ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 75


                                               

Teresė Degutienė

Gimė ir augo ūkininkų Malinauskų šeimoje. Pasirinko pedagogės profesija, paskirta Pristavonių pagrindinės mokyklos direktore. Vadovauja mokyklos dramos būreliui, mokinių šokių kolektyvui "Dzūkelis", kuris populiarina vietinius folklorinius šokius ...

                                               

Vytautas Degutis

1948-1956 m. mokėsi Maldabūdžio, Šilavoto, Kuišių ir Plutiškių mokyklose. 1958 m. baigė Kapsuko dabartinę Marijampolės pedagoginę mokyklą ir pradėjo dirbti Naujosios Ūtos septynmetėje mokykloje kūno kultūros, dailės, muzikos ir techninių darbų mo ...

                                               

Mindaugas Dėlkus

Baigė Šiaulių universitetą, vadybos magistras. Nuo 2002 m. Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnybos Šiaulių darbo rinkos mokymo centro direktorius. Lietuvos tęstinio mokymo centrų asociacijos vadovas.

                                               

Juozas Deltuva

1958 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1966 m. technikos mokslų kandidatas. 1958–2002 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas dėstytojas, 1969–1979 m. ir 1988–1994 m. Statybinių medžiagų katedros vedėj ...

                                               

Laima Denutienė

1988 m. baigė Šiaulių K. Preikšo pedagoginį institutą, pradinių klasių pedagogė. Varėnos "Ąžuolo" vidurinės mokyklos mokytoja, nuo 2009 m. Varėnos "Šaltinėlio" pradinės mokyklos, pradinių klasių mokytoja. 2004 m. Darbo partijos narė, Varėnos fili ...

                                               

Jonas Dereškevičius (1891)

Kilęs iš valstiečių. Baigęs Veiverių mokytojų seminariją, mokytojavo Seinuose. 1917 m. Vilniaus konferencijos dalyvis – delegatas nuo Seinų miesto. Paskelbus Lietuvos Nepriklausomybę buvo Švietimo mininsterijos inspektoriumi Seinų, Augustavo ir S ...

                                               

Kostas Dereškevičius

1967 m. baigė Lietuvos dailės institutą, mokytojai Antanas Gudaitis, Vladas Karatajus, Vladas Mackevičius. 1971–1980 m. Vilniaus universiteto, nuo 1980 m. Lietuvos dailės instituto nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademija dėstytojas, nuo 1993 m. pro ...

                                               

Antanas Dibisteris

Vytauto Didžiojo 500-ųjų mirties metinių minėjimo komiteto Alsėdžių skyriaus valdybos pirmininkas 1930 m., Alsėdžių ir Kartenos valsčių pradinių mokyklų moksleivių sporto ir dainų švenčių ir kitų renginių organizatorius, Kartenos suaugusiųjų savi ...

                                               

Aleksandras Dičpetris

Gimė 1906 m. spalio 31 d. Linkuvoje. 1933 m. baigė VDU Teologijos–filosofijos fakultetą, kur studijavo germanistiką, lituanistiką ir pedagogiką, priklausė "Šatrijos" draugijai. Eilėraščius nuo 1923 m. spausdino Ateityje, Pavasaryje, Židinyje, Gra ...

                                               

Ramutė Didvalienė

1984–1999 m. Karalkrėslio vidurinės mokyklos pradinių klasių mokytoja. Nuo 2000 m. Gražiškių seniūnijos seniūnė. Lietuvos savivaldybių seniūnų asociacijos narė. Nuo 1998 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Vilkaviškio rajono skyriaus narė. 2002 ...

                                               

Janina Didžiapetrienė

1963 m. baigė Vilniaus universitetą. 1974 m. medicinos mokslų kandidatė. 1963–1967 m. dėstė Vilniaus medicinos mokykloje. Nuo 1967 m. dirba Vilniaus universiteto Onkologijos institute 1957–1990 m. Lietuvos onkologijos mokslinio tyrimo institutas, ...

                                               

Povilas Dikčius

1956 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1956–1971 m. dėstė muzikos mokyklose. 1970 m. baigė LSSR konservatorijos Eduardo Balsio klasę. Nuo 1971 m. LKP CK kultūros skyriaus instruktorius. 1987–1991 m. Lietuvos muzikų draugijos pirmininkas.

                                               

Jonas Dilys

Mokėsi Nemunėlio Radviliškyje, Kaune, Kijeve, Peterburge. Nuo 1919 m. sausio 19 d. Biržų progimnazijos pasaulinės istorijos mokytojas. Domėjosi kultūriniu ir visuomeniniu gyvenimu, 1920 m. įsijungė į Biržų dailės draugijos "Mūza" darbą. Vadovavo ...

                                               

Jonas Danguolis Diliūnas

1959 m. baigė Vilniaus universitetą. 1971 m. geologijos ir mineralogijos mokslų kandidatas. 1959–1968 m. dirbo Lietuvos geologijos valdybos organizacijose. Nuo 1968 m. dirba Geologijos institute nuo 2002 m. Geologijos ir geografijos institutas, P ...

                                               

Karolis Dineika

Gimė Vinco Dineikos ir Elžbietos Gaigalaitės-Dineikienės šeimoje. Brolis Viktoras Dineika. Sūnūs Raimundas Arnas Dineika, Vincas Dineika, duktė – poetė Gynė Dineikaitė. Baigęs vidurinę mokyklą, 1916 m. Tartu įgijo gimnazijos kūno kultūros mokytoj ...

                                               

Nijolė Dirginčienė

1975 m. baigė Šilutės 3–ąją vidurinę mokyklą, 1976–1981 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute. 1997–1998 m. studijavo Vilniaus universiteto Filosofijos fakultete, 2007 m. baigė Kauno technologijos universiteto vadybos ir verslo administra ...

                                               

Larisa Dmitrijeva

Larisa Dmitrijeva – Lietuvos ir Vilniaus miesto savivaldybės politinė bei visuomenės veikėja, Lietuvos Respublikos Seimo narė.

                                               

Mykolas Dobkevičius

1964 m. baigė Vilniaus universitetą. 1971 m. Sąjunginiame hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos mokslo tyrimų institute apgynė disertaciją "Centrinės Pabaltijo arterinio baseino dalies arterinio vandens resursų formavimosi sąlygų analizė eksp ...

                                               

Povilas Dobkevičius

Mokėsi Vilniaus M.K.Čiurlionio meno mokykloje. 1973 m. baigė monumentaliąją dekoratyvinę tapybą Vilniaus dailės institute, vadovas Algimantas Stoškus. Baigęs institutą liko dirbti tapybos katedroje, bet buvo paimtas į armiją. 1975-2000 m. Šiaulių ...

                                               

Bronius Dobrovolskis

1951 m. baigė Telšių mokytojų seminariją, 1953 m. Klaipėdos mokytojų institutą, 1956 m. Vilniaus pedagoginį institutą, 1965 m. Vilniaus universitetą. 1968 m. pedagogikos mokslų kandidatas. 1951–1953 m. mokytojavo Klaipėdos, 1953–1956 m. Klaipėdos ...

                                               

Kostas Dočkus

1975 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, mokytojas, 2006 m. Kauno technologijos universitete baigė viešąjį administravimą. Nuo 1995 m. iki 2013 m. Radviliškio rajono savivaldybės administracijos Šeduvos miesto seniūnijos seniūnas. Lietuvos kri ...

                                               

Jonas Domarkas

Baigęs Aleksandravo pradžios mokyklą, 1942–1949 m. mokėsi Kartenos progimnazijoje, 1949–1953 m. – Klaipėdos muzikos mokykloje. 1958 m. baigė Lietuvos konservatorijos muzikos teorijos, 1970 m. – kompozicijos klasę. Eduardo Balsio mokinys. 1958–195 ...

                                               

Nijolė Domarkienė-Šimonytė

Baigusi Vilniaus S. Nėries vidurinę mokyklą, 1952–1957 m. lietuvių kalbą ir literatūrą studijavo Vilniaus valstybiniame pedagoginiame institute. 1950–1954 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje dėst. B. Piekarskis ...

                                               

Kazys Dominas

1919 m. buvo Vadoklių valsčiaus darbininkų ir mažažemių valstiečių atstovų tarybos pirmininkas, dirbo Subačiuje, Panevėžyje. 1920 m. Lietuvos profsąjungų Centro biuro pirmininkas. 1922 m. išrinktas į Pirmąjį Seimą pagal kuopininkų sąrašą. 1923–19 ...

                                               

Viktoras Doroševas

1980 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1996 m. technologijos mokslų daktaras. 1979–1992 m. Durpių pramonės valdybos inžinierius, vyresnysis inžinierius. Nuo 1992 m. dirba Kauno technologijos universitete, nuo 2001 m. dėstytojas, nuo 2008 m. ...

                                               

Pranas Dovydaitis

Pranas Dovydaitis – Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras, Ministras pirmininkas, teisininkas, filosofijos mokslų daktaras, profesorius, Lietuvos ateitininkų sąjungos vadovas, enciklopedistas, apie 40 periodinių leidinių redaktorius ir leidėjas.

                                               

Alberta Natalija Dragūnaitienė

Šakių rajono savivaldybės Sudargo pagrindinės mokyklos lietuvių kalbos ir literatūros mokytoja, Sudargo krašto kraštotyrininkė, Sudargo Martyno Sederevičiaus "Šviesos" klubo globėja. Sudargo kaimo bendruomenės centro vadovė. Nuo 1995 m. Lietuvos ...

                                               

Gražina Stanislava Drąsutienė

1972 m. baigė Vilniaus universitetą. 1988 m. medicinos mokslų kandidatė. Nuo 1974 m. Vilniaus universiteto dėstytoja, nuo 2007 m. profesorė. Nuo 1994 m. Vilniaus universiteto Akušerijos ir ginekologijos klinikos iki 2002 m. Vilniaus universiteto ...

                                               

Magdalena Draugelytė-Galdikienė

Gimė Bardauskų kaime prie Gižų, mokytojo Petro Draugelio šeimoje. Šioje šeimoje užaugo septyni vaikai, visi buvo leidžiami į mokslus. Galima manyti, kad Magdalenai Draugelytei didelę įtaką darė jos vyresni broliai kunigas Vladas Draugelis bei gyd ...

                                               

Paulius Drevinis

1924–1927 m. gyveno Petriškių kaime. Baigė Biržų gimnaziją, 1943 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1948 m. sovietinio saugumo suimtas ir ištremtas į Krasnojarsko kraštą, 1950 m. į Irkutsko sritį. 1956 m. grįžo į Lietuvą. 1958 m. Vilniaus un ...

                                               

Adolfas Driukas

1948 – 1950 m. Panevėžio muzikos mokykloje pas J. Kavaliauską mokėsi griežti violončele ir pas M. Karką chorvedybos, griežė simfoniniame orkestre. 1962 – 1966 m. choro dirigavimo neakivaizdiniu būdu mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos techn ...

                                               

Ona Drobelienė

Gimė Intoje Rusija, tremtinės ir politinio kalinio šeimoje. Į Lietuvą šeima grįžo 1963 metais. 1963–1967 m. mokėsi Anykščių pradinėje, 1967–1971 m. – Anykščių 2-ojoje vidurinėje mokykloje, 1971–1975 m. baigė Rokiškio kultūros mokyklą ir įgijo rež ...

                                               

Mykolas Dromantas

1977 m. baigė Šiaulių pedagoginį institutą, fizikos mokytojas. 1993–1995 m. Danijos technologijų instituto stažuotojas. 2000 m. baigė Kauno technologijos universitetą, gamybos vadybos mokslo bakalauras, 2002 m. – vadybos ir verslo administravimo ...

                                               

Jadvyga Drungaitė

1918–1921 m. mokėsi Zarasų pradžios mokykloje. Mokytojavo Bikūnų Antalieptės valsčius pradžios mokykloje. Atsisakiusi mokytojos darbo, 1923–1927 m. mokėsi Rokiškio gimnazijoje. Besimokydama Rokiškio gimnazijoje, Jadvyga susirgo džiova, ilgai gydė ...

                                               

Gediminas Dubauskas

1980 m. baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą. 1987–1991 m. mokėsi TSRS mokslų akademijos Maskvos radioelektronikos ir inžinerijos instituto aspirantūroje, 1992 m. fizikos ir matematikos mokslų kandidatas. 1993–1995 m. studijavo Vidurio E ...

                                               

Stanislavas Dubauskas

1962 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. 1973 m. pedagogikos mokslų kandidatas. 1954–1955 m. Jonavos rajoninės bibliotekos vedėjas. 1964–1965 m. Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinio knygų tvarkymo skyriaus ve ...

                                               

Artūras Dubickas

1982–1983 m. studijavo Vilniaus universitete, 1983–1987 m. Maskvos M. Lomonosovo universitete, 1987–1990 m. jo aspirantas, vadovaujamas prof. N. I. Feldmano apgynė disertaciją "On approximation of some algebraic numbers and logarithms of algebrai ...

                                               

Juozas Dubickas (1939)

1959–1963 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno Juozo Gruodžio muzikos technikume dėst. Vladas Balsys. 1965–1972 m. choro dirigavimo studijas neakivaizdiniu būdu tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje doc. Nadeždos Kazakauskienės klasė. Nuo 1962 ...

                                               

Audrius Dubietis

1989 m. baigė Vilniaus universitetą. 1996 m. apgynė disertaciją "Galingų pikosekundinių impulsų netiesinė spūda esant tribangei sąveikai", fizinių mokslų daktaras. Nuo 1989 m. Vilniaus universiteto Lazerinių tyrimų centro Kvantines elektronikos k ...

                                               

Andrius Dubinskas

Andrius Dubinskas – teisininkas, spaudos bendradarbis, visuomenės veikėjas, draudžiamos lietuviškos spaudos platintojas, pedagogas.

                                               

Rimantas Dugnas

1952–1956 m. choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje dėst. A. Liberis. Mokydamasis vadovavo Panevėžio mėsos kombinato mišriajam chorui, kurį parengė 1955 m. respublikinei dainų šventei. Baigęs muzikos mokyklą, keletą metų dirbo Panevė ...

                                               

Elvyra Dulaitienė

Jauniausia iš seserų taip pat kraštotyrininkių Stefanijos Glemžaitės ir Mikalinos Glemžaitės. 1911 m. baigė dviklasę Kupiškio mokyklą ir išvyko į Peterburgą. Mokėsi Šv. Kotrynos gimnazijoje. 1915–1919 m. mokytojavo Rusijoje, lankė pedagoginius ku ...

                                               

Pranas Dūmanas

Išmokęs vargonuoti, 1945–1948 m. vargonininkavo Kupreliškio Biržų r. bažnyčioje, 1948–1953 m. choro dirigavimo mokėsi Panevėžio muzikos mokykloje dėst. M. Karka, lankė bendrojo lavinimo vakarinę mokyklą, vargonininkavo Panevėžio Švč. Trejybės baž ...

                                               

Lina Dumbliauskaitė

1956–1960 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje dėst. A. Čeičys. Mokyklą baigusi su pagyrimu, 1960–1965 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje prof. A. Budriūno klasė. 1969–1973 m. choro ...

                                               

Danutė Dumbraitė-Vaičiulionienė

1951–1962 m. Kauno dešimtmetėje muzikos mokykloje mokėsi fortepijono dėst. Aldona Babinienė-Motiekaitytė ir choro dirigavimo dėst. Danguolė Vaitkutė. 1962–1967 m. choro dirigavimą studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje doc. Juozo Karoso ...

                                               

Aleksandras Dundulis

1937 m. baigė Slanimo mokytojų seminariją. Mokytojavo Vilniaus krašte, Vilniuje. Nuo 1939 m. Vilniaus universitete studijavo lituanistiką. Už lietuvišką veiklą lenkų valdžios tardytas ir kalintas. 1944 m. pasitraukė į Vokietiją. Studijas baigė 19 ...

                                               

Kastytis Juozas Dundulis

1964 m. baigė Vilniaus universitetą. 1972–1976 m. mokėsi Leningrado kalnakasybos instituto aspirantūroje. 1976 m. geologijos ir mineralogijos mokslų kandidatas. 1963–1970 m. dirbo Vilniaus hidrogeologijos ekspedicijoje, 1971–1980 m. – Inžinerinių ...

                                               

Gintautas Dzemyda

1980 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1997 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras, 1998 m. profesorius. Nuo 1980 m. dirba Matematikos ir informatikos institute nuo 2010 m. Vilniaus universiteto Matematikos ir informatikos institutas ...

                                               

Dalė Dzemydienė

1980 m. su pagyrimu baigė Kauno politechnikos instituto Skaičiavimo mašinų fakulteto Taikomosios matematikos specialybę. 1995 m. apgynė matematikos ir informatikos mokslų daktaro disertaciją, 2004 m. apgynė socialinių mokslų vadybos ir administra ...

                                               

Jadvyga Dzencevičienė

1981 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, žemės ūkio gamybos ekonomistė, organizatorė. Aukštadvario žemės ūkio mokyklos profesijos mokytoja, Dzencevičienės IĮ savininkė, 2005 m. Trakų rajono savivaldybės administracijos Aukštadvario seniūnijos ...