ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 6


                                               

Mokykla ir visuomenė

Leido nuo Lietuvos mokytojų profesinė sąjungos atsiskyrusi Lietuvos mokytojų pedagoginė draugija "Naujoji mokykla". Pirmąjį numerį rugsėjo mėn. išleido Petras Augustinaitis, Juozas Geniušas, Antanas Purėnas, Vincas Ruzgas, Peliksas Šinkūnas, Juoz ...

                                               

Visuomenė (žurnalas)

Leido Lietuvos socialdemokratų partija ir Alina-Ona Paulauskytė. Spausdino Vilniaus spaustuvė Vilniuje. Išėjo 20 numerių. Nuo 1912 m. vasario 10 d. vietoje "Visuomenės" išėjo vienkartis leidinys "Žvilgsnis". Rašė apie visuomenės socialinius, kult ...

                                               

Darbo visuomenė

Leido Lietuvos socialdemokratų partijos CK 32 puslapių kartą per mėnesį. Spausdino "Raidės" spaustuvė Kaune. Išleista 14 numerių. Informavo apie šalies ir pasaulio įvykius, rašė apie LSDP veiklą, nagrinėjo socialdemokratų patirtį kitose šalyse, s ...

                                               

Lietuvos sporto universitetas

Lietuvos sporto universitetas – valstybinė universitetinė aukštoji mokykla, turinti sporto, fizinio ugdymo, reabilitacijos ir sveikatinimo mokslų kryptį.

                                               

Lietuvos TSR valstybinė premija

LTSR valstybinė premija – Lietuvos Tarybų Socialistinės Respublikos aukščiausias įvertinimas už Lietuvoje atliktus žymius mokslo ir technikos darbus, socialistinio lenktyniavimo laimėjimus, literatūros ir meno kūrinius.

                                               

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija – Lietuvos Vyriausybės pagrindinė institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos vidaus reikalų srities valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendinanti valstybės politiką šiose srityse. Lietuvos Respubli ...

                                               

Atviros Lietuvos Fondas

Atviros Lietuvos Fondas, ALF – 1990 m. JAV finansininko George Soroso įkurta nepriklausoma, nevyriausybinė, nepelno organizacija, kuri iki 2008 m. taip pat veikė kaip paramos fondas. ALF yra vienas iš daugiau nei penkiasdešimties G. Soroso įkurtų ...

                                               

Mykolo Romerio universitetas

Mykolo Romerio universitetas – veikianti valstybinė aukštoji mokykla. Universitetas pavadintas Lietuvos konstitucinės teisės patriarcho Mykolo Romerio vardu. Universitete studijuoja apie 7500 studentų ir klausytojų. 21 MRU studijų programa yra vy ...

                                               

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija

Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija – valstybei nuosavybės teise priklausanti viešoji įstaiga – nacionalinių radijo ir televizijos programų transliuotojas bei internetinė naujienų tarnyba. Transliuoja tris radijo programas – "LRT Radijas" ...

                                               

Lietuvos Nepriklausomybės Aktas

Lietuvos nepriklausomybės aktas – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašytas dokumentas, skelbiantis, kad atkuriama Lietuvos Valstybė, ir ji atsižada nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Tolimesnį va ...

                                               

Biografija

Biografija – seniausias rašytinio pasakojimo žanras. Atsirado Antikoje Plutarcho Paralelinės biografijos, paplito viduramžiais šventųjų gyvenimo aprašymais, įsitvirtino Renesanso epochoje enciklopediniuose žodynuose. Tai žmogaus gyvenimo istorija ...

                                               

Dramatiškos biografijos

Dramatiškos biografijos – biografinis lietuviškas žinynas. Leidinyje pateikiamos 28 žinomų XX a. Lietuvos žmonių biografijos. Tai menininkai, literatai, mokslininkai, politikai, partizanai, kurių biografijų prieštaringumą nulėmė trys per Lietuvą ...

                                               

Plutarchas

Mestrijus Plutarchas – graikų rašytojas, istorikas, biografas, eseistas ir filosofas. Plutarchas gimė žymioje Bojotijos šeimoje, Chaironėjoje, mieste, kuris buvo apie dvidešimt mylių į rytus nuo Delfų. Jis sukūrė Paralelines biografijas ir Morali ...

                                               

Žymiausių tapytojų, skulptorių ir architektų gyvenimai

Žymiausių tapytojų, skulptorių ir architektų gyvenimai, sutrumpintai tiesiog Gyvenimai – menininkų biografijų rinkinys, kurį parašė italų architektas ir tapytojas Džordžas Vazaris. Pirmą kartą knyga išleista 1550 m. Antrasis, papildytas leidimas ...

                                               

Generolas feldmaršalas

Generolas feldmaršalas – aukščiausias karinis laipsnis Vokietijos, Austrijos bei Rusijos sausumos kariuomenėje. Įvestas XVI a. Vokietijoje; Rusijoje – 1699 m. Petras I. Carizmo laikotarpiu generolo feldmaršalo laipsnis suteiktas tik 64 asmenims. ...

                                               

Aktorius

Aktorius – teatro spektaklių, kino, televizijos filmų vaidmenų atlikėjas, vaidintojas. Meno sritis, kurioje dirba aktorius, apibrėžia jo veiklą. Tai gali būti fiktyvių arba realių asmenybių vaizdavimas, naudojantis gestais, mimika ir kalba, atvai ...

                                               

Kupiškėnų enciklopedija

Kupiškėnų enciklopedija – regioninė enciklopedija, skirta Kupiškiui ir Kupiškio kraštui. Enciklopediją leidžia Vilniaus dailės akademijos leidykla. Pradėta rengti 1999 m. 2006 m. išleistame pirmame tome publikuojama virš 1000 straipsnių ir apie 1 ...

                                               

Klaudijus Ptolemėjus

Klaudijus Ptolemėjus – graikų geografas, astronomas ir astrologas, gyvenęs ir dirbęs Aleksandrijoje. Svarbiausi traktatai, kelis amžius buvę vieni svarbiausių mokslo veikalų Europos ir islamiškajame moksle – "Almagestas" ir "Geografija". Sudarė " ...

                                               

Jonas Valius

Mažažemis valstietis iš Tauragės apskrities. 1920 m. birželio 23 d. – 1920 m. spalio 20 d. Steigiamojo Seimo atstovas. Priklausė Lietuvos valstiečių sąjungos frakcijai, įėjusiai į Lietuvos socialistų liaudininkų demokratų partijos ir Lietuvos val ...

                                               

1987 m.

Sausio 5 d. – Rytas Babickas, matematikos inžinierius, smuikininkas ir chorvedys g. 1930 m. Sausio 27 d. – Antanas Maceina, vienas žymiausių Lietuvos filosofų g. 1908 m. Vasario 9 d. – Antanas Šabaniauskas, Lietuvos estrados dainininkas g. 1903 m ...

                                               

1757 m.

Balandžio 18 d. – Kazimieras Juraga-Giedraitis, SJ, Lietuvos filosofas, teologas, filosofijos daktaras g. 1700 m. Vasario 23 d. – Jonas Juraga-Giedraitis, SJ, Lietuvos filosofas, teologas, filosofijos ir teisės daktaras g. 1697 m.

                                               

Ascanio Condivi

Askanijus Kondivis – italų XVI a. renesanso dailininkas, skulptorius, labiau žinomas kaip Mikelandželo biografas.

                                               

Gamta

Gamta – fizinis pasaulis, kurį sudaro įvairūs augalai, gyvūnai ir natūralūs kraštovaizdžiai. Gamta apima visa, kas egzistuoja – biotinę ir abiotinę aplinką.

                                               

Gamtos mokslas

Gamtos mokslas – natūralistinis visatos, suprantamos kaip paklūstančios natūralaus atsiradimo dėsniams, tyrinėjimas. Šis terminas naudojamas atskirti sritis, kuriose tiriama gamta, nuo socialinių mokslų tiria žmogaus kaip socialinės būtybės elgse ...

                                               

Tasmanijos gamtos rezervatas

Tasmanijos laukinė gamta – terminas, vartojamas UNESCO Pasaulio paveldo sąraše, kuriuo apibrėžiama teritorija Vakarų, Pietvakarių ir Centrinės Tasmanijos dalyje, Australijoje. Ši UNESCO saugoma teritorija yra viena didžiausių Australijoje, apiman ...

                                               

Pasaulinė gamtos apsaugos organizacija

Pasaulinė gamtos apsaugos organizacija – tarptautinė, pelno nesiekianti organizacija, užsiimanti planetos biologinės įvairovės problemų sprendimu, rengianti naujienas, kongresus, vykstančius įvairiose valstybėse, rūšių, kurioms reikalinga ypating ...

                                               

Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetas

Vilniaus universiteto gamtos mokslų fakultetas – buvęs Vilniaus universiteto fakultetas, kuriame ruošti biologijos, molekulinės biologijos, genetikos, ekologijos, biofizikos, hidrometeorologijos, geografijos ir geologijos specialistai.

                                               

Manaso gamtos rezervatas

Manaso gamtos rezervatas arba Manaso nacionalinis parkas – nacionalinis parkas, biosferos, tigrų ir dramblių apsaugos rezervatas, esantis šiaurės rytų Indijoje, Asame, ~150 km į vakarus nuo Guvahačio, abipus Brahmaputros intako Manaso žemupio. Įs ...

                                               

Okapio laukinės gamtos rezervatas

Okapio laukinės gamtos rezervatas – saugoma gamtos teritorija Kongo Demokratinės Respublikos šiaurės rytuose, Rytų provincijoje, Iturio džiunglėse. Įsteigtas 1992 m. ir užima virš 13 tūkst. km² teritoriją. Rezervatas apima kalnuotą Iturio regiono ...

                                               

Londono gamtos istorijos muziejus

Gamtos istorijos muziejus – gamtos istorijos muziejus ir tyrimų centras Londone, Pietų Kensigtono rajone. Muziejaus rinkiniuose yra beveik 80 mln. pavyzdžių, tarp jų − pavyzdžiai iš Dž. Kuko ir Č. Darvino kelionių. Tik menka dalis yra nuolatinėje ...

                                               

Cinži de Bemarahos gamtos draustinis

Cinži de Bemarahos gamtos draustinis – gamtos rezervatas, esantis netoli vakarinės Madagaskaro pakrantės. Dėl unikalių karstinių reljefo darinių ir išlikusių mangrovių miškų, kuriuose gyvena įvairios lemūrų rūšys, 1990 metais paskelbtas UNESCO pa ...

                                               

Klaipėdos universiteto Gamtos ir matematikos mokslų fakultetas

Gamtos ir matematikos mokslų fakultetas – Klaipėdos universiteto fakultetas, kuriame daugiausiai siūlomos tiksliųjų ir gamtos mokslų specialybės.

                                               

Pasaulio gamtos fondas

Pasaulio gamtos fondas – tarptautinė nevyriausybinė organizacija, veikianti aplinkos apsaugos srityje. Įkurta 1961 m., turi padalinius daugiau nei 100 šalių, beveik 5 mln. rėmėjų.

                                               

Stichinė nelaimė

Stichinė nelaimė – gamtiniai įvykiai, kurie pakenkia žmonių veiklai. Žmonijos silpnoji vieta, apsunkinanti išgyvenimą užklupus gamtos stichijai yra nesugebėjimas planuoti ateitį arba neturėjimas priemonių padėsiančių apsisaugoti užklupus gamtos s ...

                                               

Novočerkasko įvykiai

Novočerkasko įvykiai – 1962 m. birželio 1–2 d. Novočerkasko elektrovežių lokomotyvų gamyklos darbininkų bei kitų miesto gyventojų maištas. Tai buvo didžiausias ir žiauriausiai TSRS istorijoje numalšintas antisovietinis įvykis.

                                               

1968 m. gegužės įvykiai Prancūzijoje

1968 m. gegužės įvykiai Prancūzijoje, ar tiesiog 1968 m. gegužė – socialinė Prancūzijos krizė, išsirutuliojusi į demonstracijas, masines riaušes ir visuotinį streiką. Galiausiai privedė prie vyriausybės pasikeitimo ir prezidento Šarlio de Golio a ...

                                               

Kando įvykis

Cando įvykis – paslaptingas sprogimas, 1994 metų sausio 18 d. įvykęs ties Cando kaimu Ispanijoje. Jis daug kuo primena mažesnio masto Tunguskos meteorito sprogimo variantą. Sprogimas išvartė medžius maždaug šimto metrų spinduliu. Smarkiai įdubo s ...

                                               

XI amžiaus 10-as dešimtmetis

XI amžiaus dešimtasis dešimtmetis prasidėjo 1091 metais ir baigėsi 1100 metais. Tūkstantmečiai: 1 tūkstantmetis – 2 tūkstantmetis – 3 tūkstantmetis Amžiai: X amžius – XI amžius – XII amžius Dešimtmečiai: 5-as 6-as 7-as 8-as 9-as - 10-as - 1-as 2- ...

                                               

XI amžiaus 9-as dešimtmetis

XI amžiaus devintasis dešimtmetis prasidėjo 1081 metais ir baigėsi 1090 metais. Tūkstantmečiai: 1 tūkstantmetis – 2 tūkstantmetis – 3 tūkstantmetis Amžiai: X amžius – XI amžius – XII amžius Dešimtmečiai: 4-as 5-as 6-as 7-as 8-as - 9-as - 10-as 1- ...

                                               

XI amžiaus 1-as dešimtmetis

XI amžiaus pirmasis dešimtmetis prasidėjo 1001 metais ir baigėsi 1010 metais. Tūkstantmečiai: 1 tūkstantmetis – 2 tūkstantmetis – 3 tūkstantmetis Amžiai: X amžius – XI amžius – XII amžius Dešimtmečiai: 6-as 7-as 8-as 9-as 10-as - 1-as - 2-as 3-as ...

                                               

XI amžiaus 7-as dešimtmetis

XI amžiaus septintasis dešimtmetis prasidėjo 1061 metais ir baigėsi 1070 metais. Tūkstantmečiai: 1 tūkstantmetis – 2 tūkstantmetis – 3 tūkstantmetis Amžiai: X amžius – XI amžius – XII amžius Dešimtmečiai: 2-as 3-as 4-as 5-as 6-as - 7-as - 8-as 9- ...

                                               

XII amžiaus 3-as dešimtmetis

XII amžiaus trečiasis dešimtmetis prasidėjo 1121 metais ir baigėsi 1130 metais. Tūkstantmečiai: 1 tūkstantmetis – 2 tūkstantmetis – 3 tūkstantmetis Amžiai: XI amžius – XII amžius – XIII amžius Dešimtmečiai: 8-as 9-as 10-as 1-as 2-as - 3-as - 4-as ...

                                               

XI amžiaus 6-as dešimtmetis

XI amžiaus šeštasis dešimtmetis prasidėjo 1051 metais ir baigėsi 1060 metais. Tūkstantmečiai: 1 tūkstantmetis – 2 tūkstantmetis – 3 tūkstantmetis Amžiai: X amžius – XI amžius – XII amžius Dešimtmečiai: 1-as 2-as 3-as 4-as 5-as - 6-as - 7-as 8-as ...

                                               

XII amžiaus 6-as dešimtmetis

XII amžiaus šeštasis dešimtmetis prasidėjo 1151 metais ir baigėsi 1160 metais. Tūkstantmečiai: 1 tūkstantmetis – 2 tūkstantmetis – 3 tūkstantmetis Amžiai: XI amžius – XII amžius – XIII amžius Dešimtmečiai: 1-as 2-as 3-as 4-as 5-as - 6-as - 7-as 8 ...

                                               

XII amžiaus 4-as dešimtmetis

XII amžiaus ketvirtasis dešimtmetis prasidėjo 1131 metais ir baigėsi 1140 metais. Tūkstantmečiai: 1 tūkstantmetis – 2 tūkstantmetis – 3 tūkstantmetis Amžiai: XI amžius – XII amžius – XIII amžius Dešimtmečiai: 9-as 10-as 1-as 2-as 3-as - 4-as - 5- ...

                                               

XII amžiaus 9-as dešimtmetis

XII amžiaus devintasis dešimtmetis prasidėjo 1181 metais ir baigėsi 1190 metais. Tūkstantmečiai: 1 tūkstantmetis – 2 tūkstantmetis – 3 tūkstantmetis Amžiai: XI amžius – XII amžius – XIII amžius Dešimtmečiai: 4-as 5-as 6-as 7-as 8-as - 9-as - 10-a ...

                                               

Mažoji Lietuva

Mažoji Lietuva, arba Prūsų Lietuva, rečiau – Litauischer Kreis, Litauische Ämter, Provinz Litthauen) – istorinis-etnografinis Prūsijos, o vėliau Rytprūsių regionas, apėmęs šiaurrytines Prūsijos provincijos dalis, kuriose gyveno lietuvininkai. Iki ...

                                               

Vidurinė Lietuva

Vidurinė Lietuva, Vidurio Lietuvos Respublika buvo trumpai egzistavusi marionetinė valstybė, nesulaukusi tarptautinio pripažinimo. Įkurta 1920 m. spalio 9 d. po inscenizuoto lenkų generolo L. Želigovskio vadovaujamos 1-osios Lietuvos-Baltarusijos ...

                                               

Lietuva (baltų žemė)

Lietuva, arba Lietuvos žemė – aukštaičių genties, mažesnės jų kilties, apie IX ir X a. sąvartą ar apie 1000 m. sukurtas ankstyvasis valstybinis darinys, kai kurių istorikų tapatinamas su Lietuvos kunigaikštyste. Apjungtos ar apsijungę tuo metu Li ...

                                               

Orlen Lietuva

Orlen Lietuva – dab. lenkiško kapitalo energetikos koncernas Lietuvoje. "Orlen Lietuva" priklauso vienintelė Baltijos šalyse naftos perdirbimo įmonė. Gamykloje galima perdirbti iki 15 mln. t. žalios naftos per metus. Įmonė įsikūrusi Mažeikių rajo ...