ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 74


                                               

Vytautas Čepliauskas

Mokėsi Raseinių gimnazijoje, ištremtas į Sibirą. 1949–1956 m. gyveno Biriusinske Taišeto r., Irkutsko sritis. Dirbo fizinį darbą ir vadovavo lietuvių chorui. Grįžęs į Lietuvą, 1956–1960 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno Juozo Gruodžio muzikos moky ...

                                               

Jonas Čeponis (1926)

1951 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1977–1980 m. Vilniaus inžinerinio statybos instituto, 1980–1988 m. Lietuvos dailės instituto dėstytojas, nuo 1988 m. profesorius.

                                               

Raimundas Čepukas

Raimundas Čepukas – Lietuvos ir Utenos rajono savivaldybės politinis bei visuomenės veikėjas, socialinių mokslų daktaras.

                                               

Stasys Čepulis

Sūnus Gediminas Kazys Čepulis. 1937 m. baigė Vilniaus universitetą. 1957 m. medicinos mokslų daktaras. 1944–1951 m. Vilniaus universiteto, 1951–1984 m. Kauno medicinos instituto dėstytojas, instituto Chirurginės stomatologijos katedros 1951–1958 ...

                                               

Marytė Černelienė

Gimė ir augo ūkininkų Aleknavičių šeimoje. Baigė Punsko bendrojo lavinimo licėjų ir 1973-77 m. studijavo Varšuvos universiteto Balstogės filiale įsigydama matematikos mokytojo specialybę. Dirbo matematikos mokytoja Punsko licėjuje, studijas tęsė ...

                                               

Asta Černiauskienė

Baigė Leipalingio vidurinę mokyklą, 1997 m. Vilniaus universitete baigė lietuvių filologiją. 2006 m. baigė Vilniaus pedagoginio universiteto edukologijos studijas. Nuo 1993 m. Leipalingio mokyklos lietuvių kalbos mokytoja, nuo 2003 m. Druskininkų ...

                                               

Irena Černiauskienė

Mokėsi aštuonemetėje Mažėnų mokykloje, baigė Šakių vidurinę mokyklą. 1968 m. įstojo į Vilniaus universitetą tuometinį V. Kapsuko universitetą. Jį baigusi buvo paskirta į Semeliškių vidurinę mokyklą. Šioje mokykloje dirbo daugiau nei 30 metų. Pala ...

                                               

Kazimieras Černis

1981 m. baigė Vilniaus universitetą. 1981–1990 m. dirbo Lietuvos mokslų akademijos Fizikos institute, nuo 1996 m. Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.

                                               

Benjaminas Černius

1966 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1966–1970 m. dirbo Pramoninės statybos projektavimo institute, 1970–1979 m. Statybos ir architektūros instituto vyresnysis mokslo darbuotojas. 1975 m. technikos mokslų kandidatas. Nuo 1979 m. Kauno pol ...

                                               

Rimutė Černovienė

1978 m. baigė Šiaulių K.Preikšo pedagoginį institutą, mokytoja. Visagino vaikų kūrybos namų direktoriaus pavaduotoja. Lietuvos valstiečių liaudininkų sąjungos, 2010 m. Lietuvos liaudies partijos Visagino skyriaus narė. 2008–2011 m. ir nuo 2011 m. ...

                                               

Benediktas Čėsna

Benediktas Čėsna – Lietuvos energetikas, šiluminės energetikos specialistas, technologijos mokslų daktaras, profesorius.

                                               

Linas Česnulis

Baigė Varėnos raj. Merkinės Vinco Krėvės-Mickevičiaus vidurinę mokyklą, 1992 m. baigė Vilniaus pedagoginį universitetą, matematikos ir informatikos mokytojas. Joniškio rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus vedėjas, 2010 ...

                                               

Vytautas Četkauskas (1921)

Pirmąsias muzikos žinias gavo iš tėvo Jono Četkausko ir dėdės Povilo Četkausko. Išmokęs vargonuoti, nuo 1935 vargonininkavo Balninkuose Molėtų raj., 1935–1938 m. lankė K. Kavecko vadovaujamus vargonininkų kursus Kaune. Baigęs progimnaziją, 1946–1 ...

                                               

Vytautas Čibiras

1961 m. baigė A. Lunačiarskio teatro meno institutą Maskvoje. 1961–1966 m. Lietuvos akademinio dramos teatro, 1966–1975 m. Jaunimo teatro, 1975–1978 m. Kauno akademinio dramos teatro režisierius. 1978–1995 m. Lietuvos televizijos vyr. režisierius ...

                                               

Raimondas Čiegis

Brolis Remigijus Čiegis. 1982 m. baigė Vilniaus universiteto Matematikos fakultetą. 1993 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras. 1982–2000 m. dirbo Matematikos ir informatikos institute, nuo 2000 m. Vilniaus Gedimino technikos universiteto Funda ...

                                               

Donatas Čygas

1984 baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą, 1986 m. – dar ir Maskvos automobilių ir kelių institutą. 1997 m. technologijos mokslų daktaras, 2004 m. habilitacija. Nuo 1984 m. Vilniaus inžinerinio statybos instituto 1991–1996 m. Vilniaus tec ...

                                               

Ramunė Čigienė

1990 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto Klaipėdos ikimokyklinio ugdymo fakultetą. 2005 m. baigė Šiaulių universitetą, socialinių mokslų magistrė. 1990–1996 m. Biržų vaikų ugdymo centro "Vyturėlis" auklėtoja, nuo 1996 m. Biržų lopšelio – darže ...

                                               

Stasys Čirba

1967 m. baigė Vilniaus universitetą. 1972 m. fizikos ir matematikos mokslų kandidatas. Nuo 1972 m. Vilniaus inžinerinio statybos instituto 1991–1996 m. Vilniaus technikos universitetas, nuo 1996 m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas dėstyt ...

                                               

Jolanta Čiurilaitė

1970 m. baigė Leningrado konservatorijos choro dirigavimo klasę, 1976 m. – Lietuvos konservatorijos V. Daunoro klasę. 1970–1976 m. dėstė Vilniaus pedagoginiame institute. Nuo 1976 m. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro solistė, Lietuvos ...

                                               

Antanas Čiužas

1943 m. baigė Kuktiškių šešiametę mokyklą, 1950 m. – Utenos pirmąją vidurinę mokyklą. 1955 m. baigė Vilniaus universitetą. 1964 m. ekonomikos mokslų kandidatas. 1956–1964 m. dirbo Ekonomikos institute. 1964–1970 m. Kauno politechnikos instituto V ...

                                               

Rosita Čivilytė

Gimė Vilniuje. Baigė Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatoriją. Dainininkės karjerą pradėjo 17-os metų. Dainavo "Lietuvos" viešbutyje, 1992 – 1993 metais dainavo Jungtinių Arabų Emyratų klubuose. 1995 m. su grupe "Sledge Hammer" išvyko gastrol ...

                                               

Aloyzas Čižas

Muzikos mokėsi pas vietos vargonininką V. Kriaunevičių. 1934–1941 m. lankė Panevėžio berniukų gimnaziją, kur muzikos žinių gavo iš mokytojo Mykolo Karkos. 1941 m. įstojęs į Kauno konservatoriją, studijavo vargonavimą, specialiąją harmoniją ir cho ...

                                               

Vaclovas Čižiūnas

1927 m. baigė S. Daukanto mokytojų seminariją, 1938–1939 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete, 1942 m. baigė Vilniaus universitetą. 1917–1939 m. mokytojavo, 1939 m. dėstė Ukmergės mokytojų seminarijoje. 1941–1944 m. dirbo Švietimo ministeri ...

                                               

Algimantas Dabašinskas (1947)

1967 m. baigęs Igliaukos vidurinę mokyklą muzikos mokėsi pas K. Balicką, iki 1969 m. pabaigos tarnavo sovietų armijoje. 1970–1974 m. muziką studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute chorvedybos mokėsi pas A. Jozėną ir B. Razauskien ...

                                               

Jolanta Dadonienė

1983 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1990 m. medicinos mokslų kandidatė. 1983–1985 m. dirbo Kurortologijos mokslinio tyrimo laboratorijoje Birštone, 1985–1993 m. Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institute, nuo 1995 m. šio instituto dir ...

                                               

Valentina Dagienė

1978 m. baigė Vilniaus universitetą. 1993 m. fizinių mokslų daktarė. Nuo 1978 m. dirba Matematikos ir kibernetikos institute nuo 1990 m. Matematikos ir informatikos institutas, nuo 2002 m. Informatikos metodologijos skyriaus vadovė; nuo 2005 m. v ...

                                               

Mindaugas Dagys

1970 m. baigė Vilniaus inžinerinį statybos institutą. 1981 m. technikos mokslų kandidatas. Nuo 1974 m. dirba Puslaidininkių fizikos institute, nuo 1985 m. vyresnysis mokslo darbuotojas, 1989–2005 m. direktoriaus pavaduotojas.

                                               

Juozas Izidorius Dailidė

Studijavo matematiką Miuncheno ir Heseno universitetuose. 1929 m. filosofijos matematikos daktaras. 1927–1941 m. mokytojavo Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje, Vilkaviškio kunigų seminarijoje, Šiauliuose ir Kaune. 1941 m. iš Kauno ištremtas Į ...

                                               

Antanas Dailidė (1888)

1904 m. baigė Marijampolės gimnaziją, o 1909 m. – Seinų kunigų seminariją. Studijavo Šveicarijoje: Fribūro universitete įgijo teologijos licenziato laipsnį. 1911 m. gegužės 7 d. įšventintas kunigu. Grajevo, vėliau Virbalio bažnyčios vikaras. 1921 ...

                                               

Juozas Dailydė

1983 m. baigė Vilniaus universitetą, istorijos mokytojas. Druskininkų Ryto gimnazijos istorijos vyresnysis mokytojas. 2007–2019 m. ir 2020 m. Druskininkų savivaldybės tarybos narys. Lietuvos centro sąjungos, 2003–2016 m. Lietuvos socialdemokratų ...

                                               

Ona Danutė Dambrauskaitė

1956 m. baigė Vilniaus universitetą. 1972 m. teisės mokslų kandidatė. 1956–1958 m. dirbo Rygos mokslinio tyrimo kriminalistikos laboratorijoje dokumentų tyrimo eksperte, tyrimus atlikdavo Baltijos šalims ir Kaliningrado sričiai. 1958 m. tokią lab ...

                                               

Vilmantas Dambrauskas

1971-1982 m. mokėsi Šiaulių J.Janonio vidurinėje mokykloje, 1982-1989 m. studijavo Vilniaus dailės institute. 1989-1991 m. Šiaulių miesto kultūros centro dailininkas, 1991-1997 m. firmų "Mantas design", "Abovas", "Nesezonas" dizaineris. Nuo 1998 ...

                                               

Vingaudas Jonas Damijonaitis

1956 m. baigė Vasario 16 gimnaziją. 1956–1964 m. studijavo Getės universitete Frankfurte prie Maino, Popiežiškajame Grigaliaus universitete Romoje, jį baigė 1964 m. Filosofijos – teologijos akademijoje Paderborne Vokietija studijavo filosofiją ir ...

                                               

Algimantas Damijonaitis

Algimantas Damijonaitis – pedagogas, Lietuvos ir Šakių rajono savivaldybės visuomenės bei politinis veikėjas.

                                               

Juozas Damijonaitis

Šeimoje augo keturi vaikai: broliai Vincas ir Feliksas bei sesuo Natalija. Mokslus pradėjo Višakio Rūdos pradžios mokykloje, 1887–1890 m. mokėsi Veiverių mokytojų seminarijoje. Negavęs mokytojo vietos Lietuvoje, 1890–1914 m. dirbo mokytoju centri ...

                                               

Honorata Danilčenko

1971 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1985 m. žemės ūkio mokslų kandidatė. 1975–1980 m. dirbo Kauno šiltnamių kombinate. Nuo 1981 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos nuo 1996 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas Agronomijos fakulteto dėstyto ...

                                               

Antanas Pranas Daniliauskas

Antanas Pranas Daniliauskas – Lietuvos mokytojas, švietėjas, draudžiamosios lietuviškos spaudos platintojas.

                                               

Robertas Danys

1981 m. baigė Vilniaus S. Nėries vidurinę mokyklą, 1986 m. – lietuvių kalbos ir literatūros studijas Vilniaus universiteto VU Filologijos fakultete. 1986–1989 m., 1990–1993 m., 1994–1995 m. mokytojavo Vilniaus mokyklose. 1993–1994 m. Vilniaus ped ...

                                               

Henrikas Danišauskas

1981 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, mokytojas. Molėtų raj. Alantos vidurinės mokyklos rusų kalbos mokytojas metodininkas. Lietuvos krikščionių demokratų partijos, partijos Lietuvos krikščionys demokratai Molėtų rajono skyriaus narys. 200 ...

                                               

Giedrius Juozas Daniulaitis

1960 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1974 m. architektūros mokslų kandidatas. 1960–1961 m. Jonavos rajono vyr. architektas, projektavimo grupės vadovas. 1962–2003 m. dirbo Kauno technologijos universiteto Statybos ir architektūros institu ...

                                               

Stasys Danius

Stasys Danius – profesorius, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos ir Kaišiadorių rajono politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Linas Dargevičius

1993 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, istorijos mokytojas. 1993–2003 m. ir nuo 2007 m. Raseinių Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos istorijos mokytojas, 2003–2007 m. Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotojas, nuo 2007 m. ir VšĮ Rasein ...

                                               

Jokūbas Dargis

Mokydamasis Kybartuose giedojo bažnyčios chore, pasireikšdavo ir kaip solistas. 1940 m. apsigyvenęs Kaune, dainavo Muzikinės komedijos teatro chore, o 1941–1944 m. Valstybinio operos ir baleto teatro chore. Paskui kurį laiką mokytojavo Kamajų Rok ...

                                               

Eugenijus Dargužas

1976 m. baigė Vilniaus valstybinį pedagoginį institutą, istorijos mokytojas. Pagėgių Algimanto Mackaus gimnazijos istorijos mokytojas – metodininkas. Nuo 1999 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Pagėgių skyriaus narys, nuo 2011 m. skyriaus pirmi ...

                                               

Nijolė Dariūtė-Maštarienė

Nijolė Dariūtė-Maštarienė – Lietuvos gydytoja terapeutė, medicinos mokslų kandidatė, tapytoja, visuomenės veikėja.

                                               

Rolandas Daugėla

1968–1979 m. mokėsi Kauno 27-ojoje vidurinėje mokykloje, 1972–1977 m. lankė vakarinę muzikos mokyklą H. Michelevičiaus akordeono klasę. 1979–1983 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno Juozo Gruodžio aukštesniojoje muzikos mokykloje dėst. Leokadija Jan ...

                                               

Rimantas Daugelavičius

Rimantas Daugelavičius – Lietuvos biochemikas, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius, VDU Gamtos mokslų fakulteto Biochemijos ir biotechnologijų katedros vedėjas.

                                               

Aldona Daugilytė

1949–1961 m. mokėsi Debeikių vidurinėje mokykloje, 1969 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, mokytoja. 1993 m. baigė Panevėžio vyskupijos katechetikos centro kursus ir įgijo tikybos mokytojos kvalifikaciją. 1995 m. baigė Respublikinio mokytojų ...

                                               

Birutė Dauginytė

1959–1963 m. choro dirigavimo mokėsi Šiaulių muzikos technikume dėst. B. Sližys, 1963–1965 m. neakivaizdiniu būdu, o 1968–1972 m. stacionare choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje vyr. dėst. A. Armino klasė. 1963–1968 m ...

                                               

Linas Daugnora

1981 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1989 m. veterinarijos mokslų kandidatas. 1981–1986 m. dėstė Alantos tarybiniame ūkyje–technikume. Nuo 1989 m. Lietuvos veterinarijos akademijos dėstytojas, 1995"–2004 m. Anatomijos ir histologijos k ...