ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 80


                                               

Stasys Gudaitis

Muzikos pradmenis gavo iš vargonininko brolio Jeronimo, o mokydamasis Marijampolės Rygiškių Jono gimnazijoje – iš muzikos mokytojo ir chorvedžio J. Kamaičio. Už dalyvavimą rezistencinėje veikloje 1946 m. buvo suimtas ir nuteistas dešimčiai metų k ...

                                               

Renaldas Gudauskas

Renaldas Gudauskas – Lietuvos informologas, socialinių mokslų daktaras, Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius.

                                               

Giedra Gudauskienė

Giedra Gudauskienė-Nasvytytė – Lietuvos kompozitorė, etnomuzikologė, pedagogė, JAV lietuvių muzikinės kultūros veikėja.

                                               

Jonas Gudauskis

Jonas Gudauskis mokėsi Kvėdarnos pradinėje mokykloje, baigė Telšių keturklasę miesto mokyklą. Peterburge gavo pradinės mokyklos mokytojo vardą. Mokytojavo Švendriškių ir Skaudvilės pradinėse mokyklose. Baigė Lietuvos universiteto Teisės fakultetą.

                                               

Juozas Gudavičius (1926)

Šokti Juozas Gudavičius pradėjo 1940 m. Vilniaus III gimnazijos šokių kolektyve. 1946–1967 m. su pertrauka Valstybinio dainų ir šokių ansamblio "Lietuva" šokėjas ir baletmeisteris. 1950–1957 m. vadovavo Vilniaus universiteto studentų dainų ir šok ...

                                               

Birutė Gudelionytė-Abromavičienė

Baigusi Liškiavos vidurinę mokyklą, 1962–1966 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus J. Tallat-Kelpšos muzikos technikume dėst. M. Čekuolienė. 1966–1971 m. choro dirigavimo studijas tęsė LSSR konservatorijoje vyr. dėst. A. Jurgučio ir doc. Nadeždos ...

                                               

Algis Gudelis

Algis Gudelis – Lietuvos alpinistas, alpinizmo instruktorius, alpinizmo treneris, alpinizmo sporto meistras, technikos mokslų kandidatas.

                                               

Pranas Gudelis

1948 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1968 m. žemės ūkio mokslų kandidatas 1948–1952 m. Vilkaviškio raj. Karklinių žemės ūkio mokyklos direktorius. 1952–1957 m. Jurbarko raj. Seredžiaus mašinų ir traktorių stoties vyr. agronomas. 1957–1961 ...

                                               

Regimantas Gudelis

1958–1962 m. choro dirigavimo mokėsi Kauno J. Gruodžio muzikos technikume dėst. B. Mačikėnas. 1962–1967 m. choro dirigavimo studijas tęsė Lietuvos valstybinėje konservatorijoje prof. K. Kavecko ir vyr. dėst. K. Griauzdės klasės. 1966–1973 m. Viln ...

                                               

Vytautas Gudelis

1933–1941 m. mokėsi Panevėžio gimnazijoje. Mokydamasis domėjosi tolimų kraštų ir jūrų pažinimu, neištirtais egzotiškais kraštais. Baigęs gimnaziją 1941 m. atvyko į Vilnių ir įstojo į Vilniaus universiteto Gamtos-matematikos fakulteto geologijos i ...

                                               

Mykolas Gudėnas

Nuo 1920 m. mokytojavo Švenčionių apskrities lietuvių "Ryto" draugijos pradžios mokyklose. 1926 m. įgijo mokytojo cenzą. 1926–1936 m. redagavo Lietuvių mokytojų sąjungos Švenčionių skyriaus almanachą "Švietimo takais". Už lietuvybės puoselėjimą l ...

                                               

Jonas Gudmonas

1959–1960 m. mokėsi Kauno S. Žuko taikomosios dailės technikume, 1960–1966 m. – Lietuvos dailės institute. Nuo 1966 m. Lietuvos dailės instituto nuo 1990 m. Vilniaus dailės akademija dėstytojas, 1980–1990 m. prorektorius, 1976–1981 m. Dailės peda ...

                                               

Antanas Romualdas Gudonavičius

Antanas Romualdas Gudonavičius – Lietuvos inžinierius radioelektronikas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Aloyzas Gudonis

1967 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1990 m. technikos mokslų kandidatas. 1965–1973 m. dėstė Kalvarijos maisto pramonės technikume. 1973–1990 m. dirbo Maisto institute, iki 1977 m. Pieno pakaitalų sektoriaus vedėjas, 1977–1982 m. direktor ...

                                               

Vytautas Gudonis

1978 m. baigė Šiaulių pedagoginio instituto Defektologijos fakultetą, 1978 m. – Leningrado A. Gerceno pedagoginio universiteto aspirantūrą, 1979 m. apgynė pedagogikos daktaro disertaciją. 1994 m. Maskvos Korekcinės pedagogikos mokslinio tyrimo in ...

                                               

Zigmantas Gudžinskas

1991 m. baigė Vilniaus pedagoginį institutą. 1994 m. biomedicinos mokslų daktaras. Nuo 1987 m. dirba Botanikos institute, nuo 2002 m. Šiaulių universiteto dėstytojas.

                                               

Konstantinas Gukovskis

V. Antonievičiaus mokinys. Kijevo universitete 1879 m. baigė istoriją ir filologiją. 1880 m. atvyko į Kauną. 1880-1882 m. Kauno berniukų gimnazijoje mokė prancūzų ir rusų kalbų; dėl pasipriešinimo žiauriam direktoriaus elgesiui buvo perkeltas į k ...

                                               

Antanas Gulbinas

1933 m. baigęs Vytauto Didžiojo universitetą jame dėstė. 1944 m. daktaras. 1942–1951 m. Vilniaus universiteto Odos ir venerinių ligų katedros vedėjas. Nuo 1946 m. profesorius. 1955 m. atsisakė daktaro laipsnį keisti į medicinos mokslų kandidato, ...

                                               

Albinas Gulbinskas

1951 m. baigė Kauno politechnikos institutą, įgijo kelių inžinieriaus specialybę. 1965m. apgynė ekonomikos mokslų kandidato dizertaciją.1980 m. ekonomikos mokslų daktaras habilituotas daktaras, nostrifikuotas 1993 m. 1951–1953 m. Lietuvos geležin ...

                                               

Povilas Gumbis

1969 m. baigė Lietuvos kūno kultūros institutą, kūno kultūros dėstytojas, 1985 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją, mokslinis agronomas. Mokytojas metodininkas. Žaslių vidurinės mokyklos direktorius. Lietuvos socialdemokratų partijos Kaišiador ...

                                               

Rima Gumuliauskienė-Zinkevičiūtė

Baigusi Joniškio 2-osios vidurinės mokyklos aštuonias klases ir vaikų muzikos mokyklą mokyt. Z. Juodakevičiaus akordeono klasė, 1970–1974 m. choro dirigavimo mokėsi Panevėžio J. Švedo pedagoginėje muzikos mokykloje dėst. E. Jakštienė. 1974–1978 m ...

                                               

Kostas Gurevičius

Pirmasis muzikos mokytojas buvo vietos vargonininkas B. Grudzinskas. Nuo 1919 m. groti ir diriguoti mokėsi Marijampolėje pas Joną Bendorių, jam padėjo mokyti "Gabijos" chorą, o vėliau pradėjo savarankiškai vadovauti įvairių organizacijų mėgėjų ch ...

                                               

Jūratė Gustaitė

1959 m. baigė Vilniaus Juozo Tallat Kelpšos muzikos mokyklos P. Juodišiaus smuiko klasę, 1962 m. Vilniaus universitete įgijo žurnalistikos specialybę, 1971 m. beigė Lietuvos konservatorijos J. Gaudrimo muzikos istorijos klasę. 1961–1964 m. simfon ...

                                               

Antanas Gustaitis (1907)

1927 m. baigė Marijampolės mokytojų seminariją. 1928–1932 m. Vytauto Didžiojo universitete iki 1930 m. Lietuvos universitetas studijavo lietuvių ir vokiečių filologiją, pedagogiką. Iki 1936 m. dalyvavo prof. B. Sruogos vadovautame teatro seminare ...

                                               

Leonas Gustaitis

1908 m. baigė pradžios mokyklą. 1912–1915 m. studijavo ir baigė Veiverių mokytojų seminariją, mokytojavo. 1917 m. apsigyveno Gudžiūnų valsčiuje, mokytojavo Devynduonių pradinėje mokykloje. 1918 m. lankė mokytojų kursus, kuriuose kartu dėstė lietu ...

                                               

Remigijus Gustas

1979 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1999 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. 1979–1996 m. Kauno politechnikos instituto nuo 1990 m. Kauno technologijos universitetas dėstytojas, nuo 1996 m. Karlstado universiteto Švedija dėsty ...

                                               

Matas Vytautas Gutauskas

Matas Vytautas Gutauskas – Lietuvos inžinierius technologas, habilituotas technologijos mokslų daktaras.

                                               

Aronas Gutmanas

Aronas Gutmanas – fizikas, habilituotas biomedicinos mokslų daktaras, Lietuvos politinis bei visuomenės veikėjas.

                                               

Lazaris Gutmanas

1902 m. baigė Maskvos universitetą. 1910 m. medicinos daktaras. 1924–1941 m. dirbo gydytoju Kaune, kartu nuo 1933 m. dar Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas. 1945–1953 m. Kauno medicinos instituto 1946–1950 m. Kauno universitetas Nervų ir ps ...

                                               

Aldona Gužaitytė

1944 m. baigė Šiaulių mergaičių gimnaziją bei choreografinę mokyklą prie Šiaulių dramos teatro. Nuo 1944 m. 2-osios mergaičių gimnazijos matematikos mokytoja. 1950 m. baigė Šiaulių mokytojų institutą. Nuo 1953 m. Šiaulių F. Žemaičio vidurinės mok ...

                                               

Danielius Gužas

Brolis Vytautas Gužas. 1944–1949 m. Lietuvos partizanų ryšininkas. 1954 m. baigė Lietuvos žemės ūkio akademiją. 1997 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. 1957–1964 m. Vilniaus politechnikumo, 1969–1994 m. Vilniaus inžinerinio statybos i ...

                                               

Aleksandras Hagentornas

1896 m. baigė Dorpato universitetą. 1901 m. medicinos daktaras. 1904-1914 m. Kauno miesto ligoninės direktorius, kartu ir Gailestingųjų seserų bendruomenės gydytojas – konsultantas. Per Pirmąjį pasaulinį karą dirbo dvejose Kauno ligoninėse, vėlia ...

                                               

Vincas Herberskis

1804-1806 m. Sankt Peterburgo universitete studijavo agronomiją, fiziką, chemiją, namų ūkį, 1806 m. – mediciną Vilniaus universitete. 1812 m. medicinos daktaras. 1823-1826 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, vadovavo Terapijos klinikai. Nuo 1823 ...

                                               

Mykolas Hlušnevičius

1814-1818 m. Vilniaus universitete studijavo matematiką ir astronomiją. 1818 m. filosofijos magistras. Nuo 1819 m. Vilniaus universiteto observatorijos adjunktas ir direktoriaus padėjėjas, 1843-1847 m. – direktorius. 1816-1843 m. dalyvavo K. Tene ...

                                               

Virginija Idzelytė

1975 m. baigė Lietuvos dailės institutą. 1978–1991 m. Lietuvos akademinio dramos teatro LADT dailininkė, 1979–1991 m. vyr. dailininkė. Nuo 1991 m. Vilniaus dailės akademijos dėstytoja, nuo 1996 m. docentė.

                                               

Albinas Iešmanta

Pramokęs griežti smuiku, 1900–1909 m. mokydamasis Marijampolės gimnazijoje, griežė moksleivių simfoniniame orkestre ir dainavo chore. Vaidino dramos spektakliuose, vadovavo gimnazijos, "Šviesos" ir "Pirmosios senapiliečių kuopos" draugijų chorams ...

                                               

Nijolė Iešmantaitė

1946 m. baigė Vilniaus universitetą. 1974 m. medicinos mokslų daktarė. 1946–1950 m. dirbo Vilniaus universiteto Bakteriologijos katedroje, 1950–1985 m. – Eksperimentinės ir klinikinės medicinos, 1985–1991 m. – Motinos ir vaiko sveikatos apsaugos ...

                                               

Birutė Ignatavičiūtė

1947 m. baigė Vilniaus universitetą. 1966 m. medicinos mokslų daktarė. 1947–1966 m. dirbo Respublikiniame tuberkuliozės institute. 1966–1993 m. Vilniaus universiteto dėstytoja; nuo 1970 m. profesorė. Lietuvoje įdiegė citologinį limfmazgių ir plau ...

                                               

Milda Ignatavičiūtė

1954 m. baigė Vilniaus universitetą. 1972 m. biologijos mokslų daktarė. 1959–2000 m. dirbo Botanikos institute. Mokslinio darbo sritis – parazitinių grybų biologija ir paplitimas Pabaltijo regione.

                                               

Jeronimas Ignatonis

1926 m. baigė Panevėžio mokytojų seminariją, 1927-1928 mokytojavo Raguvoje, 1930–1933 m. dainuoti mokėsi Kauno muzikos mokykloje, lituanistiką studijavo Vytauto Didžiojo universitete, suorganizavo ir trejus metus vadovavo universiteto studentų ko ...

                                               

Stasys Yla (1913)

Nuo 1919 m. gyveno Lietuvoje. Muzikos mokėsi pas vargonininkus S. Velminską, J. Viržonį, J. Vitkauską, kunigą A. Adomaitį, 1929–1932 m. J. Naujalio muzikos mokykloje Kaune. Nuo 1925 m. vargonininkavo Suginčiuose, Labanore, 1930–1939 m. Skriaudžiu ...

                                               

Petras Ilgakojis

1965 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1993 m. habilituotas technologijos mokslų daktaras. 1970–1972 m. dirbo Kauno politechnikos instituto laboratorijoje "Vibrotechnika". 1972–1975 m. šio instituto, nuo 1976 m. Lietuvos žemės ūkio akademij ...

                                               

Kazimieras Ilginis

1951 m. baigė Kauno politechnikos institutą. 1961 m. technikos mokslų kandidatas. 1952–1965 m. vadovavo įvairių Kauno lengvosios audimo pramonės gamyklų statyboms; 1956–1957 m. dar ir Kauno pliušo ir šilko kombinato direktorius. 1965–1994 m. Kaun ...

                                               

Petras Ilgūnas (1931)

1958 m. baigė Lietuvos dailės institutą, mokytojai Antanas Kučas, Vytautas Jurkūnas. 1956–1961 m. Lietuvos akademinio dramos teatro, Lietuvos operos ir baleto teatro dailininkas grimuotojas. 1961–1994 m. Vilniaus Mikalojaus Konstantino Čiurlionio ...

                                               

Vytautas Ilgūnas

1929 m. baigė Kauno "Aušros" gimnaziją. 1929–1938 m. studijavo Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos-gamtos fakultete. 1932 m. Lietuvos futbolo čempionas, 1940 m. Lietuvos ledo ritulio čempionas, futbolininko Dizmano Ilgūno brolis. 1936 m. ba ...

                                               

Vera Inkratienė

Virbalio vidurinės mokyklos mokytoja. Nuo 1995 m. Lietuvos socialdemokratų partijos Vilkaviškio rajono skyriaus narė. 1997–2000 m. ir nuo 2003 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos narė.

                                               

Algimantas Irnius

1965 m. baigė Vilniaus universitetą, 1982 m. medicinos mokslų daktaras Nuo 1965 m. Vilniaus universiteto dėstytojas, nuo 1991 m. Vilniaus universiteto ligoninės Gastroenterologijos ir dietologijos klinikos vadovas, nuo 2004 m. Santariškių klinikų ...

                                               

Mykolas Itomlenskis

1902 m. mokytojas Martyniškių mokykloje. 1905 m. baigė Nikitos Krymas sodininkystės ir vynuogininkystės mokyklą. 1921–1940 m. mokytojavo Kaune, Fredos aukštesniojoje sodininkystės ir daržininkystės mokykloje iki 1925 ir 1935–1940 m. veikė kitais ...

                                               

Feliksas Ivanauskas

1969 m. baigė Maskvos universitetą. 1974 m. gegužės 8 d. Maskvos universitete apgynė fizikos – matematikos mokslų kandidato disertaciją "Skirtuminės banginių sistemų Gryno funkcijos tyrimas", o 1992 m. vasario 11 d. fizikos – matematikos mokslų d ...

                                               

Laima Ivanovienė

1975 m. baigė Kauno medicinos institutą, 1981 m. biologijos mokslų kandidatė. Nuo 1975 m. Kauno medicinos instituto nuo 1989 m. Kauno medicinos akademija, nuo 1998 m. Kauno medicinos universitetas mokslo darbuotoja, nuo 1987 m. dėstytoja, nuo 200 ...