ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 70


                                               

Zenonas Petras Alekna

1962 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, 1975 m. Baltarusijos valstybiniame universitete apgynė kandidatinę disertaciją, fizikos ir matematikos mokslų kandidatas. Nuo 1962 m. Šiaulių pedagoginį instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas dėsty ...

                                               

Viktoras Alekna

Viktoras Alekna – Lietuvos žurnalistas, politinis kalinys, poetas, prozininkas, literatūrologas, vertėjas, mokytojas, rašytojas, daug metų tyrinėjęs poetės Salomėjos Nėries kūrybą ir dažnai vadinamas Salomėjos Nėries metraštininku.

                                               

Vilija Aleknevičienė

1986 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademijos Ekonomikos fakultetą. 1997 m. socialinių mokslų daktarė. Nuo 1986 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos nuo 1996 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas dėstytoja, 2000–2004 m. Ekonomikos ir vadybos fakulteto ...

                                               

Marija Aldona Aleknienė-Juškaitė

1951–1955 m. choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje dėst. M. Karka ir A. Liberis, o 1955–1960 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje doc. A. Kačanausko ir doc. K. Kavecko klasės. Studijuodama vadovav ...

                                               

Gintaras Aleknonis

1979 m. baigė Klaipėdos K. Donelaičio vidurinę mokyklą. 1984 m. Vilniaus universitete baigė žurnalistiką, 1992 m. Menotyros mokslinio tyrimo institute Maskvoje Rusija apgynė menotyros mokslų kandidato disertaciją "Režisieriaus Andriaus Olekos-Žil ...

                                               

Jonas Aleksa

1949–1956 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus dešimtmetėje muzikos mokykloje dėst. A. Jozėnas. 1956–1961 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje doc. A. Budriūno klasė, pirmasis gavo P. Čaikovskio vardinę stipendiją. ...

                                               

Irena Aleksaitė

Brolis dirigentas Jonas Aleksa, sesuo Rimantė Dušauskienė-Duž. 1954–1959 m. studijavo Leningrado teatro, muzikos ir kinematografijos instituto Teatrologijos fakultete. 1960–1964 m. Meno istorijos instituto Maskvoje aspirantė, 1980–1984 m. doktora ...

                                               

Juozas Aleksandravičius (1954)

1977 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto Gamtos ir geografijos fakultetą, 2007 m. Kauno technologijos universitete baigė viešąjį administravimą. Dirbo mokytoju Kėdainių ir Kaišiadorių rajonų mokyklose, Birštono vidurinėje mokykloje užklasinio ...

                                               

Juozas Aleksandravičius (1920)

Baigė Kretingos pranciškonų gimnaziją, 1949 m. baigė Vilniaus universitetą. 1968 m. filologijos mokslų kandidatas. 1953-1957 m. dėstė Naujosios Vilnios mokytojų institute dab. ViKo Pedagogikos fakultetas, 1957-1961 m. – Vilniaus pedagoginiame ins ...

                                               

Antanas Aleksandravičius

Šeima buvo gausi, dešimt vaikų. Tačiau ankstyvojoje vaikystėje, ganydamas gyvulius su vyresniaisiais broliais, Antanas jau lipdydavo iš molio gyvulėlius, paukščius, drožė iš medžio, piešė anglimi. Anksti neteko tėvų. Vyresniojo brolio Aleksandro ...

                                               

Zigmas Aleksandravičius

Pirmasis muzikos mokytojas buvo tėvas vargonininkas. Būdamas devynerių metų, Zigmas jau sugebėjo prie vargonų pavaduoti tėvą. 1923–1929 m. savarankiškai vargonininkavo Nemajūnuose, Gegužinėje ir vadovavo bažnytiniams chorams. 1929–1935 m. muzikin ...

                                               

Jonas Ališauskas

Jonas Ališauskas – Lietuvos gydytojas akušeris ginekologas, biomedicinos mokslų daktaras, ginekologinės echoskopijos pradininkas Lietuvoje.

                                               

Anelė Ališauskienė-Maroščikaitė

Baigusi Batakių septynmetę mokyklą, 1951–1955 m. mokėsi Klaipėdos pedagoginėje mokykloje, dainavo chore. 1957–1961 m. choro dirigavimą neakivaizdiniu būdu studijavo Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje dėst. L. Abarius, 1963–1968 m. neaki ...

                                               

Giedrius Alkauskas

1985–1993 m. mokėsi Anykščių Jono Biliūno vidurinėje mokykloje. 1992 m. kartu baigė Anykščių vaikų muzikos mokyklos akordeono klasę. 1993–1996 m. mokėsi ir baigė Kauno technologijos universiteto gimnaziją, kurioje trejus metus iš eilės tapo Lietu ...

                                               

Biruta Alšauskienė

1969 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, mokytoja. Partijos Tvarka ir teisingumas liberalai demokratai Klaipėdos rajono skyriaus narė. 1976-1982 m. Klaipėdos rajono Vėžaičių apylinkės tarybos deputatė, 2007–2011 m. ir nuo 2011 m. Klaipėdos ra ...

                                               

Liudas Alseika

Gimė bajorų šeimoje. Mokėsi Šiaulių gimnazijoje, vėliau – Rusijoje. 1910 m. baigė Ufos Baškirija aukštąją geodezijos mokyklą, įgijo inžinieriaus geodezininko specialybę. 1921 m. grįžo į Lietuvą ir kaip jaunas matininkas įsijungė į žemėtvarkos dar ...

                                               

Dangutė Ambrasienė

Dangutė Ambrasienė-Sadaunykaitė, Lietuvos teisininkė, LAT teisėja, civilinės teisės specialistė, VVPI -LEU, MRU profesorė.

                                               

Jurgis Ambraška

1927 m. baigė Kėdainių mokytojų seminariją, dirbo Kalvarijos progimnazijoje. 1931 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakulteto Filosofijos skyrių. Priklausė aušrininkų, "Naujosios mokyklos" draugijoms, Lietuvos mokytojų p ...

                                               

Algirdas Ambrazevičius

1977 m. baigė Leningrado universitetą. 1981 m. fizikos ir matematikos mokslų kandidatas Nuo 1981 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, nuo 1998 m. Matematikos ir informatikos fakulteto Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedros doc ...

                                               

Juozas Ambrazevičius-Brazaitis

Juozas Ambrazevičius-Brazaitis – Lietuvos literatūrologas, pedagogas, antinacistinės ir antisovietinės rezistencijos dalyvis, visuomenės veikėjas. 1941 m. birželio sukilime ėjo Lietuvos laikinosios vyriausybės ministro pirmininko pareigas.

                                               

Ana Ambrazienė

1983 m. birželio 11 d. – 400 m su barjerais bėgimo pasaulio rekordininkė Maskva, rezultatas 54.02 s. 1981 m. Universiados 400 m su barjerais ir 4 x 400 m estafetės bėgimo čempionė 1983 m. pasaulio taurės sidabro medalis 55 kartus gerino Lietuvos ...

                                               

Irena Ambrazienė

1961-1968 m. mokėsi Vilniaus M.K.Čiurlionio meno mokykloje, 1968-1973 m. – Vilniaus dailės instituto Keramikos fakultete. Nuo 1973 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas Menų fakulteto dėstytoja, nuo 2004 m. šio fakult ...

                                               

Alfonsas Vincentas Ambraziūnas

1961 m. baigė Lietuvos dailės institutą, skulptūrą studijavo pas J. Mikėną. 1962–1997 m. dėstė Čiurlionio meno mokykla|M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje.

                                               

Jonas Ambrukaitis

1964 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą. 1973 m. pedagogikos mokslų kandidatas. 1994 m. Lietuvos katalikų mokslų akademijos narys. Nuo 1964 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas dėstytojas, 1975–1995 m. Specialiosi ...

                                               

Andrejus Edvardas Ancuta

1961 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1971 m. chemijos mokslų kandidatas. 1963–1968 m. Jonavos azotinių trąšų gamyklos vyr. inžinieriaus pavaduotojas. Nuo 1968 m. Kauno politechnikos instituto dab. Kauno technologijos universitetas dėstyto ...

                                               

Antanas Andraitis

Mokėsi Raseinių gimnazijoje. 1948 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1956 m. apgynė disertaciją "Lietuvos baltųjų kiaulių veislės ovariektomijos ekonominė nauda", veterinarijos mokslų kandidatas. 1948–1984 m. Lietuvos veterinarijos akadem ...

                                               

Rita Andreikėnienė

1977 m. baigė Šiaulių K. Preikšio pedagoginį institutą, defektologė. VĮ Molėtų ligoninės ir Molėtų spec. internatinės mokyklos logopedė, Utenos apskrities sveikatos priežiūros įstaigų vyr. specialistė – logopedė, 2002 m. Molėtų pedagoginės – psic ...

                                               

Renutė Ona Andrijauskienė

1985 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, biologijos mokytoja, 2003 m. baigė Klaipėdos universitetą, pradinių klasių mokytoja. Kulmenų pradinės mokyklos vedėja – mokytoja, 2009 m. Piktupėnų pagrindinės mokyklos mokytoja. Lietuvos liberalų sąju ...

                                               

Emilijus Andriulis

Gimė tarnautojų šeimoje. Mokėsi Kelmės ir Raseinių gimnazijose. Jau mokykliniais metais domėjosi medicina. Baigęs vidurinę mokyklą įstojo į tuometinį Kauno valstybinį universitetą studijuoti medicinos, tačiau studijų nebaigė. 1948 m. ištremtas į ...

                                               

Vytautas Andriulis

Vytautas Andriulis – Lietuvos teisės istorikas, socialinių mokslų daktaras, Mykolo Romerio universiteto Teisės istorijos katedros profesorius.

                                               

Renata Andriušienė

1978 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, ikimokyklinio ugdymo specialistė, 2006 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą, socialinio darbo magistrė. 1993 m. Kazlų Rūdos lopšelio – darželio "Pušelė" vedėja, 2003 m. VšĮ Kazlų Rūdos socialinės para ...

                                               

Juzė Andriuškevičienė

1949 m. baigė Kauno universitetą. 1958 m. apgynė disertaciją "Alkoholio oksidacijos dinamika sergantiems šizofrenija", medicinos mokslų kandidatė. 1985 m. apgynė disertaciją "Ligonių sergančių galvos smegenų ateroskleroze su psichikos sutrikimais ...

                                               

Aleksas Andriuškevičius

Ankstyvoji tapyba fotorealistinė Vėliau pradėjo kurti objektus, akcijas, žemės meną, videomeną, su grupe "Post Ars", kurios narys nuo 1989 m. – performansus Nuo 1990 m. susidomėjo konceptualiuoju ir proceso menu, raiškoje ėmė vyrauti minimalizmas ...

                                               

Romanas Andriuškevičius

1949–1953 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje dėst. A. Kairys. 1953–1958 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje doc. K. Kavecko klasė. Studijų metais dirbo metodininku Respublikiniuose ...

                                               

Domas Andrulis

Mokydamasis Kelmės mokykloje, nuo 11 metų pradėjo giedoti bažnyčios chore. Keletą metų privačiai pasimokęs muzikos, nuo 1915 m. vargonininkavo ir vadovavo chorui Vaiguvoje, mokytojavo ir vadovavo chorams Kurtuvėnų ir Šakynos pradžios mokyklose. 1 ...

                                               

Liudas Andrulis

Žinomo muziko Domo Andrulio sūnus. Tėvas ir V. Romanas buvo pirmieji Liudo muzikos mokytojai, o mokydamasis Tauragės ir Ukmergės mokytojų seminarijose 1936–1941 m. muzikos žinių gavo iš mokytojų P. Vacbergo ir E. Kiškio. 1955–1960 m. neakivaizdin ...

                                               

Tadeuš Andžejevski

1985 m. aukso medaliu baigė Vilniaus J. I. Kraševskio vidurinę mokyklą. 1985–1989 m. studijavo Aukštojoje civilinės oreivystės mokykloje Kirovograde dabartinis Kropivnyckis, Ukraina įgydamas inžinieriaus navigatoriaus specialybę. Kurį laiką dirbo ...

                                               

Artūras Andziulis

1985 m. baigė Kauno medicinos institutą. 2001 m. habilituotas biomedicinos mokslų daktaras. 1986–1988 m. ir 1990–1992 m. dirbo Kaišiadorių raj. centrinėje ligoninėje. 1996–1999 m. Kauno medicinos universiteto iki 1998 m. Kauno medicinos akademija ...

                                               

Salvinija Anikinienė

Mokėsi Kauno dailės mokykloje. 1974 m. baigė Vilniaus dailės institutą. 1967-1969 m. gamyklos "Kauno Audiniai" kopijuotoja, 1973-1975 m., Vilniaus modelių namų dailininkė – modeliuotoja. Nuo 1975 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaul ...

                                               

Albina Aniulienė

Sutuoktinis Eugenijus Aniulis. 1981 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1987 m. veterinarijos mokslų kandidatė. Nuo 1981 m. Lietuvos veterinarijos akademijos dėstytoja, nuo 2007 m. profesorė. Nuo 2003 m. Veterinarijos fakulteto dekanė.

                                               

Eugenijus Aniulis

Žmona Albina Aniulienė. 1961 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, 1981 m. veterinarijos mokslų kandidatas. 1961 –1963 m. dirbo veterinarijos gydytoju Ariogaloje, 1964–1970 m. Respublikinėje veterinarijos poliklinikoje. Nuo 1970 m. Lietuvos ...

                                               

Jonas Antanavičius

Jonas Antanavičius - Lietuvos dainininkas, tenoras, akademinės muzikos pedagogas. Palaidotas Šančių kapinėse. Dainininkas J. Antanavičius įvairiuose Lietuvos ir užsienio šalių teatruose paruošė ir atliko 25 partijas operose, sukūrė beveik keturia ...

                                               

Valentinas Antanavičius

1956–1962 m. studijavo LSSR dailės institute. Nuo 1962 m. dėsto M. K. Čiurlionio menų gimnazijoje, nuo 1988 m. ir Vilniaus dailės akademijoje, nuo 1995 m. docentas. Nuo 1964 m. Lietuvos dailininkų sąjungos narys.

                                               

Artūras Anusauskas

1988 m. baigė Lietuvos konservatorijos Veronikos Vitaitės klasę. Nuo 1989 m. Lietuvos konservatorijos dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija dėstytojas, profesorius. Tobulinosi džiazo improvizacijos kursuose 1991 m., 1992 m. Danijoje ir 1993 m ...

                                               

Jonas Anuškevičius

1965 m. baigė Kauno 5-ąją vidurinę mokyklą. 1965–1970 m. studijavo Kauno politechnikos institute. 1970–1978 m. Miestų statybos projektavimo instituto, 1978–1990 m. Komunalinio ūkio projektavimo instituto grupės vadovas, projektų vyr. architektas. ...

                                               

Aivaras Anužis

1996 m. baigė Kauno Jono Basanavičiaus vidurinę mokyklą, 2000 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultetą, kur studijavo filosofijos grupėje. Kauno paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centro Kurorto verslo skyr ...

                                               

Vytautas Anužis

1974 m. baigė Panevėžio dramos teatro J. Miltinio studiją, 1978 m. – B. Ščiukino aukštąją teatro mokyklą Maskvoje. Nuo 1978 m. Klaipėdos dramos teatro aktorius. Klaipėdos universiteto dėstytojas, universiteto teatro "Dramos klasė" vadovas. Vaidyb ...

                                               

Algimantas Apanavičius

Sesuo Gražina Apanavičiūtė. 1961 m. baigė Lietuvos konservatorijos A. Dvarionienės fortepijono klasę. Nuo 1960 m. Lietuvos televizijos garso režisierius, 1967–1983 m. ir 1988–1998 m. vyr. garso režisierius. Nuo 1994 m. Lietuvos muzikos ir teatro ...

                                               

Gražina Apanavičiūtė

Brolis Algimantas Apanavičius. 1969 m. baigė Lietuvos konservatoriją, mokytojos S. Vaidžiūnaitės ir A. Staškevičiūtė. 1968–1991 m. Lietuvos operos ir baleto teatro solistė. 1986–1991 m. Lietuvos konservatorijos dėstytoja. Surengė kamerinės muziko ...

                                               

Gražina Arlauskaitė-Vingrienė

1973 m. baigė Kauno Stepo Žuko taikomosios dailės technikumą, 1978 m. baigė Vilniaus dailės institutą, monumentaliosios tapybos studijas. Nuo 1978 m. Šiaulių pedagoginio instituto nuo 1997 m. Šiaulių universitetas Menų fakulteto Tapybos katedros ...