ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 67


                                               

Vytautas Miškinis

Mokėsi Vilniaus 21-ojoje vidurinėje mokykloje ir dainavo Respublikinių mokytojų namų berniukų chore "Ąžuoliukas", kur gavo ir muzikos žinių. 1971–1976 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vyr. dėst. H. Perelšteino ...

                                               

Jovita Monkevičienė

1997–2005 m. Papilės Simono Daukanto vidurinės mokyklos direktorė. 2005–2009 m. Mokytojų kompetencijos centro direktoriaus pavaduotoja. 2009–2016 m. Ugdymo plėtotės centro Kvalifikacijos tobulinimo ir kompetencijų skyriaus vedėja. 2017–2019 m. Na ...

                                               

Algirdas Monkevičius

Algirdas Monkevičius – švietimo, mokslo ir sporto ministras, buvęs Mykolo Romerio universiteto rektorius, Lietuvos pedagogas, politinis ir visuomenės veikėjas.

                                               

Zigmas Mozuraitis

Pirmą klasę mokėsi Lenkčių pradinėje mokykloje 1971 m. 1978 m. baigė Varlaukio aštuonmetę mokyklą, 1981 m. Eržvilko vidurinę mokyklą. 1981–1986 m. Vilniaus pedagoginiame institute studijavo fizikos-astronomijos specialybę. 1986-09-01 pradėjo dirb ...

                                               

Jaroslav Narkevič

1983 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, matematikos mokytojas, 2010 m. – Mykolo Romerio universitetą, viešojo administravimo magistras. 1983–1984 m. Salkininkų mokyklos mokytojas, 1984–2002 m. Šklėrių pagrindinės mokyklos mokytojas, 1987–200 ...

                                               

Saulius Nefas

1978 m. baigė Taujėnų vidurinę mokyklą. 1983 m. baigęs Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos – pedagogikos fakultetą įgijo istorijos mokytojo specialybę ir pradėjo dirbti Anykščių Antano Vienuolio ir Viešintų vidurinėse mokyklose istorijos mok ...

                                               

Apolinaras Nicius

Apolinaras Nicius – Lietuvos ir Akmenės rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, Akmenės vicemeras.

                                               

Stasys Norbutas

Stasys Norbutas – Lietuvos pedagogas, Šilalės rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Rimantas Norbutas

1973–1982 m. kelių valdybos vyresnysis inžinierius. 1981 m. baigė Vilniaus universitetą, suteikta istoriko, istorijos ir visuomenės mokslo dėstytojo kvalifikacija. 1982–1985 m. LKP Akmenės RK instruktorius. 1985–1999 m. Viekšnių žemės ūkio mokykl ...

                                               

Dainius Numgaudis

Dainius Numgaudis – Lietuvos pedagogas, valstybės tarnautojas, diplomatas. Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos direktorius.

                                               

Albertas Ožalinskas

1966–1974 m. mokėsi Radviliškio rajono Labučių aštuonmetėje mokykloje, 1974–1977 m. – Panevėžio rajono Smilgių vidurinėje mokykloje, 1982 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, 2006–2008 m. studijavo Šiaulių kolegijoje. 1982 m. ir 1983–1986 m ...

                                               

Alfredas Paberžis

1963–1971 m. mokėsi Rokiškio raj. Sėlynės aštuonmetėje mokykloje, 1974 m. baigė Rokiškio 3-ąją vidurinę mokyklą. 1982 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą, istorijos dėstytojas. 1979–1980 m. LTSR revoliucijos muziejaus inžinierius, ...

                                               

Valentas Pakalniškis

1977 m. baigė Plungės Senamiesčio vidurinę mokyklą. Daugų žemės ūkio mokyklos direktoriaus pavaduotojas, 2004 m. VšĮ Daugų technologijos ir verslo mokyklos direktorius. 1995 m. Lietuvos centro sąjungos narys. 1997–2000 m. ir 2000–2003 m. Alytaus ...

                                               

Antanas Panavas

1980–1985 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, biologijos ir žemės ūkio darbų mokytojas. 1985–1989 m. Antalgės aštuonmetės mokyklos mokytojas. 1989–1999 m. Leliūnų vidurinės mokyklos direktorius. 1999–2001 m. Utenos reabilitacijos ir ug ...

                                               

Vygantas Pavalkis

1984 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, fizikas. 2008 m. Šiaulių kolegijoje baigė įstaigų ir įmonių administravimą. Matuizų vidurinės mokyklos direktorius. Nuo 2000 m. Varėnos technologijos ir verslo mokyklos direktorius. Nuo 1995 m. Lietuvo ...

                                               

Vytautas Petkūnas

1982 m. baigė Kauno politechnikos institutą, inžinierius energetikas, 2002 m. baigė Kauno technologijos universitetą, edukologijos magistras. 2007 m. baigė Kauno technologijos universitetą, socialinių mokslų, edukologijos daktaras. 1999 m. Visagi ...

                                               

Dionizas Petronis

1950 m. baigė Biržų vidurinę mokyklą. 1957 m. Vilniaus pedagoginio instituto Gamtos-geografijos fakultete įgijo geografijos mokytojo išsilavinimą. 1951–1966 m. Medeikių vidurinės mokyklos gamtos ir geografijos mokytojas, mokymo dalies vedėjas, 19 ...

                                               

Valdas Pileckas

Valdas Pileckas – pedagogas, Marijampolės savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, buvęs mokyklos direktorius, patyręs kūno kultūros mokytojas.

                                               

Audronė Pitrėnienė

Audronė Pitrėnienė – Lietuvos ir Skuodo rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja. LR švietimo ir mokslo ministrė.

                                               

Mindaugas Puodžiukas

1964–1975 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje, 1979 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1994 m. suteikta darbų vyresniojo mokytojo kvalifikacinė kategorija, 1995 m. – I vadybos kategorija. 1979–1990 m. Troškūnų vidurinės moky ...

                                               

Antanas Purėnas

Antanas Purėnas – Lietuvos chemikas organikas, pedagogas, kultūros, visuomenės ir politinis veikėjas, laisvamanis.

                                               

Vladas Pusvaškis

1982 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, zooinžinierius, 2003 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą, edukologas. Nuo 1985 m. rugsėjo 1 d. – Alantos žemės ūkio mokyklos, VšĮ Alantos technologijos ir verslo mokyklos direktorius. UAB "Alanto ...

                                               

Antanas Račas

Mokėsi Jurbarke, baigė Šakių rajono Kidulių vidurinę mokyklą. Dirbo Juodeikiuose, tarnavo sovietiniame Šiaurės laivyne. 1962–1967 m. Vilniaus universitete studijavo germanistiką, įgijo filologo kvalifikaciją. 1967 m. Zarasų rajono Degučių aštuonm ...

                                               

Valdas Račkauskas

Valdas Račkauskas – pedagogas, fizikos mokytojas metodininkas, Lietuvos ir Alytaus miesto politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Aušrytė Ramanauskienė

2005 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą, psichologė. Kazlų Rūdos specialiosios mokyklos direktorė. Lietuvos socialdemokratų partijos Kazlų Rūdos skyriaus pirmininkė. Nuo 2011 m. Kazlų Rūdos savivaldybės tarybos narė.

                                               

Gintautas Rekerta

2001 m. baigė Kauno technologijos universitetą. Moksleivių kūrybos ir darbo centro mokytojas, 1997–2007 m. ir nuo 2011 m. Panemunėlio pagrindinės mokyklos direktorius. 2007–2011 m. Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktorius. Lietuvo ...

                                               

Rimantas Remeika

1980 m. baigė Pakruojo vidurinę mokyklą, 1985 m. – Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą ir įgijo techninių disciplinų darbų mokytojo specialybę, 1996 m. – Vilniaus pedagoginio universiteto socialinių mokslų magistrantūros studijas. 1985–1989 ...

                                               

Ona Repečkienė

1961 m. baigė Traupio vidurinę mokyklą, 1974 m. – Vilniaus pedagoginį universitetą, įgijo chemijos ir biologijos mokytojos kvalifikaciją. 1961–1962 m. buvo Geliogalių pradinės mokyklos ir Užunvėžių septynmetės mokyklos pavaduojanti mokytoja, 1962 ...

                                               

Bronislavas Rimkus

Bronislavas Rimkus – Lietuvos pedagogas, Kupiškio rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Arūnas Rimkus

1978 m. baigė Jonavos 3-iąją vidurinę mokyklą ir tais pačiais metais įstojo į Vilniaus pedagoginio instituto Istorijos ir pedagogikos fakulteto neakivaizdinį skyrių. Dirbo Jonavos baldų kombinate. Po metų studijas tęsė dieniniame skyriuje. Studij ...

                                               

Albertas Rožė

Mokydamasis Vilniaus A. Vienuolio vidurinėje mokykloje, dainavo berniukų chore "Ąžuoliukas". Baigęs vidurinę mokyklą, 1968–1972 muziką studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute diriguoti mokė Z. Barauskienė. Institutą baigęs su pag ...

                                               

Bronislovas Rudys

Gimė eigulio Kazio Rudžio ir laukų darbininkės Izabėlės Špėlytės-Rudienės šeimoje, pirmas vaikas iš šešių. 1961–1965 m. mokėsi Vepų pradinėje mokykloje; 1965–1969 m. Karsakiškio aštuonmetėje mokykloje; 1969–1972 m. Subačiaus vidurinėje mokykloje; ...

                                               

Dalytė Rudzevičienė

1977 m. baigė Vilkijos vidurinę mokyklą, 1980 m. miestų ir gyvenviečių želdinimą Kauno Mičiurino tarybiniame ūkyje-technikume, 1991 m. miškininkystę Lietuvos žemės ūkio akademijoje, 2005 m. Vytauto Didžiojo universiteto edukologijos magistras, nu ...

                                               

Antanas Rudzinskas

Baigė Telšių mokytojų seminariją, 1944–1946 m. Lygumų progimnazijos direktorius, 1947–1949 m. Šiaulių miesto ir apskrities laikraščio "Raudonoji vėliava" redaktorius. 1949–1957 m. laikraščio Tiesa skyriaus vedėjas, atsakingasis sekretorius, redak ...

                                               

Juozas Sauspreškis

1975 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, inžinierius mechanikas. 1998 m. Žemaičių Naumiesčio vidurinės mokyklos direktorius, 2000–2003 m. Šilutės rajono mero pavaduotojas, kuravo socialinius, sveikatos priežiūros, sporto bei švietimo klausimu ...

                                               

Romas Senkus

1981 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, fizikos ir astronomijos mokytojas. Nuo 1998 m. Šiaulių Rėkyvos pagrindinės mokyklos direktorius. Partijos Naujoji sąjunga socialliberalai Šiaulių skyriaus narys. Vidurinių mokyklų vadovų asociacijos Šia ...

                                               

Jonas Sereikis

Nuo 1941 m. Kaune mokėsi Vytauto Didžiojo universitete. Nuo 1945 m. dirbo Krakių gimnazijoje, nuo 1946 m. Kėdainių 1-osios vidurinės mokyklos mokytojas. Dirbdamas mokykloje, baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1953–1958 m. Kėdainių raj. liaudies ...

                                               

Vytautas Simelis

Vytautas Simelis – fizikos ir matematikos mokytojas, savivaldybininkas, Lietuvos ir Radviliškio rajono politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Valerijus Simulik

1984 m. baigė Šiaulių 14-ąją vidurinę mokyklą. 1988 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto Fizikos ir matematikos fakultetą, įgijo fizikos mokytojo specialybę. 2001–2002 m. baigė Šiaulių universiteto Socialinių mokslų fakulteto vadybos magistrant ...

                                               

Kajetonas Sklėrius

Kajetonas Sklėrius – dailininkas tapytojas, skulptorius, pedagogas, moderniosios lietuvių akvarelės pradininkas. Slapyvardžiai: Šklėris, Šklėrius, Šklerys.

                                               

Birutė Smalienė

1977 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, rusų kalbos ir literatūros mokytoja. Dūkšto vidurinės mokyklos direktorė, nuo 2002 m. Ignalinos rajono gimnazijos direktorė, nuo 2003 m. mokytoja metodininkė. 1995 m. Lietuvos valstiečių partijos, 2006 ...

                                               

Laima Stankevičienė (1964)

Laima Stankevičienė – Lietuvos ir Lazdijų rajono savivaldybės kultūros, politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Stasys Valančius (1960)

1983 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, mokytojas. Prienų rajono savivaldybės Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktorius. Lietuvos socialdemokratų partijos Prienų rajono skyriaus narys. 2000–2003 m. ir 2003–2004 m. Prienų rajono savivaldy ...

                                               

Vilgermina Stefanija Stonienė

Vilgermina Stefanija Stonienė – Lietuvos ir Akmenės rajono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Antanas Suslavičius

1955–1957 m. mokėsi Krivliako septynmetėje mokykloje, 1957–1960 m. – Jočiūnų pradinėje mokykloje, 1960–1964 m. – Šilonių aštuonmetėje mokykloje, 1964–1968 m. – Vilniaus pedagoginėje mokykloje, 1969–1975 m. studijavo Vilniaus universiteto Matemati ...

                                               

Vidmantas Sutnikas

1976 m. baigė Joniškio 1-ąją vidurinę mokyklą. 1981 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1989–1994 m. Pakruojo 2–osios vidurinės mokyklos direktorius, 1994–1996 m. Joniškio 2–osios vidurinės mokyklos direktoriaus pavaduotojas, 1996 ...

                                               

Konstantinas Šakenis

1899 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją. Įstojo į Peterburgo universiteto Fizikos-matematikos fakultetą. 1901 m. už dalyvavimą studentų riaušėse iš universiteto pašalintas. Vėliau priimtas į Peterburgo technologijos instituto Mechanikos fakultet ...

                                               

Rapolas Šaltenis

Rapolas Šaltenis – literatūros tyrinėtojas, vertėjas, Lietuvos nusipelnęs mokytojas, Utenos miesto Garbės pilietis.

                                               

Ona Šaulinskienė

Ona Šaulinskienė-Andrulevičiūtė – pedagogė, Lietuvos ir Birštono savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Algirdas Šidlauskas

1994–2004 m. Pakruojo 2-osios vidurinės mokyklos direktorius, 2004 m. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo pavaduotojas. 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos narys. 1995–1997 m. Pakruojo rajono savivaldybė ...