymo srityse, admini ...

                                               

Nacionalinė teismų administracija

Nacionalinė teismų administracija – nuo įstatymų vykdomosios valdžios nepriklausoma įstaiga, aptarnaujanti teismų savivaldos institucijas, siekiant užtikrinti Lietuvos teismų sistemos, jos valdymo ir darbo organizavimo efektyvumą, teisėjų ir teis ...

                                               

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas yra Lietuvos Respublikos Vyriausybės įstaiga, įsteigta 2011 m. balandžio 1 d. pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimą Nr. 244 sujungimo būdu reorganizavus Valsty ...

                                               

Valstybinė medicininio audito inspekcija

Valstybinė medicininio audito inspekcija prie Sveikatos apsaugos ministerijos - viešojo administravimo biudžetinė įstaiga, kurios paskirtis - dalyvauti įgyvendinant Lietuvos Respublikos Vyriausybės politiką asmens sveikatos priežiūros paslaugų ko ...

                                               

Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba

Valstybinė teismo psichiatrijos tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos - Lietuvos Respublikos nacionalinės sveikatos sistemos biudžetinė įstaiga, kurios pagrindinė paskirtis yra teisės aktų nustatyta tvarka atlikti teismo psichiatrijos, tei ...

                                               

Jonavos sakralinės muzikos mokykla

Jonavos sakralinės muzikos mokykla - mokykla, veikusi Jonavos rajone. Direktorė - Jonavos muzikė chorvedė Rasa Daunorienė. Veikė apie 1996-1998 m. Išregistruota 1998 m. rugsėjo 1 d. Adresas - Kosmonautų g. 15, Jonava.

                                               

Spaudos kontrolės valdyba

Spaudos kontrolės valdyba įsteigta 1990 m. prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos. Nuo 1992 m. kovo 17 d. ji veikė prie LR teisingumo ministerijos.

                                               

Vilniaus staklių gamybos technikumas

Vilniaus staklių gamybos technikumas – technikumas, veikęs Vilniuje, rengęs staklių gamybos specialistus. Įsteigtas apie 1964 m. Baigus mokymą, buvo išduodami šalto metalo apdirbimo, pjovimo technologijų specialybės diplomai. Kartu buvo galima ga ...

                                               

CERT-LT

Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnybos Tinklų ir informacijos saugumo departamento Saugumo incidentų tyrimo skyrius, arba CERT-LT – Ryšių reguliavimo tarnybos padalinys, kuriam pavesta tirti elektroninių ryšių tinklų ir informacijos saug ...

                                               

Generalinė miškų urėdija

Generalinė miškų urėdija prie Aplinkos ministerijos – Lietuvos valstybinių miškų, priskirtų miškų urėdijoms, ūkinio valdymo institucija, organizuojanti bei koordinuojanti šių miškų atkūrimą, priežiūrą, apsaugą ir miško išteklių naudojimą.

                                               

Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Ginčų komisija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos – ginčų sprendimo institucija. Komisija sudaryta iš 7 narių, iš kurių vienas yra Komisijos pirmininkas. Adresas: Gedimino pr. 60, Vilnius.

                                               

Infostruktūra (valstybės įmonė)

"Infostruktūra" – valstybinė įmonė, teikianti duomenų perdavimo tinklo paslaugas Prezidentūrai, Seimui, ministerijoms, Valstybės saugumo departamentui, Specialiųjų tyrimų tarnybai ir kitoms institucijoms. Ji yra Saugaus valstybinio duomenų perdav ...

                                               

Jurgos Ivanauskaitės kūrybos paveldo centras

Jurgos Ivanauskaitės kūrybos paveldo centras – 2008–2013 m. veikusi viešoji įstaiga. Pagrindiniai buvę tikslai – rašytojos, menininkės, keliautojos Jurgos Ivanauskaitės idealų skleidimas bei puoselėjimas; medžiagos, susijusios su Jurgos Ivanauska ...

                                               

Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba

Kibernetinio saugumo ir telekomunikacijų tarnyba – vyriausybinė organizacija, kuri rūpinasi valstybės informacinių sistemų ir jų infrastruktūros saugumu, tiria kibernetinius incidentus. Įkurta 2015 m. Vilniuje. Tarnyba pavaldi Lietuvos Respubliko ...

                                               

Konkurencijos taryba

Konkurencijos taryba – savarankiška įstaiga, atskaitinga Lietuvos Respublikos Seimui, vykdanti valstybinę konkurencijos politiką ir prižiūrinti, kaip laikomasi Konkurencijos įstatymo ir Mažmeninės prekybos įmonių nesąžiningų veiksmų draudimo įsta ...

                                               

Kultūros paveldo centras

Kultūros paveldo centras, Lietuvos kultūros ministerijos Kultūros paveldo departamento Kultūros paveldo centras – biudžetinė kultūros įstaiga, veikianti Vilniuje, Ašmenos g. 10.

                                               

Lietuvos heraldikos komisija

Lietuvos heraldikos komisija – Lietuvos heraldikos institucija, esanti Lietuvos respublikos prezidento kanceliarijos dalis. Komisiją sudaro Lietuvos prezidentas, kuriam ji ir yra atskaitinga. Komisija yra įsikūrusi Lietuvos prezidento kanceliarij ...

                                               

Lietuvos muitinė

Lietuvos muitinės sistemą sudaro: specialiosios muitinės įstaigos teritorinės muitinės Muitinės departamentas prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

                                               

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras

Lietuvos Respublikos valstybinis patentų biuras − Lietuvos Respublikos vykdomosios valdžios institucija, biudžetinė įstaiga prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos, vykdanti valstybinį pramoninės nuosavybės objektų − išradimų, dizaino, ...

                                               

Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba

Mokslinė metodinė kultūros paminklų apsaugos taryba įsteigta nuo 1967 m. sausio 1 d. Lietuvos TSR Kultūros ministro 1966 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. 242a. tarybai pavesta vykdyti 1967 m. balandžio 15 d. priimtą Kultūros paminklų apsaugos įstaty ...

                                               

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra – valstybės institucija, atsakinga už inovacijų politikos įgyvendinimą šalyje. MITA veikla apima nacionalinių ir tarptautinių taikomųjų mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų programų adm ...

                                               

Tarptautinė istorinio teisingumo komisija

Ši komisija 1998 metais buvo sudaryta vadovaujantis Prezidento Valdo Adamkaus 1998 m. rugsėjo 7 d. pasirašytu dekretu. Šiuo dekretu skelbiama, kad ieškoti ir nustatyti istorinę tiesą tampa nacionaliniu prioritetu, ir tai yra tautų santarvės pagri ...

                                               

Valstybės iždas

Valstybės iždas - vyriausybės įstaiga, atsakinga už vyriausybės finansų valdymą, išlaidų planų įvairioms valstybės ministerijoms sudarymą ir vidaus įplauką bei muitų ir akcizų mokesčių rinkimo priežiūrą. Be to, iždas rengia būsimų ekonominės veik ...

                                               

Valstybės turto fondas

Įmonė įkurta 1998 m., pertvarkius Lietuvos valstybinę privatizavimo agentūrą. Ji turėjo vykdyti valstybės įmonių ir turto privatizavimą. 2012 m. įstaigoje įkurtas Valdymo koordinavimo centras, ėmęs vykdyti valstybės įmonių priežiūrą, o 2014 m. fo ...

                                               

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija yra branduolinės energetikos srities veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais valstybinio reglamentavimo ir priežiūros institucija Lietuvoje. VATESI yra savarankiška valstybės įstaiga ...

                                               

Valstybinė kalbos inspekcija

Valstybinė kalbos inspekcija – priežiūros institucija, kontroliuojanti, kaip valstybės ir savivaldybių institucijose, visose Lietuvos Respublikoje veikiančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinė ...

                                               

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija prie Ūkio ministerijos valstybinė organizacija, kontroliuojanti ar Lietuvos rinkoje kokybiškos ne maisto prekės, gaminiai ir paslaugos. Inspekcija įsteigta 2000 m. liepos 1 d., reorganizuojant Lietuvos val ...

                                               

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos ministerijos – viešojo administravimo įstaiga, atsakinga už valstybės saugomų teritorijų priežiūrą ir plėtrą.

                                               

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos - teritorijų planavimo ir statybos priežiūros institucija, viešojo administravimo įstaiga, priskirta LR aplinkos ministerijos reguliavimo sričiai. Adresas: A. Juoza ...

                                               

Vyriausioji administracinių ginčų komisija

Vyriausioji administracinių ginčų komisija - išankstinio ne teismo tvarka administracinių ginčų nagrinėjimo institucija, administracinių ginčų komisija. Ji nėra viešojo administravimo subjektas. Įsteigta pagal 1999 m. LR ABTĮ ir LR administracini ...

                                               

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija – Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali institucija, vykdanti valstybinėje tarnyboje dirbančių asmenų ir lobistų veiklos priežiūrą bei korupcijos prevenciją. VTEK sudaro penki nari ...

                                               

Ateitininkai

Ateitininkai – lietuviška katalikiška jaunimo organizacija, įkurta 1911 m. Į ją priimami mokiniai, studentai, nariais laikomi ir mokslus baigę organizacijos nariai.

                                               

Jaunimo linija

"Jaunimo linija" – pirmoji savanoriška emocinės paramos telefonu ir internetu tarnyba Lietuvoje, Lietuvos emocinės paramos tarnybų asociacijos narė. Emocinę paramą nemokamu numeriu 8 800 28888 ir adresu www.jaunimolinija.lt kasdien visą parą teik ...

                                               

Kūdikio draugija

Kūdikio draugija – slapta lietuvių mokinių draugija, 1890–1899 m. veikusi Mintaujos gimnazijoje, dab. Latvija. Steigėjas ir vadovas – Petras Avižonis.

                                               

Lietuvos jaunųjų verslininkų ir ekonomistų klubas

Lietuvos jaunųjų verslininkų ir ekonomistų klubas – visuomeninė organizacija, kurios veikloje gali dalyvauti visi norintys tobulėti, aktyvūs ir besidomintys verslu, investicijomis bei siekiantys praplėsti savo pasaulėžiūrą žmonės.

                                               

Lietuvos piliečių sąjungos jaunimo skyrius

Lietuvos piliečių sąjungos Jaunimo skyrius – visuomeninė, ne pelno siekianti jaunimo organizacija, kovojanti už Lietuvos išlikimą pasaulyje. Pirmininkas Aurimas Baubkus.

                                               

Lietuvos skautija

Lietuvos skautija – Lietuvos visuomeninė, savanoriška, nepolitinė organizacija, įkurta 1996 m., veikianti pagal įstatuose suformuluotus tikslus, principus ir metodą. Tai yra didžiausia skautus vienijanti organizacija Lietuvoje. Lietuvos skautija ...

                                               

Lietuvos skautų sąjunga

Lietuvos skautų sąjunga – seniausia skautų organizacija Lietuvoje, įkurta 1930 m., nepolitinė, ne pelno siekianti, laisvanoriška jaunimo organizacija. Tikslas – auklėti savo narius dorais, tvirto būdo, sąmoningais valstybės piliečiais, vadovaujan ...

                                               

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras

Lietuvos vaikų ir jaunimo centras – didžiausia neformaliojo ugdymo įstaiga Lietuvoje, teikianti įvairiausių užsiėmimų ir veiklų vaikams, jaunimui ir suaugusiems. LVJC vyksta sporto, šokių, menų, muzikavimo, kūrybiškumo ir asmeninių savybių ugdymo ...

                                               

Mažeikių jaunųjų gamtininkų stotis

Mažeikių jaunųjų gamtininkų stotis – papildomojo ugdymo įstaiga Mažeikiuose, vienintelė tokio pobūdžio ugdymo įstaiga Telšių apskrityje bei Šiaurės vakarų Lietuvoje. Pagrindinės veiklos kryptys – moksleivių ekologinis ugdymas, aplinkosauga, šviet ...

                                               

Šiaulių jaunųjų gamtininkų stotis

1966 m. rugsėjo 1 d. buvo įsteigta Šiaulių miesto Jaunųjų gamtininkų stotis JGS, kuri 2005 m. tapo Jaunųjų gamtininkų centru. ŠJGC įsikūrusi netoli Salduvės piliakalnio, Talšos ežero ir parko pašonėje. Šiuo metu centrą lanko daugiau kaip 300 moks ...

                                               

Šiaulių vaikų ir jaunimo teatras Bildukas

Teatrą sudaro 3 amžiaus grupės mokinių: jaunių grupė "Linksmuoliai", "Retro" grupė ir humoro grupė "Dzin". Jauniausiems aktoriukams – 7 metukai, o vyriausieji – III kurso studentai. Su jauniausiųjų grupe vadovai "žaidžia teatrą" - pavirsta paukšč ...

                                               

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas Šatrija

Vilniaus vaikų ir jaunimo klubas "Šatrija" – Vilniaus miesto savivaldybės biudžetinė, pelno nesiekianti švietimo, vaikų ir jaunuolių neformalaus ugdymo ir papildomo mokymo institucija, besirūpinanti vaikų popamokine veikla, laisvalaikio organizav ...

                                               

Aukuras (chorinė bendrija)

Režisieriaus, aktoriaus Sigučio Jačėno ir Klaipėdos miesto chorinės bendrijos "Aukuras" bendras projektas, radijo laidų ciklas "Pajūrio aidos", skirtas Klaipėdos miesto chorinės bendrijos "Aukuras" 25-mečiui 2013 m.

                                               

Austrijos-Lietuvos draugija

Austrijos-Lietuvos draugija – Austrijos lietuvių visuomeninė organizacija, veikianti Austrijoje nuo 1997 m. Pasaulio lietuvių bendruomenės padalinys nuo 1998 m.

                                               

Lietuvos biochemikų draugija

Steigiamajame Lietuvos biochemikų draugijos susirinkime Lietuvos mokslų akademijoje Gedimino g. 3 1960 m. spalio 26 d. dalyvavo 24 entuziastai. Jau steigiamojo susirinkimo darbotvarkėje, kurią rengė akademikas Vladas Lašas, buvo numatyta ne vien ...