ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 76


                                               

Birutė Eišmontienė-Raudonytė

1981 m. baigusi Plutiškių vidurinę mokyklą, mokėsi vienų metų chorvedžių kursuose Marijampolės muzikos mokykloje dirigavimą dėstė A. Uzėla. 1962–1966 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno J. Gruodžio muzikos mokykloje – technikume dėst. l. Kuzmienė. 1 ...

                                               

Janina Juškutė-Eivienė

1956–1960 m. choro dirigavimo mokėsi Šiaulių muzikos mokykloje dėst. Romanas Andriuškevičius. 1966–1969 m. choro dirigavimo studijas neakivaizdiniu būdu tęsė LSSR konservatorijoje dėst. Liongino Abariaus klasė ir 1974–1976 m. Klaipėdos fakultetuo ...

                                               

Henrikas Elzbutas

1965 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1971 m. apgynė disertaciją "Silikatinio betono ir jo komponentų kai kurių savybių tyrimas dielektriniais metodais", technikos mokslų kandidatas. Nuo 1965 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Ka ...

                                               

Johanas Erdmanas

Nuo 1750 m. kunigas jėzuitas. 1753–1758 m. studijavo filosofiją, matematiką, fiziką ir astronomiją Vilniaus jėzuitų kolegijoje ir Vilniaus universitete, 1760–1764 m. – teologiją Braunsbergo dabar Branievas jėzuitų kolegijoje. 1769 m. filosofijos, ...

                                               

Pranciškus Erelis

1945 m. baigė Vytauto Didžiojo universitetą. 1976 m. medicinos mokslų daktaras. 1945–1949 m. Vytauto Didžiojo universiteto nuo 1946 m. Kauno universitetas dėstytojas. 1949–1958 m. Mažeikių ligoninės Terapijos skyriaus vedėjas. 1958–1963 m. Šiauli ...

                                               

Algimantas Fedaravičius

1975 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1988 m. technikos mokslų daktaras. 1977–1991 m. dirbo Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas moksliniame centre "Vibrotechnika", 1980–1991 m. Vibromechanizmų labora ...

                                               

Felicijonas Konstantinas Fedaravičius

1958 m. baigė Nemunėlio Radviliškio vidurinę mokyklą, 1967 m. baigė Vilniaus pedagoginio instituto Lietuvių kalbos ir literatūros fakultetą. 1961–1974 m. mokytojavo Pasvalio rajono ir Biržų mokyklose. 1965–1966 m. laikraščio "Biržiečių žodis", 19 ...

                                               

Nojus Feigelmanas

1936–1940 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Technikos fakultete, 1959 m. baigė Vilniaus universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą. 1945–1949 m. Vilniaus universiteto Karinės katedros dėstytojas, 1950–1962 m. Vilniaus universiteto b ...

                                               

Marijona Fergizienė

1958 m. baigė Joniškėlio vidurinę mokyklą, 1960 m. – Klaipėdos pedagoginę mokyklą, įgijo pradinių klasių mokytojos specialybę. 1964–1969 m. neakivaizdžiai studijavo Šiaulių pedagoginiame institute, įgijo pradinio mokymo pedagogikos ir metodikos i ...

                                               

Aušra Feser

1986 m. baigė Vilniaus universitetą, geografijos dėstytoja. Nidos kultūros ir turizmo informacijos centro "Agila" renginių režisierė. "Nehrung reisen" firmos bendrasavininkė. 2007–2011 m. Neringos savivaldybės mero pavaduotoja. Liberalų ir centro ...

                                               

Vytautas Filipavičius

1947 m. baigė Kauno universitetą. 1955 m. technikos mokslų kandidatas. 1947–1984 m. Lietuvos žemės ūkio akademijos dėstytojas, 1957–1972 m. Traktorių ir automobilių katedros vedėjas; nuo 1958 m. docentas.

                                               

Manvilis Filipovas

Baigęs Plungės vidurinę mokyklą, 1954 m. įstojo į Klaipėdos muzikos mokyklą ir vienus metus choro dirigavimo mokėsi pas B. Daukintaitę-Razauskienę. 1955–1958 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos mokykloje dėst. V. Ūseviči ...

                                               

Pilypas Frizijus

1593 m. įstojo į jėzuitų ordiną, mokėsi Krokuvoje, 1593-1595 m. Rygoje, 1595-1596 m. Tartu ir 1596-1604 m. Vilniaus universitete, įšventintas kunigu. 1605-1613 m. Braunsbergo dab. Branevas ir Nesvyžiaus jėzuitų kolegijose dėstė matematiką, filoso ...

                                               

Povilas Gabalis

Baigęs Raudėnų septynmetę mokyklą, 1950–1954 m. choro dirigavimo mokėsi Klaipėdos muzikos mokykloje dėst. Klemensas Griauzdė ir Juozas Karosas. Mokydamasis vadovavo Klaipėdos rajoninės sviesto – sūrių bazės mišriajam chorui ir "Aušros" fabriko mo ...

                                               

Vytautas Gabrijolavičius

1947 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją. 1955 m. veterinarijos mokslų kandidatas. 1948-1993 m. Lietuvos veterinarijos akademijos dėstytojas. Nuo 1977 m. profesorius.

                                               

Vytautas Gabriūnas

1954 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1954–1976 m. dirbo Mokslinėse restauracinėse gamybinėse dirbtuvėse Vilniuje, Paminklų konservavimo instituto grupės vadovas, projektų vyr. architektas. 1961–1968 m. ir 1976–1978 m. Lietuvos dailės institut ...

                                               

Roaldas Gadonas

1972 m. baigė Kupiškio vidurinę mokyklą. 1977 m. baigė Vilniaus valstybinį universitetą. 1984 m. Baltarusijos TSR Mokslų akademijoje apgynė fizikos ir matematikos mokslų kandidato dabar – mokslų daktaro disertaciją tema "Polimetininių fotosensibi ...

                                               

Vytautas Gaidamavičius

1955 m. baigė Lietuvos konservatorijos A. Dvarionienės fortepijono klasę. 1955-1957 m. Lietuvos operos ir baleto teatro koncertmeisteris. 1957-1974 m. Vilniaus pedagoginio instituto dėstytojas, 1959-1974 m. Instrumentinės muzikos katedros vedėjas ...

                                               

Rūta Gaidamavičiūtė

1978 m. baigė Lietuvos konservatorijos A. Ambrazo muzikos teorijos klasę. 1993 m. humanitarinių mokslų daktarė. 1978–1981 m. Lietuvos konservatorijos Klaipėdos fakultetų dab. LMTA Klaipėdos fakultetas, nuo 1981 m. Lietuvos konservatorijos dab. Li ...

                                               

Violeta Gaidamavičiūtė-Kisielienė

1974 m. baigė Lietuvos dailės institutą. Lietuvos dailininkų sąjungos narė. Nuo 1974 m. dalyvavo daugiau kaip 100 grupinių parodų Lietuvoje ir užsienyje. Individualios parodos: Kolumbija, Niujorkas, Lundas – 1996 m. Paryžius, Amesas Ajovos valsti ...

                                               

Dalija Salomėja Gaidamonienė

1961 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1967 m. Eksperimentinės ir klinikinės medicinos institute apgynė disertaciją "Suaugusių pirminės tuberkuliozės klinikinės eigos ypatumai šiuolaikinio antibakterinio gydymo laikotarpiu", medicinos mokslų ka ...

                                               

Povilas Gaidelionis

Povilas Gaidelionis apskritis, Rusijos imperija) – 1935 m. liepos 1 d. Kaune) – Lietuvos pedagogas ir visuomenės veikėjas, redaktorius.

                                               

Povilas Gaidelis

1959 m. baigė miškininkystės mokslus ir 4 metus dirbo gamtposaugos srityje. 1969 m. baigė Vilniaus universitetą. 1974 m. apgynė disertaciją "Kai kurių imunodepresantų poveikis linijinių pelių odos alotransplantatų gyvybingumo trukmei ir morfohist ...

                                               

Vladas Gaidys

Tėvas Antanas Gaidys. 1975 m. baigė Vilniaus universiteto Fizikos fakultetą. 1976–1979 m. TSRS mokslų akademijos Sociologinių tyrimų instituto Maskvoje aspirantas. 1981 m. filosofijos mokslų kandidatas. Nuo 1980 m. Filosofijos, sociologijos ir te ...

                                               

Virginija Gaigalaitė

Virginija Gaigalaitė – Lietuvos matematikė, gydytoja neurologė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė, fizinių mokslų daktarė.

                                               

Gediminas Gaigalas

Tėvas Algirdas Gaigalas. 1982 m. baigė Vilniaus universitetą. 2001 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras. Nuo 1992 m. Teorinės fizikos ir astronomijos instituto nuo 2002 m. Vilniaus universiteto Teorinės fizikos ir astronomijos institutas moksl ...

                                               

Kleopas Gaigalis

1905 m. baigė Sankt Peterburgo elektrotechnikos institutą. Statė radijo stotis Rusijos Tolimuosiuose Rytuose ir šiaurėje. 1917–1919 m. Rusijos radijo departamento direktorius. 1919–1923 m. Rusijos Šiaurės radijo rajono valdytojas. 1923–1926 m. va ...

                                               

Danutė Gailienė

Danutė Gailienė – Lietuvos psichologė, habilituotoji socialinių mokslų daktarė, profesorė, Lietuvių katalikų mokslo akademijos akademikė ir Centro valdybos pirmininkė.

                                               

Romualdas Gailys

1964 m. baigė Kauno medicinos institutą. 1975 m. medicinos mokslų kandidatas. Nuo 1964 m. dirbo Kauno raj. centrinėje ligoninėje. Nuo 1966 m. Kauno medicinos instituto nuo 1998 m. Kauno medicinos universitetas, nuo 2010 m. Lietuvos sveikatos moks ...

                                               

Alina Gailiūnienė

Alina Gailiūnienė-Vyšniauskaitė – Lietuvos pediatrė endokrinologė, sporto medikė, habilituota biomedicinos mokslų daktarė.

                                               

Darius Gailius

1996 m. baigė Kauno technologijos universitetą. 2002 m. technologijos mokslų daktaras. Nuo 1996 m. Kauno technologijos universiteto dėstytojas, Metrologijos instituto mokslo darbuotojas, nuo 2002 m. docentas.

                                               

Brunonas Gailiušis

1960 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1989 m. geografijos mokslų daktaras. Nuo 1960 m. Fizikinių ir techninių energetikos problemų instituto nuo 1990 m. Lietuvos energetikos institutas mokslo darbuotojas, nuo 1988 m. Hidrologijos laborator ...

                                               

Silvestras Gaižiūnas

1968 m. baigė Panevėžio 2-ąją vidurinę mokyklą dabar Vytauto Žemkalnio gimnazija. 1971 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1981 m. Filologijos mokslų kandidatas. 1971–1977 m. ir nuo 2004 m. Lietuvių kalbos ir literatūros instituto nuo 1990 m. ...

                                               

Arvaidas Galdikas

1985 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą, 1989-1991 m. studijavo Vytauto Didžiojo universitete. 2000 m. habilituotas fizinių mokslų daktaras. 1985-1989 m. dirbo Karmėlavos vidurinėje mokykloje. 1994-1999 m. Vytauto Didžiojo universiteto, nuo 1 ...

                                               

Algirdas Jonas Galdikas

1972 m. baigė Vilniaus universitetą. 1990 m. fizikos ir matematikos mokslų daktaras. Nuo 1972 m. Puslaidininkių fizikos instituto mokslo darbuotojas, nuo 1990 m. – Jutiklių laboratorijos vedėjas, nuo 1994 direktoriaus pavaduotojas. 1994–1996 m. V ...

                                               

Ona Galdikienė

1950 m. baigė Vilniaus universitetą. 1973 m. chemijos mokslų daktarė. 1950–1995 m. dirbo Chemijos ir cheminės technologijos institute nuo 1992 m. Chemijos institutas, 1976–1984 m. jo Specializuotos tarybos mokslinė sekretorė, nuo 1979 m. korozijo ...

                                               

Danguolė Galinauskienė-Urbanavičiutė

Tėvas Viktoras Urbanavičius 1907–1944 buvo baigęs Stasio Šimkaus vadovaujamą Klaipėdos konservatoriją, mokytojavęs Alytuje. Danguolė, baigusi Utenos 1-osios vidurinės mokyklos aštuonias klases, 1955–1959 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tal ...

                                               

Birutė Galinienė (1948)

1972 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultetą. 1984 m. ekonomikos mokslų kandidatė. Nuo 1972 m. Vilniaus universiteto dėstytoja, 1992–2002 m. Ekonomikos fakulteto prodekanė, 1993–2001 m. Visuomenės ūkio katedros, nuo 2001 m. Ekonominės ...

                                               

Pranas Edmundas Galinis

Nuo 1913 m. gyveno JAV. 1927 m. baigė chemiją Prinstono universitete, vėliau dėstė chemiją JAV aukštosiose mokyklose. 1928–1931 m. Harvardo universitete studijavo filologiją. 1930 m., 1932 m. ir 1937 m. Rytų Prūsijoje rinko kalbinę medžiagą. 1929 ...

                                               

Vytautas Galinis (1924)

1947 m. baigė lietuvių kalbą ir literatūrą Vilniaus pedagoginiame institute, Lituanistikos fakultete. 1973 m. filologijos mokslų daktaras. 1950–1992 m. dirbo Lietuvių kalbos ir literatūros institute nuo 1990 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos ...

                                               

Algimantas Galinis

1954 m. baigė LSSR konservatoriją. 1954–1959 m. studijavo A. Lunačiarskio teatro meno institute Maskvoje. 1958–1959 m. Vilniaus rusų dramos, 1959–1961 m. Kauno dramos teatro režisierius. 1962–1963 m. ir 1970–1990 m. LSSR konservatorijos dėstytoja ...

                                               

Vytautas Galinis (1927)

1950 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1950–1982 m. Vilniaus pedagoginio instituto dėstytojas, nuo 1967 m. docentas. 1993 m. biomedicinos mokslų daktaras. Tyrė plūdės Potamogeton genties rūšis, jų hibridus bei vidines rūšies formas. Parašė ...

                                               

Konstantinas Galkauskas

1908 m. baigė Sankt Peterburgo konservatoriją, mokytojai Nikolajus Rimskis-Korsakovas, Anatolijus Liadovas, Aleksandras Glazunovas. 1908-1940 m. dėstė Vilniaus mokyklose, Vilniaus žydų muzikos institute. 1909 m. ir 1919 m. Vilniuje įkūrė simfonin ...

                                               

Juozas Galkus

Mokėsi Joniškio gimnazijoje. 1958 m. baigė LSSR dailės institutą. Bendramoksliai: Kastytis Juodikaitis, Vytautas Kalinauskas, Stasys Krasauskas, Arūnas Tarabilda. 1959–1960 m. dirbo leidykloje "Mintis". Nuo 1960 m. LSSR dailės instituto nuo 1990 ...

                                               

Zigmantas Galminas

1960 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1975 m. technikos mokslų kandidatas. 1960–1963 m. Raseinių melioracijos statybos valdybos darbų vykdytojas, gamybos skyriaus viršininkas. 1963–1972 m. Melioracijos komiteto skyriaus viršininko pavaduot ...

                                               

Elzė Galnaitytė

1953 m. baigė Vilniaus universitetą. 1961 m. filologijos mokslų kandidatė. 1957–1993 m. Vilniaus universiteto dėstytoja; 1970–1975 m. Rusų kalbos katedros vedėja; nuo 1967 m. docentė. Tyrė veiksmažodžio veikslus, rusų ir lietuvių kalbų tipologiją ...

                                               

Jonas Galvydis

1964 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1995 m. habilituotas socialinių mokslų daktaras. 1971–1976 m. dirbo Vytėnų sodininkystės ir daržininkystės bandymų stotyje. 1976–1981 m. Cirkliškio žemės ūkio technikumo direktorius. Nuo 1982 m. Vilnia ...

                                               

Raminta Gamziukaitė-Mažiulienė

1955 m. baigė Kauno 2-ąją vidurinę mokyklą dab. Kauno Maironio universitetinė gimnazija. 1960 m. baigė germanistiką Vilniaus universitete. 1962-1965 m. studijavo Leningrado Valstybinio universiteto Filologijos fakulteto Germanų filologijos katedr ...

                                               

Vladas Algis Gapšys

Vladas Algis Gapšys – Lietuvos inžinierius mechanikas, mašinų gamybos technologas, technologijos mokslų daktaras.

                                               

Jonas Garalevičius

Jonas Garalevičius – Lietuvos muzikos instrumentų meistras, lietuvių tautinio sąjūdžio veikėjas, aviacijos konstruktorius, verslininkas.