ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 71


                                               

Petras Armonas

Mokėsi Biržų gimnazijoje, Panevėžio mokytojų seminarijoje, o Klaipėdos muzikos mokykloje-konservatorijoje studijavo violončelę dėst. J. Fesemayeris, pedagogiką ir kitas disciplinas. 1930 m. baigęs studijas, dvejus metus violončele griežė Kauno Va ...

                                               

Vincas Arnastauskas

Iš mažens turėjo polinkį muzikai. 1924–1930 m. Klaipėdos muzikos mokykloje pas čekų pedagogus E. Leichnerį ir J. Tesereką mokėsi smuikuoti, griežė Stasio Šimkaus ir Juozo Gaubo diriguojamame simfoniniame orkestre, dainavo moksleivių chore, mokėsi ...

                                               

Asta Arūnienė

1993 m. baigė Šeduvos vidurinę mokyklą, 1997 m. – Šiaulių pedagoginį institutą, mokytoja. Paįstrio Juozo Zikaro vidurinės mokyklos matematikos mokytoja. Lietuvos socialdemokratų partijos LSDP Panevėžio rajono skyrius narė. 2009–2011 m. Panevėžio ...

                                               

Algirdas Audzijonis

Algirdas Audzijonis – Lietuvos fizikas, Vilniaus pedagoginio universiteto profesorius, habilituotas fizinių mokslų daktaras.

                                               

Vytautas Augustaitis

1925 m. baigė Šiaulių mokytojų seminariją. 1926–1932 m. dėstė lietuvių kalbą, gimnastiką Šiauliuose, Veiveriuose. 1931 m. baigė Vytauto Didžiojo universiteto VDU Humanitarinių mokslų fakultetą. Nuo 1933 m. vadovavo Kauno miesto ir apskrities Spor ...

                                               

Arūnas Augustinaitis

1981 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos fakultetą. 1986 m. pedagogikos mokslų kandidatas. 1989 m. ir 2000 m. stažavo Berlyne, 1995 m. Lunde, 1996 m. Hanoveryje, 1997 m. Leičesteryje, 1998 m. Deventeryje. 1981–1982 m. dirbo Lietuvos techniko ...

                                               

Vaclovas Augustinas

1966–1976 m. mokėsi Vilniaus A. Vienuolio vidurinėje mokykloje, 1966–1978 m. dainavo Vilniaus mokytojų namų berniukų ir jaunuolių chore Ąžuoliukas. 1976–1981 m. Lietuvos valstybinėje konservatorijoje studijavo choro dirigavimą vyr. dėst. H. Perel ...

                                               

Juozas Augutis

Juozas Augutis – Lietuvos inžinierius technologas, matematikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras, Vytauto Didžiojo universiteto rektorius.

                                               

Algirdas Povilas Ažubalis

Algirdas Povilas Ažubalis – Lietuvos pedagogas, habilituotas socialinių mokslų daktaras, profesorius.

                                               

Vincas Babilius (1903)

1932 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą, 1936 m. – Paryžiaus aukštąją liejininkystės mokyklą. 1936–1940 m. dirbo Ginklavimosi valdyboje ir Tyrimų laboratorijoje. 1940–1946 m. Vytauto Didžiojo universiteto, 1946–1948 m. Celiuliozės ir popieria ...

                                               

Aldona Babinienė-Motiekaitytė

Aldona Babinienė-Motiekaitytė – pianistė, chorvedė, pedagogė. Smuikininko ir dirigento Vlado Motiekaičio duktė.

                                               

Kazimiera Bacevičienė

1975 m. baigė matematiką Vilniaus valstybiniame universitete. 1997 m. Pakruojo rajono savivaldybės administracijos Linkuvos seniūnijos seniūnė, Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos narė. Nuo 1990 m. Lietuvos demokratinės darbo partijos, nuo ...

                                               

Jonas Eugenijus Bačinskas

1970 m. baigė Kalvarijos vidurinę mokyklą, 1975 m. – Kauno politechnikos institutą, Mašinų gamybos inžinierius, 1999 m. – edukologiją Lietuvos žemės ūkio universitete, magistras. 1987–2002 m. Rietavo aukštesniosios žemės ūkio mokyklos, 2002–2016 ...

                                               

Apolinaras Bagdonas

Apolinaras Bagdonas – Lietuvos pedagogas, filologas, poetas, rašantis žemaičių kalba, pirmųjų žemaitiškos poezijos knygų, išleistų užsienyje, autorius.

                                               

Matas Bagdonas

Baigė Marijampolės gimnaziją, 1914–1915 m. studijavo Maskvos universiteto Matematikos fakultete, 1920 m. Berlyno universitete klausė matematikos kursą, studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 1915–1918 m. Vilniaus lietuvių gimnazijos matematikos ...

                                               

Petras Bagdonavičius

Baigė Baltriškių septynmetę mokyklą, pirmąsias muzikos žinias gavo iš brolio Mečislovo – Baltriškių vargonininko, paskui vargonuoti mokėsi pas Vajasiškio vargonininką Juozą Dugną. Pramokęs vargonuoti, savarankiškai pradėjo vargonininkauti Baltriš ...

                                               

Tadas Baginskas

1960 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1960–1969 m. Vilniaus eksperimentinio baldų konstravimo biuro konstruktorius, vyr. architektas. Nuo 1971 m. Vilniaus dailės akademijos VDA dėstytojas. 1985–2006 m. VDA Dizaino katedros vedėjas; 1991 m. ...

                                               

Jūras Bajerčius

1948–1953 m. skambinti fortepijonu mokėsi Kauno vaikų muzikos mokykloje, 1954 m. baigė 12-ąją vidurinę mokyklą, 1953–1956 m. choro dirigavimo mokėsi J. Gruodžio muzikos mokykloje dėst. A. Kairys. Mokyklą baigęs su pagyrimu, 1956–1961 m. choro dir ...

                                               

Konstantinas Bajerčius

Konstantinas Bajerčius-Garibaldis – Lietuvos pedagogas, visuomenės ir politinis veikėjas, poetas, prozininkas, rezistentas.

                                               

Leonardas Bakaitis

1977 m. baigė chemiją-biologiją Vilniaus pedagoginiame institute. 1994–1996 m. mokėsi Lietuvos karo akademijoje, įgijo pirmosios pakopos motorizuoto šaulių būrio vado kvalifikaciją. Kėlė kvalifikaciją JAV kariuomenės vadovybės ir generalinio štab ...

                                               

Irena Bakanauskienė

1981 m. baigė Kauno politechnikos institutą Automatikos fakultetą. 1985–1988 m. Maskvos S. Ordžonikidzės valdymo instituto aspirantė. 1988 m. ekonomikos mokslų kandidatė. 1982–1990 m. gamybinio susivienijimo "Vilma" inžinierė. 1989–1994 m. Kauno ...

                                               

Juozas Bakšys

Be jo šeimoje augo dar dvi seserys ir brolis. Tėvai iš Asmalų sodžiaus prieš 1898 m. persikėlė į Suolelius Utenos parapija, kuriuose įsigijo apie 50 ha žemės. Prieš 1908 m. tėvas nusipirko Paraudės vienkiemį su 12 ha žemės iš Žulių, o Raudžio eže ...

                                               

Kęstutis Bakutis

1969–1980 m. mokėsi Ariogalos vidurinėje mokykloje. 1984 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos technologijų mokytojas. 1999 m. birželio 28 d. suteikta darbų ir buities kultūros technologijų mokytojo- ...

                                               

Aurelija Balašaitienė

Aurelija Marija Žizniauskaitė Balašaitienė-Žitkuvienė – Lietuvos rašytoja, publicistė, žurnalistė, poetė, pedagogė.

                                               

Linas Balčiauskas

1979 m. baigė Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakultetą, 1988 m. Kvalifikacijos kėlimo fakultete – programavimą. 1988 m. biologijos mokslų kandidatas. Nuo 1979 m. Zoologijos ir parazitologijos instituto nuo 1989 m. Ekologijos institutas moksl ...

                                               

Gintaras Balčytis

1985 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. Nuo 1994 m. projektavimo biuro "Dviejų grupė" vyriausiasis architektas. 2008 m. pradėjo dėstyto Kauno technologijos universitete, nuo 2010 m. – docentas. 2005–2008 m. pirmininkavo Lietuvos arc ...

                                               

Leonas Balčiūnas

Leonas Balčiūnas – pedagogas, Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narys, rašytojas, redaktorius; "Žiemgalos", "Sėlių" draugijų, kūrybinės raiškos asociacijos "Kauno branduma" narys.

                                               

Ona Balevičiūtė

1973 m. baigė Krikštonių vidurinę mokyklą, 1977 m. Vilniaus pedagoginį institutą, fizikos mokytoja, 2000–2003 m. kvalifikavosi Švedijoje, Izraelyje. 1977–1984 m. Pivašiūnų vidurinės mokyklos mokytoja, direktoriaus pavaduotoja. 1984–1989 m. LKP Al ...

                                               

Ronata Balkaitienė

Ronata Balkaitienė – pedagogė, dainininkė, Lietuvos ir Druskininkų savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja.

                                               

Juozas Balkus

Gimė Amerikoje, išeivių iš Suvalkų gubernijos šeimoje. Tėvui žuvus Pirmajame pasauliniame kare, motina su šeima nusprendė grįžti į gimtąjį Trakiškių kaimą. Juozas mokėsi Punsko pradinėje mokykloje, vėliau – Seinų "Žiburio" gimnazijoje Lazdijuose. ...

                                               

Linas Balsys (1976)

2001 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą. Nuo 1999 m. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro kūno kultūros mokytojas, nuo 2006 m. dar dirba ir Vilniaus A. Jonyno internatinės mokyklos sporto klube "Šarūnas".

                                               

Vladas Balsys (1924)

Baigęs vidurinę mokyklą, 1947–1949 m. Klaipėdos muzikos mokykloje mokėsi skambinti fortepijonu dėst. P. Pokrovskis. 1949–1954 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje dėst. Jono Motiekaičio klasė. Nuo 1954 m. rudens ik ...

                                               

Elena Balsiukaitė-Brazdžiūnienė

1958 gimė Žaliakalnyje, bet netrukus finansininkas Pranas Balsiukas ir provizorė Elena Kaktaitė Balsiukienė su dukra Elena ir sūnumi Rimantu persikraustė gyventi į Vilijampolę. 1965–1974 mokėsi Kauno 24-oje vidurinėje mokykloje dabar Kauno Jono i ...

                                               

Vytautas Baltramaitis

1984 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, mokytojas. 1973–1976 m. Žagarės vidurinės mokyklos mokytojas, Joniškio rajono Bariūnų pagrindinės mokyklos direktorius, 2003 m. Joniškio rajono savivaldybės administracijos Joniškio seniūnas ...

                                               

Rimtas Baltušis

1984 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, pradinių klasių mokytojas, 1999 m. baigė edukologiją Vilniaus Gedimino technikos universitete, magistras. Panevėžio rajono savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus mokyklų inspektorius, Karsak ...

                                               

Marius Baltuška

Molėtų vidurinės mokyklos mokytojas, M. Baltuškos įmonės savininkas, Molėtų vaikų globos namų direktorius. 2003 m. Liberalų ir centro sąjungos Molėtų rajono skyriaus narys. 2003–2007 m. ir 2007–2010 m. Molėtų rajono savivaldybės tarybos narys. Du ...

                                               

Kazimieras Baranauskas

1972 m. baigė Vilniaus universitetą. 1984 m. biologijos mokslų kandidatas. 1972–1980 m. mokytojavo Anykščių rajone ir Trakuose. Nuo 1980 m. dirba zoologijos ir parazitologijos institute nuo 1989 m. Ekologijos institutas. Nuo 1998 m. Vilniaus peda ...

                                               

Petras Baranauskas

Baigė Šiaulių miesto 9-ąją vidurinę mokyklą, studijavo Šiaulių pedagoginio instituto Fizikos fakultete. Nuo 1981 m. Šiaulėnų vidurinės mokyklos, nuo 1986 m. – Šiaulių 16-os vidurinės mokyklos mokytojas, nuo 1990 m. rugsėjo mėn. mokyklos direktori ...

                                               

Andrejus Baranovas

Andrejus Baranovas – Lietuvos rusų literatūros tyrinėtojas, komparatyvistas, habilituotas humanitarinių mokslų daktaras nuo 2002 m.

                                               

Juozas Barauskas

Tėvas Jonas Barauskas buvo vargonininkas, vargonininkavęs ir vadovavęs chorams Krinčino ir Vaškų miesteliuose Pasvalio r. Todėl ir Juozo pirmasis muzikos mokytojas buvo tėvas. Paūgėjęs mokėsi Pasvalio ir Šiaulių gimnazijose, 1943 m. Šiauliuose pa ...

                                               

Edita Barauskienė

1960 m. baigė Saugų vidurinę mokyklą. 1960–1961 m. dirbo mokytoja Saugose ir Pašyšiuose. 1961–1966 m. mokėsi VPI, kur įsigijo biologijos mokytojos specialybę. 1966–1967 m. mokytojavo Šakiuose. Nuo 1967 m. mokytojauja Priekulės I. Simonaitytės vid ...

                                               

Vaclovas Baravykas

1929–1936 m. studijavo Kauno universitete, 1935 m. – Londone. Nuo 1934 m. Pasvalio gimnazijos anglų kalbos mokytojas, 1944–1951 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, 1951–1962 m. Vilniaus pedagoginio instituto dėstytojas.

                                               

Kastytis Barisas

1976–1980 m. choro dirigavimo mokėsi Panevėžio J. Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje dėst. E. Jakštienė. Mokyklą baigęs su pagyrimu, 1980–1985 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vyr. dėst. T. Šumsko klasė. ...

                                               

Jacob Barit

Gimė 1797 m. rugsėjo 12 d. Simne. Būdamas 14 metų išvyko studijuoti talmudo į Kauną. Aštuoniolikos metų susituokė su turtingo giminaičio dukra, tačiau šiai mirus 1821 m. išvyko gyventi į Vilnių. Rabino Hayyim Nachman Parnes hamidraše studijavo ka ...

                                               

Jurgis Barkauskas

1971 m. baigė Kėdainių 2-ąją vidurinę mokyklą, 1976 m. baigė Vilniaus universitetą. 1984 m. chemijos mokslų kandidatas. 1987 m. stažavo Vienos technikos, 1988 m. Graco technikos universitetuose. Nuo 1974 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, Angli ...

                                               

Virginijus Barkauskas

Nuo dešimties metų pradėjo mokytis Varėnos vaikų muzikos mokykloje, kurią baigė 1979 m. Fortepijono studijas tęsė Kauno J. Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje – baigė 1986 m. Nuo 1988 m. toliau fortepijoną dėst. L. Baronaitė ir vargonus pro ...

                                               

Vytautas Barkauskas (1931)

1953 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto Fizikos ir matematikos fakultetą, 1959 m. baigė Lietuvos konservatorijos A. Račiūno klasę. Nuo 1961 m. Lietuvos konservatorijos, dab. Lietuvos muzikos ir teatro akademija dėstytojas, nuo 1991 m. profes ...

                                               

Romas Baronas

1982 m. baigė Vilniaus universitetą. 1985–1988 m. TSRS mokslų akademijos Teorinės astronomijos instituto Leningrade dab. Sankt Peterburgas aspirantas. 2000 m. fizinių mokslų daktaras. 1982–1985 m. ir nuo 1988 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, ...

                                               

Vytautas Baronas

Tėvas Jonas Baronas, motina Elena Baronienė. 1929 m. baigė Lietuvos universitetą, 1957 m. medicinos mokslų kandidatas. 1930–1939 m. dirbo Vytauto Didžiojo universitete, kartu 1932–1934 m. ir 1937–1939 m. dėstė Kauno, 1939–1945 m. – Vilniaus medic ...

                                               

Elena Baronienė

Elena Baronienė-Laumianskaitė-Laužikaitė – pedagogė, visuomenės veikėja, viena labiausiai apsišvietusių XX a. pradžios lietuvių moterų.