ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 69


                                               

Mokytojų seminarija

Mokytojų seminarija – speciali vidurinė mokykla, rengianti pradinių ir vidurinių mokyklų mokytojus. Kai kuriose šalyse vadinama normaline mokykla.

                                               

Pabaltijo universitetas

Pabaltijo universitetas – Estijos, Latvijos ir Lietuvos aukštoji mokykla, veikusi Hamburge ir jo priemiestyje Pineberge.

                                               

Studentas (laikraštis)

Leido Lietuvos universiteto studentų literatų būrelis. Ėjo dukart per mėnesį. Spausdino Raidės spaustuvė, Valstybės spaustuvė Kaune. Išėjo 24 numeriai. 1930 m. rugsėjo 15 d. vietoje Studento pradėjo eiti "Lietuvos studentas" Bendradarbiavo Vytaut ...

                                               

Vilniaus gimnazijos

1-oji ir 2-oji gimnazijos įsikūrė panaikinto Vilniaus universiteto patalpose. 1803 m. balandžio 4 d. caras Aleksandras I pasirašė aktą, jog ši paruošiamoji mokykla prie Lietuvos Kunigaikštijos vyriausiosios mokyklos buv. Vilniaus jėzuitų akademij ...

                                               

Vilniaus meno mokykla

Vilniaus meno mokykla − Vilniaus universiteto architektūros, piešimo ir tapybos, skulptūros, grafikos katedros, veikusios 1793−1832 m. Vilniaus meno mokykla − tai Lietuvos meninės kultūros reiškinys, susiformavęs XVIII−XIX a. sandūroje, kai Lietu ...

                                               

Vilniaus švietimo apygarda

Po prijungimo prie Rusijos imperijos, didelę reikšmę Lietuvai ir visoms buvusios Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žemėms turėjo 1803−1804 m. švietimo reforma. Imperijoje buvo įsteigtos 6 švietimo apygardos; viena jų − Vilniaus švietimo apygard ...

                                               

Voronežo lietuvių gimnazijos

Voronežo lietuvių gimnazijos – Pirmojo pasaulinio karo pabėgėlių lietuvių įkurtos Voroneže švietimo įstaigos. Jos praktiškai apėmė visas švietimo sistemos grandis, pradedant pradinėmis mokyklomis ir baigiant liaudies universitetu. Daugiausia jų į ...

                                               

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras

Klaipėdos Ernesto Galvanausko profesinio mokymo centras – valstybinė profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą. Įsikūrusi Klaipėdoje, Taikos pr. 67. Įstaigos kodas – 140199874. Centras veiklą pradėjo 2016 m. rugsėjo ...

                                               

Klaipėdos laivininkų mokykla

Klaipėdos laivininkų mokykla – valstybinė profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą. Įsikūrusi Rambyno g. 14, Klaipėdoje. Įstaigos kodas – 190973856. Mokyklos steigėja – LR švietimo ir mokslo ministerija. Dėstoma li ...

                                               

Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla

VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla – valstybinė profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą. Įsikūrusi Klaipėdoje, Statybininkų pr. 39. Įstaigos kodas – 193180433. Vienintelė Lietuvoje mokymo institucija, ...

                                               

Klaipėdos mokytojų seminarija

Klaipėdos mokytojų seminarija – mokytojų seminarija Klaipėdoje, rengusi pradžios mokyklų mokytojus, mokančius lietuvių kalbą, dab. H. Manto g. name, kuriame veikia restoranas "Lūja".

                                               

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras

Klaipėdos moksleivių saviraiškos centras – savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokykla, daugelį metų propaguojanti tarp mokinių techninę kūrybą, gamtos pažinimą, turizmą, kraštotyrą ir estetinę-meninę veiklą. Techninis modeliavimas ir konstr ...

                                               

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla

Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla – valstybinė profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą. Įsikūrusi Klaipėdoje, J. Janonio g. 13. Įstaigos kodas – 111964225.

                                               

Klaipėdos pedagoginis institutas

Klaipėdos pedagoginis institutas, Respublikos pedagoginis institutas – nepilna aukštoji mokykla, 1935–1939 m. veikusi Klaipėdoje, Mokytojų seminarijos rūmuose, dab. Klaipėdos universiteto Pedagogikos fakulteto pastate.

                                               

Klaipėdos spartesnioji mokykla

Įsteigta vietoj Klaipėdos preperandumo, 1913 m. prijungto prie Klaipėdos mokytojų seminarijos. Mokslas truko 2 m., baigusieji galėjo toliau mokytis gimnazijoje ar mokytojų seminarijoje, pastarąją 1931 m. baigusių lietuvininkų grupė sudarė Klaipėd ...

                                               

Klaipėdos technologijų mokymo centras

Klaipėdos technologijų mokymo centras – valstybinė profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą. Įsikūrusi Klaipėdoje, Puodžių g. 10. Įstaigos kodas – 190974424. Mokymo kalba – lietuvių. Centre įsteigti trys skyriai: S ...

                                               

Klaipėdos turizmo mokykla

Klaipėdos turizmo mokykla – valstybinė profesinio mokymo įstaiga, teikianti pirminį ir tęstinį profesinį mokymą. Įsikūrusi Klaipėdoje, Taikos pr. 69. Įstaigos kodas – 190974577. Mokykla rengia prekybos ir maitinimo įmonių aptarnavimo specialistus ...

                                               

Klaipėdos valstybinė kolegija

Klaipėdos valstybinė kolegija – neuniversitetinė valstybinė aukštoji mokykla Klaipėdoje, Jaunystės g. 1.

                                               

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla – aukštoji jūreivystės mokykla Klaipėdoje, I. Kanto g. 7. Tai valstybinė aukštoji mokymo įstaiga, vykdanti kolegines studijas ir plėtojanti taikomuosius mokslinius tyrimus. Įstaigos kodas – 190968670, teisinė ...

                                               

Klaipėdos verslo aukštoji mokykla

Klaipėdos verslo aukštoji mokykla – aukštoji mokykla Lietuvoje, nevalstybinė koleginė aukštojo mokslo įstaiga. Veikia 4 katedros: Ekonomikos, Vadybos, Bendrųjų dalykų ir Teisės katedros, kuruojančios atitinkamų studijų programų procesą bei vykdo ...

                                               

Gardino karališkoji medicinos mokykla

Gardino karališkoji medicinos mokykla – Gardine karaliaus iždininko A. Tyzenhauzo iniciatyva 1775 metais įkurta medicinos mokykla. Pirmoji aukštojo mokslo įstaiga Baltarusijos teritorijoje. Prie mokyklos įkūrimo labai prisidėjo prancūzų gamtinink ...

                                               

Mykolas Biržiška

Kilęs iš žemaičių bajorų Biržiškų giminės. Tėvas Antanas Biržiška, broliai Viktoras Biržiška ir Vaclovas Biržiška. Žmona Bronislava Biržiškienė-Šėmytė, dukros – teisininkė, menininkė, keramikė Marija Biržiškaitė Žakevičienė-Žymantienė ir pianistė ...

                                               

Leonas Bistras

Leonas Bistras – Lietuvos valstybės ir karinis veikėjas, vienas iš aktyviausių tarpukario Lietuvos politikų.

                                               

Kazys Bizauskas

Kazys Bizauskas – Lietuvos nepriklausomybės akto signataras, diplomatas, teisininkas, literatas, spaudos ir švietimo darbuotojas, visuomenės veikėjas, ateitininkas, vienas Lietuvos banko steigėjų.

                                               

Vincas Čepinskis

Vincas Čepinskis – lietuvių fizikas, fizikos ir fizikinės chemijos pradininkas Lietuvoje, profesorius, Steigiamojo seimo narys.

                                               

Kazimieras Jokantas

Nuo 1894 m. mokėsi Mintaujos gimnazijoje, priklausė Kūdikio draugijai. 1896 m. kartu su kitais lietuviais iš jos pašalintas už atsisakymą prieš pamokas melstis rusų kalba. 1899–1902 m. mokėsi Talino II gimnazijoje. 1908 m. baigė mediciną Tartu un ...

                                               

Petras Juodakis

Mokėsi Panevėžio, Talino realinėse mokyklose. 1898 m. baigė Sankt Peterburgo universitetą. Dirbo Peterburgo matų ir saikų laboratorijoje. 1908–1920 m. Sankt Peterburgo Pobiedinskio aukštųjų komercijos kursų Chemijos ir nuo 1911 m. Prekių mokslo k ...

                                               

Vladas Niunka

Vladas Niunka – sovietinis partinis ir valstybės veikėjas, filosofas, spaudos darbuotojas, LSSR mokslų akademijos akademikas.

                                               

Stasys Pupeikis

1922–1940 m. mokytojavo Zarasų apskrities pradinėse mokyklose. 1927 m. mokėsi Kėdainių mokytojų seminarijoje. 1940 m. Turmanto pradinės mokyklos vedėjas. 1940 m. Liaudies Seimo narys ir LSSR susisiekimo ministras. 1940–1951 m. LSSR AT prezidiumo ...

                                               

Juozas Tonkūnas

Juozas Tonkūnas s.Mykolo – Lietuvos švietimo ministras, LŽŪA rektorius, profesorius, agronomas. Palaidotas Gėlainių kaimo kapinėse, Kėdainių rajone.

                                               

Juozas Tūbelis

Juozas Tūbelis – politikos ir visuomenės veikėjas, Lietuvos Vyriausybės ir Lietuvos banko vadovas, žemės ūkio specialistas, spaudos darbuotojas.

                                               

Antanas Venclova

Antanas Venclova – Lietuvos poetas, prozininkas, literatūros kritikas, vertėjas, tarybinis visuomenės ir politikos veikėjas.

                                               

Henrikas Zabulis

1939 m. baigė Šešuolių pradžios mokyklą ir įstojo į Ukmergės gimnaziją. 1943 m. iš jos perėjo į Ukmergės mokytojų seminariją, kurią baigė 1945 m. 1950 m. Vilniaus universitete baigė klasikinę filologiją. 1955–1958 m. Maskvos universiteto Klasikin ...

                                               

Lietuvos mokytojų profesinė sąjunga

1905 m. Vilniuje įvyko pirmasis Lietuvių mokytojų suvažiavimas, kuriame įsteigta Lietuvių mokytojų sąjunga. Pirmojo pasaulinio karo metais Voroneže veikė Liaudies mokytojų sąjunga, kuriai vadovavo Jonas Jablonskis. Idėja atkurti Lietuvos mokytojų ...

                                               

Lionginas Abarius

Pirmasis muzikos mokytojas buvo Antazavės parapijos vargonininkas Juozas Dugnas. 1944–1945 m. pamaldų metu jau pavaduodavo savo mokytoją, o 1946–1948 m. savarankiškai vargonininkavo Avilių parapijoje Zarasų raj. Baigęs Antazavės progimnaziją, 194 ...

                                               

Jonas Juozapas Abelevičius

Gimė 1821 m. kovo 29 d. Anykščiuose. Tėvai Vincentas Abelevičius ir Ona Rukšaitė – dvarininkai bajorai. 1833–1838 m. mokėsi Troškūnų pavieto mokykloje, kur baigė penkias klases, 1838–1842 m. – Vilniaus dvasinėje seminarijoje. Nuo 1842 m. tęsė stu ...

                                               

Laimutė Marija Abraitytė

1957 m. baigė Vilniaus universitetą. Vilniaus 23-osios vidurinės mokyklos, Vilniaus Šv. Kristoforo vidurinės mokyklos ir kitų mokyklų lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja Vilniuje. Sąjūdžio dalyvė, 1988–1991 m. jo Seimo narė. 1989–2001 m. Liet ...

                                               

Arnoldas Abramavičius

1992 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, fizikos – informatikos mokytojas. 2010 m. Mykolo Riomerio universitete baigė savivaldos institucijų administravimą. 1995–1997 m. Zarasų rajono savivaldybės mero pavaduotojas, 1997–2000 m. ir 2007–20 ...

                                               

Liudvikas Abromavičius (1888)

1908 m. baigė Šiaulių berniukų gimnaziją, 1914 m. Kijevo universiteto Gamtos fakultetą. Už politinę veiklą 6 mėn. kalintas Kijevo kalėjime. 1915 m. įsteigė Ubiškės pradžios mokyklą, 1918 m. – Telšių Žemaitės gimnaziją ir lenkų vidurinę mokyklą. 1 ...

                                               

Rūta Adamkevičienė

1990 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, istorijos mokytoja. Panevėžio raj. Krekenavos Mykolo Antanaičio vidurinės mokyklos, nuo 2007 m. gimnazijos mokytoja. Nuo 1996 m. Lietuvos centro sąjungos narė, nuo 2003 m. gegužės 31 d. Libe ...

                                               

Julė Adamonienė

Šalčininkų rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė. Nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos narė. Nuo 2001 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Šalčininkų rajono skyriaus narė. 2002 m. gruodžio mėn. – 2003 m. kovo m ...

                                               

Eugenija Adaškevičienė

Eugenija Adaškevičienė-Bugarevičiūtė – Lietuvos pedagogė, habilituota socialinių mokslų daktarė. 1963–1972 m. daugkartinė Lietuvos slidinėjimo čempionė ir prizininkė, sporto meistrė.

                                               

Diana Adlienė

1977 m. baigė Drezdeno technikos universitetą. 1985 m. fizikos ir matematikos mokslų kandidatė. Nuo 1977 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas dėstytoja, 1977–1983 m. Fizikos katedros Joninių prietaisų lab ...

                                               

Rimantas Adomaitis

1977 m. baigė Varnių vidurinę mokyklą, 1981 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginį institutą, matematikos-fizikos mokytojas. Telšių suaugusiųjų vidurinės mokyklos fizikos mokytojas. Darbo partijos Telšių rajono skyriaus narys. Nuo 2011 m. Telšių ...

                                               

Antanas Adomaitis (1916)

Pirmieji muzikos mokytojai buvo E. Hezbek-Hanzen ir Jadvyga Čiurlionytė. 1928–1940 m. mokėsi Kauno aklųjų institute. 1944–1948 m. Kauno konservatorijoje studijavo specialiąją harmoniją dėst. prof. Juozas Gruodis, kompozicijos teoriją dėst. Antana ...

                                               

Jonas Adomaitis (1919)

Muzikos mokėsi pas savo tėvą Juozą Adomaitį, baigė Tauragės komercinę gimnaziją ir 1936 m. mokytojų kursus Šiauliuose. Iš pradžių mokytojavo Teneniuose Šilalės raj., nuo 1942 m. Žygaičiuose. Ten buvo pradžios mokyklos vedėjas, vadovavo vaikų chor ...

                                               

Aldona Danguolė Adomaitytė

1969 m. baigė Lietuvos konservatoriją. 1972–1975 m. Valstybinio teatro meno instituto Maskvoje aspirantė. 1986 m. menotyros kandidatė. 1969–1972 m. Šiaulių dramos teatro aktorė. Nuo 1975 m. Lietuvos konservatorijos dab. Lietuvos muzikos ir teatro ...

                                               

Michalina Adomavičienė

1955 m. baigė Šilutės 1-ąją vidurinę mokyklą, 1960 m. – Kauno Stepo Žuko dailės technikumą. 1968 m. baigė Vilniaus dailės instituto Menotyros fakultetą. Dirbo Šiaulių rajono Dirvonėnų aštuonmetėje mokykloje. Šiaulių universiteto Menų fakulteto Ta ...

                                               

Juozas Adomonis

1947 m. baigė Skiemonių progimnaziją, 1947–1951 m. mokėsi Anykščių vidurinėje mokykloje. 1951–1957 m. studijavo LTSR dailės institute, įgijo meninės keramikos dailininko išsilavinimą. 1957–1961 m. Lietuvos lengvosios pramonės valdybos dailininkas ...

                                               

Natalija Afanasjeva

1964–1968 m. choro dirigavimo mokėsi S. Šimkaus muzikos mokykloje dėst. S. Juščius, o 1968–1973 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijojevyr. dėst. A. Petrausko klasė. 1973–1988 m. Panevėžio J. Švedo pedagoginės muz ...