ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 63


                                               

Vytautas Buterlevičius

1978 m. baigė Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetų choreografijos klasę, įgijo baletmeisterio kvalifikaciją. Dar besimokydamas vidurinėje mokykloje, susidomėjo lietuvių liaudies šokiu, pasitobulinęs ansamblio studijoje, 1954–1975 m. ansam ...

                                               

Egidijus Domeika

1964–1972 m. mokėsi Maskvos choreografijos mokykloje. 1987–1992 m. studijavo choreografiją A. Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje. Nuo 1972 m. Lietuvos operos ir baleto teatro artistas, nuo 1990 m. baletmeisteris. 1973–1977 m. dėstė M. K. ...

                                               

Rasa Drazdauskaitė (1969)

Dulsinėja – Ispaniškos vedybos 1994 m., pagal įvairių kompozitorių muziką Pranciška – Žydrasis Dunojus 1998 m., pagal – Johanas Štrausas. muz., Klaipėdos muzikinis teatras Pirmoji Mergina – Šokių salė, 1998 m., pagal A. Piacolos muziką Žorž Sand ...

                                               

Gytis Ivanauskas

Gytis Ivanauskas – Lietuvos aktorius, šokėjas ir choreografas, VšĮ "Gyčio Ivanausko teatro” įkūrėjas, vadovas, režisierius, choreografas ir šokėjas.

                                               

Tamara Kalibataitė

Tėvas buvo geležinkelininkas, dirbo stoties viršininku. Mokėsi Kalotės pradžios, Klaipėdos Vytauto Didžiojo, Kauno "Aušros" mergaičių gimnazijose. 1947 m. baigė Vilniaus medicinos mokyklą. 1947–1968 m. dainų ir šokių ansamblio "Lietuva" šokėja, J ...

                                               

Andrius Katinas

Andrius Katinas – lietuvių šokėjas, choreografas, šiuolaikinio šokio kūrėjas, gyvenantis ir dirbantis Helsinkyje, apdovanojimo "Philip Morris Lietuva eskizas" laureatas.

                                               

Kazys Motuza

Kazys Motuza – choreografas, šokių vadovas, pedagogas, respublikinių ir Kauno dainų ir šokių švenčių baletmeisteris, renginių režisierius.

                                               

Birutė Letukaitė

1967–1979 m. išraiškos šokio mokėsi pas Kirą Daujotaitę, buvo trupės "Sonata" šokėja bei solistė. 1978 m. baigė bibliotekininkystę Vilniaus universiteto Kauno vakariniame fakultete. 1974–1984 m. Kauno viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė bi ...

                                               

Algimantas Mackevičius (1935)

1953-1978 m. Lietuvos operos ir baleto teatro solistas, nuo 1975 m. – ir Lietuvos filharmonijos Estradinių ansamblių susivienijimo artistas, dalyvavo orkestro "Trimitas" koncertinėse programose, parengė koncertinių choreografinių numerių.

                                               

Sigita Mikalauskaitė

1993–1996 m. Vilniaus konservatorijoje studijavo choreografijos specialybę. 1998–2004 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos LMTA Teatro ir kino fakultete baigė bakalauro ir magistro studijas, įgijo aktoriaus–šokėjo specialybę Kurso vadovė Anže ...

                                               

Elena Morkūnienė

1952 m. Kaune baigė Lietuvos kūno kultūros institutą. 1972 m. istorijos mokslų kandidatė. Nuo 1957 m. Vilniaus universiteto dėstytoja; nuo 1991 m. profesorė. 1957–1980 m. Vilniaus universiteto dainų ir šokių ansamblio vyr. baletmeisterė, nuo 1957 ...

                                               

Mantas Stabačinskas

Mantas Stabačinskas – Lietuvos šokėjas, choreografas, šiuolaikinio šokio kūrėjas, ilgametis Kauno šokio teatro "Aura" narys, Auksinio scenos kryžiaus laureatas.

                                               

Ričardas Tamutis

Ričardas Tamutis – choreografas, tautinių šokių ansamblių "Rasa", "Žilvitis", "Nemunas", "Malūnėlis" ir VGTU tautinių šokių ansamblio "Vingis" buvęs vadovas.

                                               

Evaldas Taujanskis

Nuo 1999 m. iki 2002 m. Lietuvos muzikos akademijos Teatro ir kino fakultete studijavo aktoriaus-šokėjo specialybę dėst. Anželika Cholina. E. Taujanskis vaidino LNK serialuose Nekviesta meilė.

                                               

Dalia Urbanavičienė

1986 m. Dalia Urbanavičienė Lietuvos konservatorijoje baigė muzikologijos studijas. 1982–1991 m. Vilniaus J. Tallat Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje dirbo koncertmeistere ir dėstytoja. Nuo 1989 m. ėmė dėstyti Lietuvos muzikos ir teatro ak ...

                                               

Antanas Gedminas

Šeimoje augo dar trys jaunesni broliai. 1933 m. šeima persikėlė į Paskynų kaimą, kur pradėjo ūkininkauti. Nuo 1935 m. Antanas lankė Vadžgirio pradžios mokyklą, nuo 1940 m. Raseinių gimnaziją, tačiau karo metu jai sudegus, 7 klasę lankė Eržvilko g ...

                                               

Laima Kreivytė

1995 m. baigė dailės istorijos ir teorijos studijas Vilniaus dailės akademijoje VDA, 2000 m. kultūros ir lyčių studijas Vidurio Europos universitete Budapešte. Nuo 1996 m. VDA dėstytoja. 1996–2016 m. dirbo "7 meno dienose" ir "Literatūroje ir men ...

                                               

Lijana Natalevičienė

Lijana Šatavičiūtė‑Natalevičienė – Lietuvos dailėtyrininkė. 1982 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1982–1990 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Istorijos institute. 1994 m. apsigynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją. 1990–2002 m. dirbo ...

                                               

Kazys Abromavičius

1954 m. LSSR dailės institute baigė vitražo specialybę. 1954–1957 m. dirbo Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikume, 1960–1964 m. LSSR kultūros ministerijoje, 1964–1980 m. Lietuvos dailės muziejuje.

                                               

Juozas Aleknavičius

Pirmojo pasaulinio karo metais išmirus gausiai šeimai liko našlaičiu. Likimas atbloškė į Lietuvą, kur piemenavo Vadžgirio kaime dab. Jurbarko rajonas. 1926 m. baigė Kauno meno mokyklą, įgydamas teatro dailininko specialybę. Dėstytojai: Mstislavas ...

                                               

Romualdas Aleliūnas

1980 m. baigė S. Žuko taikomosios dailės technikumą Kaune. 1984 m. Panevėžio stiklo fabriko dailininkas. Nuo 1997 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

                                               

Zita Alinskaitė-Mickonienė

1969 m. baigė Lietuvos dailės institutą, mokytojai Vladas Daujotas, Zenonas Varnauskas, Sofija Veiverytė. 1969–1974 m. Lentvario kilimų fabriko dailininkė.

                                               

Povilas Anikinas

Mokėsi Vilniaus M.K.Čiurlionio meno mokykloje. 1975 m. baigė Vilniaus dailės institutą. 1993 m. Šiaulių dramos teatro dailininkas. 1993-1998 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas dėstytojas. UAB "Dailės studija" daili ...

                                               

Neemija Arbitblatas

Nechemija Arbitblatas, Arbit Blatas – iš Lietuvos žydų kilęs tapytojas, skulptorius. Žmona – niujorkietė, operos dainininkė Regina Resnik.

                                               

Jonas Arčikauskas

1972–1976 m. mokėsi Kauno Stepo Žuko dailės technikume, 1976 m. studijavo Šiaulių pedagoginiame institute, 1980–1985 m. studijavo Lietuvos dailės instituto keramikos katedroje. 1982–1984 m. Vilniaus universiteto dramos teatro, 1985–1993 m. Kauno ...

                                               

Aušra Kiudulaitė

Aušra Kiudulaitė gimė 1978 m. balandžio 16 d. Vilniuje. 1986 - 1996 m. mokėsi Vilniaus Ąžuolyno mokykloje. 1996 m. įstojo į Vilniaus dailės akademiją, tapybos specialybę. Įgijo bakalauro, o 2007 m. - ir magistro laipsnį. Ilgą laiką dirbo grafikos ...

                                               

Arvydas Bagdžius

1982 m. baigė Lietuvos valstybinį dailės institutą, tapybą. 1982–1986 m. dėstė Lietuvos dailės institute. Dailės parodose dalyvauja nuo 1984 m. Nuo 1988 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys. Gyveno ir dirbo Vilniuje kaip laisvas menininkas. Sure ...

                                               

Gintautėlė Laimutė Baginskienė

Kūriniai monumentalūs, dekoratyvių formų, išryškinantys medžiagines mineralų, metalų savybes. Vitražai iš stiklo sąlygiškų formų, dekoratyvios kompozicijos, lakoniški, vėlesnieji – ekspresyvūs. Bespalvio ir spalvoto stiklo indų komplektai 1970–19 ...

                                               

Kęstutis Balčikonis (1952)

Tėvai dailininkai Juozas Balčikonis ir Regina Songailaitė-Balčikonienė. 1970 m. baigė M. K. Čiurlionio meno mokyklą, 1975 m. Lietuvos dailės institutą. 1975–1978 m. dirbo dailininku Lentvario kilimų fabrike, 1978–1980 m. Vilniaus Dailės kombinate ...

                                               

Boleslovas Balzukevičius

Boleslovas Balzukevičius gimė 1879 m. vasario 12 d. Vilniuje skulptoriaus Vincento Balzukevičiaus šeimoje. Boleslovo brolis Juozapas Balzukevičius – dailininkas, sesuo Liucija Balzukevičiūtė – tapytoja. Pagrindinį išsilavinimą dailės moksluose įg ...

                                               

Juozapas Balzukevičius

Juozapas Balzukevičius gimė 1866 m. kovo 19 d. Vilniuje skulptoriaus Vincento Balzukevičiaus šeimoje. Juozapo brolis Boleslovas Balzukevičius – taip pat skulptorius, sesuo Liucija Balzukevičiūtė – tapytoja. Pradėjo tapyti besimokydamas Vilniaus p ...

                                               

Juozas Banaitis (Banevičius)

Juozas Banaitis Banevičius mokėsi Aukštadvario vidurinėje mokykloje. 1939 m. baigęs Kaišiadorių valstybinę gimnaziją, dirbo banko tarnautoju Marijampolėje, dalyvavo Marijampolės dramos teatro pastatymuose. Nuo 1946 m. J.Banaitis Banevičius studij ...

                                               

Angelina Banytė

Mokėsi Panevėžio 2-oje pradinėje mokykloje, po to internatinėje sporto mokykloje. 1961-1968 m. mokėsi Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokykloje. 1974 m. baigė Lietuvos dailės institutą. Nuo 1976 m. gyvena Klaipėdoje.

                                               

Marija Bankauskaitė

1955–1961 m. studijavo Lietuvos dailės institute. 1961–1965 m. dėstė Telšių, 1965–1968 m. Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumuose. 1968–1972 m. ir 1979–1980 m. kojinių fabriko "Sparta", 1980–1992 m. "Dailės" kombinato keramikos cecho Vi ...

                                               

Aidas Bareikis

1987–1993 m. mokėsi Vilniaus dailės akademijoje, 1992 m. lankė dailininko Kęstučio Zapkaus paskaitas. 1993 m. gavęs Fulbraito stipendiją išvyko į Niujorką. 1993–1997 m. mokėsi Hunterio koledže Niujorke. 1997 m. baigė magistro studijas.

                                               

Vitalija Bartkuvienė

1964 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1964–1984 m. "Dailės" kombinato Kauno tekstilės cecho dailininkė, 1984–1996 m. Vilniaus dailės akademijos Kauno dailės instituto Taikomosios tekstilės katedros vedėja; nuo 1992 m. docentė.

                                               

Viktorija Bimbaitė

1958 m. baigusi tuometinį LTSR dailės institutą, daugelį metų dirbo Lietuvos kino studijos kostiumų dailininke bei Vilniaus "Dailės" kombinate maisto produktų pakuočių dizainere. Tarybiniais metais kartu su Laima Kirlyte slapta iliustravo Sonės T ...

                                               

Eglė Bogdanienė

1985 m. baigė Lietuvos dailės institutą, mokytojai J. Balčikonis, V. Daujotas, M. Šimelis, J. Urbienė. Nuo 1991 m. Vilniaus dailės akademijos dėstytoja, nuo 2002 m. Tekstilės katedros vedėja.

                                               

Alina Briedelytė-Kavaliauskienė

1960–1966 m. studijavo tekstilę Lietuvos dailės institute. Nuo 1965 m. dirbo dailininke restauratore Lietuvos istorijos ir etnografijos muziejuje. Sukūrė gobelenų, erdvinių kilimų "Quo vadis. Hirosimai atminti" 1985 m., batikų, aplikacijų, margin ...

                                               

Danguolė Brogienė

1982 m. baigusi Lietuvos dailės institutą nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademija jame dėsto, nuo 1998 m. docentė, nuo 2010 m. profesorė. Dėsto kostiumo dizaino katedroje, interjero dizaino katedroje ir architektūros katedroje.

                                               

Bernardas Bučas

Augo gausioje mažažemio valstiečio šeimoje. Brolis architektas Kazimieras Bučas. Bernardas buvo vyriausias vaikas šeimoje. Mokėsi Smilgių pradžios mokykloje. G. Petkevičaitės-Bitės globojamas 1920–1926 m. mokėsi Panevėžio gimnazijoje, kurioje pie ...

                                               

Ignas Budrys

1959 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1960–1965 m. dėstė Vilniaus vaikų dailės mokykloje ir Lietuvos dailės institute. Nuo 1959 m. dalyvavo parodose, 1960–1994 m. surengė apie 20 individualių parodų. Sukūrė savito stiliaus lyriškų ir dramatišk ...

                                               

Povilas Budrys

1985 m. baigė Lietuvos konservatoriją. 1984–1988 m. Kauno dramos teatro, 1989–1999 m. su pertrauka 1994 m. Jaunimo teatro, 1994 m. Lietuvos dramos teatro aktorius. Vaidino režisierių J. Vaitkaus, E. Nekrošiaus spektakliuose. Jaunimo teatre pastat ...

                                               

Ona Danutė Buivydaitė

1968–1973 m. Lietuvos dailės institute studijavo tekstilę pas J. Balčikonį ir V. Daujotą. 1972–1981 m. dirbo Lietuvos dailės muziejuje, 1981–1983 m. Projektavimo, konstravimo ir technologijos institute, 1983–1991 m. susivienijime "Dovana", nuo 19 ...

                                               

Janina Buzūnaitė-Žukaitienė

Janina Buzūnaitė-Žukaitienė – Lietuvos dailininkė, poetė, skulptorė ir papuošalų kūrėja. Menininkės kūryboje dominuoja abstrakti tematika, o daugelyje paveikslų vyrauja ekspresionizmas. Nuo 2000 m. yra Kanados menininkų federacijos narė.

                                               

Sigutė Chlebinskaitė

Sigutė Chlebinskaitė – žymi Lietuvos knygų dailininkė, grafikė, iliustruotoja. Daugelio knygos menui skirtų renginių sumanytoja ir organizatorė.

                                               

Henrikas Ciparis

Henrikas Ciparis – Lietuvos dailininkas scenografas, tapytojas, grafikas, pedagogas, Rietavo garbės pilietis.

                                               

Jeronimas Čiuplys

Nuo 1967 m. dalyvavo dailės parodose. Vilniaus menininkų klubo "Plekšnė" narys. Lietuvos dailės muziejus turi jo darbus "Poeto Vytauto Bložės portretas", 1973 m., "Klaipėdos uoste", 1975 m., "Peizažas", 1975 m., "Dailininko Antano Rimanto Šakalio ...

                                               

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis

Mikalojus Konstantinas Čiurlionis – 1911 m. balandžio 10 d. Pustelnike, netoli Varšuvos, palaidotas Vilniaus Rasų kapinėse) – lietuvių kompozitorius, dailininkas, chorvedys, kultūros veikėjas. Čiurlionis vertinamas kaip žymiausias kada nors gyven ...

                                               

Romas Dalinkevičius

1973 m. baigė Lietuvos dailės institutą, mokytojai Sofija Veiverytė, Kazimieras Morkūnas ir Leopoldas Surgailis. Nuo 1981 m. Lietuvos dailės instituto nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademija dėstytojas, 1989–1993 m. ir 1995–2001 m. Monumentaliosios ...