ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 68


                                               

Izidorius Vaičiulis

Izidorius Vaičiulis – pedagogas, Lietuvos ir Šilutės rajono savivaldybės visuomenės bei politinis veikėjas.

                                               

Gediminas Vaišnora

Gediminas Vaišnora – pedagogas, Lietuvos, Marijampolės rajono, Marijampolės rajono savivaldybės ir Kazlų Rūdos savivaldybės sporto, politinis ir visuomenės veikėjas.

                                               

Jonas Vaitys

Gimė šaltkalvio šeimoje, kurioje augo devyni vaikai. Pirmojo pasaulinio karo metais kartu su tėvais pasitraukė į Brianską Rusija, mokėsi Briansko gimnazijoje. 1918 m. visi grįžo į Lietuvą ir vėl apsigyveno Kaune. Dirbo knygrišiu privačioje knygri ...

                                               

Jonas Valaitis (1888)

1908 m. baigė Marijampolės gimnaziją ir įstojo į Varšuvos universiteto Fizikos ir matematikos fakultetą. 1910 m. su Vytautu Ciplijausku Varšuvos studentus atstovavo "Aušrinės" konferencijoje. 1910 m. persikėlė į Peterburgo universitetą. Pirmojo p ...

                                               

Jonas Varkulevičius

2004 m. Vytauto Didžiojo universitete baigė socialinius mokslus, edukologijos magistras. Radviliškio Lizdeikos gimnazijos direktorius. Partijos Tėvynės sąjunga - Lietuvos krikščionys demokratai Radviliškio rajono skyriaus narys. 2003–2004 m. ir 2 ...

                                               

Algirdas Venckus (1959)

1984 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, istorijos-teisės mokytojas. Nuo 1988 m. Rudilių Jono Laužiko pagrindinė mokyklos direktorius ir Kupiškio kultūros centro Noriūnų vaikų meninio lavinimo centro "Dagilis" vyr. specialistas. Kupiškio rajo ...

                                               

Balys Vilimas

1951 m. pradėjo lankyti Kupiškio rajono Laičių pradinę mokyklą, 1955–1959 m. mokėsi Rokiškio rajono Panemunėlio vidurinėje mokykloje. 1966 m. baigęs Rokiškio raj. Salų žemės ūkio technikumą įgijo zootechniko specialybę. 1979 m. baigė Lietuvos Vet ...

                                               

Egidijus Vilimas

Egidijus Vilimas – pedagogas, Lietuvos ir Rokiškio rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Vidmantas Vitkauskas

1980 m. baigė Kauno 13-ąją vidurinę mokyklą, 1985 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, istorijos mokytojas. 2000 m. baigė Kauno technologijos universiteto Administravimo fakulteto socialinių mokslų edukologijos magistrantūrą, edukologijos magi ...

                                               

Ričardas Vitkus

1964–1967 m. studijavo VPI, 1972–1974 m. – Maskvos neakivaizdiniame pedagoginiame institute. 1967–1984 m. Vilniaus 4-osios mokyklos-internato fizikos mokytojas. Nuo 1984 m. Vilniaus Tuskulėnų vidurinės mokyklos direktorius ir fizikos mokytojas.

                                               

Antanas Vokietaitis

1897 m. baigęs Veiverių mokytojų seminariją, mokytojavo Lenkijoje. 1907–1913 m. Žagarės pradžios mokyklos mokytojas ir vaikų choro vadovas. Mokykloje įkūrė meteorologijos stotį, kurios stebėjimų duomenis reguliariai siuntinėjo į Peterburgą. Suorg ...

                                               

Pranas Zaveckas

1968 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, fizikos mokytojas, vokiečių kalbos mokytojas. Kaišiadorių Vaclovo Giržado vidurinės mokyklos direktorius. 2000–2003 m. Kaišiadorių rajono savivaldybės meras. Nuo 2003 m. vėl Kaišiadorių Vaclovo Giržado ...

                                               

Alvydas Zdanys

Nuo 1989 m. Marijampolės 6-osios vidurinės, Sūduvos vidurinės mokyklos, Marijampolės Sūduvos gimnazijos direktorius. Marijampolės apskrities švietimo tarybos narys. 1994 m. Lietuvos liberalų sąjungos, 1999 m. Lietuvos partijos "Socialdemokratija ...

                                               

Edita Zubel

Edita Zubel – Lietuvos pedagogė. Nuo 2008 m. Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos direktorė.

                                               

Vytautas Zubras

1984 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, zooinžinerijos specialybę. 1998 m. baigė magistrantūros studijas ir įsigijo edukologijos magistro kvalifikacijos laipsnį. 2002 m. baigė KTU ir įgijo vadybos mokslų magistro kvalifikacinį laipsnį. 19 ...

                                               

Antanas Žemaitis

1965 m. baigė Troškūnų vidurinę mokyklą. 1975 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, istorijos ir visuomenės mokslų mokytojas, 1984 m. baigė Kauno kūno kultūros institutą, dėstytojas treneris. 1965–1966 m. dirbo Latavėnų aštuonmetėje mokykloje m ...

                                               

Egidijus Žiedas

1979 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, lietuvių kalbos mokytojas. Gargždų Kranto vidurinės mokyklos direktorius. Naujosios sąjungos, Lietuvos centro partijos Klaipėdos rajono skyriaus narys. 2003–2004 m. ir 2007 m. atsisakė mandato Klaipėdos ...

                                               

Birutė Žilėnienė

1981 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, piešimo, braižybos ir darbų mokytoja. Ukmergės dailės mokyklos direktorė, 2009 m. direktoriaus pavaduotoja ugdymui, dailei. Politinių kalinių ir tremtinių sąjungos narė, 2003 m. Tėvynės sąjungos Ukmergė ...

                                               

Daiva Žiurienė

1963–1974 m. mokėsi Anykščių J. Biliūno vidurinėje mokykloje, 1975–1979 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. 1979–1981 m. Burbiškio aštuonmetės mokyklos mokytoja, 1981–1994 m. Vilniaus S. Nėries vidurinės mokyklos mokytoja, 1994–2003 m. ...

                                               

Elena Adomavičienė

1948 m. baigė Rietavo gimnaziją, 1952 m. – Klaipėdos mokytojų institutą, 1955-1960 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. 1981 m. apgynė disertaciją "Paskatinimai ir bausmės auklėjant mokyklinio amžiaus vaikus šeimoje", edukologijos moksl ...

                                               

Vanda Aramavičiūtė

Vanda Aramavičiūtė – Lietuvos pedagogė, habilituotoji socialinių mokslų daktarė, VU edukologijos katedros profesorė.

                                               

Bronislovas Bitinas

1944–1950 m. tarnavo sovietinėje kariuomenėje. 1950 m. paskirtas Pasvalio rajono Vykdomojo komiteto Bendrojo skyriaus vedėju, 1951–1953 m. buvo Pasvalio rajono Liaudies švietimo skyriaus vedėjas. 1951 m. eksternu baigė Pasvalio vidurinę mokyklą. ...

                                               

Vytautas Černius

Vytautas Černius – Lietuvos edukologas, psichologas, filosofijos daktaras. Amerikos psichologų asociacijos narys.

                                               

Petras Čyras

Brolis Aleksandras Čyras. 1957 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1974 m. technikos mokslų kandidatas. 1957–1962 m. Vilniaus linijinės kelių valdybos darbų vykdytojas, 1962–1968 m. Tiltų statybos valdybos, 1980–1985 m. Vilniaus kelių statybo ...

                                               

Joana Judita Dailidienė

1964 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. 1967–1971 m. stažavo Maskvos ikimokyklinio auklėjimo Mokslo tyrimų institute. 1998 m. habilituota socialinių mokslų daktarė. 1954–1966 m. mokytojavo Gardame, Šilutėje, Baisogaloje, Šiauliuose. 1971–1991 ...

                                               

Algirdas Garalis

1974 m. baigė Lietuvos kūno kultūros instituto Pedagogikos fakultetą, 1980 m. – Leningrado Lesgafto kūno kultūros instituto aspirantūrą. 1983 m. pedagogikos mokslų kandidatas. 1968–1970 m. dirbo Klaipėdos specializuotoje kilnojamojoje mechanizuot ...

                                               

Jonas Glembockis

1930 m. baigė Varšuvos specialiosios pedagogikos institutą, 1932 m. – Vilniaus universiteto medicinos fakulteto Logopedijos skyrių, 1935 m. – Humanitarinį fakultetą. 1946-1950 m. Lietuvos kurčiųjų draugijos pirmininkas. 1948 m. Vilniuje įkūrė Kur ...

                                               

Elvyra Grinienė

1955 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1972 m. medicinos mokslų daktarė. 1955–1965 m. gydytoja Prienuose ir Šiauliuose. 1965–1995 m. Šiaulių pedagoginio instituto Higienos katedros vedėja. Nuo 1966 m. docentė, nuo 1976 m. profesorė. 1998 m. Lie ...

                                               

Aleksandras Gudanovičius

1945 m. baigė Centrinio kūno kultūros instituto Karinį fakultetą Maskvoje, 1947 m. – Lietuvos kūno kultūros institutą, 1964 m. – Aukštąją partinę mokyklą. 1954–1961 m. Kūno kultūros ir sporto komiteto prie LSSR Ministrų Tarybos pirmininkas, 1959– ...

                                               

Jonas Ilgūnas

1909 m. baigė Sankt Peterburgo komercijos mokyklą, 1912 m. Komercijos institutą. Per Pirmąjį pasaulinį karą dėstė Petrogrado komercinėse mokyklose. 1919–1920 m. dirbo LR Švietimo ministerijoje vyriausiuoju buhalteriu. 1919 m. Kaune įsteigė buhalt ...

                                               

Pranas Jakavičius

1955 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, 1963 m. – Leningrado A. Gerceno pedagoginį institutą. 1992 m. edukologijos mokslų daktaras. 1963–1971 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame institute, 1971–1991 m. – Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakult ...

                                               

Česlovas Jakimavičius

1943 m. baigė Panevėžio I-ąją gimnaziją. 1943–1944 m. ir 1945–1946 m. Lietuvos geležinkelio Panevėžio skyriaus kasininkas ir buhalteris. 1944–1945 m. mobilizuotas, 16-osios lietuviškosios divizijos eilėse dalyvavo Antrajame pasauliniame kare. 195 ...

                                               

Augustinas Jakučionis

1904 m. baigęs Veiverių mokytojų seminariją mokytojavo Lenkijos pradžios mokyklose. 1915–1916 m. Vilniaus lietuvių dviklasės mokyklos vedėjas. 1919 m. dirbo Švietimo liaudies komisariate, 1919–1929 m. – Kauno "Aušros" gimnazijos mokytojas. 1940–1 ...

                                               

Antanas Janonis

1946 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1955 m. biologijos mokslų kandidatas. 1948–1981 m. Vilniaus pedagoginio instituto dėstytojas, 1948–1951 m. ir 1953–1955 m. šio instituto direktoriaus pavaduotojas, 1952–1981 m. Botanikos katedros vedėj ...

                                               

Leonas Jovaiša

1933–1937 m. mokėsi Plungės progimnazijoje, 1937–1941 m. – Telšių gimnazijoje kartu su V. Mačerniu. 1950 m. baigė Vilniaus universitetą Istorijos-filologijos fakultetą. 1971 m. pedagogikos mokslų daktaras. 1941–1948 m. dėstė Anykščių, Trakų, Telš ...

                                               

Palmira Jucevičienė

Vyras Robertas Jucevičius. 1968–1973 m. studijavo Kauno politechnikos instituto Chemijos technologijos fakultete, 1981 m. – Vilniaus universiteto aspirantūroje. 1991 m. pedagogikos mokslų daktarė. 1999 m. Lietuvos mokslų akademijos narė ekspertė. ...

                                               

Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė

1995 m. baigė Gargždų 1-ąją vidurinę mokyklą. 2001 m. įgijo menų vokalas bakalauro laipsnį Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje. 2004 m. baigė muzikos edukologijos magistrantūros studijas, įgijo magistro laipsnį ir muzikos mokytojo kvalifikacij ...

                                               

Audronė Juzė Juodaitytė

Audronė Juzė Juodaitytė – Lietuvos pedagogė, habilituota socialinių mokslų daktarė, Lietuvių katalikų mokslų akademijos narė.

                                               

Liuda Kadžytė-Kuzavinienė

Baigė Ukmergės gimnaziją. 1949 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1968 m. pedagogikos mokslų kandidatė. 1949–1954 m. dėstė Marijampolės ir Ukmergės pedagoginėse mokyklose, 1954–1993 m. – Vilniaus pedagoginiame institute nuo 1992 m. Vilniaus ...

                                               

Juozas Kairiūkštis

1870 m. baigęs Veiverių mokytojų seminariją mokytojavo prie jos veikiančioje pavyzdinėje pradinėje mokykloje. 1872 m. Frydrichui Kuršaičiui padėjo tyrinėti lietuvių kalbą. Dėl rūpinimosi lietuvių kalbos dėstymu seminarijoje Rusijos administracijo ...

                                               

Magdalena Karčiauskienė

1940 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją, 1946–1950 m. ir 1971–1981 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. 1986 m. pedagogikos mokslų daktarė. 1940–1941 m. mokytojavo Jankų, 1941–1946 m. Amalviškių Marijampolės apskr. pradžios mokyk ...

                                               

Kęstutis Kardelis

1969 m. baigė Lietuvos valstybinio kūno kultūros instituto Pedagogikos fakultetą. 1974 m. biologijos mokslų kandidatas, 1990 m. pedagogikos mokslų daktaras. 1969–1980 m. ir nuo 1992 m. Lietuvos valstybinio kūno kultūros instituto nuo 1990 m. Liet ...

                                               

Vytautas Karvelis (1933)

1948–1950 m. mokėsi Kauno mokytojų seminarijoje, 1954 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1954–1955 m. stažavo Maskvos pedagoginio instituto Defektologijos fakultete, 1958–1961 m. Rusijos pedagogikos mokslų akademijos Defektologijos Mokslo ty ...

                                               

Jeronimas Kmieliauskas

Brolis Antanas Kmieliauskas. 1948–1950 m. mokėsi Kauno meno mokykloje. 1960 m. baigė monumentaliąją tapybą Lietuvos dailės institute. 1960–1988 m. Šiaulių pedagoginio instituto dėstytojas, 1977–1978 m. Piešimo katedros vedėjas, nuo 1981 m. docent ...

                                               

Irena Kubilienė

1962 m. Vilniaus pedagoginiame institute baigė užsienio kalbų fakultetą. 1974 m. pedagogikos mokslų kandidatė. 1964–1996 m. Vilniaus pedagoginio instituto nuo 1991 m. Vilniaus pedagoginis universitetas dėstytoja; nuo 1979 m. docentė. 1993–1994 m. ...

                                               

Giedrė Kvieskienė

Tėvas Mykolas Pronckus. 1975–1980 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute, 1984–1988 m. – Leningrado N. Krupskajos kultūros institute. 1988 m. pedagogikos mokslų kandidatė. 1980–1988 m. Lietuvos kultūros centro direktoriaus pavaduotoja,1988 ...

                                               

Rimantas Laužackas

1973 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1998 m. habilituotas socialinių mokslų daktaras. 1973-1992 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas dėstytojas, 1988-1991 m. Pedagogikos ir estetinio lavinimo kate ...

                                               

Meilė Lukšienė

Meilutė Julija Lukšienė–Matjošaitytė – lietuvių literatūros tyrinėtoja, pedagogė, edukologė, habilituota socialinių mokslų daktarė, viena iš Tautinės mokyklos koncepcijos autorių. Stasio Matjošaičio–Esmaičio 1877–1949 ir Julijos Biliūnienės 1880– ...

                                               

Gediminas Merkys

1981–1986 m. studijavo Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakultete, 1989–1992 m. – Rusijos edukacinių mokslų akademijos Teorinės pedagogikos ir tarptautinių švietimo tyrimų institute Maskvoje, jame apgynė disertaciją "Eksperimentinio pedagogin ...

                                               

Juozas Mickevičius (1907)

1924–1927 m. Marijampolės spaustuvės darbininkas. 1926 m. įstojo į LKJS. 1928 m. sausio mėn. išvyko į Vokietiją, prisidėjo prie nelegalios komunistinės literatūros spausdinimo ir gabenimo į Lietuvą. 1928–1929 m. Maskvoje studijavo Vakarų tautinių ...