ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 65


                                               

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

Vyriausioji rinkimų komisija – rinkimus organizuojanti institucija Lietuvoje. Vykdo ir organizuoja LR Seimo, LR Prezidento ir savivaldybių tarybų rinkimus, taip pat referendumus. Komisijos teisinę padėtį, uždavinius, įgaliojimus, veiklos principu ...

                                               

Pakartotiniai 2012 m. LR Seimo rinkimai

Pakartotiniai 2012 m. LR Seimo rinkimai vyko 2013 m. kovo 3 dieną trijose apygardose – Zarasų–Visagino, Biržų-Kupiškio ir Ukmergės. Šių rinkimų metu po II turo buvo išrinkti trys nariai į 2012-2016 m. Seimą – Aleksandras Zeltinis, Algimantas Dumb ...

                                               

Rinkimai į Europos Parlamentą Lietuvoje

Rinkimai į Europos Parlamentą Lietuvoje – Europos Parlamento rinkimų dalis, vykstanti Lietuvoje. Pirmą kartą šie rinkimai Lietuvoje vyko po šalies įstojimo į ES 2004 m. Rinkimuose buvo išrinkti 13 narių iš visų 732 parlamento narių. Iš viso rinki ...

                                               

Rinkimų apygarda (Lietuva)

Rinkimų apygarda – teritorinis vienetas, kurio gyventojai renka atstovą į valdžios institucijas ir kuriame skaičiuojami rinkėjų balsai ir suteikiami mandatai. LR Seimo rinkimams organizuoti ir vykdyti LR teritorija dalijama į 71 vienmandatę rinki ...

                                               

1996 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

1996 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai vyko 1996 m. spalio 20 d. ir lapkričio 10 d. Iš viso I ture balsavo 1 374 673 rinkėjai, kurie išrinko 137 Seimo narius: 67 vienmandatėse rinkimų apygardose ir 70 daugiamandatėse. Kartu su šiais rinkimai ...

                                               

2000 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

2000 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai vyko 2000 m. spalio 8 d. Iš viso balsavo 1 539 743 rinkėjų, kurie išrinko 141 Seimo narį: 71 vienmandatėse rinkimų apygardose ir 70 daugiamandatėse.

                                               

2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai

2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo rinkimai vyko 2004 m. spalio 10 d. Iš viso balsavo 46.8 % rinkėjų, kurie išrinko 141 Seimo narį: 71 vienmandatėse rinkimų apygardose ir 70 daugiamandatėse.

                                               

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija – Lietuvos Vyriausybės pagrindinė institucija, atliekanti Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo sričių valstybės valdymo funkcijas ir įgyvendinanti šiose srityse valstybės ...

                                               

Vaidas Bacys

1989 m. baigė Šiaulių Salduvės vidurinę mokyklą. 1994 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, istorijos mokytojas. 1999–2009 m. Šiaulių Didždvario gimnazijos direktorius. 2009–2012 m. švietimo ir mokslo viceministras. Nuo 2013 m. Šiaulių Didžd ...

                                               

Marija Barkauskaitė

1963 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto Pedagogikos fakultetą. Tartu universitete baigė aspirantūrą. 2000 m. habilituota socialinių mokslų daktarė, 2001 m. profesorė. Lietuvos švietimo tarybos pirmininkė nuo 2008 m. 1963–1966 m. Kulautuvos sa ...

                                               

Vincentas Dienys

1958–1966 m. dirbo Fizikos ir matematikos institute. 1959 m. baigė Vilniaus universitetą. 1967–1990 m. dirbo Puslaidininkių fizikos institute, 1968–1974 m. ir nuo 1985 m. direktoriaus pavaduotojas, nuo 1968 m. karštųjų elektronų laboratorijos ved ...

                                               

Genoveita Krasauskienė

1970 m. baigė Skuodo vidurinę mokyklą, 1976 m. Vilniaus universitetą, anglų kalbos dėstytoja. 1976–1978 m. Mosėdžio vidurinės mokyklos, 1979–1981 m. Skuodo 2-osios vidurinės mokyklos, 1983–1984 m. Palangos 2-osios vidurinės mokyklos anglų kalbos ...

                                               

Vincentas Lamanauskas

Vincentas Lamanauskas – Šiaulių universiteto Edukologijos fakulteto Edukologijos katedros profesorius, socialinių mokslų daktaras.

                                               

Kazimieras Masiliūnas

Kazimieras Masiliūnas – Lietuvos pedagogas, spaudos darbuotojas. Palaidotas Kauno Romainių kapinėse.

                                               

Pranas Mašiotas

Pranas Mašiotas – Lietuvos pedagogas, vaikų rašytojas, publicistas, vertėjas, vadovėlių autorius, visuomenės bei kultūros veikėjas.

                                               

Raimundas Mockeliūnas

1983 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1989 m. veterinarijos mokslų kandidatas. Stažavo 1988 m. Estijoje, 1990 m. Rusijoje, 1995 m. Švedijoje. 1983–2003 m. dirbo Lietuvos veterinarijos institute; 1990–1992 m. Neužkrečiamųjų ligų skyriaus ...

                                               

Remigijus Motuzas

Mokėsi Vilniaus pedagoginio instituto Lituanistikos fakultete. 1978 m. jį baigė ir įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojo specialybę. 1978–1985 m. dirbo mokytoju Vilniaus Mikalojaus Daukšos vidurinėje mokykloje ir Vilniaus Žirmūnų gimnazij ...

                                               

Nerija Putinaitė

1978-1989 m. mokėsi Tauragės 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1989-1996 m. studijavo Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete, baigė filosofijos studijas, filosofijos bakalaurė ir magistrė. 1996-2000 m. studijavo Lietuvos filosofijos ir sociologi ...

                                               

Edita Tamošiūnaitė

Gimė 1976 m. vasario 28 d. Jauniūnuose. 1998 m. baigė Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą ir įgijo lietuvių filologijos bakalauro kvalifikaciją. 2004 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Pedagogikos ir psichologijos fakultete įgijo edukol ...

                                               

Rimantas Vaitkus

1975 m. baigė Plungės 3–ąją vidurinę mokyklą, 1980 m. Vilniaus universiteto Chemijos fakultetą. 1992 m. gamtos mokslų chemijos daktaras, dviejų išradimų autorius. 1996 m. stažavosi Upsalos, 1997 m. Kreitono universitetuose. 1979–1984 m. Respublik ...

                                               

Vaiva Radasta Vėbraitė

Vaiva Radasta Vėbraitė-Vėbra – Lietuvos ir išeivijos visuomenės veikėja V. Vėbraitės tėvas – Lietuvos kariuomenės savanoris Juozas Vėbra, įžymus mokslininkas, chemijos mokslų daktaras, Lietuvos Tyrimų laboratorijos organizatorius. Motina Genovait ...

                                               

Remigijus Adomaitis

Remigijus Adomaitis – Lietuvos pedagogas ir chorvedys, Šiaulių berniukų ir jaunuolių choro "Dagilėlis" meno vadovas.

                                               

Aldona Sellienė

1971 m. baigė Vilniaus universitetą, kur įgyjo lietuvių kalbos filologo bei dėstytojo kvaifikaciją. Iki 1979 m. lapkričio – Kauno J. Aleksonio vidurinės mokyklos dab. Kauno "Saulės" gimnazija direktoriaus pavaduotoja ugdymui, o nuo 1979 m. lapkri ...

                                               

Algirdas Ališauskas (1961)

1983 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, matematikas, 1988 m. baigė Vilniaus konservatoriją, muzikos mokytojas, 1995 m. baigė Štutgarto aukštąją mokyklą, klasės mokytojas, 2003 m. baigė Kauno technologijos universitetą, edukologijos magist ...

                                               

Irena Andrukaitienė

Irena Andrukaitienė – lietuvių kalbos filologė, politikė, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos akto dėl Lietuvos nepriklausomos valstybės atstatymo signatarė.

                                               

Kazimieras Armonavičius

1973 m. baigė Panevėžio politechnikumą. 1973–1976 m. tarnavo kariniame jūrų laivyne. Atlikęs tarnybą dirbo Panevėžio autobusų parke saugumo technikos inžinieriumi. 1976–1983 m. – ūkiskaitinių įmonių susivienijimo "Praktika" Panevėžio politechniku ...

                                               

Kostas Arvasevičius

Kostas Arvasevičius – pedagogas, Lietuvos ir Kelmės rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Kazimieras Augulis

1966 m. baigė Panevėžio rajono Bartašiūnų pradžios mokyklą, 1970 m. – Bartašiūnų aštuonmetę mokyklą, 1973 m. – Krekenavos vidurinę mokyklą. 1981 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, geografijos mokytojas. 1973 m. Panevėžio raj. Vadoklių viduri ...

                                               

Jonas Zigmantas Bačiulis

1945 m. baigė Kauno mokytojų seminariją, 1950 m. – lituanistiką Vilniaus universiteto Istorijos-filologijos fakultete. 1945 m. Respublikinio pedagoginio kabineto metodistas, 1946 m. – Lietuvos radijo pranešėjas. 1948–1949 m. Veiverių gimnazijos m ...

                                               

Algirdas Bagušinskas

Algirdas Bagušinskas – pedagogas, Lietuvos ir Vilkaviškio rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Viljamas Bakšys

Gimė mokytojų šeimoje. Tėvas – Algirdas Liudas Bakšys – pradinių klasių, fizikos mokytojas, Pikčiūnų, vėliau Viduklės, Skirsnemunės mokyklų direktorius, Raseinių ir Jurbarko švietimo skyrių vedėjas. Motina – Irena Bakšienė, rusų kalbos mokytoja. ...

                                               

Petras Balčiūnas (1902)

Baigė lituanistiką Vytauto Didžiojo universitete. Mokytojavo Kražių, Telšių ir Panevėžio gimnazijose, buvo Panevėžio suaugusiųjų instituto direktorius. 1925–1926 m. redagavo žurnalą "Jėga ir grožis". 1941 m. okupantų valdžios kalintas, 1941 m. re ...

                                               

Stanislovas Algimantas Balčiūnas

1962 m. baigė Užpalių vidurinę mokyklą, 1967 m. – Vilniaus pedagoginiame institute biologijos–chemijos specialybę. 1965–1967 m. šio instituto savaitraščio "Tarybinis pedagogas" atsakingasis sekretorius. 1967–1968 m. Molėtų rajono Suginčių vidurin ...

                                               

Adam Blaškevič

1981 m. baigė Vilniaus universitete. 1981–1988 m. Vilniaus 2-osios vidurinės mokyklos matematikos mokytojas, 1988–1993 m. – direktorius. 1993–2002 m. Vilniaus Jono Pauliaus II vidurinės mokyklos direktorius, nuo 2002 m. – Vilniaus Jono Pauliaus I ...

                                               

Romualdas Ignas Bloškys

1946–1954 m. mokėsi Radviliškio 1-ojoje vidurinėje mokykloje. 1954–1955 m. Šiaulių tarprajoninės žemėtvarkos bazės braižytojas. 1955–1960 m. studijavo Šiaulių pedagoginio instituto Fizikos-matematikos fakultete. 1960–1963 m. Klaipėdos 1-os intern ...

                                               

Vytautas Blūšius

1937–1941 m. mokėsi Kūlokų pradžios mokykloje, 1943–1947 m. Liudvinavo progimnazijoje, 1948–1951 m. Kauno 3-iojoje darbo jaunimo vidurinėje mokykloje. 1948 m. įstojęs į Kauno Juozo Gruodžio muzikos mokyklą, 1948–1952 m. choro dirigavimo mokėsi pa ...

                                               

Algis Bolys

1983 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, rusų kalbos mokytojas, vėliau įgijo dar ir istorijos mokytojo kvalifikaciją. 1987 m. Kabelių 8-metės mokyklos direktorius, 1989 m. Viečiūnų pagrindinės mokyklos direktorius. 2003–2004 m. Druskininkų sa ...

                                               

Vytautas Brilius

Vytautas Brilius – kunigas, kanonistas, Vilniaus arkivyskupijos bažnytinio tribunolo teisėjas, Vilniaus šv. Teresės parapijos rezidentas, kanonų teisės daktaras.

                                               

Valentinas Bubulis

1974 m. baigė Antalgės aštuonmetę, 1977 m. Utenos 2–ąją vidurinę mokyklą, 1982 m. Vilniaus pedagoginį institutą, Geografijos ir fizinio lavinimo mokytojas. 1982 m. Antalgės aštuonmetės mokyklos mokytojas, 1992 m. Kūno kultūros ir sporto centro be ...

                                               

Bronislovas Burgis

Bronislovas Burgis – Lietuvos pedagogas, Kauno technologijos universiteto docentas, vienas iš KTU gimnazijos įkūrėjų ir ilgametis jos vadovas, matematikos mokytojas, buvęs IT žurnalo "Kompiuterija" redaktorius.

                                               

Petras Būtėnas

Brolis Julijonas Būtėnas. 1919–1923 m. Lietuvos kariuomenės savanoris. Nuo 1920 m. studijavo Aukštuosiuose kursuose, nuo 1922 m. – Lietuvos universitete, 1930 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. K. Būgos, J. Jablonskio, J. Balčikonio mokinys. ...

                                               

Donatas Butkus (1936)

Donatas Butkus – Lietuvos geofizikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, Ekologijos ir žmonių saugos tarptautinės mokslų akademijos narys.

                                               

Dainora Butvydienė

Dainora Žilinskaitė-Butvydienė – Lietuvos, Pagėgių savivaldybės ir Šilutės rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Juozas Buzelis

1908 m. baigė Mintaujos gimnaziją, iš ten į gimtąjį Dusetų valsčių atveždavo nelegalios lietuviškos literatūros. Vasaros atostogų metu mokydavo apylinkės jaunimą lietuviškai skaityti ir rašyti, ragino juos šviestis ir siekti mokslo. 1915 m. baigė ...

                                               

Algimantas Cibulskis

1961 m. pradėjo lankyti Šniukštų aštuonmetę mokyklą. 1968 m. tėvai išvyko gyventi į Smėlynės kaimą Zarasų rajone, 1972 m. baigė Zarasų M. Melnikaitės vidurinę mokyklą, 1977 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, zooinžinierius. Pusantrų metų ...

                                               

Stasė Civinskienė

1980 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto Gamtos geografijos fakultetą, biologijos mokytoja. Nuo 1979 m. Riešės pagrindinės mokyklos biologijos mokytoja, 1994–2010 m. Riešės vidurinės mokyklos direktorė, 1990–2010 m. Vilniaus apskrities viršin ...

                                               

Vytautas Laimutis Četkauskas

1955–1959 m. choro dirigavimo neakivaizdiniu būdu mokėsi Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje dėst. Vytautas Ūsevičius ir Jonas Narvidas. 1961–1965 m. choro dirigavimo studijas neakivaizdiniu būdu tęsė Lietuvos valstybinėje konservator ...

                                               

Vytautas Dabrukas

Mokėsi Lazdijų vidurinėje mokykloje, 1975 m. baigė Druskininkų 1-ąją vidurinę mokyklą. 1980 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą ir įgijo piešimo, braižybos ir darbų mokytojo kvalifikaciją. 1980–1982 m. Kapčiamiesčio vidurinės mokyklos mokytojas ...

                                               

Angelė Daujotienė

1966–1973 m. mokėsi Kauno aklųjų vidurinėje mokykloje, 1974–1976 m. – Vilniaus kultūros mokykloje, 1977–1982 m. studijavo ŠPI. Nuo 1990 m. – Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro direktorė.

                                               

Vytautas Didžiulis

Kilęs iš bajorų, Stanislovo Didžiulio ir rašytojos Liudvikos Didžiulienės-Žmonos šeimos. 1896 m. įstojo į Mintaujos vokiečių gimnazijos VI klasę, 1898–1899 m. priklausė slaptai "Kūdikio" draugijai. 1902–1907 m. tarnavo rusų kariuomenėje. 1905 m. ...