ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 61


                                               

Lietuvos ateities forumas

Lietuvos ateities forumas – Lietuvos politinė organizacija. Aktyviai veikė 1991 m. vasarą. Organizacija skelbė kovojanti už demokratiją, kurią, jos teigimu, ribojo Sąjūdis. Pavyzdžiui, 1991 m. gegužės 25 d. LAF Anykščių rajono grupės steigiamojo ...

                                               

Lietuvos darbininkų sąjunga

Politinė organizacija, įkurta 1896 m. gegužės 1 d. Vilniuje po LSDP steigiamojo suvažiavimo. Įkūrė į LSDP nenorėję stoti kitakalbiai – Stanislavas Trusevičius K. Zalevskis, Mečislovas Kozlovskis, J. Pupkevičius, Konstantinas Jeremejevas, Stanisla ...

                                               

Lietuvos darbo federacija

Lietuvos darbo federacija, įsteigta 1919 m., 1934–1942 m. Lietuvos krikščionių darbininkų sąjunga, LKDS – Lietuvos katalikiška profsąjunga ir politinė organizacija.

                                               

Lietuvos išlaisvinimo taryba

Lietuvos išlaisvinimo taryba – antisovietinio pasipriešinimo pogrindinė organizacija, įsteigta 1944 m. gruodžio mėn. Kaune. Steigėjai Liudas Dambrauskas, P. Sasnauskas, L. Tvarijonavičius, Mindaugas Bloznelis. Dalyvavo Juozas Keliuotis, Juozas Ra ...

                                               

Lietuvos socialdemokračių moterų sąjunga

Įkurta 1991 m. spalio 19 d. konferencijoje Kaune. Sudėtinė Lietuvos socialdemokratų partijos dalis, turinti tam tikrą autonomiją. Vienija LSDP nares ir rėmėjas, nesančias kitų partijų narėmis.

                                               

Lietuvos socialdemokratų organizacija užsienyje

Lietuvos socialdemokratų organizacija užsienyje – viena iš lietuvių socialdemokratų organizacijų, veikusių ne Lietuvoje. Įkurta I konferencijoje, įvykusioje Vilniuje 1928 m. rugpjūčio 22 – 23 d. politinių emigrantų – socialdemokratų, pasitraukusi ...

                                               

Mažosios Lietuvos tautinė taryba

Pasibaigus Pirmajam pasauliniam karui lietuvininkai, remdamiesi tautų apsisprendimo teisės principais, kuriuos paskelbė JAV prezidentas Vudro Vilsonas, ėmė reikalauti atskirti Mažąją Lietuvą nuo Vokietijos ir ją prijungti prie Lietuvos Respubliko ...

                                               

Mažųjų laukininkų susivienijimas

Mažųjų laukininkų susivienijimas įkurtas Šilutėje. Svarbiausias organizatorius ir pirmasis pirmininkas – Kristupas Lekšas. Iš pradžių buvo liberalios krypties. Per Mažųjų laukininkų susivienijimą Lietuvos valdžia siekė atkovoti iš vokiečių dvarin ...

                                               

TAIP

Sąjunga "TAIP" – visuomeninio judėjimo "TAIP" pagrindu įsteigta politinė organizacija, kuri, kaip pati teigia, jungia centro dešinės pažiūrų "atsakingo liberalizmo" šalininkus. Partijos įkūrėjas, Artūras Zuokas, 2003–2010 m. vadovavo Liberalų ir ...

                                               

Lietuvos architektų sąjunga

Nesumaišykite su Lietuvos kraštovaizdžio architektų sąjunga Lietuvos architektų sąjunga LAS – savarankiška, savanoriška Lietuvos profesinė kūrybinė organizacija, jungianti 1079 2008 m. atestuotus architektus.

                                               

Lietuvos dailės fondas

Lietuvos dailės fondas – Lietuvos dailininkų visuomeninė organizacija, veikusi 1944–1994 m. 1944 m. Vilniuje įkurtas TSRS dailės fondo Lietuvos skyrius, nuo 1957 m. – LTSR dailės fondas, nuo 1990 m. – Lietuvos dailės fonda s.

                                               

Lietuvos dailininkų sąjunga

Lietuvos dailininkų sąjunga – Lietuvos savanoriška kūrybinė organizacija, vienijanti profesionalius dailininkus ir dailėtyrininkus, skatinanti ir propaguojanti sąjungos narių kūrybą, ginanti jų autorines teises, rengianti ir dalyvaujanti kūrybini ...

                                               

Lietuvos dizaino sąjunga

Lietuvos dizainerių sąjunga įkurta 1987 m. spalio 16 d., iškilus būtinybei konsoliduoti Lietuvos pramonės įmonėse dirbančius dizainerius, rūpintis dizaino idėjų ir informacijos sklaida visuomenėje, didinti dizaino vaidmenį, formuojant harmoningą, ...

                                               

Lietuvos fotomenininkų sąjunga

1933 m. Kaune įsteigta Lietuvos fotomėgėjų sąjunga veikė iki 1940 m. TSRS okupacijos. 1969 m. Vilniuje įsteigta Lietuvos fotografijos meno draugija buvo vienintelė tokio pobūdžio organizacija TSRS. Plėsdama savo veiklą, Fotografijos meno draugija ...

                                               

Lietuvos gydytojų sąjunga

Lietuvos gydytojų sąjunga įkurta 1924 m. Kaune. Ją sudarė keturios gydytojų draugijos: Kauno medicinos draugija, Kauno miesto gydytojų sąjunga, gydytojų korporacija "Fraternitas Lithuanica" ir Kėdainių apskrities gydytojų draugija, kurios vienijo ...

                                               

Lietuvos inžinierių sąjunga

Lietuvos inžinierių sąjunga – Lietuvos profesinė visuomeninė organizacija inžinerinei veiklai Lietuvoje plėtoti ir koordinuoti, veikianti Vilniuje, Gedimino pr. 3-19.

                                               

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga

Lietuvos statybos inžinierių sąjunga – Lietuvos profesinė visuomeninė organizacija statybos inžinerinei veiklai Lietuvoje plėtoti ir koordinuoti, veikianti Vilniuje.

                                               

Lietuvos jūrininkų sąjunga

Lietuvos jūrininkų sąjunga 1923 m. įkurta Kaune. 1923 m. balandžio 8 d. įkūrė Juozas Andžejauskas, Vladas Nagevičius, Teodoras Daukantas ir kiti. 1923 m. birželio 15 d. sąjungos skyrius įsteigtas Klaipėdoje. Lietuvos jūrininkų sąjunga rūpinosi pr ...

                                               

Lietuvos kinematografininkų sąjunga

Lietuvos kinematografininkų sąjunga – Lietuvos profesinė kūrybinė organizacija, vienijanti Lietuvos kino meno kūrėjus profesionalus. Būstinė Vilniuje, Vasario 16-osios g. 13 / Šermukšnių g. 1.

                                               

Lietuvos kompiuterininkų sąjunga

Lietuvos kompiuterininkų sąjunga – Lietuvos kompiuterininkų, informatikos specialistų ir mėgėjų kūrybinė visuomeninė organizacija, veikianti Vilniuje, Geležinio Vilko g. 12-113.

                                               

Lietuvių studentų sąjunga

Įsteigta 1951 m., iniciatoriai studentai Vytautas Žvirzdys-Vardys ir Vytautas Kavolis. Buvo pradėti skelbti atsišaukimai, straipsniai ir mintys, skatinant visus studentus jungtis į Lietuvių Studentų Sąjungą. 1951 m. birželio 24 d. išrinkta pirmoj ...

                                               

Lietuvos spaustuvininkų asociacija

Lietuvos spaustuvininkų asociacija – 1994 metais įkurta savarankiška, ne pelno siekianti organizacija, profesiniu ir bendros veiklos pagrindu jungianti pažangias ir inovatyvias įmones. Asociacija vienija spaustuves, mokslo institucijas ir progres ...

                                               

Lietuvos matininkų ir kultūrtechnikų sąjunga

Lietuviai matininkai pirmą kartą į legalią Lietuvių matininkų sąjungą susibūrė 1917 m. Petrograde, Veisbruto spaustuvėje lietuviškai išspausdinti 37 straipsnių sąjungos įstatai. Sąjunga turėjo apie 20 narių. Pirmasis jos pirmininkas buvo Jonas Ra ...

                                               

Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjunga

Lietuvos veterinarijos gydytojų sąjunga – Lietuvos profesinė organizacija, vienijusi veterinarijos gydytojus, veikusi 1923–1940 m. ir 1989–1997 m. Kaune, Tilžės g. 18.

                                               

Lietuvos sporto žurnalistų federacija

Lietuvos sporto žurnalistų federacija – profesinė kūrybinė sporto organizacija, vienijanti spaudos, televizijos ir radijo, interneto portalų žurnalistus, fotografus, operatorius bei viešųjų ryšių specialistus, dirbančius sporto srityje. Būstinė V ...

                                               

Lietuvos statistikų sąjunga

Lietuvos statistikų sąjunga vienija besidominčius statistine veikla ir prisidedančius prie statistikos plėtros asmenis. 2007 m. turėjo daugiau kaip 100 narių. Lietuvos statistikų sąjunga – oficialių statistikos tarnybų, akademinių sluoksnių ir st ...

                                               

Lietuvos tautodailininkų sąjunga

1966 m. įsteigta Lietuvos liaudies meno draugija, kuri vienijo Choro, Teatro, Instrumentinės, Liaudies muzikos, Liaudies dailės ir Choreografijos sekcijas. Veikė skyriai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje. Visuotiniai susirinkima ...

                                               

Lietuvos teatro sąjunga

Įsteigta 1987 m., iki 1989 m. LTSR teatro veikėjų sąjunga, perėmė LTSR teatro draugijos funkcijas. Veikia Kauno skyrius, yra skyriai valstybiniuose teatruose, Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2007 m. turėjo apie 800 narių.

                                               

Filiae Lithuaniae

"Filiae Lithuaniae" – studenčių organizacija, veikusi 1928–1940 m. Vytauto Didžiojo universitete. Pirmoji tautinė korporacija Neo-Lithuania, įsteigta 1922 m. lapkričio 11 d. tuometiniame Lietuvos universitete, savo tikslais – ugdyti tautos meilę, ...

                                               

Lietuvių darbininkių susivienijimas Amerikoje

Lietuvių darbininkių susivienijimas Amerikoje, iki 1919 m. Lietuvių moterų progresyvus susivienijimas Amerikoje – JAV lietuvių moterų organizacija, veikusi 1908–1933 m.

                                               

Lietuvių moterų sąjunga

Lietuvių moterų sąjungą įkūrė dalis 1907 m. spalio mėn. Lietuvos moterų suvažiavime Kaune išrinkto organizacinio komiteto narių. Aukščiausia institucija – valdyba. Tikslas – rūpintis moterų teisėmis, kultūros reikalais, puoselėti blaivybę. Svarbi ...

                                               

Naujoji demokratija - Moterų partija

Naujoji demokratija – Moterų partija, NDMP – Lietuvos politinė partija, 1995–1998 m. Moterų partija, 2001 m. Naujosios demokratijos partija, 2001 m. susijungusi su Lietuvos valstiečių partija ir sudariusi Valstiečių ir Naujosios demokratijos part ...

                                               

Druwi

"Druwis", o druwingis reiškia tikintijį. Druwiai – baltų tikėjimo bendruomenė, besiremianti dvasiniu mokymu, kurio nelaiko religija. Druwiai savęs netapatina su pagonimis, priešingai, nei tai teigia katalikų daugumos išleistas leidinys. Ši baltų ...

                                               

Romuva

"Romuva" – XX a. įkurta ir daugiausia Lietuvoje veikianti neopagoniškoji religinė bendrija. "Romuva" taip pat turi bendruomenes ir pasekėjų Australijoje, Kanadoje, JAV, Didžiojoje Britanijoje ir Norvegijoje. "Romuvos" tikėjimo praktikavimas dauge ...

                                               

Filaretai

Filaretai – slapta studentų organizacija, veikusi Vilniaus universitete 1820–1823 m. Filaretų draugiją įkūrė ir jai vadovavo filomatų draugijos narys, priklausęs taip pat ir masonams Tomas Zanas. Draugijos narių skaičius siekė 176. Galvota ir tol ...

                                               

Fraternitas Lituanica

Fraternitas Lituanica – Lietuvos sveikatos mokslų universiteto studentų ir gydytojų korporacija. Korporacija "Fraternitas Lituanica" įkurta 1908 m. lapkričio 28 d. Karo medicinos akademijoje Peterburge, Rusijoje, medikų studentų iniciatyva ir dr. ...

                                               

Lietuvos krikščionių studentų bendrija

Lietuvos krikščionių studentų bendrija - krikščioniška bendrija, vienijanti Lietuvos universitetų krikščionis studentus. Šios organizacijos tikslas yra vienyti krikščionišką jaunimą, stiprinti krikščioniškas vertybes studentų tarpe, ugdyti atsaki ...

                                               

Lietuvos psichologijos studentų asociacija

Lietuvos psichologijos studentų asociacija - akademinio jaunimo organizacija, vienijanti VU, MRU, VDU, VPU ir KU, kitus psichologijos studentus, suteikianti galimybę jiems bendrauti, bendradarbiauti ir tobulėti, semtis bei dalintis patirtimi; nev ...

                                               

Neo-Lithuania

Neo-Lithuania – tautinė lietuvių studentų organizacija, veikusi 1922–1940 m. Vytauto Didžiojo universitete, 1955–1993 m. išeivijoje, nuo 1990 m. – Lietuvoje.

                                               

Palėpė (teatras)

"Palėpė" – Vilniaus Gedimino technikos universiteto teatras–studija. Įkurtas 1999 m. režisieriaus Olego Kesmino, prieš tai dirbiusio Nacionaliniame dramos teatre.

                                               

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė

Vilniaus universiteto Studentų atstovybė – seniausia ir didžiausia visuomeninė, ne pelno siekianti, nepolitinė ekspertinė švietimo organizacija, atstovaujanti studentų interesams Vilniaus universitete ir už jo ribų. Bendri siekiai, įvairūs projek ...

                                               

Achemos poliklinika

"Achemos" poliklinika – chemijos pramonės įmonės AB "Achema" filialas, teikiantis sveikatos priežiūros paslaugas. "Achemos poliklinika" yra licencijuota pirminės ambulatorinės sveikatos priežiūros šeimos medicinos, slaugos ir laboratorinės diagno ...

                                               

Medicinos Diagnostikos ir Gydymo Centras

UAB "SK Impeks Medicinos diagnostikos centras" - medicinos diagnostikos ir gydymos centras, įsteigtas Vilniuje. Įmonė veiklą pradėjo 1995 m. Šiuo metu medicinos centre teikiamos įvairios reabilitacijos, sveikatingumo bei kitos medicinos paslaugos ...

                                               

Varėnos džiovos sanatorija

Varėnos džiovos sanatorija – pirmoji medicininė įstaiga Lietuvoje, kurioje, panaudojant gamtinius faktorius, fizioterapiją ir tinkamą maitinimą, buvo gydoma tuberkuliozė.

                                               

Baltic Aviation Academy

Baltic Aviation Academy – aviacijos paslaugų grupės AB "Avia Solutions Group" dalis, vienas didžiausių aviacijos specialistų mokymo centrų Rytų Europoje, organizuojantis Boeing 737, Boeing 747-400, Boeing 757, Boeing 767, Boeing 777, ATR-42, ATR- ...

                                               

Jaunųjų programuotojų mokykla

Jaunųjų programuotojų mokykla – formali ar neformali visuomeninė organizacija susidedanti iš vadovų bei besimokančiųjų, kurios tikslas užtikrinti aukštą kompiuterinį raštingumą, užpildyti informatikos spragas mokyklose neakivaizdiniu mokymo būdu. ...

                                               

Laisvasis universitetas

Laisvasis universitetas – neformali bendruomeninė iniciatyva, siekianti suburti asmenis ir jų grupes, aktyviai veikiančius akademinėje ir socialinėje terpėje, skatinti juos dalintis žiniomis ir patirtimis, kurti alternatyvas nusistovėjusiam šviet ...

                                               

Meno kuopa

Įsteigė Matas Grigonis, Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Leonas Kuodys ir kiti. Intensyviausiai Meno kuopa veikė 1922–1934 m., kai jai vadovavo Julijonas Lindė-Dobilas. Vėliau globojo būrelį Salomėja Nėris, Petras Juodelis, Petras Rapšys ir kiti mokyt ...

                                               

Neakivaizdinė respublikinė mokykla

Neakivaizdinė respublikinė mokykla – švietimo paskirtį turinti visuomeninė organizacija, papildanti mokyklų sistemą, skirta, pvz., itin gabių mokinių ugdymui, jų subūrimui ir valstybės atstovavimo užtikrinimui tarptautinėse varžybose ar mokslinės ...

                                               

Studijų kokybės vertinimo centras

Studijų kokybės vertinimo centras - Lietuvos Respublikos valstybės biudžetinė įstaiga, įkurta 1995 metais, įgyvendinanti aukštojo mokslo kokybės priežiūros politiką ir prisidedanti gerinant laisvo asmenų judėjimo sąlygas. Centras savo veikla įgyv ...