ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 72


                                               

Vaclovas Volkus

1940 m. baigė Jonavos pradžios mokyklą, 1944 m. – progimnaziją, 1948 m. – Jonavos gimnaziją. 1956 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto istorijos fakultetą, Joniškėlio žemės ūkio technikumo agronomijos fakultetą. 1971 m. neakivaizdžiai baigė Vi ...

                                               

Angelina Zalatorienė

Angelina Zalatorienė gimė Raseinių rajone. Mokytojai, pastebėję kalbinius gabumus, manė, kad Angelina pasirinks žurnalistės, filologės arba aktorės karjerą. Tačiau A. Zalatorienė svajojo tapti farmacininke arba dirbti chemike-teismo eksperte. A. ...

                                               

Marija Žarkauskaitė

Sulaukusi 4-erių ir mirus tėčiui, su mama iš Pabezninkų kaimo persikėlė į Voniškes. Mokėsi Miletonių pradinėje, vėliau – Žilinų aštuonmetėje mokyklose. Baigusi Varėnos vidurinę mokyklą muzikos klasę, 1970–1975 m. studijavo lietuvių kalbą ir liter ...

                                               

Julius Žėkas

Publikacijos almanachuose: Poezijos pavasaris, 2001 / sudarytojai Vladas Braziūnas, Eugenijus Ališanka. – Vilnius: Vaga, 2001. Žiemos žodžiai, 2002 / sudarė Benediktas Januševičius ir Juozas Žitkauskas. – Vilnius: BMK, 2002.

                                               

Žemaitė

Julija Beniuševičiūtė-Žymantienė gimė bežemių bajorų šeimoje, grafų Pliaterių Bukantės dvarelyje, kur jos tėvas Antanas Beniuševičius mirė 1878 m. tarnavo urėdu, o motina Julijana Sciepuraitė mirė 1874 m. – šeimininke. Šeimoje augo dar trys merga ...

                                               

Violeta Židonytė

1977 m. baigė Kauno vaikų keturmetę dailės mokyklą dab. Kauno Antano Martinaičio dailės mokykla, 1978 m. Kauno 31-ąją vidurinę mokyklą. 1985 m. baigė LSSR dailės institutą dab. Vilniaus dailės akademija, interjero ir įrenginių dizaino specialybę. ...

                                               

Aleksandras Žirkevičius

Aleksandras Žirkevičius rus. Александр Владимирович Жиркевич ; 1857 m. lapkričio 29 17 d. Latvija – 1927 m. liepos 13 d. Vilniuje, Lietuva) – rusų poetas, prozaikas, publicistas, karinis teisininkas, kolekcininkas, visuomenės veikėjas.

                                               

Anykščiai (leidinys)

Anykščiai – Antano Baranausko ir Antano Vienuolio memorialinio muziejaus kaspusmetinis leidinys Anykščiuose. Buvo leidžiamas nuo 1991 iki 2003 m. Redaktorius Vygandas Račkaitis. Šiame leidinyje yra skelbiama šio krašto dabarties ir praeities rašy ...

                                               

Dirva (žurnalas)

Leido Antanas Kaupas, Antanas Milukas ir kt. Išėjo 44 numeriai. Dalis jų leista žurnalo turinio ir pavidalo, didesniąją dalį sudarė knygos. 1903 m. susijungė su Tilžėje leistu žurnalu "Žinyčia" Dirva-Žinynas. Nutrūkus jungtinio žurnalo leidybai, ...

                                               

Knygnešys (žurnalas)

Pakeitė leidinį, kuris 1959–1988 m. vadinosi "Naujos knygos", 1989–1991 m. – "Knygnešys". 1959–1975 m. ėjo kaip LTSR leidyklų biuletenis: iki 1966 m. dvimėnesis, vėliau – mėnesinis. 1975–1990 m. – Lietuvos TSR valstybinių leidyklų, poligrafijos i ...

                                               

Knygotyra (žurnalas)

1961–1969 m. vadinosi "Bibliotekininkystės ir bibliografijos klausimai". Priklausė Lietuvos Respublikos aukštųjų mokyklų mokslo darbų serijai. Leidžia Vilniaus universiteto leidykla ir Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultetas. Tiražas 1000– ...

                                               

Knygų lentyna (JAV)

Pavadintas iki karo Kaune leisto biuletenio "Knygų lentyna" vardu. Iš pradžių spausdintas dauginimo priemonėmis, vėliau rotatoriumi, o nuo 1951 m. – spaustuvėje. Nuo 1967 m. vietoj "Knygų lentynos" pradėtas leisti "Lietuvių išeivių spaudos metraš ...

                                               

Laisvoji mintis (JAV)

Laisvoji mintis – JAV lietuvių mėnesinis mokslo ir literatūros žurnalas, ėjęs nuo 1910 m. sausio mėn. Skrantone, 1914 m. gruodžio mėn. – 1915 m. gegužės mėn. Čikagoje.

                                               

Literatūra (žurnalas)

Leido Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų draugijos literatūros skyrius "Universitas". Spausdino Raidės spaustuvė Kaune. Išėjo 2 numeriai. Leidžiant 3-iąjį, žurnalas buvo uždarytas. Nagrinėjo meno, literatūros ir kultūros problemas ...

                                               

Literatūros lankai

Žurnalas buvo rengiamas Baltimorėje ir Buenos Airėse. Išėjo 8 numeriai. Daugiausia bendradarbiavo pokario jaunosios kartos lietuvių literatai: poetai Jurgis Blekaitis, Kazys Bradūnas, Juozas Kėkštas, Leonas Lėtas, Antanas Maceina, Algimantas Mack ...

                                               

Literatūros naujienos

Laikraštis buvo leidžiamas kas dvi savaitės, nuo 1937 m. – kas mėnesį. Laikraštis nesitapatino su jokia politine srove ar vienos krypties estetika. Jame bendradarbiavo Jonas Aistis, Vytautas Alantas, Vytautas Pranas Bičiūnas, Kazys Binkis, Juozas ...

                                               

Vaivorykštė (žurnalas)

Leido Jonas Rinkevičius. Spausdino M. Kuktos spaustuvė Vilniuje. Išėjo 5 knygos. Paskelbė lietuvių rašytojų kūrinių, straipsnių literatūros, meno, teatro, kultūros klausimais, išspausdino atsiminimų, literatūros studiją, kritikos straipsnių. Bend ...

                                               

Vilnius (žurnalas)

Vilnius – Lietuvos rašytojų sąjungos dvimėnesis žurnalas, leidžiamas nuo 1978 m. liepos-rugpjūčio mėn. Vilniuje rusų kalba, 1994–2014 m. ir anglų kalba.

                                               

Žiburiai (savaitraštis)

1945–1946 m. redaktoriai-leidėjai Jonas Vaidelys, Juozas Vitėnas, nuo 1949 m. kovo 29 d. – K. Mickevičius. 1948–1949 m. kurį laiką ėjo triskart per savaitę. Literatūros ir kultūros skyrių redagavo Albinas Gražiūnas ir L. Žitkevičius, informacijos ...

                                               

Irena Teresė Daukšaitė-Guobienė

Sukūrė estampų, daugiau, kaip 60 ekslibrisų daugiausia oforto ar oforto ir akvatintos technika, kt. smulkiosios grafikos kūrinių. Jie lyriški, gausu simbolių, metaforų. Ankstyvuosiuose kūriniuose spalvinės dėmės derinamos su realistiniu piešiniu, ...

                                               

Julija Janus

Julija Janus – tarpdisciplininė menininkė, mados dizainerė, Lietuvos dizainerių sąjungos narė, Baltijos mados federacijos narė. Julia Janus – mados ir gyvenimo būdo prekės ženklas, įkurtas 2009 m. 1994 m. baigė Vilniaus dailės akademiją. 1994–199 ...

                                               

Edvardas Kavarskas

Edvardas Kavarskas – dizaino strategas, grafinis dizaineris, LGDA narys, LiMA narys. Nuo 2017 m. pakuotės dizaino ir ženklodaros agentūros Étiquette partneris.

                                               

Viktoras Kunickas

1948 m. baigė Šilalės gimnaziją, 1950 m. baigė Kauno dailės mokyklą, 1962 m. – Vilniaus dailės institutą. 1963 m. Kapsuko dab. Marijampolė vyr. architektas, atleistas, kai nedavė leidimo atidaryti su broku pastatytos kombinuotų pašarų gamyklos. N ...

                                               

Agnė Kuzmickaitė

Agnė Kuzmickaitė-Prūsaitienė - drabužių dizainerė ir teatro kostiumų dailininkė. Savo kolekcijas reguliariai pristato tiek Lietuvoje, tiek oficialiose mados savaitėse ir parodose užsienyje - "Mercedes Benz Kiev Fashion Days" Kijeve, "Mercedes-Ben ...

                                               

Gediminas Lašas

Gediminas Lašas – Lietuvos dizaineris, dirbantis grafinio dizaino srityje, Gedimino Lašo dizaino studijos vadovas, Lietuvos grafinio dizaino asociacijos valdybos pirmininkas, Lietuvos dizainerių sąjungos narys.

                                               

Aušra Lisauskienė

Prof. Aušra Lisauskienė – grafikos dizainerė, dirbanti grafinio-komunikacinio dizaino, tipografikos ir kaligrafijos srityse, Lietuvos grafinio dizaino asociacijos narė, VDA Grafinio dizaino katedros vedėja, VDA senato ir Aukštųjų studijų fakultet ...

                                               

Alicija Makauskaitė

Užaugo Pristavonių kaime Punsko valsčius. Mokėsi Pristavonių pradinėje mokykloje ir Punsko licėjuje. Nuo 1993 m. Vilniaus dailės akademijoje studijavo dizaino specialybę. 1999 m. baigė meno magistro studijas. Dirba grafinio dizaino srityje.

                                               

Jonas Malinauskas (1960)

Jonas Malinauskas – grafinis dizaineris, Vilniaus technologijų ir dizaino kolegijos lektorius, LGDA narys, Lietuvos dizaino tarybos narys

                                               

Algirdas Orantas

Algirdas Orantas – grafinis dizaineris, LGDA narys, Lietuvos dizaino tarybos narys. Vizualinio dizaino srityje darbuojasi nuo 1998 m.

                                               

Ramutė Stakėnienė

1978-1983 m. studijavo Šiaulių pedagoginio instituto Dailės fakultete. 1983-1985 m. dirbo pedagoginį darbą. 1985-1988 m. Šiaulių įmonės "Šatrija" dailininkė. 1988-1990 m. Šiaulių geležinkelininkų klubo kursų vadovė. Nuo 1990 m. individualios įmon ...

                                               

Žydrūnas Šlajus

Žydrūnas Šlajus – Lietuvos dailininkas, grafikos dizaineris. Autorius žinomas Lietuvoje ir už jos ribų. Klubo "Boules LT" narys, Nacionalinės Rutulių Sporto Federacijos – NRSF valdybos narys. Komandos "Big Balls" vienas įkūrėjų. 1996 m. baigė Vil ...

                                               

Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto skulptūrų parkas

Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto skulptūrų parkas – skulptūrų parkas, įkurtas 2011 m. spalio 21 d. Masčio ežero pakrantėje šalia Vilniaus dailės akademijos Telšių fakulteto. Idėjos autoriai – Telšių savivaldybės Architektūros skyriaus ...

                                               

Vilnoja (skulptūrų parkas)

Pirmosios skulptūros parke atsirado 2001 m. Vidmanto Martikonio iniciatyva organizuoto pirmo granito skulptūrų simpoziumo metu. Parke simpoziumai rengti kasmet iki 2008 m., į juos atvykdavo skulptoriai iš Rusijos, Švedijos, Ukrainos, Armėnijos, J ...

                                               

Ramūnas Abukevičius

Tėvas Petras Abukevičius. Teatro magistras. Aktorius ir režisierius. 1975–1976 m. Panevėžio dramos teatre lankė režisieriaus Juozo Miltinio dramos studiją. 1982 m. baigė Lietuvos konservatoriją. 1982 m.–1993 m. Lietuvos dramos teatro, 1994–1999 m ...

                                               

Julija Adamkevičienė

1944 m. baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją. 1945–1947 m. Šiaulių dramos teatro, 1950–1951 m. Vilniaus dramos teatro aktorė, baigė šių teatrų studijas. 1947–1951 m. Vilniaus universitete studijavo anglų kalbą. 1951-1954 m. su vyru, operos solistu V ...

                                               

Gintaras Adomaitis

1981 m. baigė Lietuvos konservatoriją. 1981-1988 m. Panevėžio dramos, 1988-1993 m. ir nuo 1999 m. Kauno dramos, 1993-1998 m. Kauno mažojo teatro aktorius.

                                               

Kęstutis Adomaitis

1965–1967 m. mokėsi Kauno dramos teatro studijoje pas H. Vancevičių. 1975–1980 m. studijavo ir baigė režisūrą Leningrado kultūros institute. 1967–1968 m. Kauno dramos teatro M. Tenisono pantomimos trupės aktorius. Nuo 1968 m. mėgėjų pantomimos tr ...

                                               

Liudvika Marija Adomavičiūtė

1949 m. lankė Panevėžio dramos teatro studiją. 1950–1971 m. šio teatro aktorė. Sukūrė apie 30 vaidmenų. Vaidmenims būdingas subtilus emocingumas, psichologizmas.

                                               

Jonas Alekna (1917)

1936–1940 m. mokėsi keramikos Kauno amatų mokykloje. 1938–1940 m. lankė Kauno Darbo rūmų vaidybos studiją. 1940–1964 m. Panevėžio dramos teatro aktorius, 1954–1956 m. vyr. režisierius. Panevėžio dramos teatre režisavo 12 spektaklių. Vaidyba tempe ...

                                               

Kristina Andrejauskaitė

Baigusi Kauno dramos teatro studiją 1967–1969 m. dirbo teatro pantomimos trupėje, 1969–1973 m. – Šiaulių dramos teatre. Nuo 1973 m. – Jaunimo teatro aktorė. Sukūrė apie 20 vaidmenų teatre, Lietuvos kino studijos ir televizijos filmuose bei spekta ...

                                               

Leonardas Andriuškevičius

1965-1969 m. studijavo režisūrą Vilniaus kultūros mokykloje. 1970-1976 m. Kauno valstybinio lėlių teatro aktorius. Nuo 1976 m. Šiaulių dramos teatro aktorius. Sukūrė per 60 vaidmenų. Eilėraščius publikavo Šiaulių miesto laikraščiuose, almanache " ...

                                               

Aurelija Anužytė

Aurelija Anužytė-Laucinia, Aurelija Zuperskaitė – lietuvių ir latvių kino, televizijos aktorė, TV laidų vedėja. Aktoriaus Vytauto Anužio dukterėčia.

                                               

Nelė Apeikienė

Nuo 1936 m. Vytauto Didžiojo universitete studijavo ekonomiką. 1939 m. įstojo į Kauno Valstybės teatro dramos studija; nuo 1940 m. šio teatro aktorė. Dar studijavo dainavimą Kauno konservatorijoje. Nuo 1942 m. Kauno Jaunųjų dramos teatro aktorė. ...

                                               

Regina Arbačiauskaitė

Baigė Akmenės vidurinę mokyklą. 1973 m. baigė Lietuvos konservatoriją. 1973–1996 m. Lietuvos akademinio dramos teatro, nuo 1996 m. Klaipėdos dramos teatro aktorė. Sukūrė apie 50 pagrindinių teatro, kino ir televizijos vaidmenų. Sutuoktinis ekonom ...

                                               

Vladas Auga

1952–1977 m. Šiaulių dramos teatro aktorius, 1960–1977 m. ir direktorius. 1977–1980 m. Lietuvos kino studijos vaidybinių filmų direktorius. Šiaulių dramos teatre sukūrė apie 50 vaidmenų. Žuvo autokatastrofoje.

                                               

Valdas Babaliauskas

1979 m. baigė Daugų vidurinę mokyklą ir įstojo i tuometinę LTSR valstybinės konservatorijos ir televizijos režisūros specialybę. Baigęs tarnavo armijoje. 1986 m. pradėjo dirbti LTV literatūros ir meno redakcijoje. Gerai buvo įvertintas jo diplomi ...

                                               

Unė Babickaitė

1951–1953 m. buvo ištremta į Kuibyševo sritį. 1936–1939 m. Šaulių teatro Kaune vadovė. 1916–1918 m. mokėsi dainavimo ir vaidybos Peterburgo Imperatoriškoje konservatorijoje. 1936 m. grįžo į Lietuvą, kartu su vyru – vadybos teoretiku Vytautu Graič ...

                                               

Aurimas Babkauskas

Tėvas Bronius Babkauskas. 1963–1972 m. ir 1981–1991 m. Panevėžio dramos teatro, 1972–1976 m. Jaunimo teatro aktorius. Panevėžio dramos teatre sukūrė daugiau, kaip 40 vaidmenų. Filmavosi Lietuvos kino studijos, "Lenfilm", "Belarusfilm", 15 vaidmen ...

                                               

Bronius Babkauskas

1938–1940 m. Kaune lankė Darbo rūmų vaidybos studiją vadovas Juozas Miltinis. 1940–1975 m. Panevėžio dramos teatro aktorius. Nuo 1953 m. kartu vaidino kino ir televizijos filmuose. Nusižudė. Palaidotas Panevėžio Ramygalos g. kapinėse. Antkapinio ...

                                               

Audronė Bagatyrytė

1974 m. baigė Šeduvos vidurinę mokyklą. 1978 m. baigė Lietuvos konservatorijos TV režisierių kursą, vadovas Algimantas Galinis. 1979–1980 m. stažavosi pas režisierę Aureliją Ragauskaitę Šiaulių dramos teatre. 1980–1985 m. studijavo teatro režisūr ...