ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 64


                                               

Jonas Daniliauskas

1974 m. baigė Lietuvos dailės institutą, mokytojai Algirdas Petrulis, Jonas Švažas. 1975–1985 m. dėstė M. K. Čiurlionio meno mokykloje, 1985–1989 m. Lietuvos dailės institute. Nuo 1997 m. dėsto Lengvosios pramonės aukštesniojoje mokykloje Vilniuj ...

                                               

Feliksas Daukantas

Feliksas Daukantas – Lietuvos dailininkas dizaineris, dizaino specialybės pradininkas Lietuvoje. F. Daukantas išvystė metodinius pagrindus, apibrėžiančius dizainerio veiklos specifiką, rūpinosi Lietuvos dizaino laimėjimų sklaida spaudoje. Sovietm ...

                                               

Gražina Degutytė-Švažienė

Vyras Algimantas Švažas. 1963 m. baigė Lietuvos dailės institutą. Nuo 1962 m. dirba ir dėsto Lietuvos dailės institute nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademija, nuo 1990 m. docentė.

                                               

Gražina Didžiūnaitytė

Sukūrė dekoratyvinių vazų "Kristoforas", 1969 m., vazų komplektų, kompozicijų Kūriniuose savitai traktuojamos tautodailės tradicijos, jie plastiškų siluetų, monumentalių formų, tamsiai violetinių, žalių, raudonų, mėlynų, rudų tonų kolorito, relje ...

                                               

Dalius Dirsė

1993 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, mokytojas. Panevėžio rajono Naujamiesčio vidurinės mokyklos dailės, technologijų, braižybos mokytojas. Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdžio Panevėžio rajono skyriaus narys. Nuo 2011 m. Panevėžio rajon ...

                                               

Rimantas Driežis

1972–1979 m. mokėsi dailės M. K. Čiurlionio meno mokykloje. 1984 m. baigė režisūrą Lietuvos konservatorijoje. 1984–1990 m. Vilniaus teatro "Lėlė" režisierius ir dailininkas. Nuo 1990 m. dalyvauja kūrybinėse ir edukacinėse programose Lietuvoje ir ...

                                               

Olga Dubeneckienė

Olga Dubeneckienė-Kalpokienė – Lietuvos baleto artistė, baletmeisterė, dailininkė, tapytoja, pedagogė.

                                               

Marija Dūdienė

1932–1938 m. mokėsi Šiaulių pradžios mokykloje, 1938–1944 m. Šiaulių mergaičių gimnazijoje. 1945–1951 m. studijavo Kauno taikomosios dekoratyvinės dailės institute, 1951–1952 m. LSSR dailės institute Vilniuje, įgijo dekoratyvinės dailės dailinink ...

                                               

Audrius Dzikaras

1981 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1981–1989 m. dirbo dailininku Vilniaus "Dailės" kombinate. 1990–2001 m. žurnalo Krantai meninis redaktorius, 1996–2012 m. bendrovės "UpArtas" direktorius.

                                               

Danutė Eidukaitė

1947–1951 m. studijavo Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institute, 1951–1953 m. – Lietuvos dailės institute. 1953–1965 m. dėstė Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikume iki 1954 m. Kauno taikomosios dailės mokykla. 1965–1969 m. Kauno ...

                                               

Edvardas Ganusauskas

Nuo 1921 m. gyveno Šiauliuose. Mokėsi Kauno meno mokykloje. 1936-1939 m. Klaipėdos dramos teatro dekoratorius, 1939-1956 m. – Šiaulių dramos teatro dekoratorius-išpildytojas. Vėliau dirbo kino reklamoje.

                                               

Ričardas Garbačiauskas

1980 m. baigė LSSR dailės instituto tapybos specialybę. Nuo 1991 m. dirba Šiaulių universiteto Menų fakultete, 1996–2000 m. šio fakulteto dekanas, 2000–2005 m. prodekanas, nuo 2006 m. Menų fakulteto Dailės katedros profesorius. Nuo 1982 m. dalyva ...

                                               

Viktorija Gatavynaitė

1958 m. baigė scenografiją Lietuvos dailės institute. Sukūrė scenovaizdžių, kostiumų eskizų Lietuvos operos ir baleto teatre, Kauno muzikiniame teatre, Jaunimo teatre, Panevėžio dramos, Klaipėdos muzikiniame ir Klaipėdos dramos teatruose, iš viso ...

                                               

Petronėlė Gerlikienė

1908 m. su tėvais grįžo į Lietuvą, gyveno Mažrimų kaime Šilalės valsčius. Išėjusi į pensiją atsikraustė gyventi pas sūnų Vilniuje. Nuo 1972 m. siuvinėjo didelio formato kilimus ir nuo 1975 m. dalyvavo parodose. 1976 m. pradėjo tapyti. Nuo 1976 m. ...

                                               

Jadvyga Gervytė-Tvarijonavičienė

1964 m. baigė Lietuvos dailės institutą, mokytojai Juozas Balčikonis, Vladas Daujotas. 1964–1974 m. dirbo Panevėžio "Lino", Vilniaus "Dailės" kombinatuose.

                                               

Danutė Gobytė-Daunorienė

Vyras Zigmas Jonas Daunora. 1961 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1961–1994 m. dirbo Vilniaus "Dailės" kombinate, 1994–1996 m. bendrovėje "Vilniaus dailė".

                                               

Goetke Conradus

Goetke iliustravo Vilniuje ir Liubčioje leistas knygas XVII a. II ketvirtyje. Dirbo daugiausia Vilniuje. Per du dešimtmečius jis sukūrė raižinių daugiau nei penkiasdešimčiai knygų. Bendradarbiavo su įvairiais užsakovais, jis puošė įtakingų didikų ...

                                               

Danutė Gražienė

Ankstyvuoju kūrybos laikotarpiu kūrė linoraižinio, vėliau – kitomis grafikos technikomis. Svarbiausi kūriniai: "Ilgas ruduo" 1994 m., "Bėganti", "Žodžiai rugsėjui", abu 1996 m., "Dialogas", "Portretas", abu 1997 m., "Nakties miestas", "Žmogus pau ...

                                               

Gerdenis Grickevičius

1994–1998 metais mokėsi Šiuolaikinės mokyklos centre, 1998–2006 metais – Nacionalinėje M. K. Čiurlionio menų mokykloje, 2010 m. Vilniaus dailės akademijoje pas Konstantiną Bogdaną apsigynė bakalauro darbą "Partizanių portretai". 2011 - 2015 m. st ...

                                               

Rūta Gudaitytė-Zaturskienė

Tėvas Antanas Gudaitis, brolis Andrius Gediminas Gudaitis. 1969 m. baigė Estijos dailės institutą. 1969–1974 m. Vilniaus "Dailės" kombinato Odos cecho meno vadovė.

                                               

Albertas Gurskas

Albertas Gurskas – grafikas, plakatistas, kaligrafijos meistras, lietuviškosios kaligrafijos mokyklos kūrėjas.

                                               

Aldona Gustas

Aldona Gustas – lietuvių rašytoja ir dailininkė Vokietijoje. Nuo II karo pabaigos ji gyvena Vakarų Berlyne. 1972 įkūrė Berliner Malerpoeten kartu su Giunteriu Grasu, Kurt Mühlenhaupt, Günter Bruno Fuchs ir Wolfdietrich Schnurre. Aldonos pirmasis ...

                                               

Linas Jablonskis

Kuria lakštinę grafiką, piešinius, autorinius atvirukus, dailininko knygas. Ankstyvieji kūriniai, atlikti daugiausia oforto ir sausosios adatos technika – galantiški vaizdai su stilizuotais, baroko ar rokoko dailės motyvais. Kompozicijos dažnai p ...

                                               

Osvaldas Jablonskis

Osvaldas Jablonskis dirbo Vilniaus Dailės Akademijos Kauno Dailės Fakultete, Doc./Lektorius. 1968 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1968–1972 m. dėstė Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikume, 1972–1985 m. dėstytojavo Kauno dailės gimnazijoj ...

                                               

Vladas Jankauskas (1923)

1950 m. baigė Kauno taikomosios ir dekoratyvinės dailės institutą, mokytojas Stasys Ušinskas. 1952–1955 m. dirbo dailininku Kauno siuvimo fabrike "Dobilas", 1955–1958 m. Grožinės literatūros leidykloje Kaune, 1959–1983 m. "Dailės" kombinate Kaune ...

                                               

Lilija Eugenija Jasiūnaitė

1968 m. baigė Lietuvos dailės institutą, mokytojai Juozas Balčikonis, Vladislovas Daujotas. 1968–1996 m. suvenyrų gamybos įmonės "Tulpė" Panevėžyje dailininkė. Nuo 1974 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

                                               

Vidmantas Jažauskas

Vidmantas Jažauskas – dailininkas, tapytojas, knygų iliustratorius, poetas, Lietuvos ir Biržų rajono politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Jaronimas Kastytis Juodikaitis

1960 m. baigė Lietuvos dailės institutą. Sukūrė, daugiausia medžio raižinio ir linoraižinio technika lakštinės grafikos kūrinių estampų ciklas "Ratas" 1969 m., ekslibrisų. Jie kruopščios meistriškos raižysenos, konstruktyvaus sudėtingo piešinio. ...

                                               

Virginija Juršienė

Augo Vilniuje. Baigė M. K. Čiurlionio meno mokyklos skulptūros specialybę. 1974 m. baigė Lietuvos dailės institutą, J. Adomonio mokinė. 1976–1996 m. Vilniaus "Dailės" kombinato dailininkė. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

                                               

Virginija Kalinauskaitė

1983 m. baigė grafiką Lietuvos dailės institute. Nuo 2001 m. Vilniaus grafikos meno centro ir galerijos "Kairė – dešinė" direktorė. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

                                               

Lina Kalinauskaitė

Nuo 2013 m. – Lietuvos dailininkų sąjungos narė. 2007 m. studijavo Florencijos dailės akademijoje. 2001 m. baigė M. K. Čiurlionio menų gimnaziją. 2004 m. studijavo Prahos dailės akademijoje pas monumentaliosios dailės profesorių Ales Vesely. Nuo ...

                                               

Zinaida Kalpokovaitė-Vogėlienė

Zinaida Kalpokovaitė-Vogėlienė – Lietuvos tekstilininkė, viena smulkiosios tekstilės pradininkių Lietuvoje.

                                               

Viktorija Karatajūtė-Šarauskienė

1966–1971 m. studijavo Vilniaus dailės institute ir įgijo dailininkės keramikės specialybę. 1971–1996 m. Vilniaus "Dailės" kombinato dailininkė. Nuo 1975 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narė.

                                               

Birutė Kasperavičienė (1941)

1954–1960 m. mokėsi Kauno vidurinėje dailės mokykloje, 1960–1966 m. studijavo Vilniaus dailės institute. Nuo 1966 m. dirbo Šiaulių 6-ojoje vidurinėje mokykloje, 1978–1991 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas dėstytoj ...

                                               

Kazys Kasperavičius

1959 m. baigė Šiaulių jaunimo vakarinę mokyklą. 1961–1967 m. studijavo LSSR dailės institute. 1967–1969 m., 1971–1980 m. ir 1981–2012 m. Šiaulių dailės mokyklos mokytojas, 1969–1971 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitet ...

                                               

Steponas Kazimieraitis

Sukūrė teminių ir dekoratyvinių vitražų visuomeninių pastatų interjerams: "Jūratė ir Kastytis" 1963 m., Gintaro muziejuje Palangoje, vitražus Gvinėjos 1970 m., Zambijos 1973 m., ambasadose Maskvoje. Vitražai dažniausiai iš storo luitinio stiklo, ...

                                               

Augis Kepežinskas

Brolis Rimvydas Kepežinskas. 1973 m. baigė Lietuvos dailės institutą, dirba Lietuvos televizijoje. Sukūrė scenovaizdžių ir kostiumų teatro spektakliams, muzikiniams ir vaidybiniams televizijos filmams. Dalyvauja parodose Lietuvoje ir užsienyje, i ...

                                               

Ramunė Kmieliauskaitė

Tėvas Antanas Kmieliauskas. 1984 m. baigė grafiką Lietuvos dailės institute. Nuo 1992 m. Lietuvos akvarelininkų grupuotės AQUA narė. Palaidota Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje.

                                               

Deimantė Kondrotaitė

2000 m. baigė Joniškio 2-ąją vidurinę mokyklą. 1992–1996 mokėsi Joniškio meno mokykloje. 2005 m. Šiaulių universitete įgijo dailės bakalauro ir mokytojo profesinę kvalifikaciją, o 2007 m. tame pačiame universitete įgijo grafikos magistro laipsnį. ...

                                               

Miglė Kosinskaitė

1983 m. baigė Vilniaus 31-ąją vidurinę mokyklą. 1983-1989 m. studijavo Valstybiniame dailės institute, įgijo tapytojos-pedagogės specialybę. Nuo 1989 m. dalyvauja parodose. 2001 m. tapo dailininkų sąjungos nare.

                                               

Gintaras Kraujelis

1975 m. baigė Vilniaus M. K. Čiurlionio vidurinę meno mokyklą. 1983 baigė Lietuvos dailės institutą, mokytojas Antanas Stoškus. Nuo 1990 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

                                               

Zita Kreivytė

Sesuo Ona Kreivytė-Naruševičienė. 1971 m. baigė Estijos dailės institutą Taline. Nuo 1971 m. Vilniaus "Dailės" kombinato, nuo 1994 m. bendrovės "Vilniaus dailė" dailininkė, 1974–1995 m. Odos dirbinių cecho vadovė.

                                               

Ona Kreivytė-Naruševičienė

Sesuo Zita Kreivytė. 1944-1950 m. mokėsi Deltuvos septynmetėje mokykloje, 1950-1954 m. vidurinėje mokykloje Ukmergėje. 1954-1961 m. studijavo LSSR dailės instituto Keramikos fakultete. 1960-1974 m. Liaudies meno rūmų metodininkė, vyr. dailininkė. ...

                                               

Gražina Kriaunevičienė

Gražina Kriaunevičienė Digaitytė; g. 1959 m. gegužės 29 d. Laukuvoje, Šilalės rajone – Lietuvos dailininkė, skiautininkė, akvarelistė, mokytoja-ekspertė.

                                               

Linas Kriščiūnas

1969 – 1974 m. studijavo Vilniaus dailės institute. Mokydamasis tapo Baltijos šalių dailės institutų studentų krepšinio čempionu. 1974 – 1976 m. dirbo Lietuvos kino studijos dailininku-dekoratoriumi, 1976 – 1990 m. – dailininkas statytojas. Žmona ...

                                               

Remigijus Kriukas

1985 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1985–2000 m. dirbo bendrovėje "Panevėžio stiklas", nuo 1993 m. meninio stiklo dizaineris. Nuo 2000 m. vadovauja savo Panevėžyje įkurtai meninio stiklo studijai "Glasremis".

                                               

Vaclovas Krutinis

1955–1958 m. mokėsi Vilniaus 37-ojoje 8-metėje mokykloje, 1958–1960 m. – Vilniaus 16-ojoje vidurinėje mokykloje, 1960–1966 m. – Vilniaus M. K. Čiurlionio meno mokykloje, 1973 m. baigė Lietuvos dailės institutą nuo 1990 m. - Vilniaus dailės akadem ...

                                               

Marijonas Kuleša

Tapybos mokėsi Varšuvoje, 1899-1900 m. Krokuvos, 1900-1909 m. Peterburgo dailės akademijoje. Nuo 1910 m. gyveno Varšuvoje, nuo 1919 m. Vilniuje, mokytojavo A. Mickevičiaus gimnazijoje, Vilniaus menininkų draugijos įkurtuose piešimo kursuose. Nuo ...

                                               

Mykolas Kuleša

Piešimo mokėsi Vilniaus gimnazijoje pas Joną Damelį. 1818–1821 m. studijavo Vilniaus universitete, įgijo meno mokslų kandidato laipsnį. Dalyvavo studentų slaptų organizacijų veikloje, 1823–1824 m. kalėjo už anticarinę veiklą. Dėstė piešimą privač ...

                                               

Danutė Kvietkevičiūtė

Ankstyvajai kūrybai būdinga folkloro tematika, tautodailę primenanti stilistika Improvizacija 1970 m., Lopšinė 1972 m. Brandžiuoju laikotarpiu sukurtuose gobelenuose filosofiškai gvildenamas žmogaus santykis su gamta "Žolė" 1975 m., "Duonos žydėj ...